Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7

Завдання 1. Головна думка.

                                 СОНЦЕ І ВЕСЕЛКА 

  Раз після дощу виглянуло сонечко. І з'явилася кольорова веселка. Хто не гляне на веселку, всяк замилується нею. Запишалася веселка та й почала вихвалятись, що вона красивіша від самого сонця. Почуло таке сонце та й каже: «Ти красива — це правда, але ж без мене і веселки не буває». А веселка тільки сміється та ще дужче вихваляється. Тоді сонечко розсердилося і сховалося за хмару — і веселки як і не бувало. (За Валентином Ушинським)

А Не треба пишатися своєю вродою

Б Погано бути пихатим і невдячним 

В Небезпечно сердити співрозмовника

 

Завдання 2. Всі слова слід писати зі знаком м'якшення.

А пеньок, заєць, календар, знайомий

Б польовий, деньок, сільський, промінець

В льон, бадьорий, знаєш, ніч

 

Завдання 3. Іменники, що вживаються тільки у формі множини.

А канікули, дрова, небеса, хмари (бо хмара)

Б ножиці, двері, граблі, окуляри 

В сутінки, гроші, гаї (бо гай), століття

 

Завдання 4.  Всі прикметники вжито у формі множини (можна умовно підібрати іменники і визначити по ньому).

А мамині, надійних, блискучими 

Б страшні, глибокого (бо глибокого колодязя), холодному (бо у холодному яру)

В гірких, бурякової (бо бурякової закуски), жадібна (бо жадібна рука)

 

Завдання 5. * Зміни 2017, 2018 років. Спиши речення, замінивши, де потрібно, іменник займенником. Познач особу і відмінок цього займенника.

Квітка була надзвичайно гарною, Оксанка довго милувалась нею (3 ос. од., Ор.в.).

 

Завдання 5.* 2016. Відмінок займенника.

Цвіркун вогник бачить та до нього скаче. 

А у місцевому 

Б у родовому      (нього, кого?)

В в орудному

 

Завдання 6. Підкреслити числівники, у кінці яких пишеться знак м'якшення.

6 (шість), 7 (сім), 11 (одинадцять), 13 (тринадцять), 16 (шістнадцять), 20 (двадцять), 50 (п'ятдесят), 55 (п'ятдесят п'ять), 68 (шістдесят вісім), 79 (сімдесят дев'ять), 80 (вісімдесят).

6, 7, 11, 13, 16, 20, 50, 55, 68, 79, 80 

 

Завдання 7.  Заміни фразеологічні вирази прислівниками - синонімами.

Працює як мокре горить – повільно 

Мчить як стріла – швидко  

Устали ні світ ні зоря – рано 

 

Завдання 8. Зміни 2017, 2018 років. Запиши словосполучення, розкриваючи дужки і ставлячи іменники в потрібній відмінковій формі. З двома скласти речення.

Подякувати (кому?) подрузі, поділитися (чим?) мрією, тримати в (чому?) руці, йти по (чому?) дорозі, складні (що?) задачі, насолоджуватися (чим?) тишею.

Треба подякувати подрузі за допомогу.  Учителька допомогла нам розв'язати складні задачі. 

Ручку треба тримати в руці правильно під час письма. Приємно йти по рівній дорозі. Приємно насолоджуватися тишею за містом. 

 

Завдання 8. * 2016. Запиши словосполучення, розкриваючи дужки і ставлячи іменники в потрібній відмінковій формі. З двома скласти речення.

Подякувати (кому?) подрузі, робити з (чим?) радістю, доглядати з (чим?)  любов'ю, йти по (чому?) дорозі, складні (що?) задачі, насолоджуватися (чим?) тишею.

Сьогодні слід подякувати подрузі за допомогу. Робити з радістю добро людям. 

Складні задачі дав учитель. Я подякував другові за допомогу. Люблю насолоджуватися не тишею, а співом пташків. 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8

Завдання 1. Визнач головну думку.

                 БАБУСЯ Й САНИ.

   Ішла бабуся з гори, важке несла... Коли це сани біжать. Носи вгору задерли.

— Сани, підвезіть,— попросила бабуся.

— Нам немає коли.

Збігли сани з гори та й стали. Ні вперед, ні назад. 

Коли це бабуся йде.

— Бабусю, допоможіть, вивезіть на гору

— Мені немає коли,— сказала бабуся.

І пішла додому.           (Дмитро Чередниченко).

А Допомагай іншим — допоможуть і тобі.

Б Треба допомагати стареньким.

В За добро платять добром, за зло — злом.

 

Завдання 2.  Всі слова слід писати зі знаком м'якшення.

А полоти, ніч, пишеш, район

Б намальований, гайок, річ, степ

В льотчик, льодяник, боєць, міський.

 

Завдання 3. Всі іменники, що вживаються тільки у формі множини.

А сани, окуляри, хмари (бо хмара), дрова 

Б сутінки, ворота, штани, ножиці 

В канікули, ліси (бо ліс), граблі, краї (бо край)

 

Завдання 4. Всі слова – прикметники.

А зелень, зеленіє, зелена              (що? іменник, що робить? дієслово, який? прикметник)

Б сміливі, щасливе, родючий   (які? прикметник, яке? прикметник, який? прикметник)

В піщане, глина, цегляний            (яке? прикметник, що? іменник, який? прикметник)

 

Завдання 5. * Зміни 2017, 2018 років. Спиши речення, замінивши, де потрібно, іменник займенником. Познач особу і відмінок цього займенника.

Кішка з дому, мишам воля в ньому (3 ос. одн.; М.в.).

 

Завдання 5. * 2016. Відмінок займенника. Підкреслити займенник.

Кішка з дому, мишам воля в ньому

А у місцевому            (в чому?)

Б у давальному            (чому?)

В у родовому              (чого?) 

 

Завдання 6. Добери до поданих слів спільнокореневі прислівники.

Ввічливий – ввічливо 

Смачний – смачно 

Сумний – сумно  

Зима – зимно 

Старанний – старанно  

Тиша – тихо 

 

Завдання 7. Розкрий дужки, вкажи відмінок іменників.

сидіти у (стріха) – сидіти у стрісі (М.в.) 

думати над (задача) – думати над задачею (Ор.в.)

відпочивати на (річка) – відпочивати на річці (М.в.)

* Зміни 2017, 2018 років. укритися (крига) – укритися кригою (Ор.в.)

* 2016 вкрилася (зелень) – вкрилася зеленню (Ор.в.)

подякувати (брат) – подякувати братові (Д.в.)

опинитися на (берег) – опинитися на березі (М.в.)

за далекою (межа) – за далекою межею (Ор.в.)

 

Завдання 8.  Добери до іменників прикметники, виділи закінчення, визнач відмінки. 

Настали довгоочікувані (які? Н.в.) канікули. Ми з друзями вирушили в похід до найближчого (якого? Р.в.) лісу. Погода була  чудовою  (якою? Ор.в.).  Усе навколо виблискувало під яскравими (якими? Ор.в.) променями ранкового (якого? Р.в.) сонця. Ми побачили багато цікавих (яких? Р.в.) речей. Назбирали повні (які? Зн.в.) кошики їстівних (яких? Р.в.) грибіів. Зустріли маленького (якого? Зн.в.) їжачка. Він був увесь колючий (який? Н.в.), а очки й носик гладенькі (які? Н.в.). 

На просторій (на якій? М.в.) галявині ми розклали невелике (яке? Зн.в.) вогнище, зварили у металевому  (у якому? М.в.)  казані смачний (який? Н.в.) куліш.

Сиділи й насолоджувалися пташиним (яким? Ор.в.) співом.

Інші завдання дивись тут...

  • Надер
    Крутой
    7 лютого 2018 18:46