Інші завдання дивись тут...

Завдання 1430 Середнє арифметичне чисел.

1) (2 + 4) : 2 = 3

2) (3 + 7 + 8) : 3 = 6

Завдання 1431
Потяг у дорозі зробив 4 зупинки на 10 хв, 5 хв, 5 хв і 4 хв. Знайдіть середню тривалість однієї зупинки.
Розв'язання

(10 + 5 + 5 + 4) : 4 = 24 : 4 = 6 (хв) – середня тривалість однієї зупинки.

Відповідь: 6 хв.

 

Завдання 1432 Знайдіть середнє арифметичне чисел:
1) (2,8 + 3,6) : 2 = 6,4 : 2 = 3,2
2) (15 + 15,7 + 15,8) : 3 = 46,5 : 3 = 15,5
3) (4 + 6 + 8 + 10 + 12) : 5 = 40 : 5 = 8

 

Завдання 1433
1) (7,1 + 2,5) : 2 = 9,6 : 2 = 4,8
2) (9 + 15 + 21 + 27) : 4 = 72 : 4 = 18

 

Завдання 1434
За 3 дні туристи пройшли 48 км. Скільки кілометрів у середньому проходили туристи за один день?
Розв'язання

48 : 3 = 16 (км) – в середньому проходили за один день.

Відповідь: 16 км.

 

Завдання 1435
Маса 50 зерен дорівнює 40 г. Знайдіть середню масу однієї зернини.
Розв'язання

40 : 50 = 0,8 (г) – маса однієї зернини.

Відповідь: 0,8 г.

 

Завдання 1436
Володя пробіг доріжкою стадіону 3 кола: перше коло — за 73 с, друге — за 77 с, а третє — за 78 с. За скільки секунд у середньому Володя долав одне коло?
Розв'язання

(73 + 77 + 78) : 3 = 228 : 3 = 76 (с) – за стільки в середньому долав одне коло.

Відповідь: 76 с.

 

Завдання 1437
На математичному турнірі Ганна за розв’язання 4 задач отримала такі бали: 9, 10, 7 і 10. Знайдіть середню кількість балів за одну розв’язану задачу.
Розв'язання

(9 + 10 + 7 + 10) : 4 = 36 : 4 = 9 (б.) – середня кількість балів за одну задачу.

Відповідь: 9 балів.

 

Завдання 1438
Протягом шести днів температура повітря опівдні дорівнювала: 14 °С, 12 °С, 16 °С, 11,2 °С, 12,8 °С, 14,4 °С. Знайдіть середнє значення температури опівдні за ці 6 днів.
Розв'язання

(14 + 12 + 16 + 11,2 + 12,8 + 14,4) : 6 = 80,4 : 6 = 13,4 (°С) – середнє значення температури.

Відповідь: 9 балів.

 

Завдання 1439
Маси п’яти капустин дорівнюють 1,9 кг, 2,3 кг, 2,1 кг, 1,7 кг і 2,5 кг. Знайдіть середню масу капустини.
Розв'язання

(1,9 + 2,3 + 2,1 + 1,7 + 2,5) : 5 = 10,5 : 5 = 2,1 (кг) – середня маса капустини.

Відповідь: 2,1 кг.

 

Завдання 1440
Автобус за 2 год проїхав 140 км, а потім за 3 год — 216,5 км. Знайдіть середню швидкість автобуса на всьому шляху.
Розв'язання

(140 + 216,5) : 5 = 356,5 : 5 = 71,3 (км/год) – середня швидкість автобуса.

Відповідь: 71,3 км/год.

 

Завдання 1441
Потяг був у дорозі три години. За перші дві години він пройшов 137,7 км, а за третю — 71,7 км. Знайдіть середню швидкість потяга.
Розв'язання

(137,7 + 71,7) : 3 = 209,4 : 3 = 69,8 (км/год) – середня швидкість потяга.

Відповідь: 69,8 км/год.

 

Завдання 1442
За контрольну роботу з математики учні отримали бали, наведені в таблиці. Знайдіть середній бал учнів за контрольну роботу.
Розв'язання

(12 • 2 + 10 • 1 + 9 • 3 + 8 • 4 + 7 • 8 + 6 • 4 + 4 • 3) : 25 = 

= (24 + 10 + 27 + 32 + 56 + 24 + 12) : 25 = 185 : 25 = 7,4 (б.) – середня швидкість автобуса.

Відповідь: 7,4 балів.

 

Завдання 1443
Спортсменка зробила 10 пострілів по мішені й вибила 10 очок — 5 разів, 9 очок — 2 рази, 8 очок — 1 раз і 7 очок — 2 рази. Скільки очок у середньому вибивала спортсменка за один постріл?
Розв'язання

(10 • 5 + 9 • 2 + 8 • 1 + 7 • 2) : 10 = (50 + 18 + 8 + 14) : 10 = 90 : 10 = 9 (оч.) – середня кількість очок за один постріл.

Відповідь: 9 очок.

 

Завдання 1444
Із площі 30 га зібрали по 30 ц пшениці з гектара, а із площі 18 га — по 34 ц. Скільки центнерів пшениці в середньому зібрали з одного гектара?
Розв'язання

(30 • 30 + 34 • 18) : 48 = (900 + 612) : 48 = 1512 : 48 = 31,5 (ц) – в середньому збирали з одного гектара.

Відповідь: 31,5 ц.

 

Завдання 1445
Велосипедист їхав 1 год зі швидкістю 15,2 км/год, 0,5 год — зі швидкістю 15 км/год і ще 0,5 год — зі швидкістю 13,8 км/год. Знайдіть середню швидкість велосипедиста.
Розв'язання

(15,2 • 1 + 15 • 0,5 + 13,8 • 0,5) : 2 = (15,2 + 7,5 + 6,9) : 2 = 29,6 : 2 = 14,8 (км/год)

Відповідь: середня швидкість велосипедиста 14,8 км/год.

 

Завдання 1446
Автомобіль їхав 1,2 год зі швидкістю 70 км/год і ще 0,4 год — зі швидкістю 75 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля.
Розв'язання

(70 • 1,2 + 75 • 0,4) : 1,6 = (84 + 30) : 1,6 = 114 : 1,6 = 71,25 (км/год)

Відповідь: середня швидкість автомобіля 71,25 км/год.

 

Завдання 1447
Потяг пройшов 124 км. Перші 60 км він ішов зі швидкістю 75 км/год, а решту шляху — зі швидкістю 80 км/год. Знайдіть середню швидкість потяга.
Розв'язання

1) 60 : 75 + 64 : 80 = 0,8 + 0,8 = 1,6 (год) – час в дорозі.

2) 124 : 1,6 = 77,5 (км/год)

Відповідь: середня швидкість потяга 77,5 км/год.

 

Завдання 1448
Шлях завдовжки 30 км туристи пройшли в одному напрямку зі швидкістю 5 км/год, а у зворотному — зі швидкістю 3 км/год. Знайдіть середню швидкість руху туристів.
Розв'язання

1) 30 : 5 + 30 : 3 = 6 + 10 = 16 (год) – час в дорозі.

2) (30 + 30) : 16 = 3,75 (км/год)

Відповідь: середня швидкість руху туристів 3,75 км/год.

 

Завдання 1449
Середнім арифметичним чисел 15, х і 4,8 є число 9,8. Знайдіть число х.
Розв'язання

(15 + х + 4,8) : 3 = 9,8

19,8 + х = 9,8 • 3

19,8 + х = 29,4

х = 29,4 – 19,8

х = 9,6

Відповідь: 9,6.

 

Завдання 1450
Знайдіть таке число х, щоб середнім арифметичним чисел х і 14,8 було число 12,5.
Розв'язання

(х + 14,8) : 2 = 12,5

х + 14,8 = 12,5 • 2

х + 14,8 = 25

х = 25 – 14,8

х = 10,2

Відповідь: 10,2.

 

Завдання 1451
Футбольна команда має зіграти в турнірі 6 матчів. У перших 5 матчах вона забила 9 м’ячів. Скільки м’ячів має забити команда в останньому матчі, щоб середня результативність становила 2 м’ячі за матч?
Розв'язання

(х + 9) : 6 = 2

х + 9 = 2 • 6

х + 9 = 12

х = 12 – 9

х = 3

Відповідь: 3 м'ячі.

 

Завдання 1452
Чи можна число 2000 записати у вигляді суми трьох натуральних чисел, одне з яких утричі менше від двох інших?
Розв'язання

х + 3х + 3х = 2000

7х = 2000

х = 2000 : 7

х = 285,7 – не є натуральним числом.

Відповідь: не можна.

 

Вправи для повторення
Вправа 1453 Знайдіть значення виразу
3,6 : 1,6 + 4,8 : 1,6 + 2,4 : 1,6 = (3,6 + 4,8 + 2,4) : 1,6 = 10,8 : 1,6 = 6,75

 

Вправа 1454 Порівняйте величини:

1) 20,5 см < 0,21 м

2) 1,2 т > 11,9 ц

Вправа 1455
Руда містить 6% міді. Скільки тонн міді виплавлять із 30 т цієї руди?
Розв'язання

30 : 100 • 6 = 1,8 (т) – виплавлять міді.

Відповідь: 1,8 т.

 

Вправа 1456
Оператор набрав 80% сторінок рукопису, і йому залишилося набрати ще 32 сторінки. Скільки сторінок у рукописі?
Розв'язання

32 : 20 • 100 = 160 (с.) – сторінок у рукописі.

Відповідь: 160 сторінок.