Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13

Завдання 1. Речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) та інтонацією (окличне, неокличне).

Дорожи українською мовою!

А розповідне, окличне 

Б спонукальне, неокличне 

В спонукальне, окличне

 

Завдання 2.  Спільнокореневе слово до слова українською

А Україна               (іменник)

Б українська           (зміна відмінка прикметника)

В українські            (множина прикметника)

 

Завдання 3. Всі іменники середнього роду (допоміжне слово воно).

А море, земля, радість, поле               (воно, вона, вона, воно)

Б каченя, дівчатко, сміливість, зелень   (воно, воно, вона, вона)

В поле, ім'я, дитинча, гілля            (воно, воно, воно, воно)

 

Завдання 4. За родами змінюються дієслова... 

А теперішнього часу                      

Б минулого часу             (зробила ж.р., зробив ч.р., зробило с.р.)

В майбутнього часу

 

Завдання 5. * Зміни 2017, 2018 років. Склади й запиши речення з поданими словами. Укажи відмінки іменників.

З, гілка, пташка, перелітала, на, маленька, гілка.

Маленька пташка (Н.в.) перелітала з гілки (Р.в.) на гілку (Зн.в.).

 

Завдання 5. * 2016. У якому відмінку іменники відповідають на питання кого? чого?

А у родовому            (допоміжне слово «нема» кого? Чого?)             

Б у знахідному            (допоміжне слово «бачу» кого? Що?) 

В у місцевому             (На кому? На чому?)

 

Завдання 6. Постав займенники в початкову форму. Вкажи особу.

Нього – він (3 ос.)            тобою – ти (2 ос.)

вам – ви (2 ос.)                її – вона (3 ос.)

його – він (3 ос.)              ними – вони (3 ос.)

 

Завдання 7. Постав розділові знаки в поданих реченнях, у дужках запиши, які знаки і чому.

1. Благослови, мати, весну зустрічати ! (комами виділене звертання, що стоїть у середині речення)

2. Природі потрібні і косулі, і вовки, і курчата, і яструби. (комою відділяються однорідні члени речення, які перераховуються повторювальним сполучником і)

 

Завдання 8. * Зміни 2017, 2018 років. Прочитай речення. Виправ помилки. Запиши правильно.

1. До його прийшли гості. 

До нього прийшли гості.

2. У їх було багато цікавих книг. 

У них було багато цікавих книг.

3. Марійка попросила Ігоря повернути свій підручник. 

Марійка попросила Ігоря повернути її підручник.

4. Бабуся попросила онука купити собі ліки. 

Бабуся попросила онука купити для неї ліки.

 

Завдання 8. *2016. Виправ помилки у реченнях. Визнач особу й число займенників.

1. До його прийшли гості. 

До нього (3 ос.одн.) прийшли гості.

2. У їх було багато цікавих книг. 

У них (3 ос.мн.) було багато цікавих книг.

3. Марійка попросила Ігоря повернути свій підручник. 

Марійка попросила Ігоря повернути її (3 ос.одн.) підручник.

4. Бабуся попросила онука купити собі ліки. 

Бабуся попросила онука купити для неї (3 ос.одн.) ліки.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14

Завдання 1. Речення  за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) та інтонацією (окличне, неокличне).

Бережи своїх рідних, допомагай їм! 

А розповідне, окличне 

Б спонукальне, неокличне 

В спонукальне, окличне       (спонукає до дії, в кінці знак оклику)

 

Завдання 2.  Визнач спільнокореневе слово до слова допомагай.

А допомагати               (дієслово)

Б допомога                (іменник)

В допомагали               (дієслово) 

 

Завдання 3. Іменник у знахідному відмінку.

На прогулянці діти помітили в синьому небі літак.

А на прогулянці        (на чому?) 

Б діти                       (хто?)

В літак        (відповідає на питання що?, проте не підмет)

 

Завдання 4. Усі числівники порядкові (відповідають на питання «котрий по порядку?»).

А дев'ять (скільки? кількісний числівник), сьомий, шістнадцять, п'ятий 

Б восьмий, дев'ятнадцятий, сотий, четвертий 

В дванадцятий, тридцять (скільки? кількісний числівник), чотирнадцять, чотири

 

Завдання 5* Зміни 2017, 2018 років. Склади й запиши речення з поданими словами. Укажи відмінки іменників.

Сонце, розтопили, промені, весняне, сніги, теплі.

Весняне сонце (що?,  Н.в.) теплими променями (чим?,  Ор.в.) розтопило сніги (що?, Зн.в.).

 

Завдання 5. * 2016. За особами змінюються дієслова... (І особа я, ми; ІІ особа ти, ви; ІІІ особа він, вона, воно, вони).

А минулого і майбутнього часу            

Б минулого і теперішнього часу 

В теперішнього і майбутнього часу

 

Завдання 6. Запиши займенники в потрібній відмінковій формі. Визнач їх відмінок.

перед (ви) — вами (Ор.в.)            (перед ким?)

з (він) — ним (Ор.в.)                     (з ким?)

над (вони) — ними (Ор.в.)            (над ким?) 

перед (вона) — нею (Ор.в.)          (перед ким?)

 

Завдання 7.  Підкресли іменники, які в орудному відмінку матимуть закінчення -ею.

Груша (грушею), море (морем), земля (землею), голова (головою), миша (мишею), пісня (піснею), лінійка (лінійкою), мати (матір'ю), вдача (вдачею), зоря (зорею), ожина (ожиною), лілія (лілією).

Груша, море, земля , голова, миша, пісня, лінійка, мати, вдача, зоря,  ожина, лілія.

 

Завдання 8. * Зміни 2017, 2018 року. Прочитай речення. Виправ помилки. Запиши правильно.

1. Ми прийшли до його.

Ми прийшли до нього.

2. Ми з друзями завітали до її.

Ми з друзями завітали до неї.

3. Марійка зустрілася з їм нещодавно.

Марійка зустрілася з ним нещодавно.

4. Ми відпочивали з їми в Карпатах.

Ми відпочивали з ними в Карпатах.

 

Завдання 8. * 2016. Виправ помилки. Визнач особу і число займенників.

1. Ми прийшли до його.

Ми прийшли до нього (3 ос. одн.)

2. Ми з друзями завітали до її.

Ми з друзями завітали до неї (3 ос. одн.)

3. Марійка зустрілася з їм нещодавно.

Марійка зустрілася з ним нещодавно (3 ос. одн.)

4. Ми відпочивали з їми в Карпатах

Ми відпочивали з ними в Карпатах (3 ос. мн.)

Інші завдання дивись тут...