Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 17. 

Завдання 1. Скільки десятків тисяч у числі 32054?

А 3  

Б 2

В 5

 

Завдання 2. 609 : 100 =

_609 | 100     

  600    6 (ост.9)

     9 

А 60 (ост. 9)

Б 6 (ост. 9)

В 6 (ост.90)

 

Завдання  3. Скільки частин відрізка АВ становить відрізок СD?

Оскільки всього частин 8, на відрізок СD припадає 3 частини, маємо 3/8.

А 3/5

Б 6/8

В 3/8

 

Завдання 4. За якого значення а нерівність 3200 : а < 320 буде істинною? 

А 4

Б 10

В 100

 

Завдання 5. 5600 м : 80 м = 70

А 70  

Б 70 м

В 7

 

Завдання 6. 300 506 – 2492 : 7 • 509 = 119302

_2492 | 7    

  21        356

    39

    35

      42

      42

        0

х    356

      509

    3204

1780    

181204

_300506

  181204

  119302

Завдання 7. Рибалка спіймав три рибини, маса яких дорівнює 800 г, 1 кг 200 г і 700 г. Чому дорівнює середня маса однієї рибини?

Розв'язання:

І) 800 + 1200 + 700 = 2700 (кг)  – маса трьох рибин разом.

2) 2700 : 3 = 900 (г) – середня маса однієї рибини.

Відповідь: середня маса однієї рибини 900 г.

 

Завдання 8. У шкільній їдальні купили за однаковою ціною 76 пиріжків з яблуками і 90 — із сиром. За пиріжки із сиром заплатили на 56 грн більше, ніж за пиріжки з яблуками. Яка вартість пиріжків з яблуками і пиріжків із сиром окремо?

Розв'язання:

1 спосіб.

1)  90 – 76 = 14 (п.) — на стільки більше було пиріжків із сиром, ніж з яблуками.

2)  56 : 14 = 4 (грн) — ціна одного пиріжка.

3) 4 • 76 = 304 (грн) — вартість пиріжків з яблуками.

4) 4 • 90 = 360 (грн) — вартість пиріжків з сиром.

2 спосіб.

1)  90 – 76 = 14 (п.) — на стільки більше було пиріжків із сиром, ніж з яблуками.

2)  56 : 14 = 4 (грн) — ціна одного пиріжка.

3) 4 • 76 = 304 (грн) — вартість пиріжків з яблуками.

4) 304 + 56 = 360 (грн) — вартість пиріжків з сиром.

Відповідь: вартість пиріжків з яблуками 304 грн, із сиром — 360 грн.

 

ВАРІАНТ 18

Завдання 1.  Скільки сотень тисяч у числі 815 210? 

А 2  

Б 1

В 8

 

Завдання 2.  7030:1000 =

_7030 | 1000

  7000   7 (ост.30)

     30 

А 7 (ост. 30)  

Б 70 (ост. 30)

В 70 (ост.3)

 

Завдання 3.  Скільки частин відрізка КМ становить відрізок LO?

Оскільки всього частин 9, на відрізок СD припадає 5 частини, маємо 5/9.

А 5/10

Б 5/9

В 5/8

 

Завдання 4.  За якого значення а нерівність 2400 : а > 240 буде істинною? 

А 100

Б 10

В 8

 

Завдання 5.  32000 кг: 80 кг = 400

А 400

Б 400 кг

В 4000

 

Завдання 7. Кур'єр приніс в офіс три бандеролі, маса яких дорівнює 1 кг 100 г, 600 г і 400 г. Чому дорівнює середня маса однієї бандеролі?

Розв'язання:

1)  1100 + 600 + 400 = 2100 (г)  — маса трьох бандеролей разом.

2)  2100 : 3 = 700 (г) - середня маса однієї бандеролі.

Відповідь: середня маса однієї бандеролі 700 грам.

 

Завдання 8. На швейній фабриці пошили 87 осінніх і 100 зимових пальт. На зимові пальта витратили на 39 м тканини більше, ніж на осінні. Скільки метрів тканини витратили на осінні пальта і скільки на зимові, якщо тканини на одне зимове і одне осіннє пальто затрачали порівну?

1 спосіб.

1)  На скільки більше було зимових пальт, ніж осінніх?

100 – 87 = 13 (п.)

2)  Скільки метрів тканини витратили на одне пальто?

39 : 13 = 3 (м)

4) Скільки метрів тканини витратили на осінні пальта?

З • 87 = 261 (м)

4) Скільки метрів тканини витратили на зимові пальта?

З • 100 = 300 (м)

2 спосіб.

1)  На скільки більше було зимових пальт, ніж осінніх?

100 – 87 = 13 (п.)

2)  Скільки метрів тканини витратили на одне пальто?

39 : 13 = 3 (м)

4) Скільки метрів тканини витратили на осінні пальта?

З • 87 = 261 (м)

4) Скільки метрів тканини витратили на зимові пальта?

261 + 39 = 300 (м)

Відповідь: на осінні пальта втратили 261 м тканини, на зимові — 300 м.

 

ВАРІАНТ 19.

Завдання 1. Що означає цифра 1 у записі числа 21056?

А число десятків тисяч               Б число одиниць

В число одиниць тисяч

 

Завдання 2.  562 480 – 2 000 = 560 480

А 542 480

Б 560 480

В 562 280

 

Завдання 3. Укажи істинну нерівність.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого менший чисельник. Знаменник – число під дробовою рискою, чисельник – число над дробовою рискою.

А 3/7 < 2/7

Б 3/7 < 4/7

В 3/7 < 3/7

 

Завдання 4. Велосипедист їхав 4 години зі швидкістю 12 км/год. Яку відстань він подолав?

1) 12 • 4 = 48 (км) – подолав відстань.

А 3 км

Б 48 км

В 48 км/год

 

Завдання 5. Яке число с розв'язком рівняння 7 • х = 35 056?

7 • х = 35 056

х = 35 056 : 7

х = 5008

_35056 | 7  

  35        5008

     0

     0

       5

       0

       56

       56

         0

А 508

Б 5008

В 58

 

Завдання 6. 213 • 30 – 12240 : З0 = 5982

х 213

       30

   6390

_12240 | 30  

  120       408

      24

        0

      240

      240

          0

_6390

    408

  5982

Завдання 7. Периметр рівностороннього трикутника 15 см. Сторона квадрата дорівнює стороні трикутника. Обчисли площу квадрата.

Розв'язання:

1) 15 : 3  = 5 (см) — довжина сторони рівностороннього трикутника.

2)  5 • 5 = 25 (см2) — площа квадрата.

Відповідь: 25 см2.

 

Завдання 8. До обіду автомобіль їхав 4 години, а після обіду — 3. За весь час, рухаючись із постійною швидкістю, автомобіль проїхав 560 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до обіду і скільки — після обіду?

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 4  + 3 = 7 (год) — час руху автомобіля.

2)  560 : 7 = 80 (км/год) — швидкість руху автомобіля.

3)  80 • 4 = 320 (км) — проїхав автомобіль до обіду.

4)  80 • 3 = 240 (км) — проїхав автомобіль після обіду.

2 спосіб.

1) 4  + 3 = 7 (год) — час руху автомобіля.

2)  560 : 7 = 80 (км/год) — швидкість руху автомобіля.

3)  80 • 4 = 320 (км) — проїхав автомобіль до обіду.

4)  560 – 320 = 240 (км) — проїхав автомобіль після обіду.

Відповідь: до обіду автомобіль проїхав 320 км, після обіду — 240 км.

 

ВАРІАНТ 20.

Завдання 1. Що означає цифра 8 у записі числа 80564?

А число десятків тисяч

Б число десятків

В число одиниць тисяч

 

Завдання 2.  736 540 – 30 000 = 706 540

А 706 540

Б 733 540

В 436 540

 

Завдання 3.  Укажи істинну нерівність.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший той, у якого менший чисельник. Знаменник – число під дробовою рискою, чисельник – число над дробовою рискою.

А 4/8 < 5/8

Б 5/8 < 5/8

В 6/8 < 5/8

 

Завдання 4.  Автомобіль за 3 години проїхав 180 км. З якою швидкістю рухався автомобіль? 

180 : 3 = 60 (км/год) – швидкість автомобіля.

А 60 км

Б 80 км/год

В 60 км/год

 

Завдання 5.  Яке число є розв'язком рівняння 6 • х = 48180?

6 • х = 48180

х = 48180 : 6

х = 8030

_48180 | 6  

  480       8030

      18

        0

      180

      180

          0

А 8030

Б 803

В 83

 

Завдання 6. (1230 – 4016 : 8) • 60 = 43680

_4016 | 8  

  400     502

     16

       0

     160

     160

         0

_1230

    502

    728

х  728

       60

  43680 

 Завдання 7. Периметр рівностороннього трикутника 24 дм. Сторона квадрата дорівнює стороні трикутника. Обчисли периметр квадрата.

Розв'язання:

1) 24 : 3 = 8 (дм) — довжина сторони рівностороннього трикутника.

2) 8 • 4 = 32 (дм) — периметр квадрата.

Відповідь: периметр квадрата дорівнює 32 дм.

 

Завдання 8. Для офісу купили 9 годинників за однаковою ціною. За електронні годинники заплатили 320 гривень, а за механічні — 400 грн. Скільки купили електронних годинників і скільки — механічних?

Розв'язання:

1 спосіб.

1)  Яка вартість покупки?

320 + 400 = 720 (грн)

2)  Яка ціна одного годинника?

720 : 9 = 80 (грн)

3)  Скільки купили електронних годинників?

320 : 80 = 4 (г.)

4)  Скільки купили механічних годинників?

400 : 80 = 5 (г.)

2 спосіб.

1)  Яка вартість покупки?

320 + 400 = 720 (грн)

2)  Яка ціна одного годинника?

720 : 9 = 80 (грн)

3)  Скільки купили електронних годинників?

320 : 80 = 4 (г.)

4)  Скільки купили механічних годинників?

9 – 4 = 5 (г.)

Відповідь: купили 4 електронних годинники і 5 — механічних.

 

ВАРІНТ 21.

Завдання 1. Яке число записане в таблиці?

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
2 0 1 8 8

А. двісті тисяч сто вісімдесят вісім

Б двадцять тисяч сто вісімдесят вісім

В двадцять одна тисяча вісімдесят вісім

 

Завдання 2. 120 хв = 120 • 1 хв = 120 • 60 с = 7200 с

А 7200 с

Б 720 с

В 2 с

 

Завдання 3. 2 м 2 дм  : 5 = (2 м + 2 дм) : 5 = (2 • 100 см + 2  • 10 см) : 5 = (200 см + 20 см) : 5 = 40 см + 4 см = 44 см

А 440 см

Б 44 см

В 4 м 4 см

Завдання 4. Яка частина рівностороннього трикутника не замальована?

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 3, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість не замальованих частин 2.

А 1/3

Б 2/3

В 3/2

 

Завдання 5 . Яке число є розв'язком рівняння х + 720 = 2 720 ?

х + 720 = 2 720 

х = 2 720 – 720

х = 2 000

 

А 3459

Б 2109

В 2000

 

Завдання 6. 

179 252 : 82 • 405 – 199 098 = 686 232

_179252 | 82    

  164          2186

   152

     82

     705

     656

       492

       492

           0

х  2186

      405

  10930

8744   

885330 

- 885330

   199098

   686232 

Завдання 7. Автомобіль проїхав 126 км за 2 год. За скільки годин він проїде 189 км?

Розв'язання:

1 спосіб.

1)  126 : 2 = 63 (км/год) — швидкість автомобіля.

2)  189 : 63 = 3 (год) — затратить годин.

2 спосіб.

1) 126 : 2 = 63 (км) – проїде відстань автомобіль за  1 годину.

2) 189 : 63 = 3 (год) – затратить годин.

Відповідь: за 3 год автомобіль проїде 189 км.

 

Завдання 8.  Садівник зібрав 2 т 1 ц фруктів. З них п'ята частини — вишні, решта — черешні. На скільки більше черешні, ніж вишні, зібрав садівник?

2 т 1 ц = 2 т + 1 ц = 2 • 1000 кг + 1 • 100 кг = 2000 кг + 100 кг = 2100 кг

Розв'язання:

1) 2100 : 5 = 420 (кг) – зібрав вишень.

2) 2100 – 420 = 1680 (кг) – зібрав черешень.

3) 1680 – 420 = 1260 (кг) – на стільки більше зібрав черешень, ніж вишень.

Відповідь: садівник зібрав на 1260 кг більше черешень, ніж вишень.

 

ВАРІАНТ 22. 

Завдання 1. Яке число записане в таблиці?

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
5 2 0 0 8

А п'ятдесят дві тисячі вісім

Б п'ятсот двадцять тисяч вісім

В п'ять тисяч двісті вісім

 

Завдання 2.  240 хв = (240 : 60) год = 4 год 

А 24 год

Б 4 год

В 14400 год

 

Завдання 3.  2 т 1 ц : 2 = 1050 кг

2 т 1 ц = 2 т + 1 ц = 2 • 1000 кг + 1 • 100 кг = 2100 кг

2100 кг : 2 = (2000 кг + 100 кг) : 2 = 2000 кг : 2 + 100 кг : 2 = 1000 кг + 50 кг = 1050 кг

А 1 050 кг

Б 105 ц

В 150 кг

 

Завдання 4.  Яка частина рівностороннього трикутника замальована? 

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 3, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість замальованих частин 2.

А 1/3

Б 2/3

В 3/2

 

Завдання 5. Яке число є розв'язком рівняння х - 720 = 2000? 

х – 720 = 2000

х = 2000 + 720

х = 2720

А 1 280

Б 2 720

В 3 720

 

Завдання 6. (28035 : 45 + 2305) • 304 = 890 112

_28035 | 45   

 270         623

   103

     90

     135    

     135

        0

+ 2305

     623

   2928

х  2928

     304

  11712

8784   

890112

Завдання 7.  Катер пройшов 81 км за 3 год. Скільки кілометрів він пройде за 5 годин, рухаючись із такою самою швидкістю?

Розв'язання:

1 спосіб.

1) 81 : 3 = 27 (км/год) - швидкість катера.

2)  27 • 5 = 135 (км) — пройде відстань катер за 5 год.

2 спосіб.

1) 81 : 3 = 27 (км) – проходив відстань катер за 1 год.

2) 27 • 5 = 135 (км) – пройде відстань катер за 5 год.

Відповідь: за 5 год катер пройде 135 км.

 

Завдання 8.  Фермер виростив 14 ц 70 кг коренеплодів. З них третина - морква, а решта - буряки. На скільки більше кілограмів буряків, ніж моркви виростив фермер?

14 ц 70 кг = 14 ц + 70 кг = 14 • 100 кг + 70 кг = 1470 кг 

Розв'язання:

1) 1470 : 3 = 490 (кг) – виростив моркви.

2) 1470 – 490 = 980 (кг) – виростив буряків.

3) 980 - 490 = 490 (кг) — виростив на стільки більше буряків, ніж моркви.

Відповідь: фермер виростив буряків на 490 кг більше, ніж моркви.

 

ВАРІАНТ 23.

Завдання 1.  У якому числі є 820 одиниць класу тисяч?

А 82 253

Б 263 820

В 820 263

 

Завдання 2.  257 ц = 25 т 7 ц

1 спосіб.

 250 ц + 7 ц =  (250 : 10) т + 7 ц = 25 т + 7 ц = 25 т 7 ц

2 спосіб.

257 : 10 = 25 (ост. 7) 

257 ц = 25 т 7 ц

А 2 т 57 ц

Б 25 т 7 ц

В 2 т 570 ц

 

Завдання 3.  10000 кг : 50 кг = 200

А 2000

Б 200

В 200 кг

 

Завдання 4. Яка частина овалу замальована?

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 4, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість не замальованих частин 2.

А 2/4

Б 4/2

В 2/2

 

Завдання 5. Яке число є розв'язком рівняння 2339 + х = 2400?

2339 + х = 2400

х = 2400 – 2339

х = 61

_2400

  2339

     61

А 71

Б 161

В 61

 

Завдання 6. 801801 – 45527 : 53 • 48 = 760 569

_45527 | 53

  424       859

    312

    265

      477

      477

         0

х    859

       48

   6872

 3436  

 41232

_801801

   41232

 760569

Завдання 7. Три пенали коштують 75 грн. Скільки таких пеналів можна купити за 100 грн?

Розв'язання:

1)  75 : 3 = 25 (грн) — коштує один пенал (ціна пеналу).

2)  100 : 25 = 4 (п.) — можна купити пеналів.

Відповідь: можна купити 4 пенали.

 

Завдання 8. У коморі було 680 кг борошна. Воно зберігалось у 7 малих і 8 великих мішках. Маса малого мішка 40 кг. Яка маса великого мішка?

Розв'язання:

1)  Скільки борошна в семи малих мішках?

40 • 7 = 280 (кг)

2)  Скільки борошна у восьми великих мішках?

680 - 280 = 400 (кг)

3)  Яка маса великого мішка?

400 : 8 = 50 (кг)

Відповідь: маса великою мішка дорівнює 50 кг.

 

ВАРІАНТ 24.

Завдання 1.  У якому числі є 623 одиниці класу одиниць? 

А 623 350

Б 350 623

В 62 335

 

Завдання 2.  70569 см = 705 м 69 см

1 спосіб.

70569 см = 70500 см + 69 см =  (70500 : 100) м + 69 см = 705 м + 69 см = 705 м 69 см

2 спосіб.

70569 : 100 = 705 (ост. 69) 

70569 см = 705 м 69 см

А 7056 м 9 см

Б 70 м 569 см

В 705 м 69 см

 

Завдання 3.  2 год : 6 = 2 • 60 хв : 6 = 120 хв : 6 = 20 хв

А 20 хв

Б 10 хв

В 10 год

 

Завдання 4. Яка частина крута замальована?

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 8, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість замальованих частин 6.

А 6/8

Б 2/6

В 2/8

 

Завдання 5. Яке число є розв'язком рівняння 7230 – х = 6028?

7230 – х = 6028

х = 7230 – 6028

х = 1202

_7230

  6028

  1202

А 202

Б 1212

В 1202

 

Завдання 6. (26714 : 38 + 998) • 34 = 57834

_26714 | 38  

  266        703

      11

        0

      114

      114

          0 

+  703

     998

   1701

х  1701

       34

    6804

  5103  

  57834

Завдання 7. П'ять ручок коштують 75 грн. Скільки коштують 4 такі ручки?

Розв'язання:

1)  75 : 5 = 15 (грн) — коштує одна ручка (ціна ручки).

2)  15 • 4 = 60 (грн) — коштують 4 ручки (вартість 4 ручок).

Відповідь: вартість ручок 60 грн.

 

Завдання 8. Овочевий кіоск за день продав 6 ящиків яблук і 3 ящики груш, а всього 99 кг фруктів. Маса ящика з яблуками 12 кг. Яка маса ящика груш?

Розв'язання:

1)  12 • 6 = 72 (кг) — маса ящиків з яблуками.

2)  99 – 72 = 27 (кг) — маса ящиків з грушами.

3)  27 : 3 = 9 (кг) — маса одного ящика груш.

Відповідь: маса одного ящика груш дорівнює 9 кг.

Інші завдання дивись тут...