Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 25. 

Завдання 1.  Скільки десятків тисяч містить число 75 026?

А 26 

Б 7

В 7502

 

Завдання 2.  4500 см = 4500 • 1 см = 4500 • 10 мм = 45 000 мм

А 450 мм

Б 45 000 мм

В 450 000 мм

 

Завдання 3.  Скільки частин відрізка АВ становить відрізок КМ?

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 10, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість частин відрізка КМ 3.

А 3/7

Б 3/9

В 3/10

 

Завдання 4.  Площа квадрата дорівнює 1 ар. Довжина сторони цього квадрата становить

1 ар = 100 м2 = 10 м • 10 м

А 10 м  

Б 1000 м

В 100 м

 

Завдання 5.  Розв'язком якого з рівнянь є число 4? 

А 60 : х = 12                   х = 60 : 12, х = 5 

Б х : 2 = 8                       х =  8 • 2, х = 16

В х • 17 = 68                   х = 68 : 17, х = 4

 

Завдання 6. 4689 + 327 • 58 – 19 756 = 3 899

х   327

      58

  2616

1635  

18966

+18966

    4689

  23655

_23655

  19756

    3899

Завдання 7. Ціна ручки — 6 грн, а лінійки — 9 грн. Продали однакову кількість ручок і лінійок. За ручки виручили 36 грн. Скільки гривень виручили за лінійки?

Розв'язання:

1)  36 : 6 = 6 (р.) — кількість ручок. 

2)  9 • 6 = 54 (грн) — виручили гривень за лінійки.

Відповідь: за лінійки виручили 54 грн.

 

Завдання 8. П'ять автоматів за 6 хв виробляють 720 тістечок. Скільки тістечок виробить один автомат за 8 хв?

Розв'язання:

1 спосіб.

1)  720 : 6 = 120 (т.) — виробляють тістечок п'ять автоматів за 1 хв.

2)  120 : 5 = 24 (т.) — виробляє тістечок один автомат за 1 хв.

3)  24 • 8 = 192 (т.) — виробить тістечок один автомат за 8 хв.

2 спосіб.

1)  720 : 5 = 144 (т.) — виробляє тістечок один автомат за 6 хв.

2)  144 : 6 = 24 (т.) — виробляє тістечок один автомат за 1 хв.

3)  24 • 8 = 192 (т.) — виробить тістечок один автомат за 8 хв.

Відповідь: 192 тістечок виробить один автомат за 8 хвилин.

 

ВАРІАНТ 26.

Завдання 1.  Скільки одиниць тисяч містить число 165 309? 

А 165 

Б 16

В 5

 

Завдання 2.  680 дм = 680 • 1 дм = 680 • 100 мм = 68 000 мм

А 6 800 мм

Б 68 мм

В 68 000 мм

 

Завдання 3.  Скільки частин відрізка ВС становить відрізок DK?

У знаменник, який під дробовою рискою, записуємо кількість усіх частин 9, в чисельник, який над дробовою рискою, – кількість частин відрізка DK 4.

А 4/9

Б 4/5

В 4/10

 

Завдання 4. Квадрат має площу 1 км2 . Його сторона має довжину

1 км2 = 1 км • 1 км = 1000 м • 1000 м

А 100 м

Б 1000 м

В 10 м

 

Завдання 5. Розв'язком якого з рівнянь є число 25?

А х : 3 = 75                х = 75 • 3, х = 225

Б х • 5 = 75                х = 75 : 5, х = 15

В 100 : х = 4               х = 100 : 4, х =25             

 

Завдання 6. 1000000 – (6352 + 729 • 807) = 405 345

х   729

     807

   5103

5832   

588303

+ 588303

       6352

    594655

_1000000

    594655

    405345 

Завдання 7. Купили однакову кількість блокнотів і косинців. За блокноти заплатили 48 гри, а за косинці — 54 грн. Ціна блокнота 8 грн. Яка ціна косинця?

Розв'язання:

1)  48 : 8 = 6 (бл.) — кількість блокнотів.

2)  54 : 6 = 9 (грн) — ціна косинця.

Відповідь: ціна косинця 9 грн.

 

Завдання 8. Сім однакових насосів за 5 хв накачали 140 відер води. Скільки відер води накачають 3 такі насоси за 1 хв?

Розв'язання:

1 спосіб.

1)  Скільки відер води накачують за 1 хв сім насосів?

140 : 5 = 28 (в.)

2)  Скільки відер води накачує за 1 хв один насос?

28 : 7 = 4 (в.)

3)  Скільки відер води накачають 3 такі насоси за 1 хв?

4 • 3 = 12 (в.)

2 спосіб.

1)  Скільки відер води накачує один насос за 5 хв?

140 : 7 = 20 (в.)

2)  Скільки відер води накачує один насос за 1 хв?

20 : 5 = 4 (в.)

3)  Скільки відер води накачають 3 такі насоси за 1 хв?

4 • 3 = 12 (в.)

Відповідь: 3 насоси за 1 хв накачають 12 відер води.

 

ВАРІАНТ 27. 

Завдання 1.  Скільки всього сотень містить число 12 738?

А 7  

Б 127

В 12

 

Завдання 2. 170 м 56 см = 170 м + 56 см = 170 • 100 см + 56 см = 17 056 см

А 1 756 см 

Б 170 560 см

В  17 056 см

 

Завдання 3.  У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм

1 дм : 1 мм = 100 мм : 1 мм = 100

А у 1000 разів

Б у 10 разів

В у 100 разів

 

Завдання 4. Квадрат мас площу 1 м2. Його сторона мас довжину

1 м2 = 1 м • 1 м = 100 см • 100 см

А 100 дм

Б 10 см

В 100 см

 

Завдання 5. За якого значення х нерівність х – 250 < 160 істинна? 

А 400

Б 410

В 420

 

Завдання 6. 601405 – 19008 : 36 + 120045 = 720922

_19008 | 36

  180       528

    100

      72

      288

      288

         0

_601405

       528

  600877

+ 600877

   120045

   720922

Завдання 7.  На машину навантажили однакову кількість кавунів і динь. Маса кожного кавуна 8 кг, а дині — 5 кг. Маса усіх кавунів 56 кг. Яка маса усіх динь?

Розв'язання:

1)  56 : 8 = 7 (к.) — кількість кавунів. 

2)  5 • 7 = 35 (кг) – маса усіх динь.

Відповідь: маса усіх динь 35 кг.

 

Завдання 8.  Площа першого прямокутника 72 см2, а його ширина — 8 см. Довжина першого прямокутника дорівнює довжині другого прямокутника. Периметр другого прямокутника становить 24 см. Яка ширина другого прямокутника?

Розв'язання:

1)  72 : 8 = 9 (см) —довжина першого прямокутника.

2)  24 : 2 = 12 (см) — півпериметр другого прямокутника.

3)  12 – 9 = 3 (см) — ширина другого прямокутника.

Відповідь: ширина другого прямокутника дорівнює 3 см.

 

ВАРІАНТ 28.

Завдання 1.  Скільки всього десятків тисяч містить число 458 905?

А 0

Б 5

В 45

 

Завдання 2.  190 дм 4 мм = 190 дм + 4 мм = 190 • 100 мм + 4 мм = 19 004 мм

А 1 904 мм

Б 19 040 мм

В 19 004 мм

 

Завдання 3.  У скільки разів 1 м більший, ніж 1 мм?

1 м : 1 мм = 100 см : 1 мм = 1000 мм : 1 мм = 1000

А у 1000 разів

Б у 100 разів

В у 10 разів

 

Завдання 4.  Квадрат має площу 1 см2. Його сторона має довжину

1 см2 = 1 см • 1 см = 10 мм • 10 мм

А 100 мм

Б 1 дм

В 10 мм

 

Завдання 5.  За якого значення х нерівність х + 430 > 720 хибна?

А 300               300 + 430 > 720

Б 370               370 + 430 > 720

В 280

 

Завдання 6.  45987 + (800201 – 10008 : 24) = 845771

_10008 | 24  

    96      417

     40

     24 

     168

     168

        0

_800201

       417

  799784

+ 799784

     45987

    845771

Завдання 7.  Воду розлили в однакову кількість бідонів і каністр. У бідони помістилося 60 л води, а в каністри — 50 л. Місткість бідона 12 л. Яка місткість каністри?

Розв'язання:

1)  60 : 12 = 5 (б.) — кількість бідонів.

2)  50 : 5 = 10 (л) — місткість каністри.

Відповідь: місткість каністри 10 л.

 

Завдання 8.  Периметр першого прямокутника 28 см, а його довжина — 8 см. Ширина першого прямокутника дорівнює ширині другого прямокутника. Площа другого прямокутника становить 66 см2. Яка довжина другого прямокутника?

Розв'язання:

1)  Який півпериметр першого прямокутника?

28 : 2 =14 (см)

2)  Яка ширина першого та другого прямокутника?

14 – 8 = 6 (см)

3)  Яка довжина другого прямокутника?

66 : 6 = 11 (см) 

Відповідь: довжина другого прямокутника дорівнює 11 см.

 

ВАРІАНТ 29.

Завдання 1.  Скільки сотень тисяч містить число 385964?

А 3859  

Б 3

В 9

 

Завдання 2.  Периметр квадрата 4 м 12 см. Яка довжина сторони квадрата?

1 спосіб.

4 м 12 см = 4 м + 12 см = 4 • 100 см + 12 см = 412 см

412 см : 4 = 103 см

2 спосіб.

4 м 12 см : 4 = (4 м + 12 см) : 4 = 4 м : 4 + 12 см : 4 = 1 м + 3 см =  100 см + 3 см = 103 см 

А 103 см

Б 13 см

В 103 дм

 

Завдання 3.  На скільки 1 мм менший, ніж 1 м?

1 м – 1 мм = 1000 мм – 1 мм = 999 мм

А на 1000 мм

Б на 99 мм

В на 999 мм

 

Завдання 4.  Прибирання класу почалося о 17 год 40 хв і закінчилося о 18 год 15 хв. Скільки часу тривало прибирання?

18 год 15 хв – 17 год 40 хв = 17 год + 1 год + 15 хв – 17 год 40 хв = 17 год + 60 хв + 15 хв – 17 год 40 хв = 17 год 75 хв – 17 год 40 хв = (17 год – 17 год) + (75 хв – 40 хв) = 35 хв

А 1 год 35 хв

Б 35 хв

В 1 год 15 хв

 

Завдання 5.  Місткість однієї бочки — 12 відер. У скількох бочках поміститься 84 відра води? 

84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7  (б.) – треба бочок. 

А 7

Б 6

В 8

 

Завдання 6.  34475 : 25 • 8 – 8356 = 2676

_34475 | 25    

  25        1379

    94

    75 

    197

    173

      225

      225

         0

х  1379

         8

  11032

_11032

    8356

    2676

Завдання 7. Маса 6 ящиків з огірками така сама, як маса 9 ящиків з помідорами. Маса одного ящика з огірками 6 кг. Яка маса одного ящика з помідорами?

Розв'язання:

1) 6 • 6 = 36 (кг) – маса 6 ящиків з огірками. 

2) 36 : 9 = 4 (кг) – маса одного ящика з помідорами.

Відповідь: маса одного ящика з помідорами 4 кілограми.

 

Завдання 8. Мотоцикліст їхав 2 год зі швидкістю 63 км/год і 1 год зі швидкістю 69 км/год. З якою середньою швидкістю їхав мотоцикліст? 

Розв'язання:

1) 63 • 2 = 126 (км) — проїхав мотоцикліст за 2 год.

2) 126 + 69 = 195 (км) – проїхав мотоцикліст за 3 год.

3) 2 + 1 = 3 (год) - час руху мотоцикліста.

4) 195 : 3 = 65 (км/год) – середня швидкість мотоцикліста.

Відповідь: середня швидкість мотоцикліста дорівнює 65 км/год.

 

ВАРІАНТ 30.

Завдання 1.  Скільки одиниць тисяч містить число 589 612

А 9

Б 589 612

В 612

 

Завдання 2.  Периметр рівностороннього трикутника 6 дм 24 мм. Яка довжина його сторони? 

1 спосіб.

6 дм 24 мм = 6 дм + 24 мм = 6 • 1 дм + 24 мм = 6 • 100 мм + 24 мм = 624 мм

624 мм : 3 = 208 мм

2 спосіб.

6 дм 24 мм : 3 = (6 дм + 24 мм) : 3 = 6 дм : 3 + 24 мм : 3 = 2 дм + 8 мм = 2 • 1 дм + 8 мм = 2 • 100 мм + 8 мм = 208 мм

А 208 мм

Б 208 см

В 28 мм

 

Завдання 3.  Наскільки 1 мм менший, ніж 1 дм?

1 дм – 1 мм = 100 мм – 1 мм = 99 мм

А на 99 мм

Б на 99 см

В на 999 мм

 

Завдання 4.  Урок тривав 45 хв і закінчився о 19 год 5 хв. О котрій годині урок розпочався? 

19 год 5 хв – 45 хв = 18 год + 1 год + 5 хв – 45 хв = 18 год + 60 хв + 5 хв – 45 хв = 18 год + 65 хв – 45 хв = 18 год 20 хв

А о 18 год 20 хв

Б о 19 год 20 хв

В о 18 год 25 хв

 

Завдання 5. П'ять компакт-дисків мають однаковий час прослуховування. Один за одним їх можна прослухати за 300 хв. Яка тривалість прослуховування одного компакт-диска? 

300 : 5 = 60 (хв) – тривалість прослуховування одного диска.

А 60 хв

Б 6 хв

В 1500 хв

 

Завдання 6.  9898 + 41275 : 25 – 3485 = 8064

_41275 | 25     

  25         1651

  162

  150

    127

    125

       25

       25

         0

+ 9898

    1651 

  11549

_11549

    3485

    8064

Завдання 7. Маса 6 однакових мішків з картоплею така сама, як маса 8 мішків із буряками. Маса одного мішка з картоплею 40 кг. Яка маса мішка з буряками?

Розв'язання:

1)  40 • 6 = 240 (кг) — маса 6 мішків з картоплею.

2)  240 : 8 = 30 (кг) — маса одного мішка з буряками.

Відповідь: маса мішка з буряками 30 кг.

 

Завдання 8. Автомобіль рухався 1 год зі швидкістю 76 км/год і 3 год зі швидкістю 84 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

Розв'язання:

1) 84 • 3 = 252 (км) – проїхав відстань за 3 год.

2) 76 + 252 = 328 (км) – проїхав відстань за 4 год.

3) 1 + 3 = 4 (год) - час руху автомобіля.

4) 328 : 4 = 82 (км/год) – середня швидкість автомобіля. 

Відповідь: автомобіль рухався з середньою швидкістю 82 км/год.

 

ВАРІАНТ 31

Завдання 1.  «Сусідами» числа 826375 є числа:

А 826365 і 826385  

Б 826374 і 826376

В 826275 і 826475

 

Завдання 2.  Площа прямокутника 48 м2. Його ширина 6 м. Визнач довжину прямокутника.

48 : 6 = 8 (м) – довжина прямокутника.

А 8 м2

Б 8 м

В 80 м

 

Завдання 3.  Визнач, у якій частці при обчисленні буде 3 цифри:

А 1480 : 40

(неповне ділене 148, 148 : 40 дасть 1 цифру плюс одна цифра, що залишились, буде 2 цифри)

Б 20400 : 50

(неповне ділене 204, 204 : 50 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

В 268800 : 70

 

Завдання 4.  Прогулянка розпочалася о 15 год 55 хв і тривала 1 год 5 хв. О котрій годині закінчилася прогулянка?

15 год 55 хв + 1 год 5 хв = (15 год + 1 год) + (55 хв + 5 хв) = 16 год 60 хв = 17 год

А о 16 год

Б о 17 год 50 хв

В о 17 год

 

Завдання 5.  За якого значення х нерівність 260 + х > 340 буде істинною?

А 70                  (260 + 70 = 330,  330 < 340)

Б 80                  (260 + 80 = 320,  320 < 340)   

В 90

 

Завдання 6. 5730 • 84 – 21175 : 35 = 480 715

х    5730

        84 

    2292

  4584   

  481320

_21175 | 35  

  210       605

      17

        0

       175

       175

           0

_481320

       605

  480715

Завдання 7. Місткість 9 однакових бочок із квашеними помідорами така сама, як місткість 6 бочок із капустою. Місткість однієї бочки з помідорами 20 л. Яка місткість бочки з капустою? 

Розв'язання:

1)  20 • 9 = 180 (л) —  місткість 6 бочок з помідорами.

2)  180 : 6 = 30 (л) — місткість бочки з капустою. 

Відповідь: місткість бочки з капустою дорівнює З0 л.

 

Завдання 8. Перший токар виточує 72 деталі за 3 год, а другий — за 4 год. Скільки деталей виточать обидва токарі разом за 1 год?

Розв'язання:

1) 72 : 3 = 24 (д.) – виточує деталей за 1 год перший токар.

2) 72 : 4 = 18 (д.) — виточує деталей за 1 год другий токар.

3)  24 + 18 = 42 (д.) — виточать деталей за 1 год обидва токарі разом.

Відповідь: обидва токарі разом за 1 год виточать 42 деталі.

 

ВАРІАНТ 32

Завдання 1.  «Сусідами» числа 596870 є числа

А 596869 і 596871

Б 596860 і 596880

В 596868 і 596869

 

Завдання 2.  Площа прямокутника 63 дм2. Його довжина 9 дм. Визнач ширину прямокутника.

63 : 9 = 7 (дм) – ширина прямокутника

А 70 дм

Б 70 дм2

В 7 дм

 

Завдання 3.  Визнач, у якій частці при обчисленні буде 4 цифри.

А 82056 : 4

(неповне ділене 8, 8 : 4 дасть 1 цифру плюс чотири цифри, що залишились, буде 5 цифр)

Б 32238 : 81 

(неповне ділене 322, 322 : 81 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

В 211110 : 62

(неповне ділене 211, 211 : 62 дасть 1 цифру плюс три цифри, що залишились, буде 4 цифри)  

Завдання 4.  Обідня перерва в офісі почалася о 13 год 12 хв і закінчилася о 1З год 47 хв. Скільки часу тривала перерва?

13 год 47 хв – 13 год 12 хв = (13 год – 13 год) + (47 хв – 12 хв) = 35 хв

А 35 хв

Б 59 хв

В 25 хв

 

Завдання 5.  За якого значення х нерівність 790 + х < 910 буде істинною?

А 110    (790 + 110 = 900 , 900 < 910)

Б 120

В І30

 

Завдання 6.  235 • 102 – 20982 : 26 = 23163

х  235

    102

    470

235    

23970

_20982 | 26  

  208       807

      18

        0

      182

      182

         0

_23970

      807

  23163

Завдання 7. Місткість великого відра 15 л. а малого – 12 л. Скільки потрібно взяти малих відер, щоб їхня загальна місткість була, як місткість 4 великих відер?

Розв'язання:

1)  15 • 4 = 60 (л) — місткість 4 великих відер. 

2)  60 : 12 = 5 (в.) — потрібно взяти малих відер. 

Відповідь: потрібно взяти 5 малих відер.

 

Завдання 8. Два токарі, працюючи разом за 1 год виточують 42 деталі. Перший токар за 3 год виточує 72 деталі. Скільки деталей виточує другий токар за 4 год?

Розв'язання:

1)  Скільки деталей виточує перший токар за 1 год?

72 : 3 = 24 (д.)

2)  Скільки деталей виточує другий токар за 1 год?

42 – 24 = 18 (д.)

3)  Скільки деталей виточує другий токар за 4 год?

18 • 4 = 72 (д.)

Відповідь: другий токар за 4 год виточує 72 деталі.

Інші завдання дивись тут...