Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА  РОБОТА № З. Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку записано число, яке складається із 135 тисяч, 4 сотень, 5 десятків?

А 135 045 

Б 135 405 

В 135 450

 

Завдання 2. Який дріб потрібно вписати, щоб нерівність 2/6 > □ була істинною?

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник.

А 1/6

Б 3/6

В 4/6

 

Завдання 3. Яку нерівність задовольняє значення с = 50?

А 500 : с < 120        (500 : 50 < 120)

Б с : 50 > 300 

В 400 : с > 70

 

Завдання 4. Який дільник у виразі 4653 : □ = 46 (ост. 53)? 

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 46) + 53 = 4653

х • 46 = 4653 – 53

х • 46 = 4600

х = 4600 : 46 

х = 100

(100 • 46) + 53 = 4600 + 53 = 4653

А 10 

Б 1000 

В 100

 

Завдання 5. У класі 35 учнів. Із них 5/7 складають дівчатка. Скільки у класі хлопчиків? 

Розв'язання.

1 спосіб

1) 35 : 7 • 5 = 25 (уч.) – серед учнів дівчатка.

2) 35 – 25 = 10 (уч.) – хлопчиків серед учнів.

2 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (частин) – частини від усіх учнів складають хлопчики.

2) 35 : 7 • 2 = 10 (уч.) – хлопчиків серед учнів.

А 15 

Б 10 

В 25

 

Завдання 6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 15 см і 5 см. 

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) (15 + 5) • 2 = 40 (см) – периметр прямокутника (або квадрата).

2) 40 : 4 = 10 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 10 • 10 = 100 (см2) – площа квадрата.

А 100 см2 

Б 10 см

В 40 см2

 

Завдання 7. Яке значення має вираз (970 – а) • 5, якщо а = 570? 

Якщо а = 570, тоді (970 – а) • 5 = (970 – 570) • 5 = 400 • 5 = 2 000

А 2000 

Б 200 

В 80

 

Завдання 8. Скільки секунд у 14 хв 28 с?

Міркуємо так. 

14 хв 28 с = 14 • 1 хв + 28 с = 14 • 60 с + 28 с = 840 с + 28 с = 868 с

А 1428 с

Б 868 с

В 8428 с

 

Завдання 9. Дощ розпочався о 18 год 35 хв і закінчився о 21 год 20 хв Скільки часу тривав дощ?

Розв'язання.

1 спосіб.

21 год 20 хв – 18 год 35 хв = (20 год + 60 хв + 20 хв) – 18 год 35 хв =

= 20 год 80 хв – 18 год 35 хв = (20 год – 18 год) + (80 хв – 35 хв) = 2 год + 45 хв =

= 2 год 45 хв.

2 спосіб.

  21 год 20 хв

_20 год 80 хв

 18 год 35 хв

  2 год 45 хв

Відповідь:  дощ тривав 2 год 45 хв.

 

Завдання 10. Запиши розв'язання задачі виразом. За 6 кг абрикосів, по 24 грн за кілограм, заплатили стільки ж, скільки за виноград за ціною b грн за кілограм. Скільки кілограмів винограду купили? 

1) 24 • 6 – заплатили за виноград.

2) 24 • 6 : b – купили кілограмів винограду.

Відповідь: 24 • 6 : b

 

Завдання 11. Обчисли вирази та зроби перевірку.

1492 • 38 = 56696

х 1492 

      38

 11936

 4476  

 56696

Перевірка.

_56696 | 1492

  4476       38

  11936

  11936

         0

 

 

 

 

_56696 | 38     

  38         1492

  186

  152

    349

    342

        76

        76

          0        

160 160 : 308 = 520

_160160 | 308   

  1540      520

      616

      616

          0

Перевірка.

х  308 

     520

    616

 1540  

 160160

 

Завдання 12. У першу їдальню завезли в бідонах 324 л молока, а в другу — 180 л. У першу їдальню завезли на 4 бідони більше, ніж у другу. Скільки бідонів з молоком завезли в кожну їдальню, якщо місткість бідонів однакова?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше літрів молока завезли в першу їдальню, ніж у другу.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 180 : 36 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

2 спосіб

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше літрів молока завезли в першу їдальню, ніж у другу.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 9 – 4 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

Відповідь: у першу їдальню завезли 9 бідонів молока, в другу – 5 бідонів молока.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 3. Варіант 2

Завдання 1. У якому рядку записано число,  яке складається із 36 тисяч, 2 сотень, 6 одиниць?

А 3626 

В 36 206 

В 36 260

 

Завдання 2. Який дріб потрібно вписати, щоб нерівність 3/7 < □  була істинною? 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник.

А 2/7

Б 1/7 

В 4/7

 

Завдання 3. Яку нерівність задовольняє значення а = 70? 

А 210 < 30 • а      (210 < 30 • 70)

Б 4 > 280 : а 

В 2 < а : 35

 

Завдання 4. Який дільник у виразі 

5807 :  □ = 58 (ост. 7)? . 

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 58) + 7 = 5807

х • 58 = 5807 – 7

х • 58 = 5800

х = 5800 : 58 

х = 100

(100 • 58) + 7 = 5800 + 7 = 5807

А 10 

Б 1000 

В 100

 

Завдання 5. У книжці 66 сторінок. Івасик прочитав 3/11 книжки. Скільки сторінок Івасику залишилося прочитати? 

Розв'язання.

Примітка. с. - загальноприйняте позначення слова "сторінки".

1 спосіб

1) 66 : 11 • 3 = 18 (с.) – прочитав сторінок Івасик.

2) 66 – 18 = 48 (с.) – залишилося прочитати сторінок.

2 спосіб

1) 11 – 3 = 8 (частин) – частин від усіх сторінок залишилося прочитати.

2) 66 : 11 • 8 = 48 (с.) – залишилося прочитати сторінок.

А 18 

Б 33 

В 48

 

Завдання 6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 см і 4 см. 

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) (10 + 4) • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника (або квадрата).

2) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

А 28 см2 

Б 40 см2 

В 49 см2

 

Завдання 7. Яке значення має вираз (480 + а) : 90, якщо а = 150? 

Якщо а = 150, тоді (480 + а) : 90 = (480 + 150) : 90 = 630 : 90 = 7

А 70 

Б 7 

В 700

 

Завдання 8. Скільки хвилин у 18 год 20 хв?

Міркуємо так. 

18 год 20 хв = 18 • 1 год + 20 хв = 18 • 60 хв + 20 хв = 1080 хв + 20 хв = 1100 хв

А 1100 хв 

Б 1010 хв 

В 1080 хв

 

Завдання 9. Бабуся посіяла моркву 28 квітня. Морква зійшла через 16 діб Визнач дату, коли зійшла морква.

Розв'язання.

Оскільки у квітні 30 днів і морква зійшла через 16 діб = 2 доби + 14 діб, маємо

28  + 2 + 14 = 14 (травня) – зійшла морква.

Відповідь: морква зійшла 14 травня.

 

Завдання 10. Запиши розв'язання задачі виразом. За 8 кг слив, по 26 грн за кілограм, заплатили стільки ж, скільки за с кг персиків. Скільки коштує один кілограм персиків.

1) 26 • 8 – заплатили за персики.

2) 26 • 8 : с – ціна персиків.

Відповідь: 26 • 8 : с

 

Завдання 11. Обчисли вирази та зроби перевірку 

63 375 : 507 = 125

_63375 | 507

  507     125

  1267

  1014

    2535

    2535

          0

Перевірка.

х   125

     507

     875

 625   

 63375

 

2407 • 43 = 103501

х  2407 

       43

    7221

  9628 

103501

Перевірка.

_103501| 43   

  _86        2407

    175

    172

       30

         0

        301

        301

           0

_103501 | 2407

    9628       43

      7221

      7221

           0

 

Завдання 12. У магазині першого дня продали 5 ящиків персиків, а другого дня – 7 таких самих ящиків, причому першого дня було продано на 30 кг менше, ніж другого. Скільки кілограмів персиків продали першого дня, а скільки другого?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня, ніж другого.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 15 • 7 = 105 (кг) – продали другого дня.

2 спосіб

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня, ніж другого.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 75 + 30 = 105 (кг) – продали другого дня.

Відповідь: першого дня продали 75 кг персиків, другого – 105 кг.

Інші завдання дивись тут...