Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Варіант 1.

Завдання 1. Як записати число дванадцять використовуючи римську нумерацію?

Х (десять) + І (один) + І (один)

А ІІХ 

Б ХІІ

В VII

 

Завдання 2. Яке із чисел найбільше 

А 8963

Б 8693

В 8396

 

Завдання 3. Скільки цифр буде в записі частки виразу 176 274 : 63? 

(неповне ділене 176, тому 176 : 63 дасть 1 цифру плюс три цифри, що залишились, буде 4 цифри)

А 5

Б 4 

В З

 

Завдання 4. Чому дорівнює значення виразу?

Добуток чисел 1600 і 2 зменш на 200.

(1600 • 2) – 200 = 3200 – 200 = 3000

А 1000 

Б 3000 

В 3200

 

Завдання 5. Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий в 11 разів менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.

99 – перший множник найбільше двоцифрове число.

99 : 11 = 9 – другий множник.

99 • 9 = 891 – добуток.  

А 891 

Б 990 

В 1000

 

Завдання 6.  Чому дорівнює сума 1/6 від 2 дм 4 см і 36 см?

1/6 від 2 дм 4 см = 24 см : 6 • 1= 4 см

36 см + 4 см = 40 см = 4 дм 

А 18 дм 

Б 4 дм 2 см 

В 4 дм

 

Завдання 7.  Яка геометрична фігура об'ємна?

А круг 

Б коло 

В куля

 

Завдання 8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність була істинною?

48 : * < 72 : *

При однаковому дільнику частка менша там, де меньше ділене. Нерівність істинна для буль-якого числа. 

Відповідь: 1, 2, 3, ….

 

Завдання 9.  Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 18 см2, а периметр — 22 см.

1) 22 : 2 = 11 = 9 + 2 (см) – сума двох сторін прямокутника.

    9 • 2 = 18 (см2) – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник зі сторонами 9 см і 2 см.

 

Завдання 10. Склади й запиши план розв'язання задачі.

Протягом 4 днів у бібліотеці було видано по 325 книжок щоденно, потім було видано 1470 книжок. Скільки книг залишилось у бібліотеці, якщо книжковий фонд складає 6000 книг?

1) Скільки книг було видано за 4 дні?

2) Скільки всього видано книжок?

3) Скільки книжок  залишилося в бібліотеці?

 

Завдання  11. На скільки 1/8 від числа 66 152 більша за 1/6 числа 4584?

Розв'язання.

1) 66152 : 8 • 1 = 8269 – шукана перша частина (1/8 числа 66 152)

2) 4584 : 6 • 1 = 764 – шукана друга частина (1/6 числа 4584)

3) 8269 – 764 = 7505 – на стільки перша частина більша, ніж друга частина.

Відповідь: на 7505.

 

Завдання 12. Порівняй (>, <, =).

З год 18 хв < 25 хв • 3 + 2 год 56 хв

25 хв • 3 + 2 год 56 хв = 75 хв + 2 год 56 хв = 2 год + (75 хв + 56 хв) =

2 год + 131 хв = 2 год + 120 хв + 11 хв = 2 год + 2 год + 11 хв = 4 год 11 хв,

тому 3 год 18 хв < 4 год 11 хв.

 

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Варіант 2.

Завдання 1. Як записати число п'ятнадцять, використовуючи римську нумерацію? 

Х (десять) + V (п'ять) 

А XIV

Б VII

В XV

 

Завдання 2. Яке з чисел найбільше?

А 6954 

Б 6549

В 6495

 

Завдання 3.  Скільки цифр буде в записі частки виразу 427 735 : 7? 

(неповне ділене 42, тому 42 : 7 дасть 1 цифру плюс чотири цифри, що залишились, буде 5 цифр)

А 4 

Б 5 

В З

 

Завдання 4. Чому дорівнює значення виразу? 

Частку чисел 1400 і 7 зменш на 100. 

1400 : 7 – 100 = 200 – 100 = 100 

А 300 

Б 200

В 100

 

Завдання 5.  Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий у 33 рази менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.

99 – перший множник найбільше двоцифрове число.

99 : 33 = 3 – другий множник.

99 • 3 = 297 – добуток.  

А 277 

Б 297

В 300

 

Завдання 6. Чому дорівнює різниця 80 см і 1/3 від 90 см?

1/3 від 90 см = 90 см : 3 • 1 = 30 (см) – від'ємник.

80 – 30 = 50 (см) – різниця.

А 290 см

Б 110 см

В 50 см

 

Завдання 7. Яка геометрична фігура об'ємна?

А круг 

Б конус

В овал

 

Завдання 8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність була істинною?

56 : * > 28 : *

При однаковому дільнику частка більша там, де більше ділене. Нерівність істинна для буль-якого числа. 

Відповідь: 1, 2, 3, 4, …

 

Завдання 9. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 16 см2, а периметр — 20 см.

1) 20 : 2 = 10 = 8 + 2 (см) – сума двох сторін прямокутника.

    8 • 2 = 16 (см2) – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см.

 

Завдання 10. Склади й запиши план розв'язання задачі.

У дитячому залі міської бібліотеки 9 стелажів, по 315 книг на кожному, і 6 стелажів, по 240 книг на кожному. А в залі для дорослих книг на 2035 більше, ніж у залі для дітей. Скільки всього книг у міській бібліотеці?

1) Скільки книг на 9 стелажах?

2) Скільки книг на 6 стелажах?

3) Скільки всього книг у дитячому залі?

4) Скільки книг у залі для дорослих?

5) Скільки всього книг у міській бібліотеці?

 

Завдання 11.  На скільки 1/7 від числа 58534 більша за 1/5 від числа 4285?

Розв'язання.

1) 58534 : 7 • 1 = 8362 – шукана перша частина (1/7 числа 58534)

2) 4285 : 5 • 1 = 857 – шукана друга частина (1/5 числа 4285)

3) 8362 – 857 = 7505 – на стільки перша частина більша, ніж друга частина.

Відповідь: на 7505.

 

Завдання 12. Порівняй (>, <, =).

4 хв 10 с > 15 с • 5 + 24 с

15 с • 5 + 24 с = 75 с + 24 с = 99 с = 60 с + 39 с = 1 хв 39 с, тому

4 хв 10 с > 1 хв 39 с.

Інші завдання дивись тут...