Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 1.

Завдання 1. Яке число записане в таблиці?

Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
1 0 7 7 0 0

 

А одна тисяча сімдесят сім  

Б десять тисяч сімсот сімдесят 

В сто сім тисяч сімсот

 

Завдання 2. 20 т 1 ц = 20 т + 1 ц = 20 • 10 ц + 1 ц = 200 ц + 1 ц = 201 ц

А 201 ц  

Б 21 ц  

В 210 ц

 

Завдання 3. Який вираз мас значення 720?

А 580 + 240 = 580 + 220 + 20 = 820 

Б 910 – 190 = 910 – 110 – 80 = 800 – 80 = 720  

В 370 + 450

 

Завдання 4. Яка частина прямокутника замальована (в знаменник, який унизу, записуємо кількість усіх клітинок 24, в чисельник, який вверху, – кількість замальованих клітинок 4)?

А  1/24

Б  4/24

В  4/20

 

Завдання 5. Яке число є розв'язком рівняння 

х • 4 = 12068

х = 12068 : 4

х = 3017

_12068  | 4

  12        3017

     0

     0

     06

     04

       28

       28

         0   

 

А 317

Б 3017

В 3016

 

Завдання 6. 40000 - 41656 : 82 + 9087 = 48 579

_41656 | 82

 410       508

    65

      0

   656

   656

      0

_40000

     508

  39492

+ 39492

    9087

   48579

 

Завдання 7. Шість автоматів за 20 хвилин штампують 480 деталей. Скільки деталей штампує за хвилину один автомат?

Розв'язання.

1 спосіб.

1)  480 : 6 = 80 (д.) — штампує деталей один автомат за 20 хв.

2)  80 : 20 = 4 (д.) — штампує деталей один автомат за 1 хв.

2 спосіб.

1)  480 : 20 = 24 (д.) — штампують деталей 6 автоматів за 1 хв.

2)  24 : 6 = 4 (д.) — штампує деталей один автомат за 1 хв.

Відповідь: автомат за 1 хвилину штампує 4 деталі.

 

Завдання 8. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

Розв'язання.

1)  32 : 4 = 8 (к.) — шила костюмів за один день перша бригада.

2)  8 - 2 = 6 (к.) — шила костюмів за день друга бригада;

3)  30 : 6 = 5 (днів) — потрібно днів другій бригаді, щоб пошити 30 костюмів.

Відповідь: друга бригада пошиє 30 костюмів за 5 днів.

 

ВАРІАНТ 2

Завдання 1. Яке число записане в таблиці?

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
4 0 0 8 0

 

А Чотири тисячі вісім

Б Сорок тисяч вісімдесят

В Чотириста тисяч вісімдесят.

 

Завдання 2.  10 ц 10 кг = 10 ц + 10 кг = 10 • 100 кг + 10 кг = 1000 кг + 10 кг = 1010 кг 

А 110 кг

Б 1010 кг

В 10010 кг

 

Завдання 3.  Значення якого виразу дорівнює 280?

А 930 – 750 = 930 – 230 – 20 = 700 – 20 = 680 

Б 540 – 260 = 540 – 240 – 20 = 300 – 20 = 280 

В 190 + 70 

 

Завдання 4.  Яка частина прямокутника замальована (в знаменник, який унизу, записуємо кількість усіх клітинок 15, в чисельник, який вверху, – кількість замальованих клітинок 3)?

А  3/12

Б  3/18

В  3/15

 

Завдання 5. Яке число с розв'язком рівняння

х •  5 = 11530

х = 11530 : 5

х = 2306

_11530 |  5

  10        2306

   15

   15

      3

      0

      30

      30

        0 

 

А 236  

Б 2360

В 2306

 

Завдання 6. 50000 – 18324 : 36 + 6009 = 55 500

_18324 |  36

 180       509

    32

     0

    324 

    324

       0

_50000

     509

  49491

+ 49491

     6009

   55500

 

Завдання 7.  Чотири майстри за 6 годин кладуть 480 плиток. Скільки плиток кладе один майстер за годину?

Розв'язання.

1 спосіб.

1)  480 : 6 = 80 (п.) – кладуть плиток чотири майстри за 1 год.

2)  80 : 4 = 20 (п.) — кладе плиток один майстер за 1 год.

2 спосіб.

1)  480 : 4 = 120 (п.) – кладе плиток один майстер за 6 год.

2)  120 : 6 = 20 (п.) — кладе плиток один майстер за 1 год.

Відповідь: один майстер за годину кладе 20 плиток.

 

Завдання 8.  Перший трактор за 5 годин роботи витратив 30 л пального. Другий трактор за одну годину витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

Розв'язання.

1) 30 : 5 = 6 (л) - літрів пального витратив перший трактор за 1 год.

2) 6 + 2 = 8 (л) - літрів пального витрачає другий трактор за 1 год

3) 8 • 8 = 64 (л) - літрів пального витратить другий трактор за 8 год роботи.

Відповідь: другий трактор за 8 годин роботи витратить 64 л пального.

 

ВАРІАНТ З

Завдання 1. Число 806405 на розрядні доданки розкладають так: 

А 80000 + 6000 + 40 + 5 

Б 800000 + 600 + 40 + 5 

В 800000 + 6000 + 400 + 5

 

Завдання 2. 5 хв 20 с = 5 хв + 20 с = 5 • 60 с + 20 с = 300 с + 20 с = 320 с

А 520 с

Б 300 с

В 320 с

 

Завдання 3. Значення якого виразу дорівнює 480?

А (190 + 80) • 2 = (190 + 10 + 70) • 2 = 270 • 2 = (200 + 70) • 2 = 400 + 140 = 540

Б (170 + 70) • 2 = (170 + 30 + 40) • 2 = 240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 400 + 80 = 480

В (80 + 60 ) • 3 

 

Завдання 4. Визнач, у якій частці при обчисленні буде три цифри.

Примітка. Кількість цифр у частці учні можуть визначити за назвою першого неповного діленого.

Наприклад, у першому виразі першим неповним діленим є 28 тис., тому вищим розрядом частки будуть тисячі, отже тут у частці буде 4 цифри.

А  28147 : 7

(неповне ділене 28000, 28 : 7 дасть 1 цифру плюс три цифри, що залишились, буде 4 цифри)

Б  2456 : 8

(неповне ділене 2400, 24 : 6 дасть 1 цифру плюс 2 цифри, що залишились, буде 3 цифри) 

В 2380 : 28

(неповне ділене 2380, 238 : 28 дасть 1 цифру плюс 1 цифра, що залишились, буде 2 цифри) 

 

Завдання 5. Периметр квадрата дорівнює 24 дм. Обчисли площу квадрата.

Розв'язання.

1) 24 : 4 = 6 (дм) – довжина сторони квадрата.

2) 6 • 6 = 36 (дм2) – площа квадрата.

 

А 36 дм  

Б 38 дм  

В 36 дм2

 

Завдання 6. 81000 – 507 • 42 + 5308 = 65 014

х 507

    42

 1014

2028 

21294

_81000

  21294

  59706

+ 59706

     5308

   65014

 

Завдання 7. Два пішоходи вийшли назустріч один одному. Перший пішохід пройшов до зустрічі 8 км, а другий – на 8 км більше. Яка відстань була між пішоходами спочатку? 

Розв'язання.

1) 8 + 3 = 11 (км) — пройшов до зустрічі другий пішохід.

2) 11 + 8 = 19 (км) — відстань, яка була між пішоходами спочатку.

Відповідь: відстань між пішоходами спочатку була 19 км.

 

Завдання 8. В овочевий кіоск завезли 180 кг яблук і 120 кг груш. До закриття кіоску продали 2/3 частини яблук і 1/4 частину груш. На скільки більше кілограмів продали яблук, ніж груш?

Розв'язання.

1)  180: 3 • 2 = 120 (кг) — продали яблук;

2)  120 : 4 = 30 (кг) — продали груш;

3)  120 - 30 = 90 (кг) — більше продали яблук, ніж груш.

Відповідь: яблук продали на 90 кг більше, ніж груш.

 

ВАРІАНТ 4. 

Завдання 1.  Число 960508 на розрядні доданки розкладають так:

А 900000 + 50 + 8

Б 90000 + 500 + 8

В 900000 + 60000 + 500 + 8

 

Завдання 2.  (1 хв = 60 с),   480 с = (480 : 60) хв = 8 хв 

А 80 хв  

Б 8 хв

В 48 хв

 

Завдання 3.  Значення якого виразу дорівнює 500?

А (90 + 70) • 3 = (90 + 10 + 60) • 3 = 160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480

Б (170 + 60) • З = (170 + 30 + 30) • 3 = 230 • 3 = (200 + 30) • 3 = 600 + 90 = 690

В (180 + 70) • 2 = (180 + 20 + 50) • 2 = 250 • 2 = 500

 

Завдання 4.  Визнач, у якій частці при обчисленні буде чотири цифри.

А 12186 : 6  

(неповне ділене 12000, 12 : 6 дасть 1 цифру плюс три цифри, що залишились, буде 4 цифри)

Б 2478 : 7

(неповне ділене 2400, 24 : 7 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

В 15120 : 60

(неповне ділене 15100, 151 : 60 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

 

Завдання 5.  Периметр квадрата дорівнює 32 см. Обчисли площу квадрата.

Розв'язання.

1) 32 : 4 = 8 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 8 • 8 = 64 (см2) – площа квадрата.

 

А 64 см

Б 64 см2

В 16 см2

 

Завдання 6. (1205 – 903) • 54 + 8309 = 24 617

_1205

    903

    302

х   302

      54

  1208   

1510

16308

+ 16308

     8309

   24617

 

Завдання 7.  З табору в протилежних напрямках вирушили два туристи. Перший турист пройшов 12 км, а другий — на 3 км менше. На якій відстані один від одною опинилися туристи? 

Розв'язання.

1)  12 – 3 = 9 (км) - пройшов другий турист.

2)  9 + 12 = 21 (км) - відстань, на якій опинилися туристи.

Відповідь: туристи опинилися на відстані 21 кілометр один від одного.

 

Завдання 8.  У бібліотеці було 240 дитячих книжок, 1/6 з яких становили книжки з казками, а 3/8 

— книжки з оповіданнями. На скільки менше книжок з казками, ніж книжок з оповіданнями було в бібліотеці?

Розв'язання. 

1) 240 : 6 • 1 = 40 (кн.) - було книжок з казками у бібліотеці.

2) 240 : 8 • 3 = 90 (кн.) - було книжок з оповіданнями у бібліотеці.

3) 90 – 40 = 50 (кн.) - на стільки було менше книжок з казками, ніж з оповіданнями.

Відповідь: у бібліотеці було книжок з казками на 50 менше, ніж книжок з оповіданнями.

 

ВАРІАНТ 5.

Завдання 1. Яка цифра записана в розряді десятків тисяч у числі 56070?

А 7

Б 5

В 6

 

Завдання 2. (1 т = 10 ц),  78500 ц = (78500 : 10) т = 7850 т

А 785 т  

Б 78 т 500 ц  

В 7850 т

Скільки тонн у 78500 ц? Міркуємо так. 10 ц = 1 т. Отже, у 78 500 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 78 500, тобто 7850, тому 78 500 ц = 7850 т.  

Завдання 3.  Значення якого виразу дорівнює 520?

А (230 – 70) • 3 = (230 – 30 – 40) • 3 = 160 • 3 = (100 + 60) • 3 = 300 + 180 = 480 

Б (320 – 60) • 2 = (320 – 20 – 40) • 2 = 260 • 2 = (200 + 60) • 2 = 400 + 120 = 520 

В (260 – 80) • 2

 

Завдання 4. Якщо площа квадрата дорівнює 1 дм2, то довжина його сторони дорівнює?  

Розв'язання. 1 дм2 = 1дм • 1дм = 10 см • 10 см 

А 10 см  

Б 100 см  

В 10 мм

 

Завдання 5. Яке число є розв'язком рівняння х • 8 = 24160? 

х • 8 = 24160

х = 24160 : 8

х = 3020

24160 : 8 = (24 000 + 160) : 8 =

= 24 000 : 8 + 160 : 8 =

= 3 000 + 20 = 3020

 

А 3020

Б 302 

В 32

 

Завдання 6. (15072 – 586 • 6) – 7808 = 3 748

х 586

      6

 3516

_15072

    3516

  11556

_11556

    7808

    3748 

 

Завдання 7. За один рейс туди і назад автобус витрачає 50 хв. Скільки рейсів зробить автобус за 2 год 30 хв?

Розв'язання.

Оскільки 2  год 30 хв = 2 год + 30 хв = 2 • 60 хв + 30 хв = 120 хв + 30 хв = 150 хв, маємо

1) 150 : 50 = 3 (р.) – рейсів зробить автобус.

Відповідь: автобус зробить 3 рейси.

 

Завдання 8. Із двох міст, відстань між якими 260 км, виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі і зустрілися через 2 год. Другий автомобіль рухався зі швидкістю 70 км/год. З якою швидкістю рухався перший автомобіль? 

Розв'язання.

1) 70 • 2 = 140 (км) — проїхав відстань другий автомобіль. 

2) 260 – 140 = 120 (км) — проїхав відстань перший автомобіль. 

2) 120 : 2 = 60 (км/год) — швидкість першого автомобіля.

Відповідь: перший автомобіль рухався зі швидкістю 60 км/год.

 

ВАРІАНТ 6

Завдання 1.  Яка цифра записана у розряді одиниць тисяч у числі 153064?

А 1  

Б 4

В 3

 

Завдання 2.  (1 м = 10 дм), 324040 дм = (324040 : 10) м = 32404 м

А 324 м 4 дм  

Б 32404 м

В 324 м 40 дм

Скільки метрів у 324040 дм? Міркуємо так. 10 дм = 1 м. Отже, у 324040 дм стільки метрів, скільки всього десятків у числі 324040, тобто 32404, тому 324040 дм = 32404 м.    

Завдання 3.  Значення якого виразу дорівнює 450?

А (240 – 50) • 2 = (240 – 40 – 10) • 2 = 190 • 2 = (100 + 90) • 2 = 200 + 180 = 380

Б (270 – 90) • 2 = (270 – 70 – 20) • 2 = 180 • 2 = (100 + 80) • 2 = 200 + 160 = 360 

В (210 – 60) • 3 = (210 – 10 – 50) • 3 = 150 • 3 = (100 + 50) • 3 = 300 + 150 = 450

 

Завдання 4.  Якщо площа квадрата дорівнює 1 ар, то довжина його сторони дорівнює

Розв'язання. 1 ар = 100 м2 = 10 м • 10 м  

А 10 м  

Б 100 м  

В 1000 м

 

Завдання 5.  Яке число є розв'язком рівняння 6 • х = 48042?

6 • х = 48042

х = 48042 : 6

х = 8 007

48042 : 6 = (48000 + 42) : 6 =

= 48 000 : 6 + 42 : 6 =

= 8 000 + 7 = 8007

А 807  

Б 8007 

В 87

 

Завдання 6. 11300 – (12012 – 473 • 4) = 1 180

х 473

      4

 1892

_ 12012

    1892

   10120

_11300

  10120

    1180

 

Завдання 7. За один рейс туди і назад автобус витрачає 40 хв. Скільки рейсів зробить автобус за 3 год 20 хв?

Розв'язання.

3  год 20 хв = 3 год + 20 хв = 3 • 60 хв + 20 хв = 180 хв + 20 хв = 200 хв;

200 : 40 = 5 (р.) – рейсів зробить автобус.

Відповідь: автобус зробить 5 рейсів.

 

Завдання 8. Два автомобілі виїхали одночасно із села у протилежних напрямках. Швидкість другого автомобіля 80 км/год. Через 3 год відстань між ними стала 450 км. З якою швидкістю рухався перший автомобіль?

Розв'язання.

1) 80 • 3 = 240 (км) – проїхав відстань другий автомобіль.

2) 450 – 240 = 210 (км) – проїхав відстань перший автомобіль.

3) 210 : 3 = 70 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

Відповідь: перший автомобіль рухався зі швидкістю 70 км/год.

 

ВАРІАНТ 7 

Завдання 1. Число «сто сімдесят тисяч сто сім» записують так: 

А 170 107 

Б 170 007 .

В 17 107

 

Завдання 2. 18 км 030 м = 18 км + 30 м = 18 • 1000 м + 30 м = 18 000 м + 30 м = 18 030 м

А 180 030 м  

Б 1 830 м

В 18 030 м

 

Завдання 3. Значення якого виразу дорівнює: 90? 

А (130 + 140) : 3 = 270 : 3 = 90

Б (120 + 140) : 2

В (240 + 240) : 4

 

Завдання 4. Значення якого дробу є найбільшим (серед дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник)?

А  2/7

Б  5/7

В  3/7

 

Завдання 5. 32000 грн : 40 грн = 800

А 800 грн

Б 800

В 8000

 

Завдання 6. 8670 – (9806 + 4529) : 47 = 8 365

+9806

  4529

14335

_14335 |  47

  141       305

    235

    235

       0

_8670

    305

  8365

 

Завдання 7. Перша бригада за день встановлює 14 лавок, а друга – 16. За скільки днів, працюючи разом, вони встановлять 150 лавок? 

Розв'язання.

1) 14 + 16 = 30 (л.) — встановлюють лавок за 1 день дві бригади, працюючи разом.  

2) 150 : 30 = 5 (дн.) — треба днів.

Відповідь: дві бригади встановлять 150 лавок за 5 днів.

 

Завдання 8. В одну їдальню завезли 4 мішки борошна, а в іншу — 6 таких мішків. Усього в їдальні завезли 800 кг борошна. Скільки  кілограмів борошна завезли в кожну їдальню окремо?

Розв'язання.

1) 4 + 6 = 10 (м.) — мішків борошна завезли у дві їдальні разом

2) 800 : 10 = 80 (кг) — кілограмів борошна в одному мішку.

3) 80 • 4 = 320 (кг) — борошна завезли в одну їдальню. 

4) 80 • 6 = 480 (кг) — борошна завезли в іншу їдальню.

Відповідь: в одну їдальню завезли 320 кг борошна, в іншу — 480 кг.

 

ВАРІАНТ 8.

Завдання 1.  Число «двісті вісім тисяч п'ятнадцять» записують так:

А 28 015  

Б 20 815

В 208 015

 

Завдання 2.  (1 км = 1000 м) 10080 м = 10000 м + 80 м = (10 000 : 1 000) км + 80 м = 10 км 80 м

А 100 км 80 м  

Б 10 км 80 м

В 1 км 80 м

Скільки кілометрів у 10080 м? Міркуємо так. 1000 м = 1 км. Отже, у 10080 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 10080, тобто 10, тому 10080 м = 10 км 80 м.

Завдання 3.  Значення якого виразу дорівнює 120?

А (150 + 130) : 2 = 280 : 2 = 140 

Б (160 + 110) : З = 270 : 3 = 90

В (240 + 120) : 3 = 240 : 3 + 120 : 3 = 80 + 40 = 120

 

Завдання 4.  Значення якого дробу є найменшим (серед дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого менший  чисельник) ?

А  4/9

Б  5/9

В  7/9

 

Завдання 5. 280 000 грн : 70 грн = 4 000

А 400 грн

Б 4 000

В 4 000 грн

 

Завдання 6. 4200 – (37 260 : 92 + 354) = 3441

_37260  |  92

  368        405

    46

     0

    460

    460

       0

+405

  354

  759

_4200

    759

   3441

 

Завдання 7. Один верстат за годину штампує 18 деталей, а інший – 22. За скільки годин, працюючи одночасно, вони виготовлять 280 деталей?

Розв'язання.

1)  18 + 22 = 40 (д.) —  штампують деталей за одну годину два верстати, працюючи одночасно.

2)  280 : 40 = 7 (год) – потрібно годин.

Відповідь: два верстати, працюючи разом, виготовлять 280 деталей за 7 год.

 

Завдання 8. Мама заготувала 5 банок абрикосового компоту і 6 таких самих банок вишневого. Усього вона заготувала 33 л компоту. Скільки літрів абрикосового і вишневого компоту окремо заготувала мама?

Розв'язання.

1) 5 + 6= 11 (б.) - всього банок компоту заготувала мама.

2) 33 : 11 = 3 (л) - літрів компоту було в одній банці.

3) 3 • 5=15 (л) - літрів абрикосового компоту заготувала мама.

4) З • 6=18 (л) - літрів вишневого компоту заготувала мама.

Відповідь: мама заготувала 15 л абрикосового і 18 л вишневого компоту.

Інші завдання дивись тут... 

 

  • Виталина
    А следующие варианты
    23 березня 2016 13:47