РОЗДІЛ П'ЯТИЙ: ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ. 

У ЯКИХ СТАНАХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ?

ЗУСТРІЧ  63 (с. 175 – 177)

Тіла – усе, що розміщено навколо нас і має форму. Усю різноманітність тіл поділяють на тіла природи та рукотворні тіла, або предмети. Розрізняють тіла живої природи (бактерії, гриби, рослини, тварини тощо), тіла неживої природи (камінь, зорі, Сонце, ґрунт, рукотворні предмети – шафа та  книжка тощо). 

Речовина – те, з чого складається тіло: деревина, скло, вовна, молоко, корисні копалини, метали, пластмаси тощо. Тіла можуть бути утворені однією, кількома або великою кількістю речовин.

Три агрегатні стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний. Одна і та сама речовина за певних умов може переходити з одного стану в інший. Тільки у твердому стані речовина зберігає форму, у рідкому та газоподібному не зберігає форму, а набуває форми посудини. 

Завдання 1. Наведи приклади тіл і речовин, що перебувають у твердому, рідкому й газоподібному станах.

Тіла і речовини у твердому стані Речовини в рідкому стані Речовини в газоподібному стані
пісок, деревина, метали, глина, граніт вода, молоко, нафта, рідкий спирт, зеленка Природній газ, повітря, пара, неон, вуглекислий газ

 

Завдання 2. Назви три предмети, які завжди є у твоєму оточенні. Напиши, з яких речовин вони виготовлені.

Назва предмета Назва речовини
Парта (дошки та цвяхи) Дерево, залізо
Зошит (сторінки та скрепки) деревина, залізо 
одяг бавовна, вовна
Брусок крейди крейда
Указка вчителя дерево
Вікно (рама та шибка) пластик, скло
Двері  (дошка та замок) Дерево, метал
Стакан Скло 

 

Завдання 3. Досліди властивості крейди й запиши результати свого дослідження. Проводь його за таким планом:

1. Стан твердий
2. Колір білий
3. Крихкість крихка
4. Ламкість ламка
5. Чи важча за воду важча
6. Розчинність у воді нерозчинна

 

ЯКУ БУДОВУ МАЮТЬ РЕЧОВИНИ?

ЗУСТРІЧ  64 (с. 178 – 180)

Завдання 1. Допиши речення. Слово атом походить від грецького слова, що означає «неподільний». Різні атоми сполучаючись між собою, утворюють молекули.

Найменшою часточкою речовини, що має її властивості, є молекула.

 

Завдання 2. Намалюй і зафарбуй модель молекули води, підпиши, із

яких атомів (водню та кисню) вона складається.

 

Завдання 3. Сформулюй і напиши коротке узагальнення за темою уроку. Використай схему: ТІЛО -> РЕЧОВИНА -> МОЛЕКУЛА -> АТОМ

Усі тіла складаються з речовин; речовини складаються з молекул; молекула – це найменша часточка, що надає властивості речовині; молекула складається з атомів (тепер відомо 118 видів атомів).  

 

ЯК ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЇХНЬОЇ БУДОВИ? 

ЗУСТРІЧ  65 (с. 181 – 183)

У твердому стані найдрібніші її частинки утворюють жорстку правильну решітку, частинки коливаються, але міцно утримуються на своєму місці. Тому речовини у твердому стані зберігають свою форму і об'єм. Тверді тіла можуть бути крихкими (крейда), пластичними (пластилін), пружними (гумовий м'яч). 

У рідкому стані атоми й молекули речовини можуть рухатися, але обмежено. Тому рідини зберігають свій об’єм, але набувають форму тієї посудини, у яку їх наливають, мають властивість текучості.

У газоподібному стані атоми чи молекули речовини розташовані на великій відстані одна від одної, вони безладно рухаються з великою швидкістю при цьому рідко зіштовхуються між собою. Тому газоподібні речовини не мають своєї форми й об’єму, а займають увесь доступний простір.

Речовина перебуває у твердому, рідкому чи газоподібному станах саме залежно від розташування молекул. При змінах температури (для переходу необхідні дуже високі або низькі температури) вона легко переходить з одного стану в інший. Серед існуючих на Землі речовин тільки вода за звичайних умов має таку виняткову здатність перебувати у трьох станах. Інші речовини зазвичай постійно перебувають у одному з трьох станів: твердому, рідкому або газоподібному. 

Завдання 1. Вислови власне припущення та напиши, чому сніг, крига, краплі роси, іній, пара, що утворилися із однієї речовини, так різняться між собою. Як ця речовина називається?

Сніг, крига, краплі роси, іній, пара, що утворилися із води, так різняться між собою тому, що вода може бути у твердому стані (сніг, крига, іній), рідкому стані (краплі роси), газоподібному стані (пара).

Тільки вода за звичайних умов має виняткову здатність перебувати у трьох станах. Іншим речовинам потрібна суттєва зміна температур, тому вони постійно зазвичай перебувають у одному стані за певних умов.

 

Завдання 2. Розглянь три моделі внутрішньої будови речовин, що перебувають у різних станах. Підпиши назви цих станів.

Твердий           Рідкий           Газоподібний

 

Завдання 3. Досліди форму й об'єм речовин, що перебувають у різних станах. Заповни таблицю спостережень.

Стан речовини Форма Об'єм
Твердий (кусочок граніту) зберігається зберігається
Рідкий (вода) набуває форми посудини зберігається
Газоподібний (повітря) нема, бо займають увесь доступний простір Нема, бо займають увесь доступний простір

 

ЯК ЛЮДИНА ЗАСТОСОВУЄ РІЗНОМАНІТНІ РЕЧОВИНИ?

ЗУСТРІЧ  66 (с. 184 – 186)

Речовин у природі дуже багато. У побуті люди використовують кухонну сіль, цукор, крохмаль, різні кислоти. 

Кухонна сіль - одна з мінеральних солей, поширених у природі (під землею, в морській воді, у воді солоних озер, в ґрунті, у тілах організмів). Вона солона на смак. Є багато інших мінеральних солей, деякі з них люди добувають і використовують як добриво для підживлення рослин, кухонну вживають у їжу.

Цукор та глюкоза мають солодкий смак, їх додають у різні продукти, вживають у їжі.

Крохмаль - порошок білого кольору, одна з поживних речовин, що необхідні людині та міститься в багатьох продуктах рослинного походження, його зазвичай використовують, коли варять кисіль, як згущувач. 

Кислоти (лимонна, яблучна, щавлева, молочна, оцтова) мають спільну властивість – кислий смак. Не всі є безпечними, багато з них роз’їдають шкіру людини, одяг, папір, деревину, тому поводитися з кислотами потрібно дуже обережно. 

Через забруднення навколишнього середовища кислоти почали утворюватися в повітрі, вони часто випадають на землю разом із дощем (таке явище називають кислотними дощами). Вони згубно впливають на все живе, псують будівлі, старовинні пам’ятки архітектури й культури, зменшують врожай.

З розвитком науки і техніки нині зростає потреба в нових матеріалах з найрізноманітнішими властивостями, так створено штучні матеріали: різні пластмаси, штучна гума та алмази, вогнетривке скло, штучні волокна, з яких виготовляють одяг для пожежників та скафандри для космонавтів; також знайдені надлегкі матеріали для літальних апаратів, міцні та жаростійкі для реакторів, реактивних двигунів. Створені штучно речовини вивчає хімія.

Завдання 1. Довідайся та напиши, які природні матеріали використовували наші предки для будівництва осель каміння, кістки, шкіру тварин, деревину, глину;  пошиття одягу шкіру, хутро, пір'я.

 

Завдання 2. Обери та викресли зайве. Із яких речовин виготовляють пластмаси, штучні замінники металів, деревини, хутра, тканин?

А глина                 В нафта      

Б кам'яне вугілля     Г природний газ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН»

ЗУСТРІЧ  67 (с. 187 – 188)

Властивості води молока
походження нежива природа жива природа
використання миття, їда, полив Їда
прозорість прозора непрозора
колір нема білий
запах нема має
смак нема має
стан рідкий рідкий
Перетворення за кімнатної температури не змінюється скисає на кефір
Значення найголовніша рідина в нашому житті, забезпечує процеси життєдіяльності цінний продукт харчування, необхідний для малят, смачне та поживне

Спільні властивості води й молока: стан рідкий. 

Різні властивості води й молока: колір, смак, прозорість, запах

 

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ: ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ?

ЗУСТРІЧ  66 (с. 184 – 186)

Завдання 1. Наведи приклади і порівняй

Тіла неживої природи Рукотворні предмети Тіла живої природи

Камінь 

граніт

пісок

гірські породи

кам'яне вугілля

зорі

Сонце

одяг

посуд

меблі

шкільне приладдя

квіти

дерева

трави

тварини

Висновок: Тіла поділяють на тіла неживої та живої природи, а також рукотворні предмети, тобто ті, що створила людина.

 

Завдання 2. Доповни схему. Придумай до неї назву. За її допомогою напиши план розповіді про різні стани речовин.

Твердий стан (лід)            газоподібний (пара)           рідина (вода)

                   Перебування води у різних станах.

Речовина перебуває у твердому, рідкому чи газоподібному станах саме залежно від розташування молекул. При змінах температури (для переходу необхідні дуже високі або низькі температури) вона легко переходить з одного стану в інший. 

Серед існуючих на Землі речовин тільки вода за звичайних умов має таку виняткову здатність перебувати у трьох станах. Використовуючи воду у різних станах можна зберігати її в кубиках льоду, робити різні напитки, використовувати пару для інгаляцій.

 

Завдання 3. Закінчи речення. Усі речовини в природі складаються із атомів та молекул, що свідчить про цілісність і єдність природи

 

Завдання 4. Пригадай і напиши, які існують основні методи пізнання природи. 

Спостереження,  експеримент.