Інші завдання дивись тут...

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА.

Сторінка 31.

Завдання 1. Зафарбуй склади, які відповідають білим клітинкам. Допиши, що означає слово обов'язки.

о

на

бо

ка

в'яз

пи

ки

ри

до

це

о

ді

ра

ї

ри

ло

що

під

а

ля

ста

га

дро

ють

пи

ка

ви

ат

ко

ит

на

ут

ри

ві

ска

нню

пе

пє

ва

ло

Обов'язки – це дії, що підлягають виконанню.

Завдання 2. Поясни схему.

Права = обов'язки

Існують не тільки права, а й обов'язки. Права знай - обов'язки виконуй.

  

Сторінка 32.

Завдання 3. З'єднай права й обов'язки, що пов'язані між собою.

Я маю право на освіту. Я повинен старанно вчитися.

Я маю право на користування досягненнями культури. Я дбаю про культурну спадщину своєї країни, не руйную пам'ятники.

Я маю право на свободу слова. Я даю нагоду кожному висловлювати свої думки.

Я маю право на захист життя та здоров'я. Я дбаю про своє здоров'я: займаюсь спортом. Я не створюю ситуації, які можуть призвести! до нещасних випадків.

Завдання 4. Запиши обов'язки, які є в тебе.

Мої обов'язки.

Старанно вчитися.

Дбати про здоров'я.

Бережно відноситись до природи.

Бути чемним, поважати старших.

Не ображати інших.

 

ОСНОВНІ СИМВОЛИ ДЕРЖАВИ.

Сторінка 33.

Завдання 1. Запиши значення слів символ, суверенітет, користуючись словником підручника.

Символ — умовне позначення якогось предмета, поняття або явища.

Суверенітет — незалежність і самостійність держави в її зовнішніх і внутрішніх справах.

Завдання 2. Заповни схему, користуючись статтею підручника (с. 72).

Державні символи України:

Державний Прапор України

Державний Герб України

Державний Гімн України

Завдання 3. Обведи кожну четверту букву в кожному рядку та прочитай девіз, написаний на прапорі Бразилії. Запиши.

Абрпклможгрршнкяпледжзшонгрк

кгніаоупнвгркуноценгпавркшуевпрс

Порядок і прогрес.

 

Сторінка 34.

Завдання 4. Знайди зображення прапора Бразилії на кольоровій вкладці, приклей його і, користуючись підказками, розкажи, що він символізує.

Підказка:

Кольори: зелений — лісові багатства Амазонії, жовтий — запаси золота. 

Зірки — штати (області Бразилії).

Завдання 5. Допиши речення. 

► Назва Герба України – тризуб.

► Назва Гімну України «Ще не вмерла Україна».

► Колір, що є символом неба на Державному Прапорі – блакитний.

► Колір, що є символом жита на Державному Прапорі – жовтий.

►  День Державного Прапора України – 23 серпня.

►  День Незалежності (суверенітету) України – 24 серпня.

  

ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ОТОЧЕННЯ. ЛЮДИ НАВКОЛО МЕНЕ.

Сторінка 35.

Завдання 1. Серед поданих слів знайди синоніми до слова турбуватися. Обведи їх.

Турбуватися, піклування, дбати.

Завдання 2. З'єднай стрілочками відповідні права й обов'язки.

Права

Обов'язки

Усі діти мають право на любов і турботу.

Поважати і любити своє оточення. Стави­тися до них так, як би ми хотіли, щоб стави­лися до нас.

Жодну дитину не можна ображати і принижувати.

Усі діти рівні у своїх правах. Поважати близьких і дру­зів. Не принижувати гідності кожної люди­ни. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав ін­шої людини.

Жодну дитину не можна ображати і принижувати.

Не ображати і не при­нижувати оточуючих.

  

Сторінка 36.

Завдання 3. Проведи дослідження «Чим я можу допомогти іншим?»

Дізнайся про виявлення милосердя та благодійності у твоєму місті (селі).

Виконай власний проект «Турбота об'єднує людей»:

►  Запитай у батьків, друзів, чим ти можеш допомогти їм.

Оточуючі

Чим можна допомогти?

батьки

 

сусіди

 

однолітки

 

друзі

 

учителі

 

дідусь

 

бабуся

 

►  Відповіді запиши біля пелюсток квітки. 

►  Запропонуй допомогу своїм близьким і знайомим.

  

ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ДОВКІЛЛЯ. Я І ПРИРОДА. Я І ДОВКІЛЛЯ.

Сторінка 37.

Завдання 1. Виконай завдання, упиши відповіді праворуч і дізнайся, коли в Україні відзначається Всесвітній день довкілля.

Знайди закономірність, запиши останнє число:

30, 27,  24,  21,  18,  15,  12, 9, 6, 3.

3-тя субота

Місяць. Другий місяць весни            

квітня

Завдання 2. Які способи піклування про довкілля тобі відомі? Підпиши кожний малюнок. Познач ту справу, у якій ви брали участь.

ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ІСТОРИЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ.

Сторінка 38.

Завдання 3. Віднови підпис до плакату.

 

Сторінка 39.

Завдання 1. Допиши речення, користуючись текстом підручника (с. 86-87).

Сімейна реліквія — це дорога за спогадами річ, залишена у спадок нащадкам рідними людьми.

Зберігати сімейні реліквії — гарна традиція.

 

Завдання 2. Доповни схему, користуючись схемою підручника (с. 89).

Завдання 3. Обери одну із тем проекту

►   «Реліквії моєї сім'ї»

►  «Парки мого міста (або села)» 

►   «Пам'ятники мого міста (або села)» 

►   «Таємниця старої фотографії»

 

ПРОЕКТ «ТУРБОТА КОЖНОГО ПРО ІСТОРИЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ».

Сторінка 40.

Працюй над проектом

1. Обери тему проекту. Про який винахід ти хочеш дізнатися?

Я хочу дізнатися про …

2. Визнач, як ти будеш працювати — сам, у парі чи в групі. 

Я буду працювати з …

3. Заповни таблицю.

Дії

Термін виконання

1.

Знайти інформацію:

• у бібліотеці

• в Інтернеті

 

2.

Дібрати фотографії, репродукції

 

3.

Підготувати текст повідомлення

 

4.

Оформити результати роботи (в альбомі, газеті)

 

5.

Підготувати презентацію

 

6.

Провести захист проекту

 

Інші завдання дивись тут...