Інші завдання дивись тут...

РОЗДІЛ ДРУГИЙ: ПЛАН І КАРТА.

ЯК «ЗНАЙТИ» СТОРОНИ СВІТУ?

ЗУСТРІЧ 12 (с. 41 – 42).  

Завдання 1. Поміркуй. Чи можна «зайти» за обрій (простір, який ми можемо охопити оком)? Поясни чому.

                           ТАК               НІ

Бо Земля кругла.

     

Завдання 2. Допиши повні назви основних сторін горизонту, які є протилежними до вказаних у таблиці.

Пн. Пд. Сх. Зх.
Пд. Пн. Зх. Сх.

 

Завдання 3. Розфарбуй квадратики, які позначають основні сторони горизонту: північ — синім, південь — червоним, схід — жовтим, захід — зеленим. Домалюй проміжні сторони горизонту іншим кольором, напиши скорочено їхні назви.

      ПН

ЗХ        СХ.

      ПД

Північно-західний   (Пн.Зх.)

північно-східний     (Пн.Сх.)

південно-східний    (Пд.Сх.)

південно-західний   (Пд.Зх.)

 

 

ЯК НАВЧИТИСЬ ОРІЄНТУВАТИСЯ НА МІСЦЕВОСТІ?

ЗУСТРІЧ 13 (с. 43 – 45).  

Завдання 1. Напиши способи орієнтування на місцевості, які ти знаєш. Підкресли ті з них, які вважаються надійними.

У сонячний день по Сонцю (якщо у полудень стати спиною до сонця, то попереду буде північ, позаду – південь, праворуч – схід, ліворуч – захід).

У зоряну ніч по зорях.

По рослинах (мох, як правило, росте з північної сторони; листя на деревах буде більшим з південної сторони (пижмо); квіти починають квітнути, плоди та ягоди дозрівати на південній стороні схилу).

Мурашники майже завжди з південного боку дерева.

Річні кільця на пні дерева з півдня ширші, а з півночі вужчі.

 

Завдання 2. Роздивися малюнки. На них зображена якась одна сторона горизонту. Напиши назви інших сторін горизонту, розташованих відносно неї.

    Сх. 

Пн.    Пд.

    Зх.

    Пн.

Зх.    Сх.

    Пд.

    Зх.

Пд.    Пн.

    Сх.      

     Пд.

Сх.     Зх.

     Пн.

 

ЯК ОРІЄНТУВАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПАСА?

ЗУСТРІЧ 14 (с. 46 – 48).  

Завдання 1. Підпиши, з яких частин складається компас.

 

Завдання 2. Якими надійними способами орієнтування можна скористатися в різних життєвих ситуаціях? Обери і запиши.

А сонячний день опівдні          орієнтуватися по сонцю

Б безхмарна зоряна ніч           орієнтуватися по зорях

В будь-який час доби             орієнтуватися по компасу

 

 

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ?

ЗУСТРІЧ 15 (с. 49 – 53).  

Завдання 1. Допиши визначення. План місцевості - це зображення невеликої ділянки земної поверхні у зменшеному вигляді.

 

Завдання 2. Намалюй, якими умовними знаками на плані місцевості позначають: 

 

Завдання З. Встав у речення пропущені слова.

На кожному плані місцевості за допомогою стрілочки позначають сторони горизонту . Верхня частина стрілочки вказує на північ , нижня — на південь. Відтак, праворуч розташовується схід , а ліворуч — захід .

 

ПРО ЩО «РОЗПОВІДАЮТЬ» КАРТИ?

ЗУСТРІЧ 16 (с. 54 – 58).  

Завдання 1. Доповни визначення.

Слово «географія» означає землеопис, наука, що вивчає поверхню Землі.

Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення земної поверхні або її частини, де об'єкти показані за допомогою умовних знаків.

 

Завдання 2. Напиши, що позначають на картах такими кольорами 

А зеленим                   низовини 

Б жовтим                    височини

В коричневим               гори      

Г синім                       водойми

 

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО ВМІТИ «ЧИТАТИ» ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ ТА КАРТИ?

ЗУСТРІЧ 17 (с. 59 – 61).  

Завдання 1. Практична робота: «Читання плану місцевості й карти з використанням умовних знаків і масштабу».

Завдання 1 см 200 м 1 см 4300 км
1. Напиши назви план карта
2. Порівняй, який у них охват території  невеликий великий
З. Як на них визначають сторони горизонту За стрілкою За полюсами, паралелями та діагоналями
4. «Прочитай» масштаб Довжині 1 см на плані відповідає 200 м на місцевості Довжині 1 см на карті відповідає 4300 км на місцевості
5. Порівняй умовні знаки позначають об'єкти Позначають об'єкти, їх висотні характеристики,  мають колір
6. Висновок Охоплює невелику ділянку поверхні, дозволяють  орієнтуватися та не заблукати Охоплює велику ділянку поверхні, карти дають загальне уявлення про поверхню нашої планети

 

 

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ: ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ПЛАН І КАРТУ?

ЗУСТРІЧ 18 (с. 62).  

Завдання 1. Поміркуй і підкресли. Що люди винайшли спочатку: карту, план місцевості чи глобус? План місцевості.

 

Завдання 2. Спрогнозуй і напиши, які способи орієнтування на місцевості тобі знадобляться у різних життєвих ситуаціях.

Уміння користуватися компасом.

Уміння користуватися планами, картами.

Уміти орієнтуватися по Сонцю, зорях, рослинах тощо.

 

Завдання З. Напиши: 

коли люди користуються планами місцевості? (А); 

назви професій людей, яким потрібні плани місцевості (Б).

А для забудови, для озеленення чи польових робіт, пошуку води для криниць, у туристичних подорожах. 

Б будівельники, архітектори, агрономи, землеміри, водії, туристи.

 

Завдання 4. Напиши. 

Як ти розумієш вислів «карта — мова географії»? (А) 

Яке значення географічних карт у процесі пізнання природи? (Б)

А За допомогою засобів (знаків, кольорів, підписів, географічної сітки, легенди карти) географічних карт відбувається опис земної поверхні. 

Б Карти дають загальне уявлення про поверхню нашої планети, дозволяють передбачувати погоду, прогнозувати зміни клімату,  використовуються при дослідженнях.

Інші завдання дивись тут...

  

  • Ангеліна
    Мені допомогло Для чого потрібні плани місцевості я не знала що треба робити где треба вставити букви а тепер знаю дякую
    11 листопада 2018 10:11
  • Віталія
    Книги і робочі зошити Ірини Грущинської не розраховані на дітей, а на дорослих осіб, які ідеально знають природознавство. Дітям важко зрозуміти написане в книгах. А питання в зошитах взагалі тупі і не зрозумілі, не знаєш як дати на них відповідь, що взагалі автор хоче спитати. Питання зошита не співпадають з матеріалом книги. ----- цілком погоджуємось, бо навчальні програми стають усе більш складними, базові знання переобтяжені великим обсягом ускладненої додаткової (в деяких випадках зайвої) інформації.
    13 листопада 2018 18:34