Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11

Завдання 1. Визнач головну думку.

                     ДЕРЕВА НЕ ПЛАЧУТЬ. 

    Молода берізка вибігла на узлісся. Там красувався своїм різьбленим, візерунчастим листям дуб. Берізка шелестіла сама до себе: «Люди бувають різні. Під моїм білим стовбурцем сиділо двоє. Один узяв і приткнув до стовбура свою запалену цигарку. Вогонь уп'явся у тонку кору, пропік її наскрізь».

Високий дуб довго шумів своїм розбурханим листям. А берізка мовчала. З темної ранки, там, де стовбур було пропечено вогнем, сочилися прозорі краплі.

   Дерева не плачуть. Ту рідину люди називають березовим соком.  (Із журналу)

А Люди бувають різні.

Б Жалійте й бережіть дерева! 

В Дерева не плачуть.

 

Завдання 2. Всі слова пишуться з апострофом після префікса.

А з'єднав, роз'їзд, об'єднання, під'їхав 

Б в'ють, п'явка, п'ятак, б'ють 

В зв'язати, з'ясувати, хом'як, п'ятниця

 

Завдання 3. Всі слова — іменники (відповідають на питання хто?, що?).

А спритний, честь, радіо, зима    (який? прикметник, що? іменник, що? іменник, іменник)

Б сприяти, хмари, текст, ґудзик   (що робити ? дієслово, що? іменник, що? іменник, що? іменник)

В біг, стрибки, малювання, читання 

 

Завдання 4. Відмінок займенника. Підкресли займенник.

Спи, дитинонько, не плач, 

Спечемо тобі калач. 

А у місцевому          (на кому?)

Б у давальному     (кому?)

В у родовому          (кого?)

 

Завдання 5. * Зміни 2017,2018 років. Запиши подані дієслова, поставивши їх у форму 2-ї особи однини теперішнього часу.

Писати, знати, бігти, їхати, годувати, бачити. Що робиш?

Пишеш, знаєш, біжиш, їдеш, годуєш, бачиш.

 

Завдання 5. * 2016. Познач рядок, у якому подано лише дієслова минулого часу (Що робили? Шо зробили? Що робив? Що зробив?).

А писати, гуляв, переїду, годують   

Б писав, гуляв, переїхали, годували 

В писатиму, гуляти, переїхати, годував

 

Завдання 6. Заміни фразеологічні вислови прислівниками-синонімами.

* 2016.Вона лягає разом з курми – рано 

Виконує завдання п'яте через десяте – недбало

Кінь мчав як вітер – швидко 

Надворі хоч в око стрель – темно 

 

Завдання 7. Подай словосполучення в орудному відмінку. Виділи закінчення іменників і прикметників.

найвища вежа — найвищою вежею 

ледача вдача — ледачою вдачею 

складніша задача – складнішою задачею

найменша миша – найменшою мишею 

рідніша душа — ріднішою душею 

смачна їжа — смачною їжею 

 

Завдання 8. Встав пропущені букви. Дієслова в дужках постав у форму теперішнього часу. Визнач їх число.

(Пригрівати) в..сняне сонечко. У рівчаках (бігти) струмки. М..тушат..ся за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг (розтавати). Тепло. Вес..ло. В..сна! — Чом це, мамо, пташ..нята до вікна (л..тіти) щомиті? Відчини скоріш віконце, хай вони сюди (л..тіти)!

Пригріває (одн.) весняне сонечко. У рівчаках біжать (мн.) струмки. Метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтає (одн.). Тепло. Весело. Весна! — Чом це, мамо, пташенята до вікна летять (мн.) щомиті? Відчини скоріш віконце, хай вони сюди летять (мн.)!

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12

Завдання 1. Поділи текст на абзаци знаком Z. Добери заголовок.

                      Хмаринки настрою.    

Z Ішли зі школи два хлопчики — Сергійко та Миколка. Сергійкові було весело. Він добре відповідав біля дошки та отримав відмінну оцінку. А Миколка був сумний. Він не вивчив урок і отримав двійку.   

Z Був теплий весняний день. У синьому небі пропливала біла хмаринка. Сергійкові вона здалася схожою на білу троянду. Він сказав: «Дивись, наче пелюстки ніжні розкрилися!» А Миколці хмаринка здалася схожою на вовка. Звір розкрив пащу — злий, готовий кинутися на когось. 

Z  Хлопчики довго дивилися на хмаринку, і кожен бачив своє.   (З журналу).

 

Завдання 2. Всі слова пишуться з апострофом після префікса.

А в'юн, зв'язали, з'їзд, в'ється 

Б об'єднати, роз'яснення, з'їв, під'їзд

В п'ють, п'ятеро, пам'ятай, зів'яли

 

Завдання 3. Всі іменники чоловічого роду. Допоміжне слово він.

А сніг, дощ, грім, путь                                (він, він, він, вона)

Б березень, четвер, жайвір, качур            (він, він, він, він)

В тополя, дуб, під'їзд, небо                        (вона, він, він, воно) 

 

Завдання 4. Визнач головні члени в реченні.

На кам'янистому схилі, у зеленій гущавині дерев, ледь видніється лісникова хата. 

А на схилі видніється 

Б у зеленій гущавині 

В хата видніється                 (що? хата, що робить? видніється)

 

Завдання 5. * Зміни 2017,2018 років. Запиши подані дієслова, поставивши їх у форму 3-ї особи множини теперішнього часу.

Мовчати, писати, спати, малювати, копати, сидіти, любитиЩо роблять? 

Мовчать, пишуть, сплять, малюють, копають, сидять, люблять.      

 

Завдання 5. * 2016. Всі дієслова у 3-й особі множини мають закінчення -ють.

А малювати, сидіти, дружити           (малюють, сидять, дружать)              

Б спати, любити, мовчати               (сплять, люблять, мовчать)

В синіти, копати, кохати             (синіють, копають, кохають)

 

Завдання 6. Подай словосполучення в орудному відмінку. Виділи закінчення іменників і прикметників.

чужа дача — чуж[ою] вдач[ею]

гаряча каша — гаряч[ою] каш[ею]

свіжа їжа – свіж[ою] їж[ею]

смачніша груша – смачніш[ою] груш[ею] 

більша площа — більш[ою] площ[ею] 

 

Завдання 7. Заміни словосполучення прикметником. 

більший за всіх – найбільший 

старший за всіх – найстарший  

веселіший за всіх – найвеселіший   

кращий над усе – найкращий 

 

Завдання 8. Добери до іменників прикметники за змістом. Виділи закінчення, визнач відмінки. 

Настала холодна (Н.в., яка?) зима. Уранці ми з друзями вирушили на лижах до зимового (Р.в., якого?) лісу. Скрізь лежить глибокий (Н.в., який?) сніг. Дерева білосніжні які?), лише ялинка зелена (Н.в., яка?). Високо на товстій (М.в., на якій?) гілці ми побачили прудку (Зн.в., яку?) білочку. На пухкому (М.в., на якому?) снігу видніється багато маленьких (Р.в., яких?) слідів. 

Інші завдання дивись тут...