Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 33

Завдання 1.  Число «двісті вісімдесят тисяч двісті вісім» записують так:

А 28 028

Б 28 280

В 280 208

 

Завдання 2.  3050 : 100 = 3 (ост. 50)

_3050 | 100

 300     3 (ост. 50) 

    50

А 3 (ост. 50)

Б 30 (ост. 5)

В 30 (ост. 50)

 

Завдання 3.  Визнач, при діленні якого із чисел на 45 у частці буде 2 цифри.

А 9270

(неповне ділене 92, 92 : 45 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

Б 4860 

(неповне ділене 48, 48 : 45 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

В 3690

 

Завдання 4.  Спортсмен пройшов 18 км зі швидкістю 6 км/год. Скільки часу він був у дорозі?

18 : 6 = 3 (год) – був спортсмен у дорозі.

А 12 год

Б 3 год

В 30 хв

 

Завдання 5.  У саду росло 6 слив. Вони становили 1/3 частину всіх дерев у саду. Скільки дерев росло в саду?

Якщо 6 слив уже становить 1/3 всіх дерев, тоді

6 : 1 • 3 = 18 (д.) – дерев у саду.

А 2  

Б 18

В 9

 

Завдання 6.  21210 : 35 + 745 • 19 = 14761

_21210 | 35

  210       606

     21

       0

      210

      210

         0

х   745

      19

   6705

   745 

 14155

+14155

      606

   14761

Завдання 7. Велосипедист рухався 3 год зі швидкістю 12 км/год. Вершник таку саму відстань подолав за 2 год. З якою швидкістю рухався вершник?

1)  12 • 3 = 36 (км) – шлях подолав велосипедист. 

2)  36 : 2 = 18 (км/год) — швидкість вершника. 

Відповідь: швидкість вершника 18 км/год.

 

Завдання 8. Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого — на 4 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1 спосіб.

1)  58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2)  58 + 62 = 120 (км/год) — швидкість зближення автобусів.

3)  480 : 120 = 4 (год) — потрібно часу для зустрічі. 

2 спосіб.

1)  58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2)  58 + 62 = 120 (км) — долають відстань два автобуси за 1 год.

3)  480 : 120 = 4 (год) — потрібно часу для зустрічі. 

Відповідь: автобуси зустрінуться через 4 год.

 

ВАРІАНТ 34

Завдання 1.  Число «триста дванадцять тисяч триста двадцять» записують так:

А 302 320

Б 312 320

В 31 232

 

Завдання 2.  20080 : 1000 = 2 (ост. 80)

_20080 | 1000

 2000     2 (ост. 80)

       80  

А 20 (ост. 80)

Б 20 (ост. 8)

В 2 (ост. 80)

 

Завдання 3.  Визнач, при діленні якого із чисел на 23 у частці буде 3 цифри.

А 1978

(неповне ділене 197, 197 : 23 дасть 1 цифру плюс одна цифра, що залишились, буде 2 цифри)

Б 2392

(неповне ділене 23, 23 : 23 дасть 1 цифру плюс дві цифри, що залишились, буде 3 цифри)

В 24840

 

Завдання 4.  Човен плив 10 хв зі швидкістю 40 м/хв. Яку відстань проплив човен?

40 • 10 = 400 (м) – проплив відстань човен.

А 400 м

Б 4 км

В 4 м

 

Завдання 5.  Маса 1/4 частини дині дорівнює 800 г. Яка маса дині?

Якщо 800 г уже становить ¼ дині, тоді

800 : 1 • 4 = 3 200 (г) = 3 кг 200 г – маса дині. 

А 200 г

Б 3 кг 200 г

В 1 кг 200 г

 

Завдання 6.  6987 + 21805 : 35 – 5468 = 2142

_21805 | 35   

  210       623

     80

     70

     105

     105

         0 

+6987

    623

  7610

_7610

  5468

  2142

Завдання 7. Автомобіль по ґрунтовій дорозі їхав зі швидкістю 30 км/год, а по шосе — 2 год зі швидкістю 60 км/год. За скільки годин він проїхав би по ґрунтовій дорозі таку саму відстань, яку проїхав по шосе? 

1)  60 • 2 = 120 (км) — відстань по шосе.

2)  120 : 30 = 4 (год) — час для руху по ґрунтовій дорозі.

Відповідь: 120 км по ґрунтовій дорозі автомобіль проїде за 4 год.

 

Завдання 8. Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч

один одному вирушили човен і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

1 спосіб.

1)  Яка швидкість моторного човна?

32 : 2 = 16 (км/год)

2)  Яка швидкість зближення катера і човна?

32 + 16 = 48 (км/год)

3)  Через скільки годин зустрінуться катер і човен?

96 : 48 = 2 (год)

2 спосіб.

1)  Яка швидкість моторного човна?

32 : 2 = 16 (км/год)

2)  Яку відстань долають катер і човен разом за 1 год?

32 + 16 = 48 (км)

3)  Через скільки годин зустрінуться катер і човен?

96 : 48 = 2 (год)

Відповідь: катер і моторний човен зустрінуться через 2 год.

 

ВАРІАНТ 35

Завдання 1.  Скільки в числі 789123 одиниць першого класу?

А 123 

Б З

В 789

 

Завдання 2.  Яке з дробових чисел найменше?

Міркуємо так, знаменник вказує на скільки частин поділили, чисельник – скільки таких частин взяли. Серед дробів з однаковими чисельниками (знаходиться над дробовою рискою) менший той, у якого більший знаменник (знаходиться під дробовою рискою).

А 4/5

Б 4/6

В 4/7

 

Завдання 3. Яку частину від 1 год становить 1 хв?

1 хв : 1 год = 1 хв : 60 хв = 1/60

А 1/10

Б 1/60

В 1/24

 

Завдання 4.  Тривалість уроку 45 хв. Учні розв'язувати задачі 1/3 частину уроку. Скільки хвилин учні розв'язували задачі?

45 : 3 • 1 = 15 (хв.) – потрібно було часу для задач.

А 15 хв

Б 30 хв

В 135 хв

 

Завдання 5.  Відстань від Тернополя до Києва автомобіль проїхав за 6 год. Рухався автомобіль зі швидкістю 70 км/год. Яка відстань від Тернополя до Києва?

70 • 6 = 420 (км) – відстань від Тернополя до Києва.

А 420 км/год

Б 420 км

В 450 км

 

Завдання 6. 96 • (1398 – 969) + 398 597 = 439 781

_1398

   969

   429

х  429

     96

  2574

3861 

41184

+398597

    41184

   439781

 

Завдання 7. Маса половини кавуна 6 кг. Яка маса третини кавуна?

1) 6 • 2  = 12 (кг) — маса цілого кавуна.

2)  12 : 3 = 4 (кг) — маса третини кавуна.

Відповідь: маса третини кавуна дорівнює 4 кг.

 

Завдання 8. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

2 клітинки на плані відповідають 1 м на місцевості.

1 спосіб.

1) 5 • 2  = 10 (м2) – площа прямокутної частини 5 м на 2 м.

2) 3 • 2 = 6 (м2) – площа прямокутної частини 3 м на 2 м.

3) 10 + 6  = 16 (м2) – площа ділянки на плані.

2 спосіб.

1) 5 • 4  = 20 (м2) – площа прямокутної частини 5 м на 4 м.

2) 2 • 2 = 4 (м2) – площа прямокутної частини 2 м на 2 м.

3) 20 – 4 = 16 (м2) – площа ділянки на плані.

Відповідь: площа ділянки 16 м2.

 

ВАРІАНТ 36.

Завдання 1.  Скільки в числі 703215 одиниць другого класу?

А 703

Б З

В 215

 

Завдання 2.  Яке із дробових чисел найбільше?

Міркуємо так, знаменник вказує на скільки частин поділили, чисельник – скільки таких частин взяли. Серед дробів з однаковими чисельниками (знаходиться над дробовою рискою) більший той, у якого менший знаменник (знаходиться під дробовою рискою).

А 5/7

Б 5/8

В 5/9

 

Завдання 3. Яку частину від 1 доби становить 1 год?

1 год : 1 добу = 1 год : 24 год = 1/24

А 1/12

Б 1/60

В 1/24

 

Завдання 4.  Відстань від дому до школи 360 м. Олег біг 1/4 всієї відстані, а решту йшов. Скільки метрів пробіг Олег?

360 : 4 • 1 = 90 (м) – метрів пробіг Олег

А 270 м

Б 90 м

в 180 м

 

Завдання 5.  Автомобіль рухався зі швидкісно 60 км/год. За 4 год він подолав відстань від Львова до Хмельницького. Яка відстань між ними містами?

60 • 4 = 240 (км) – відстань між містами.

А 15 км

Б 240 км/год

В 240 км

 

Завдання 6. 384896 – 300 • (1546 – 879) = 584996

_1546

   879

   667

х 667

      300

 200100

+ 384896

   200100

   584996  

Завдання 7. Місткість третини відра 4 л. Яка місткість 1/6 частини цього відра?

1) 4 • 3 = 12 (л) – місткість відра.

2) 12 : 6 • 1 = 4 (л) – місткість шостої частини відра.

Відповідь: місткість шостої частини відра дорівнює 4 літри.

 

Завдання 8. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані у вигляді заштрихованої фігури.

На плані 2 клітинки відповідають 1 м на місцевості.

1) 5 • 8 = 40 (м2) – площа частини 5 м на 8 м.

2) 3 • 2 = 6 (м2) – площа середини 3 м на 2 м.

3) 40 – 6 = 34 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 34 м2.

 

ВАРІАНТ 37.

Завдання 1.  Яка цифра записана в розряді сотень тисяч у числі 139704?

А 1

Б 7

В 3

 

Завдання 2.  1876 кг = 18 ц 76 кг

1 спосіб.

1800 кг + 76 кг = (1800 : 100) ц + 76 кг = 18 ц 76 кг

2 спосіб.

_1876 | 100

  100     18 (ост. 76)

   876

   800      

     76

1876 кг = 18 ц 76 кг

А 187 ц 6 кг

Б 18 ц 76 кг

В 1 ц 876 кг

 

Завдання 3.  989 003 – 80 000 = 909 003

А 981 003

Б 909 003

В 189 003

 

Завдання 4.  На перерві учні з'їли 18 тістечок, що становить 1/2 всіх тістечок, які були в їдальні. Скільки тістечок було в їдальні?

Якщо 18 тістечок уже становить ½ всіх тістечок, тоді

18 : 1 • 2 = 36 (т) – було тістечок у їдальні.

А 9

Б 36

В 27

 

Завдання 5.  Яке число перетворює рівняння х - 564 = 428 v правильну числову рівність? 

х – 564 = 428

х = 428 + 564

х = 992

+428

  564

  992

А 992

Б 136

В 982

 

Завдання 7. У саду 7 слив. Це 1/8 частина всіх дерев саду. Груші становлять 1/4 частину від усієї кількості дерев. Скільки груш у саду?

Якщо 7 слив, вже становлять 1/8 частину дерев, тоді

1) 7 : 1 • 8 = 56 (д.) — всього дерев у саду.

2)  56 : 4 • 1 = 14 (гр.) — груш у саду.

Відповідь: у саду 14 груш.

 

Завдання 8. Сім'я закупила на зиму за однаковою ціною картоплі 350 кг, а буряків 50 кг. За картоплю заплатили на 600 грн більше, ніж за буряки. Скільки гривень заплатили за буряки?

1)  350 – 50 = 300 (кг) — на стільки більше закупили картоплі, ніж буряків.

2)  600 : 300 = 2 (грн) — ціна 1 кг. 

3)  2 • 50 = 100 (грн) — заплатили гривень за буряки.

Відповідь: за буряки заплатили 100 грн.

 

ВАРІАНТ 38.

Завдання 1.  Яка цифра записана в розряді десятків тисяч у числі 728 458?

А 5

Б 2

В 8

 

Завдання 2.  5897 дм = 589 м 7 дм

1 спосіб.

5897 дм = 5890 дм + 7 дм = 589 м 7дм

2 спосіб.

_5897 | 10

 50    589 (ост. 7)

  89

  80

   97

   90

    7

5897 дм = 589 м 7 дм

А 58 м 97 дм

Б 589 м 7 дм

В 5 м 897 дм

 

Завдання 3.  607 502 + 20 000 = 627 502

А 807502

Б 609502

В 627502

 

Завдання 4.  З контейнера відсипали 15 кг картоплі, що становить 1/5 всієї картоплі, яка була в

контейнері. Скільки кілограмів картоплі було в контейнері спочатку?

Якщо 15 кг уже становить 1/5 всієї картоплі, тоді

15 : 1 • 5 = 75 (кг) – було картоплі спочатку.

А 20 кг

Б 35 кг

В 75 кг

 

Завдання 5.  Яке число перетворює рівняння 726 – х = 149 у правильну числову рівність?

726 – х = 149

х = 726 – 149 

х = 577

_726

 149

 577

А 587

Б 577

В 875

 

Завдання 6. 16686 : 27 • 207 – 38948 = 88978

_16686 | 27

 162    618

    48

    27

    216

    216

      0

 

х   618

    207

   4326

1236

127926

_127926

   38948

   88978

 

Завдання 7. У передмісті 9 триповерхових будинків, що становлять 1/8 усіх будинків передмістя. Одноповерхові будинки становлять 1/4 частину від загальної кількості будинків. Скільки одноповерховій будинків у передмісті?

Якщо 9 будинків уже становить 1/8 від усіх будинків, тоді

1) 9 : 1 • 8 = 72 (б.) — всього будинків у передмісті.

2) 72 : 4 • 1 = 18 (6.) — одноповерхових будинків у передмісті.

Відповідь: у передмісті 18 одноповерхових будинків.

 

Завдання 8. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав другий автобус?

1)  На скільки довше був у дорозі перший автобус?

6 – 4 = 2 (год)

2)  Яка швидкість автобусів?

130 : 2 = 65 (км/год) 

3) Скільки кілометрів проїхав другий автобус?

65 • 4 = 260 (км)

Відповідь: другий автобус проїхав 260 км.

 

ВАРІАНТ 39

Завдання 1. Скільки всього сотень у числі 358796?

А 3

Б 3587

В 35

 

Завдання 2. 

72 год = (72 : 24) доби = 3 доби

А 1728 діб

Б 720 діб

В 3 доби

 

Завдання 3. 120 378 + 5 000 = 125 378

А 170378

Б 120878

В 125378

 

Завдання 4. Вартість трьох коробок пластиліну ну 51 грн. Яка ціна коробки пластиліну?

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 10 + 7 = 17 (грн.) – ціна коробки пластиліну.

А 153 грн

Б 17 грн

В 16 грн

 

Завдання 5. 

Сторона квадрата дорівнює 6 дм. Чому дорівнює його периметр?

У квадрата усі 4 сторони рівні. Периметр – довжина усіх сторін квадрата.

6 • 4 = 24 (дм) – периметр квадрата.

А 24 дм

Б 12 дм2

В 36 дм2

 

Завдання 6.  13944 : 56 + 240 • 39 = 9609

_13944 | 56

 112     249

  274

  224

   504

   504

     0

х  240

   39

  216

  72

  9360

+ 9360

    249

   9609

  

Завдання 7. На складі було 160 стільців, із них 90 — з дерева. Пластикові стільці становлять 1/5 частину недерев'яних. Скільки пластикових стільців було на складі?

1)  160 – 90 = 70 (ст.) — стільців недерев'яних.

2)  70 : 5 • 1 = 14 (ст.) — пластикових стільців на складі.

Відповідь: на складі було 14 пластикових стільців.

 

Завдання 8. Маса 1/14 частини кабачка становить 140 г, а маса патисона на 1385 г менша, ніж маса кабачка. Яка маса кабачка і патисона разом?

1) Яка маса кабачка?

Якщо 140 г уже становить 1/14 маси кабачка, тоді

140 : 1 • 14 = 1960 (г) 

2) Яка маса патисона?

1960 – 1385 = 575 (г)  

3) Яка маса кабачка і патисона разом?

1960 + 575 = 2535 (г) = 2 кг 535 г.

Відповідь: маса кабачка і патисона разом дорівнює 2 кг 535 г. 

 

ВАРІАНТ 40

Завдання 1. Скільки всього тисяч у числі 198765?

А 8 

Б 1987

В 198

 

Завдання 2. 

1 спосіб.

165 ц = 160 ц + 5 ц = (160 : 10) т + 5 ц = 16 т 5 ц

2 спосіб.

_165 | 10

 100   16 (ост. 5)

  65

  60  

   5

165 ц = 16 т 5 ц

А 1 т 65 ц

Б 16 т 5 ц

B 16 г 50 ц

 

Завдання 3. 986 507 – 6 000 = 980 507

А 946 507

Б 980 507

В 986 107

 

Завдання 4  У трилітрові банки розлили 72 л березового соку. Скільки банок заповнили соком? 

72 : 3 = 24 (б.) – заповнили банок.

А 24

Б 14

В 75

 

Завдання 5.  Сторона квадрата дорівнює 8 м. Чому дорівнює його площа?

У квадрата усі сторони рівні. Площа квадрата – добуток двох сторін квадрата.

8 • 8 = 64 (м2) – площа квадрата.

А 32 м

Б 64 м

В 64 м2

 

Завдання 6.  114228 : 57 • 37 – 8159 = 65989

_114228 |  57

 114      2004

     2

     

     22

      

     228

     228

        0

х   2004

       37

   14028

   6012

   74148

_ 74148

    8159

   65989

 

 Завдання 7. У вагоні їхали 54 пасажири, з них 1/3 – чоловіки, решта – жінки. Скільки жінок

їхало у вагоні?

1 спосіб.

1)  54 : 3 • 1 = 18 (чол.) — їхало чоловіків.

2)  54 – 18 = 36 (чол.) — їхало жінок.

2 спосіб. 

1) 3 – 1 = 2 (частини) – становлять від усіх пасажирів жінки.

2) 54 : 3 • 2 = 36 (чол.)

Відповідь: у вагоні їхало 36 жінок.

 

Завдання 8. Ширина прямокутника дорівнює 1 м 55 см, що становить 1/5 частину його довжини. Визнач периметр цього трикутника.

1) Чому дорівнює довжина прямокутника?

1 м 55 см = 1 м + 55 см = 100 см + 55 см = 155 см

Якщо 155 см уже становить 1/5 довжини, тоді

155 : 1 • 5 = 775 (см)

2) Чому дорівнює периметр цього прямокутника?

(155 + 775) • 2= 1860 (см) = 18 м 60 см.

Відповідь: периметр прямокутника становить 18 м 60 см.

Інші завдання дивись тут...