Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 2. Варіант 1.

Завдання 1. Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч у записі числа 974 652 

Розряди тисяч сотень, тисяч десятків, тисяч одиниць, сотень, десятків, одиниць. 

А 6 

Б 4 

В 7

 

Завдання 2. 1700 – 250 • 4 + 300 = 1700 – 1000 + 300 = 1000 

А 2000 

Б 1000 

В 400

 

Завдання 3. У бібліотеці було 600 книг. Читачам видали 3/10 всіх книг. Скільки книг залишилось у бібліотеці? 

Розв'язання.

1 спосіб

1) 600 : 10 • 3 = 180 (кн.) – видали книг.

2) 600 – 180 = 420 (кн.) – залишилось книг у бібліотеці.

2 спосіб

1) 10 – 3 = 7 (частин) – частин від усіх книг залишилось у бібліотеці.

1) 600 : 10 • 7 = 420 (кн.) – залишилось книг у бібліотеці.

А 180

Б 200 

В 420

 

Завдання 4. Із чисел 270, 360, 540, 810, 630 вибери ті, які потрібно записати у клітинки, щоб нерівність

850 - □ : 9 > 800 була правильною.

Міркуємо так:

850 - □ : 9 850 - 50 

Різниця більша там, де менший від'ємник, тому

а : 9 < 50

А 540, 630 

Б 270, 360

В 270, 810

 

Завдання 5. 

7 • х = 6600 – 300 

7 • х = 6300

х = 6300 : 7

х = 900

7 • 900 = 6300

6300 = 6300

А 9

Б 900

В 90

 

Завдання 6. Скільки кілограмів становить 3/4 т? 

Міркуємо так.

3/4 від 1 т = 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = 250 кг • 3 = 750 кг

А 250 кг

Б 750 кг

В 500 кг

 

Завдання 7 Яку частину кола зафарбовано?

Міркуємо так. Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), зафарбовано 6 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 6 частин)

А 2/5

Б 2/6

В 6/8

 

Завдання 8. Периметр квадрата — 20 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 5 • 5 = 25 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 25 см2.

 

Завдання 9. Вистава розпочалась о 17 годині та продовжувалась 2 год 15 хв. О  котрій годині закінчилась вистава?

Розв'язання.

1 спосіб.

17 год + 2 год 15 хв = (17 год + 2 год) + 15 хв = 19 год 15 хв.

2 спосіб.

+ 17 год 00 хв

    2 год 15 хв

   19 год 15 хв

Відповідь: вистава закінчилась о 19 год 15 хв.

 

Завдання 10. Середнє арифметичне чисел 41, 42, 55, 82?

(41 + 42 + 55 + 82) : 4 = 55 

Відповідь: 55 – середнє арифметичне чисел. 

 

Завдання 11. Запиши вирази і знайди їхні значення.

Частку чисел 800 і 40 збільшити на їхній добуток

Відповідь: 800 : 40 + 800 • 40 = 20 + 32 000 = 32 020

Добуток чисел 900 і З0 зменшити на їхню частку

Відповідь: 900 • 30 – 900 : 30 = 27 000 – 30 = 26 970

100 000 зменшити на – 7/9 від 81 000

Відповідь: 100 000 – 81 000 : 9 • 7 = 100 000 – 9 000 • 7 = 100 000 – 63 000 = 37 000

 

Завдання 12. У школі потрібно пофарбувати 3 однакові дошки. Ширина дошки  — 2 м, довжина – 4 м. Чи достатньо буде 3 банок фарби, по 2 кг у кожній, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки.

2) 8 • 3 = 24 (м2) – площа трьох таких дошок.

3) 24 • 250 = 6000 (г) = 6 (кг) – треба фарби.  

4) 2 • 3 = 6 (кг) - наявна фарба. 

2 спосіб

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки.

2) 8 • 250 = 2000 (г) = 2 (кг) = 1 (б.) – треба банок фарби на одну дошку.

3) 1 • 3 = 3 (б.)  – треба банок фарби на три дошки.

Відповідь: достатньо.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 2. Варіант 2.

Завдання 1.  Яка цифра стоїть у розряді сотень тисяч у записі числа 594 738? 

Розряди тисяч сотень, тисяч десятків, тисяч одиниць, сотень, десятків, одиниць. 

А 5 

Б 7 

В 9

 

Завдання 2. 2600 – 800 • 2 + 500 = 2600 – 1600 + 500 = 1500 

А 1500 

Б 1000 

В 500

 

Завдання 3. У магазин привезли 900 м ситцю. 4/10 усього ситцю продали. Скільки метрів ситцю залишилося в магазині? 

Розв'язання.

1 спосіб

1) 900 : 10 • 4 = 360 (м) – продали метрів ситцю.

2) 900 – 360 = 540 (м) – залишилось метрів ситцю в магазині.

2 спосіб

1) 10 – 4 = 6 (частин) – частин залишилось в магазині.

2) 900 : 10 • 6 = 540 (м) – залишилось метрів ситцю в магазині.

А 90 

Б 360 

В 540

 

Завдання 4. Із чисел 120, 240, 360, 540 вибери ті, які треба записати у клітинки, щоб нерівність 970 – □ : 6 < 920 була істинною?

Міркуємо так: 

972 - □ : 6 < 920

972 - □ : 6 < 972 - 50 

Різниця менша там де більший від'ємник, тому

□ : 6 > 50

А 540, 360

Б 360, 240

В 240, 120

 

Завдання 5. 

х • 9 = 760 + 50 

х • 9 = 810

х = 810 : 9

х = 90

90 • 9 = 810

810 = 810

А 810 

Б 90 

В 20

 

Завдання 6. Скільки кілограмів становить 2/5 т? 

Міркуємо так.

2/5 від 1 т = 1 т : 5 • 2 = 1000 кг : 5 • 2 = 200 кг • 2 = 400 кг

А 200 кг 

Б 400 кг 

В 100 кг 

 

Завдання 7.  Яку частину фігури не зафарбовано? 

Міркуємо так. Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), не зафарбовано 3 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 3 частин)

А 5/3

Б 3/5

В 3/8

 

Завдання 8. Периметр квадрата – 28 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата?

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 49 см2.

 

Завдання 9. Фільм тривав 1 год 25 хв і закінчився о 16 год 25 хв. О котрій годині розпочався фільм?

Розв'язання.

1 спосіб.

16 год 25 хв – 1 год 25 хв = (16 год – 1 год) + (25 хв – 25 хв) = 15 год.

2 спосіб.

_16 год 25 хв

   1 год 25 хв

 15 год 00 хв

Відповідь: фільм розпочався о 15 год.

 

Завдання 10. Яке середнє арифметичне чисел 57, 29, 34, 48?

(57 + 29 + 34 + 48) : 4 = 42

Відповідь: 42 – середнє арифметичне чисел. 

 

Завдання 11. Запиши вирази і знайди їхні значення.

Добуток чисел 600 і 20 зменшити на їхню частку. 

600 • 20 – 600 : 20 = 12 000 – 30 = 11 970

Частку чисел 270 і З0 збільшити на їхній добуток.

270 : 30 + 270 • 30 = 9 + (200 + 70) • 30 = 9 + 6000 + 2100 = 8109

100 000 зменшити на 6/8 від 72 000.

100 000 – 72 000 : 8 • 6 = 100 000 – 54000 = 46 000

 

Завдання 12. Чи достатньо 4 банок фарби, по 3 кг у кожній, для покриття підлоги в класі завдовжки 8 м, завширшки 6 м, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання.

1) 8 • 6 = 48 (м2) – площа підлоги.

2) 48 • 250 = 12 000 (г) = 12 (кг) – треба фарби  

3) 3 • 4 = 12 (кг) – наявна фарба.

Відповідь: достатньо.

Інші завдання дивись тут...