Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 1.

ВСТУП. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ 

Завдання 1. Наведи приклади (не менше чотирьох у кожному пункті).

а) Тіла живої природи: дерева, трава, кущі, бактерії.

б) Тіла неживої природи: камінь, стіл, ручка, материк.

Завдання 2. Стрілками покажіть зв'язки між живою і неживою природою. Перевірте один одного.

Завдання 3. Користуючись текстом підручника (с. 5), доповни схему. Взаємовплив природи й людини: повітря, сонце, вода, земля, рослини і тварини.

 

СТОРІНКА 2.

Завдання 4. Розглянь фотографії. Поміркуй і запиши, які зміни в природі відбуваються внаслідок діяльності людини. Як ці зміни впливають на саму людину? Викиди транспорту накопичують у повітрі поблизу шосе багато шкідливих речовин. Приводять до захворювань, зникають певні види рослин, тварин.

Заводи і фабрики, без очисних фільтрів, забруднюють повітря димом, попелом та шкідливими речовинами. Приводять до захворювань, зникають певні види рослин, тварин.

Завдання 5. Визнач предмети чи об'єкти з найближчого навколишнього середовища, що можуть негативно впливати на здоров'я людини. Запиши.

Транспорт, заводи, торфовища, сміттєві звалища, високовольтні лінії передач, деяка сучасна техніка.

  

СТОРІНКА 3.

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА. УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ.

Завдання 1. Запиши визначення.

Всесвіт - це сукупність галактик і простір між ними.

Завдання 2. Закінчи речення.

Всесвіт в уявленнях давніх людей був плоским і стояв на слонах, китах;  горою, що оточена морем; круглим яйцем чи коржем. 

Завдання 3. Схематично зобрази будову Всесвіту за Арістотелем.

Посередині кругла Земля, навколо рухаються інші небесні тіла.

Завдання 4. Познач, хто вперше висунув припущення про те, що Земля має форму кулі.

А Арістотель (Піфагор)     В Індійці

Б Ератосфен                    Г Таких припущень не було

 

СТОРІНКА 4.

Завдання 5. Використовуючи різноманітні джерела інформації, добери 2-3 цікавих факти з життя вчених Ератосфена або Арістотеля. Поділися інформацією із сусідом по парті.

СОНЯЧНА СИСТЕМА, її СКЛАД.

Завдання 1. Підпиши на малюнку назви планет Сонячної системи.

Меркурій     Земля       Сатурн      Уран

Венера        Марс        Юпітер     Нептун

Завдання 2. Пронумеруйте в кружечках планети в порядку їх віддалення від Сонця. Перевірте один одного.

3. Земля          4. Марс           6. Сатурн

7. Уран           2. Венера        1. Меркурій

5. Юпітер         8. Нептун

Завдання 3. Запиши назву небесного тіла, яке найкраще видно із Землі.

Місяць.

Завдання 4. Підпиши частини комети на фотографії.

                       Хвіст

Ядро                Хвіст

Комета – це дуже холодне невелике небесне тіло, що складається із замерзлих газів, води й твердих частинок. Усередині комети є ядро з льоду, замерзлого газу й частинок пилу (зазвичай його діаметр сягає кількох кілометрів). Під дією сонячного проміння ядро поступово руйнується, утворюючи велетенський

«хвіст» з пилу й газу (якщо комета велика, то на нічному небі іноді його добре видно, відомі випадки появи комет, «хвіст» яких охоплював півнеба).

 

СТОРІНКА 5

Завдання 5. Установи відповідності за допомогою стрілочок.

Метеорити – великі уламки метеорів, які сягнули земної поверхні.

Метеори – «падаючі зорі», світло від уламків, які згоріли в атмосфері.

Астероїди – невеликі небесні тіла. 

Комети – холодні небесні тіла з хвостом.

СОНЦЕ – ЗОРЯ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ТІЛО СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ.

Завдання 1. Склади характеристику Сонця. Заповни таблицю.

Розміри

Маса

Температура на поверхні

Температура в центрі

У 109 разів більший від розміру Землі

У 330 тисяч разів більша від маси Землі

6000˚С

15000000˚С

Завдання 2. Намалюй Землю у вигляді крихітної крапки, а Сонце - круга діаметром 89 мм. Порівняй малюнки.

Сонце дуже велике, порівняно із Землею.

 

СТОРІНКА 6.

Завдання 3. Яке значення Сонця для життя на Землі? Запиши.

Дає світло і тепло, завдяки Сонцю відбувається кругообіг води в природі, утворюються хмари, випадають опади, виникає вітер, на світлі рослини виробляють кисень для дихання тварин і людей, енергія Сонця потрібна для життя організмів.

ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ.

Завдання 1. Доповни схему.

Планети

Сонячної системи.

Юпітер

Сатурн

Уран

Нептун

Меркурій

Венера

Земля

Марс

Завдання 2. Упізнай планети земної групи. Запиши їх назви.

Земля      Венера       Марс

Завдання 3. Познач рядок, у якому подано тільки назви планет земної групи.

А Меркурій, Земля, Венера, Юпітер. 

Б Уран, Нептун, Марс, Земля. 

В Меркурій, Венера, Земля, Марс. 

Г Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

 

СТОРІНКА 7.

Завдання 4. Виберіть і підкресліть особливості планет земної групи. Перевірте один одного.

Велика відстань до Сонця; невеликі розміри; гігантські розміри; невелика відстань до Сонця; багато супутників; мало або немає супутників.

Завдання 5. За текстом підручника заповни таблицю.

Планети земної групи

Назва планети

Відстань до Сонця

Темпера­тура (середня)

Наявність супутників

Меркурій

найближча

-200˚ до +400˚С

нема

Венера

Друга за близькістю

+460˚С

нема

Земля

Третя за віддаленістю

-90˚С до +100˚С

один

Марс

Четверта за віддаленістю

-60˚С

два

ПЛАНЕТИ-ГІГАНТИ.

Завдання 1. Закресли «зайву» назву в кожному рядку. Поясни (усно) свій вибір.

1) Меркурій, Юпітер, Венера, Земля, Марс (планети земної групи).

2) Юпітер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун (планети – гіганти).

Завдання 2. Виберіть і підкресліть особливості планет-гігантів. Перевірте один одного.

Велика відстань до Сонця; невеликі розміри; великі розміри; невелика відстань до Сонця; мало супутників; багато супутників; швидко обертаються навколо осі; не мають твердої поверхні; повільно обертаються навколо осі; мають тверду поверхню.

 

СТОРІНКА 8.

Завдання 3. Схарактеризуй планету-гіганта (на вибір). Запиши її назву. Заповни таблицю.

Планета Юпітер.

План

Характеристика планети.

Віддаленість від Сонця

П'ята віддалена від Сонця планета

Розміри

Найбільша планета

Температура

-130˚С

Наявність супутників

66

Планета Сатурн.

План

Характеристика планети.

Віддаленість від Сонця

Шоста віддалена від Сонця планета

Розміри

Менша від Землі

Температура

-170˚С

Наявність супутників

62

Планета Уран.

План

Характеристика планети.

Віддаленість від Сонця

Сьома віддалена від Сонця планета

Розміри

Менша від Землі

Температура

-224˚С

Наявність супутників

27

Планета Нептун.

План

Характеристика планети.

Віддаленість від Сонця

Восьма віддалена від Сонця планета

Розміри

Менша від Землі

Температура

-250˚С

Наявність супутників

14

Завдання 4. Підпиши назви планет-гігантів.

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Завдання 5. Використовуючи додаткові джерела інформації, добери 2-3 цікавих факти про планети-гіганти.

Для планет-гігантів характерні великі розміри.

Вони знаходяться доволі далеко від Сонця, тому мають низьку температуру.

Не мають твердої поверхні, оскільки утворені переважно з газів.

Кожна планета рухається навколо Сонця по власній орбіті, у планет-гігантів довша орбіта, тому на повний оберт треба більше часу (наприклад, для Нептуна — 165 земних років).

Тривалість періоду обертання планет навколо своєї осі теж різна (наприклад, Юпітер здійснює повний оберт за 10 земних годин).

ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ.

Завдання 1. Запиши, яка частина земної поверхні отримує найбільше сонячного тепла, а яка - найменше.

Найбільше сонячного світла на екваторі, найменше - на полюсах.

 

СТОРІНКА 9.

Завдання 2. Укажи причини, чому поверхня нашої планети нагрівається нерівномірно.

1. Має форму кулі.

2. Має нахил.

3. Перебуває у русі.

Завдання 3. Підпиши на малюнку теплові пояси Землі.

Північний полярний.

Північний помірний.

Тропічний.

Південний помірний.

Південний полярний.

Завдання 4. З'ясуй та запиши, у якому з теплових поясів ти проживаєш.

Північний помірний тепловий пояс.

ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ.

Завдання 1. Познач на малюнку земну вісь. Стрілкою покажи, у якому напрямку обертається Земля. Допиши речення.

Наша планета обертається в напрямку із заходу на схід навколо своєї осі за 24 години, що зумовлює зміну дня і ночі.

 

СТОРІНКА 10.

Завдання 2. Розглянь схему. Познач на ній «день» і «ніч».

                  День

Ніч           

Завдання 3. За схемою встанови, якій порі року відповідає кожне положення Землі. Запиши.

Літо                    Весна

Зима                   Осінь

Завдання 4. Запишіть відповіді. Перевірте один одного.

За який час Земля здійснює повний оберт навколо Сонця? 365 днів або 366 днів у високосному році (рух по земній орбіті).  

А навколо своєї осі? 24 години (рух навколо осі Землі).

 

СТОРІНКА 11.

Завдання 5. Запиши, які пори року зображено на малюнках. Відповідно розфарбуй кожне дерево.

Зима                       Літо (дерево зелене)

ЗОРІ. СУЗІР'Я. ВЕЛИКА ТА МАЛА ВЕДМЕДИЦЯ. ПОЛЯРНА ЗОРЯ.

Завдання 1. Тобі доводилося бачити на нічному небі зорі? Намалюй одну з них зліва. Прочитай у підручнику текст «Що таке зорі?». Чи змінилося твоє уявлення про зорі? Намалюй зорю справа.

Кожна зірка — це велетенське розжарене газове тіло кулястої форми, яке випромінює світло і тепло. Колір зірок залежить від температури їхньої поверхні (найбільш гарячі зірки мають білий або блідо-голубий колір, менш гарячі, як наше Сонце, — жовтого або оранжевого кольору,  червоні зірки — найхолодніші).

Завдання 2. Розглянь малюнки. Познач Велику Ведмедицю. За картою зоряного неба шкільного атласу з'ясуй назви інших сузір'їв.

А Овен

Б Велика Ведмедиця

В 

Г Дракон

 

СТОРІНКА 12.

Завдання 3. Позначте сторони горизонту. Перевірте один одного.

Захід                      Північ

Південь                   Схід

Завдання 4. Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення про Велику чи Малу Ведмедицю або Полярну зорю (за вибором).

Сузір’я Велика Ведмедиця, або як його ще називають в Україні — Великий Ківш, чи Великий Віз — відоме людям з давніх-давен. У ньому багато зірок, але сім найяскравіших утворюють на небі фігуру, схожу на обриси великого ведмедя або на ківш із ручкою. 

Недалеко від сузір'я Великої Ведмедиці можна побачити ще одне сузір’я із подібними обрисами, але менших розмірів — Малу Ведмедицю, або Малий Ківш, чи Малий Віз. 

Найбільш яскраву зірку, з якої розпочинається «ручка» Малого Ковша, називають Полярною зіркою. Вона розташована над Північним полюсом і здавна слугувала людям як орієнтир на північ.

МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ - НАША ГАЛАКТИКА. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ. 

Завдання 1. Запиши, що входить до складу Галактики.

Сонце і зорі.

Завдання 2. Доповни речення. Запиши інші назви Молочного Шляху.

Молочний Шлях - це скупчення зір, до якого належить наша Сонячна система з усіма планетами.

Молочний Шлях, Чумацький шлях, Галактика, Божа дорога.

Завдання 3. Дізнайся та запиши, у яких галузях діяльності людина використовує результати дослідження Всесвіту.

В дослідженнях корисних копалин, в охороні природи, організації сільськогосподарського виробництва, у розвитку телебачення та медицини. З космосу вдалося підтвердити кулястість Землі, зазирнути у  важкодоступні куточки нашої планети, дізнатися про нашу Галактику та інші зоряні системи, дослідити поверхню Місяця, відкрити нові небесні тіла.

Завдання 4. Використовуючи різні джерела інформації, підготуй повідомлення (презентацію) про Леоніда Каденюка - першого космонавта незалежної України.

Перший український космонавт Леонід Каденюк побував у космосі в 1997 році. 

Ще в 10 років Льоня вирішив стати космонавтом. Першою сходинкою до мрії була професія — у 30 років Леонід керував реактивними літаками-винищувачами. 

Згодом, пройшовши суворий відбір, Каденюк став наполегливо готуватися до польоту в космос. Тренування на центрифузі допомагають витримати перевантаження під час зльоту та посадки космічного апарата, під водою майбутні космонавти випробовують скафандри та вчаться рухатись у невагомості. 

На орбіті український космонавт проводив досліди з рослинами та спостерігав, як невагомість впливає на організм людини. Загалом у космосі Леонід Каденюк перебував 15 діб 16 годин 35 хвилин і 1 секунду.

 

СТОРІНКА 13.

ПЛАН І КАРТА. ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ. 

Завдання 1. Познач на фотографії лінію горизонту.

Лінію, по якій небо ніби сходиться з поверхнею Землі, називають лінією горизонту.

Завдання 2. Запиши, на якій місцевості лінія горизонту матиме форму кола.

На рівному та відкритому з усіх боків місці лінія горизонту має форму кола.

Завдання 3. Укажи напрямки на предмети.

Пн.Зх.                    Пн.Сх.

Пд.Зх.                    Сх.

 

СТОРІНКА 14.

ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ, КОМПАСА ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК.

Завдання 1. Запиши, що означає орієнтуватися на місцевості.

Уміти визначати сторони горизонту.

Завдання 2. Упиши потрібні слова в речення (Визначити сторони горизонту можна в ясний день за Сонцем. У будь-яку пору року в полудень Сонце завжди знаходиться на півдні, а тіні, що падають у цей час від предметів, показують на північ. Отже, коли о дванадцятій годині дня ти станеш обличчям у напрямку своєї тіні і розведеш руки в сторони, то перед тобою буде північ, позаду —  південь, права рука вкаже на схід, а ліва — на захід).

Якщо в полудень я стану так, щоб бачити перед собою свою тінь, то дивитимуся на

північ,

а Сонце в цей час буде

позаду мене, тобто на півдні.

Завдання 3. Позначте на кожній фотографії сторони горизонту. Перевірте один одного (На поодиноких деревах, що ростуть на галявинах, з південного боку гілля й листя густіше, мурашники здебільшого бувають з південного боку дерев, причому пологий схил мурашника вказує на південь, а крутий — на північ, на південному боці горбів і ярів сніг тане швидше, а гриби в основному ростуть з північної сторони дерев і пеньків, тому що полюбляють затінок і вологу).

 

      Пд.                               Сх.

Сх.        Зх.                   Пн.       Пд.      

      Пн.                                Зх.

 

      Зх.                                Зх.

Пд.      Пн.                     Пд.        Пн.

      Сх.                                 Сх.

 

СТОРІНКА 15.

Завдання 4. За малюнком з'ясуй і запиши, у якому напрямку від дерева розміщено зазначені об'єкти (уявно перемістити вісь напрямків до дерева, за початок відліку взяти дерево і визначити сторони горизонту).

1) Міст: Пн.Зх.

2) Поле: Пн.Зх

3) Вежа: Пн

4) Будинки: Пн

ПЛАН МІСЦЕВОСТІ — це креслення вигляду зверху невеликої ділянки земної поверхні. На плані кожен об’єкт позначають певним умовним знаком, а також наводять назви населених пунктів і водойм та масштаб.

Завдання 1. Розглянь план місцевості й дай відповіді на запитання на с. 16.

Масштаб: в 1 см - 100 м.

 

СТОРІНКА 16.

1) У якому напрямку тече річка Білка? З Пд.Зх. на Пн.

2) У якому напрямку потрібно пройти туристам із с. Зоряне, щоб потрапити до хвойного лісу? Пн.Сх.

3) Де розташоване джерело? Пд.

4) У якому напрямку туристам потрібно повертатися додому, щоб напитися води з джерела? Пд., потім Зх.

Завдання 2. З пам'яті зобрази свій шлях від дому до школи. По дорозі в школу перевір свій план.

Завдання 3. Зобрази умовний знак «яр»:

МАСШТАБ – це число, що показує, у скільки разів зменшено відстань на плані або карті.

Завдання 1. Накресли план спортивного майданчика, який простягнувся із заходу на схід на 900 м, а з півночі на південь - на 500 м. Обери масштаб так, щоб цей план можна було зобразити у відведеному місці. Масштаб запиши.

 

СТОРІНКА 17.

              9см      Пн.

5см                     |

                        Пд.

в 1 см – 100 м

Завдання 2. Розглянь план класної кімнати. Користуючись масштабом, визнач за планом довжину і ширину класної кімнати. Запиши.

Масштаб: в 1 см - 1 м.

Довжина  __7м_______.  Ширина ___6м_____.

Завдання 3. Накресли на аркуші паперу план своєї кімнати, застосувавши масштаб: в 1 см - 1 м.

    5см   Пн.

 4см       |

           Пд.

 

СТОРІНКА 18.

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА. УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ.

Завдання 1. Розглянь фрагменти карт. Яка з них географічна, а яка - історична? Підпиши.

Історична                   Географічна

Як ти це встановив? За зображенням та кольором.

Завдання 2. Установи відповідність між географічними об'єктами та кольором, яким їх позначають на карті. З'єднай лініями.

Гори – Коричневий   

Низовини – Зелений 

Водойми – Блакитний 

Підвищення – Жовтий  

Завдання 3. На контурній карті наведіть кордон України червоним олівцем. Виконайте завдання. Перевірте один одного.

1) Підпишіть: Чорне море, Азовське море, річку Дніпро, столицю України, гори Українські Карпати й Кримські.

2) Наведіть на карті паралель синім олівцем, а меридіан - коричневим.

 

СТОРІНКА 19.

 

 

 

СТОРІНКА 20.

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. ЗАСЕЛЕННЯ ЛЮДИНОЮ ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, її ЗМІНА.

Завдання 1. Познач, як змінюється чисельність населення світу впродовж останнього тисячоліття.

А зменшується         В стрімко зростає

Б повільно зростає    Г не змінюється

Завдання 2. Запиши, що вплинуло на поселення первісних людей.

Первісні люди спершу жили там, де умови існування були найсприятливішими. У пошуках їжі вони згодом розселилися по всіх материках.

Завдання 3. Запиши країни з найбільшою кількістю населення.

Китай, Індія.

Завдання 4. На контурній карті світу заштрихуй простим олівцем найбільш заселені території.

 

СТОРІНКА 21.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНИ І ЧАСТИНИ СВІТУ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. ПРИРОДА ОКЕАНІВ. ТИХИЙ ОКЕАН.

Завдання 1. Розглянь фотографії. Підпиши назви організмів, які живуть в океанах. Однією лінією підкресли назви тих організмів, які мешкають у поверхневих водах, двома - тих, що живуть у товщі води, і трьома - донних організмів.

Окунь (1),        акула (2),      морський котик (2),  морська змія (2),  

медуза (1),       креветка (3),   дельфін (2),           черепаха (1).

Завдання 2. Доповни схему.

Чинники, що впливають на життя у Світовому океані

Кількість світла       Солоність води        Температура

 

СТОРІНКА 22.

Завдання 3. Прочитай твердження. Які з них правильні (істинні), а які неправильні (хибні)? Обведи «Так» або «Ні».

1) У Світовому океані проживає більше тварин, ніж на суходолі. Так.

2) На суходолі переважають тваринні організми. Ні

3) Дрібні тваринні організми є кормом для морських тварин. Так

4) Рослин і тварин на суходолі й в океані порівну. Ні

5) На великих глибинах океану росте багато водоростей. Ні

6) До активно плаваючих організмів належать насамперед риби, кити й дельфіни. Так

7) Із зростанням солоності води зростає кількість у ній організмів. Ні

8) До морських ссавців належать дельфіни, тюлені, моржі, котики. Так

9) Тихий океан - найбільший і найглибший на Землі. Так.

10) 3 водоростей виготовляють ліки, паливо, добрива. Так.

 

СТОРІНКА 23.

АТЛАНТИЧНИЙ, ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ТА ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАНИ

Завдання 1. Установіть відповідність між океанами, назви яких подано зліва, та їх характеристиками справа. З'єднайте лініями. Перевірте один одного.

Атлантичний океан

Проходять найважливіші морські шляхи

Витягнутий з півночі на південь

Клімат різноманітний

*** 

Індійський океан                    

Води теплі й солоні 

Багатий на перли

*** 

Тихий океан 

Найглибший і найбільший

*** 

Північний Льодовитий океан   

Укритий товстим шаром льоду 

Найменший за величиною і найхолодніший

Найменший за величиною                                             

Клімат суворий

Завдання 2. Доповни схему.

Значення світового океану для людини. 

1. Вилов риби, крабів, устриць тощо.

2. 3 водоростей виготовляють ліки, паливо, добрива

3. Водний шлях.

4. Добування перлів.

5. Добування нафти та деяких копалин.

6. Відпочинок на морі.

Завдання 3. Позначте на контурній карті світу (с. 20) материки та океани. Перевірте один одного, які об'єкти ви позначили.

 

Інші завдання дивись тут...

 

 • ЯР
  Класно я хочу щоб були все страници!
  16 листопада 2015 18:27
 • марина
  Мне понравилось
  19 листопада 2015 16:16
 • Тетяна
  Мені сподобалося!
  Дякую за допомогу!
  12 грудня 2015 17:40
 • RKFC
  класно я хочу ще
  14 грудня 2015 16:40
 • Наташа
  Спасибо ) очень понравилось
  16 лютого 2016 22:18