Інші завдання дивись тут...

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: ПРИРОДА УКРАЇНИ.

ЯК ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО УКРАЇНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТИ?

ЗУСТРІЧ  42 (с. 128 – 129)

Україна знаходиться на материку Євразія, у частині світу Європа. Розташована в Північній та Східній півкулях. Київ – столиця України. Україна межує з такими країнами: Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білорусією, Росією.

Завдання 1. Розшифруй масштаб на контурній карті України, уміщеній на с. 54 зошита.

 

Завдання 2. Практична робота «Позначення на контурній карті України її  кордонів, столиці й великих міст» (виконати цю роботу тобі допоможуть карти України, вміщені у підручнику на с. 129 – 130).

А Нанеси кордони України на контурну карту (див. с. 54), підпиши, з якими країнами межує Україна на заході, півночі, сході та як проходить її кордон на півдні. 

Б Познач на контурній карті України її столицю. 

Київ – столиця України. 

В Знайди область України, де розташований твій рідний край, підпиши назву свого обласного центру.

Висновок: Робота навчила визначати кордони України, знаходити столицю Київ та області, країни, з якими межує Україна.

 

Завдання 3. Напиши, з якими областями межує область, де ти живеш.

 

Завдання 4. Визнач за допомогою карти-схеми (див. с. 55), як називається форма земної поверхні у твоєму краї. Напиши.

Рівнина.

 

НА ЯКІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ БАГАТА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ?

ЗУСТРІЧ  43 (с. 130 – 131)

Корисні копалини поділяють на рудні (руди металів), горючі (паливні), будівельні. 

Назва Характеристика Добувають
Залізні  руди – магнітний залізняк, червоний та бурий залізняк.
Магнітний залізняк Найтвердіший, має металічний блиск, магнітні властивості біля Кривого Рогу 
Кольорові руди – боксит, мідний колчедан, свинцевий блиск, цинкова обманка, золото, ртуть, срібло тощо
Боксит – руди кольорових металів Має колір, не містить заліза, схожий на глину, але від води не стає в'язким. З нього добувають алюміній. Дніпропетровська область
Мідний колчедан - руди кольорових металів  Має жовтий колір із червонуватим або зеленим відтінком та металічний блиск. Дає мідь. Рівненська область
Свинцевий блиск – руди  кольорових металів.  Мають колір, не містять заліза. Дають свинець.  
Природне паливо – торф, кам'яне вугілля, нафта, природний газ
Торф Бурий або коричневий  колір, крихкий. Використовують для опалювання, на електростанціях, для вирощування саджанців Волинська та Рівненська область
Кам'яне вугілля Тверда порода чорного кольору, має блиск, важче за воду, не розчинне. Використовують як паливо, отримують смоли, барвники, лікарські препарати, засоби захисту рослин, вибухові речовини тощо Луганська, Донецька, Дніпропетровська області
Нафта  Рідкого стану, добре горить. Виготовляють бензин, мазут, парафін, вазелін, парфумів, гуми, пластмаси тощо Чернігівська, Харківська, Полтавська, Сумська, Івано-Франківська
Природний газ Газ легший за повітрю, отруйний, вибухонебезпечний. Виготовляють друкарську фарбу, гумові вироби, добрива, пластмаси, використовують для опріснення морської води Чернігівська, Харківська, Полтавська, Сумська, Івано-Франківська
Будівельні корисні копалини: пісок, глина, вапняк, гіпс, граніт та ін.
Кухонна сіль Білого кольору озеро Сиваш

 

Завдання 1. Поєднай умовні знаки із назвами корисних копалин.

 

Завдання 2. Практична робота «Позначення на контурній карті України корисних копалин».

А Знайди на карті корисних копалин України у підручнику (с. 130) позначення родовищ: кам'яного вугілля, торфу, нафти, природного газу й залізної руди. 

Б. Познач поклади цих корисних копалин на контурній карті, уміщеній на с. 54 зошита, відповідними знаками. 

Висновок: Україна багата на корисні копалини, найпоширенішими з них є кам'яне вугілля, торф, залізна руда.

 

Завдання 3. Відгадай загадки. Поясни відгадки.

Глибоко під землею ховається й чорним золотом називається. Кам'яне вугілля

Чорне, масне, у воді не тоне, добре горить і по трубах біжить. Нафта

Не димить, не тріщить, синім полум'ям горить. Газ

 

Завдання 4. Дізнайся, які корисні копалини добувають у твоєму краї. Напиши. 

 

ЯКІ ВОДНІ БАГАТСТВА Є В УКРАЇНІ?

ЗУСТРІЧ  44 (с. 132 – 133)

Водойма — це природне або штучне заглиблення в земній поверхні, у якому накопичується й затримується вода (озера, ставки, моря, океани, річки, болота, підземні води). 

Водойми бувають прісними (вміст солей становить близько однієї сотої частини) й солоними (вміст солей становить більше однієї сотої частини) залежно від кількості солей, розчинених у воді. 

Розрізняють природні водойми та штучні (створені людьми ставки, водосховища Київське та Каховське, канали).

Водойми, які розміщені на суходолі, називають поверхневими, у надрах землі – підземними. Поверхневі води зосереджені в річках, озерах, болотах, ставках, штучних водоймах.

Озеро — це природна прісна (Ялпуг – найбільше прісне озеро України, Шацькі озера з озером Світязь, озеро Синевир) чи солона (Сиваш, Сасик) водойма, у якій немає або майже немає течії. 

Болото – невелике прісноводне озеро, яке заросло трав'янистими рослинами.

Ставки — це штучні водойми, їх створюють люди, перегороджуючи греблями малі річки або струмки (найбільше ставків у Вінницькій, Київській, Харківській

областях України).

Основна цінність прісних водойм — питна вода.

Значення водойм: значні запаси води для життєдіяльності, прісні – джерело питної води, люди використовують річкову воду також для технічних потреб, у промисловості, сільському господарстві, розвивають рибальство, річковий транспорт, відпочинок, на Дніпрі, Дністрі та інших річках побудовано електростанції, які забезпечують Україну електроенергією. 

Завдання 1. Доповни схему та використай її як план розповіді про водойми України.

Поверхневі водойми України — це річки, болота, озера, ставки, штучні водойми.

Поверхневі водойми поділяють на:

постійні пересихаючі штучні льодовий покрив

Приклади водойм:

Річки,

озера

болота Канали, водосховища, ставки брили льоду

 

Завдання 2. Наведи приклади озер у різних куточках України. 

Синевир, Сасик, Ялпуг, Шацькі озера, Сиваш

 

ЧИМ СХОЖІ ВСІ РІЧКИ?

ЗУСТРІЧ  45 (с. 134 – 135)

Річка — це природний водний потік, що тече у виробленому ним річищі й підживлюється переважно дощовою водою, талими водами снігу й льоду, підземними водами.

Усі річки мають схожу будову.

Місце, де річка бере початок, зветься витік (витоком може бути джерело, озеро, болото). 

Місце впадіння її в іншу річку, озеро, море чи океан — гирло.    

Заглибину, в якій тече річка, називають руслом

Кожна річка тече по річковій долині, у найглибшому місці якої розташовується річище

Усі річкові долини мають нахил, що спричинює течію

У річки є притоки — струмки або менші річки, що в неї впадають. Щоб визначити, де лівий берег, а де - правий, стають обличчям за течією річки, праворуч буде правий берег, ліворуч - відповідно лівий. У наших річок правий берег здебільшого високий і крутий, а лівий – низький і пологий.

Територія, з якої річка разом із своїми притоками збирає воду, називається річковим басейном

Завдання 1. Розглянь схему будови річки й постав відповідні цифри біля частин річки (дивись наступне завдання).

 

Завдання 2. З'єднай дві частини визначення, упиши потрібні літери. Наприклад: 1 — б , 2 — г , 3 —  д, 4 — а, 5 — в, 6 — ґ, 7 — є, 8 — е.

1 витік

2 гирло 

3 річкова долина

4 річище

5 заплава

6 притока

7 головна річка

8 річкова системаа найнижча ділянка річкової долини, по якій тече водний потік 

а найнижча ділянка річкової долини, по якій тече водний потік 

б місце, де річка бере початок 

в частина річкової долини, що заливається підчас повені

г місце впадіння річки в іншу річку, озеро, море чи океан

ґ річка, яка впадає в іншу, більшу річку 

д звивисте заглиблення, що поступово утворює річка на своєму шляху від витоку до гирла 

е головна річка з усіма своїми притоками

є річка, в яку впадають її притоки

 

Завдання 3. Дізнайся, яка річка є найбільшою у твоєму рідному краї.

Напиши її назву, де її витік і гирло. 

Дніпро витік Смоленськ, гирло вливається в Дніпровсько-Бузький лиман.

 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ РІВНИННА РІЧКА ВІД ГІРСЬКОЇ?

ЗУСТРІЧ  46 (с. 136 – 137)

Характеристикою річки є її довжина, ширина, глибина річища, нахил поверхні, по якій вона тече, а відтак і швидкість її течії. За характером річки поділяють на  гірські (течуть у вузьких долинах із великим нахилом, течія швидка та бурхлива, часті пороги та водоспади, Тиса та Прут) та рівнинні (течуть повільно по місцевості з незначним нахилом, течія повільна та плавна).

Найбільше річок (через велику кількість опадів) в Україні є в Карпатських горах, але усі вони — притоки Прута й Тиси. А найменше річок (оскільки опадів найменше) — на рівнинному степовому півдні та південному сході України. Загалом у нашій країні — більше 4 тисячі річок довжиною понад 10 км і 131 річка завдовжки понад 100 км. Вісім великих річок — Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Прип’ять, Десна, Сіверський Донець — мають довжину, більшу за 500 км. 

Завдання 1. Скористайся картою України та наведи 3-4 приклади рівнинних і гірських річок.

Рівнинні річки Гірські річки

Дніпро

Дністер

Південний Буг

Дунай

Сіверський Донець

Ворскла

Чорна

Альма

Черемош

Тересва

Прут

Тиса

Латориця

 

Завдання 2. Продумай розповідь проте, як люди використовують річки

для своїх потреб. Напиши ключові слова.       

Забезпечення питною водою, купання та відпочинок, рибальство, зрощення полів, судноплавство.

 

Завдання 3. Склади пам'ятку про економне використання води в побуті.

Пам'ятка.

1. Добре закручуй кран на трубі. 

2. Виключай воду на той час, коли чистиш зуби. 

3. Економно витрачай воду при митті посуду. 

 

У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ?

ЗУСТРІЧ  47 (с. 138 – 140)

Чорне море з усіх боків оточене суходолом, на північному сході Чорне море сполучається з Азовським морем Керченською протокою, на південному заході через Середземне море з Атлантичним океаном. 

У Чорному морі небагато островів (ділянки суходолу, оточені з усіх боків водою), найбільшими є Джарилгач і Зміїний. Крім островів, у морі є півострови (невелика частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком), найбільшим півостровом є Кримський з півночі.

У Чорне море впадає безліч річок, вони несуть мул, унаслідок цього його вода темніша, ніж в інших морях. 

Глибина місцями до 2000 м, в глибинах вода отруйна, бо насичена сірководнем.

Азовське море  -  наймілке море у світі (глибина  до 14 метрів), найвіддаленіше від океану. Найбільші острови – Піщані, Бирючий, Черепаха. Багато кіс. 

Завдання 1. Напиши. До якого океану належать Чорне й Азовське моря? Атлантичного  

 

Завдання 2. Обери і обведи. Яке море — наймілкіше в світі? 

А Чорне            Б Азовське                 В Мармурове

 

Завдання 3.  Які з тварин Чорного й Азовського морів мають промислове значення (А), а які — занесені до Червоної книги України (Б)? Наведи 2-3 приклади.

А камбала, білуга, бичок, скумбрія, ставрида, хамса, кілька, креветки, краби, устриці, рапани, севрюга.

Б мідії, осетри, морський коник, риба – голка,  білобочка, афаліна, азовка-пихтун, тюлень монах.

 

Завдання 4. Проклади маршрут від порту Маріуполь до Атлантичного океану. Кінцевий порт в Атлантичному океані обери самостійно. Напиши, через які протоки й моря проляже твій маршрут. 

Маріуполь, Керченська протока, Чорне море, протока Босфор, Середземне море, Гібралтарська протока, Атлантичний океан.

 

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЮТЬ РІЧКИ И ВОДОЙМИ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ?

ЗУСТРІЧ  48 (с. 141 – 142)

Завдання 1. Поміркуй і напиши, де крім водойм міститься вода в природі? Вода також міститься в льодовому покриві, в атмосфері.

 

Завдання 2. Практична робота «Позначення на контурній карті України озер та річок» (виконати завдання тобі допоможуть карти України, вміщені у підручнику на с. 129 – 130). 

А Роздивися фізичну карту України та знайди на ній найбільші річки, познач їх на контурній карті України (с. 54). 

Вісім великих річок — Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Прип’ять, Десна, Сіверський Донець — мають довжину, більшу за 500 км. 

Б На контурній карті України познач найбільші озера. 

Ялпуг, Синевир, Сиваш, Сасик, Світязь.

Висновок: Україна має багато різних поверхневих водойм (моря, річки, болота, озера, штучні водойми).

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ВОДОЙМИ РІДНОГО КРАЮ, ЇХНІЙ СТАН ТА ОХОРОНА»

ЗУСТРІЧ  49 (с. 144)

Крок 1. Напиши назву навчального проекту, у виконанні якого ти береш участь

Дослідження охорони тварин Чорного моря, які занесені до Червоної книги України.  

 

Крок 2. Склади список використаної літератури та інших інформаційних джерел. 

«Великий довідник школяра», «Енциклопедія тварин», Вікіпедія, «Про Червону книгу України»

 

Крок 3. Оціни свій внесок у виконання спільного навчального проекту. 

Інші завдання дивись тут...