Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку спадання? 

А 90 504, 292 306, 8975, 18 996 

Б 90 504, 8975, 18 996, 292 306 

В 292 306, 90 504, 18 996, 8975

 

Завдання 2. Яке число є розв'язком нерівності 9 • а > 720? 

А 80 

Б 70 

В 90

 

Завдання 3. Скільки хвилин у 12 год 17 хв? 

12 год 17 хв = 12 • 60 хв + 17 хв = 720 хв + 17 хв = 737 хв

А 727 хв 

Б 737 хв

В 1217 хв

 

Завдання 4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 7050 : 100? 

А 7 (ост. 50) 

Б 70 (ост. 50)           Перевірка: 70 • 100 + 50 = 7000 + 50 = 7050

В 70 (ост. 5)

 

Завдання 5. Мотоцикл рухається зі швидкістю 65 км/год. Яку відстань він подолає за 5 год?

65 • 5 = 325 (км) – подолає відстань.

А 15 км 

Б 70 км 

В 325 км

 

Завдання 6. Яке число є розв'язком рівняння 

х • 4 = 204

х = 204 : 4

х = 51

А 51 

Б 816

В 200

 

Завдання 7. Поїздка розпочалася о 8 год 45 хв і закінчилася об 11 год 10 хв.  Скільки часу тривала поїздка? 

1 спосіб.

11 год 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год + 1 год + 10 хв – 8 год 45 хв =

= 10 год + 60 хв + 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год 70 хв – 8 год 45 хв =

= (10 год – 8 год) + (70 хв – 45 хв) = 2 год 25 хв 

2 спосіб.

 11 год 10 хв

_10 год 70 хв

   8 год 45 хв

   2 год 25 хв

А 2 год 5 хв 

Б 2 год 25

В 3 год 25 хв

 

Завдання 8. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Знайди 2/3 цього відрізка. Накресли його.

Розв'язання.

12 : 3 • 2 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Завдання 9. 

29 • 23 – 940 : 20 = 620

х   29

     23

     87

   58

   667

940 : 20 = (800 + 140) : 20 = 40 + 7 = 47

-   667

      47

    620

 

Завдання 10.  Розв'яжи задачу.

У парку посадили 684 дерева. Четверту частину становили клени, шосту частину всіх дерев — берези, а решту дерев — каштани. Скільки посадили каштанів?

Розв'язання.

1) 684 : 4 = 171 (д.) – посадили кленів.

2) 684 : 6 = 114 (д.) – посадили беріз.

3) 171 + 114 = 285 (д.) – посадили кленів та беріз разом.

4) 684 – 285 = 399 (д.) – посадили каштанів.

Відповідь: посадили 399 каштанів.

 

Завдання 11.

8 м 56 см + (34 м – 17 м 5 см) = 25 м 51 см

1 спосіб.

1) 34 м – 17 м 5 см = 33 м 100 см – 17 м 5 см = (33 м – 17 м) + (100 см – 5 см) =

= 16 м 95 см

2) 8 м 56 см + 16 м 95 см = (8 м + 16 м) + (56 см + 95 см) = 24 м + 151 см =

= 24 м + 100 см + 51 см = 25 м 51 см  

2 спосіб.

_ 3400

   1705

   1695

+ 1695

    856

   2551

Завдання 12. Порівняй вирази (>, <, =). 

9706 + 9706 + 9706 > 9706 • 2

4050 • 5 > 4050 • 3 + 4050

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Варіант 2

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку зростання? 

А 70 956, 159 790, 4956, 299 800 

Б 4956, 70 956, 159 790, 299 800 

В 299 800, 159 790, 70 956, 4956

 

Завдання 2. Яке число є розв'язком нерівності 460 < а • 8?

А 50 

Б 60 

В 40

 

Завдання 3. Скільки хвилин у 18 год 12 хв?

18 год 12 хв = 18 • 1 год + 12 хв = 18 • 60 хв + 12 хв = 1080 хв + 12 хв = 1092 хв

А 1092 хв 

Б 1812 хв  

В 1082 хв

 

Завдання 4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 46 070 : 100?

А 46 (ост. 70) 

Б 460 (ост. 70)      (перевірка: 460 • 100 + 70 = 46000 + 70 = 46 070)

В 460 (ост. 7)

 

Завдання 5. Автомобіль рухається зі швидкістю 78 км/год. Яку відстань він подолає за 6 год?

78 • 6 = 468 (км) – подолав відстань.

А 468 км 

Б 79 км 

В 13 км

 

Завдання 6. Яке число є розв'язком рівняння 

х : 6 = 120

х = 120 • 6

х = 720

А 20 

Б 126

В 720

 

Завдання 7. Екскурсія розпочалась о 9 год 15 хв і закінчилась о 13 год 45 хв. Скільки часу тривала екскурсія? 

1 спосіб.

13 год 45 хв – 9 год 15 хв = (13 год – 9 год) + (45 хв – 15 хв) = 4 год 30 хв

2 спосіб.

_13 год 45 хв

  9 год 15 хв

  4 год 30 хв 

А 5 год 

Б 4 год 

В 4 год 30 хв

 

Завдання 8. Накресли відрізок 10 см. Знайди 3/5 цього відрізка. Накресли його.

Розв'язання.

10 : 5 • 3 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Завдання 9. Знайди значення виразу. 

28 • 32 – 713 : 31 = 873

х  28

    32

    56

   84 

   896

 

_713 | 31

  62     23

    93

    93

      0

_896

   23

  873

 

Завдання 10.  У першій бочці — 248 л води, у другій — у 2 рази більше. Четверту частину всієї води використали для поливу саду. Скільки літрів води залишилось у бочках?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 248 • 2 = 496 (л) – води в другій бочці.

2) 248 + 496 = 744 (л) – води у двох бочках.

3) 744 : 4 = 186 (л) – води використали для поливу.

4) 744 – 186 = 558 (л) – води залишилося у бочках.

2 спосіб

1) 248 • 2 = 496 (л) – води в другій бочці.

2) 248 + 496 = 744 (л) – води у двох бочках.

3) 4 – 1 = 3 (частини) – частин води залишилося. 

4) 744 : 4 • 3 = 558 (л) – води залишилося у бочках.

Відповідь: у бочках залишилося 558 літрів води.

 

Завдання 11.  Обчисли. 

14 кг 50 г – (8 кг – 3 кг 240 г) = 14050 г – (8000 г – 3240 г) = 9290 г = 9 кг 290 г

Скільки кілограмів у 9290 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 9290 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 9290, тобто 9, тому 9290 г = 9 кг 290 г. 

_ 8000

   3240

   4760 (кг)

_14050

   4760

   9290 (кг)

 

Завдання 12. Порівняй вирази (>, <, =)

9700 • 6 > 6 • 9070

3960 • 9 – 3960 = 3960 • 8

Інші завдання дивись тут...