Інші завдання дивись тут...

Завдання 1157 Мішане число, звичайний дріб, десят­ковий дріб    

1/100 = 3,001

45/100 = 0,45

35/1000 = 0,035

0,67 = 67/100

5,006 = 6/1000

12,0067 = 12 67/10000

Завдання 1158   

3/4 = 0,75

2/5 = 0,4

12/60 = 0,2

18/90 = 0,2

Завдання 1159

Відсотком називається сота частина цілого.

 

Завдання 1160

1) з 1 л молока виходить 25% вершків, тобто 0,25 л вершків;

2) цукровий буряк масою 1 кг містить 20% цукру, тобто 0,2 кг цукру;

3) після перегонки 1 л нафти отримують 30% гасу, тобто 0,3 л гасу.

 

Завдання 1161

5% = 5/100 = 0,05

45% = 45/100 = 0,45

10% = 10/100 = 0,01

50% = 50/100 = 0,5 

15% = 15/100 = 0,15

60% = 60/100 = 0,6

25% = 25/100 = 0,25

75% = 75/100 = 0,75

Завдання 1162

14/100 = 0,14 = 14%   

1/10 = 0,1 = 10%       

1/4 = 0,25 = 25%    

1/2 = 0,5 = 50%     

3/4 = 0,75 = 75% 

8/100 = 0,08 = 8%    

32/100 = 0,32 = 32%

Завдання 1163

0,34 = 34%

0,25 = 25%

0,04 = 4%

0,1 = 10%

0,03 = 3%

0,87 = 87%

0,5 = 50%

0,3 = 30%

Завдання 1164

На фермі 100 птахів, з них 34 качки, 26 гусей, а ре­шта — кури. Скільки відсотків від кількості птахів на фермі складають качки, скільки відсотків — гуси, скільки відсот­ків — кури? 34%, 26% і 40%.

 

Завдання 1165

1 см = 1%

8 см = 8%

12 см = 12%

36 см = 36%

0,16 м = 16%

0,38 м = 38%

1 м = 100%

1,27 м = 127%

Завдання 1166 

Знайди середнє арифметичне всіх натуральних чисел до 1000 включно. 

Розв'язання

1) 1001  500 = 500500 – сума натуральних чисел від 1 до 100.

2) 500500 : 1000 = 500,5

Відповідь: середнє арифметичне цих чисел 500,5.

 

Завдання 1167 Запиши звичайні дроби:

а) три четвертих — це: 3/4 = 0,75 = 75%

б) поло­вина — це: 1/2 = 0,5 = 50%

в) чверть — це: 1/4 = 0,25 = 25%

г) одна десята — це: 1/10 = 0,1 = 10%

д) двадцять дев'ять сотих — це: 29/100 = 0,29 = 29%

 

Завдання 1168

5/100 від 37 100 37100 : 100 • 5 = 1855

3/4 від 60 60 : 4 • 3 = 45

4/16 від 240 240 : 16 • 4 = 60

 

Завдання 1169

25/100 становлять 75 — це: 75 : 25 • 100 = 300

9/15 становлять 72 — це: 72 : 9 • 15 = 120

 

Завдання 1170

1) Футболка коштувала 240 грн. Під час розпродажу її ціна знизилася на 2/5. Якою є нова ціна футболки?

Розв'язання

240  240 : 5 • 2 = 240 – 96 = 144 (грн)

Відповідь: нова ціна футболки 144 грн.

2) Футболка коштувала 240 грн. Під час розпродажу її ціна знизилася на 0,4. Якою є нова ціна футболки?

Розв'язання

240 – 240 • 0,4 = 240 – 96 = 144 (грн)

Відповідь: нова ціна футболки 144 грн.

3) Футболка коштувала 240 грн. Під час розпродажу її ціна знизилася на 40 %. Якою є нова ціна футболки?

Розв'язання

240  240 : 100 • 40 = 240 – 96 = 144 (грн)

Відповідь: нова ціна футболки 144 грн.

4) Під час розпродажу ціна футболки знизилась на 2/5 від початкової ціни. Скільки коштувала футболка, якщо її ціна зі знижкою — 144 грн?

Розв'язання

144 : 3 • 4 = 240 (грн)

Відповідь: футболка коштувала 240 гривень.

5) Під час розпродажу ціна футболки знизилась на 0,4 від початкової ціни. Скільки коштувала футболка, якщо її ціна зі знижкою — 144 грн?

Розв'язання

144 : 0,6 = 240 (грн) – коштувала футболка.

Відповідь: футболка коштувала 240 гривень.

 

Завдання 1171 Знайди:

1) 5 % від: 140; 480; 1065; 37,45; 2,04; 123,0005;

7; 24; 53,25; 1,8725; 0,102; 6,150025

2) 40 % від: 160; 640; 920; 0,196; 24,456; 56,88;

64; 256; 368; 0,0784; 9,7824; 22,752

3) 75 % від: 150; 268; 457,3; 2,006; 0,005; 46,304.

112,5; 201; 342,975; 1,5045; 0,00375; 34,728

 

Завдання 1172 Знайди число, якщо його:

1) 15 % становлять: 90; 390; 108,15; 12,18; 60,9;

600; 2600; 721; 81,2; 406

2) 24 % становлять: 96; 384,24; 0,72; 7,32; 0,84;

400; 1601; 3; 30,5; 3,5

3) 68 % становлять: 204; 285,6; 5,44; 618,936; 68,272.

300; 420; 8; 910,2; 100,4

 

Завдання 1173

1) 10 % від: 1 м; 64 дм; З кг; 82 т; 35 ц; 3,65 г;

0,1 м; 6,4 дм; 0,3 кг; 8,2 т; 3,5 ц; 0,365 г

2) 25 % від: 208 мм; 45 дм; 6,2 м; 8 т; 1,2 ц; 86,5 г;

52 мм; 11,25 дм; 1,55 м; 2 т; 0,3 ц; 21,625 г 

3) 50 % від: 65 дм; 12,8 м; 46 мм; 47,4 т; 0,34 ц; 956,8 г.

32,5 дм; 6,4  м; 23 мм; 23,7 т; 0,17 ц; 478,4 г

 

Завдання 1174 Знайди число, якщо його:

1) 32 % становлять: 480 мм; 161,21 кг; 2,24 м; 0,256 т;

1500 мм; 503,78125 кг; 7 м; 0,8 т

2) 63 % становлять: 1,512 кг; 2,52 км; 63,504 кг; 29,61 м;

2,4 кг; 4 км; 100,8 кг; 47 м

3) 75 % становлять: 285 т; 31,5 ц; 156 м; 42 см; 6 мм.

380 т; 42 ц; 208 м; 56 см;  8 мм

 

Завдання  1175

Коли до кімнати увійшла четверта людина, то се­редній вік людей у кімнаті збільшився з 11 років до 14 ро­ків. Скільки років тому, хто увійшов?

Розв'язання

(11 • 3 + х) : 4 = 14

33 + х = 14 • 4

33 + х = 56

х = 56 – 33

х = 23

Відповідь: 23 роки.

 

Завдання  1176

5% від 43,4 = 2,17

14% від 0,65 0,091

32% від 7,8 2,496

102% від 14,87 15,1674

Завдання 1177

8% становлять 96 — це 1200

15% дорівнюють 3,45 — це 23

4% становлять 25,08 — це 627

 

Завдання 1178

1) На термін дії акції ціна пачки кави знизилась на 15 %. Яка акційна ціна пачки кави, якщо її повна ціна 140 грн?

Розв'язання

140  140 : 100 • 15 = 140 – 21 (грн) = 119 (грн)

Відповідь: акційна ціна пачки кави 119 грн.

2) На термін дії акції ціна пачки кави знизилась на 15 %. Яка вартість трьох пачок кави під час акції, якщо повна ціна пачки кави 140 грн?

Розв'язання

119  3 = 357 (грн)

Відповідь: вартість трьох акційних пачок кави 357 грн.

3) На термін дії акції ціна пачки кави знизилась на 15 %, а пачки чаю — на 12 %. Яка вартість трьох пачок кави та чотирьох пачок чаю під час акції, якщо повна ціна пачки кави становила 140 грн, а чаю — 36 грн?

Розв'язання

1) 36  36 : 100  12 = 36 – 4,32 = 31,68 (грн) – акційна ціна пачки чаю.

2) 31,68  4 = 126,72 (грн) – акційна ціна 4 пачок чаю.

3) 357 + 126,72 = 483,72 (грн) 

Відповідь: акційна ціна 3 пачок кави і 4 пачок чаю 483,72 грн.

4) На термін дії акції ціна пачки кави знизилась на 15% і становила 119 грн. Знайди повну ціну пачки кави.

Розв'язання

119 : 85  100 = 140 (грн)

Відповідь: повна ціна пачки кави 140 грн.

5) На термін дії акції ціна пачки кави знизилась на 15 % і становила 119 грн, а пачки чаю — на 12 % і становила 31,68 грн. Скільки грошей можна заощадити, якщо купити 3 пачки кави й 4 пачки чаю за акційною ціною?

Розв'язання

1) 140  3 + 36 • 4 = 420 + 144 = 564 (грн) – повна ціна 3 пачок кави і 4 пачок чаю.

2) 564  483,72 = 80,28 (грн) 

Відповідь: можна заощадити 80,28 грн.

 

Завдання 1179, 1780

(46,82 + 18,77) : 100 • 35 = 22,9565

(134,8  6,7) : 100 • 8 = 72,2528

(18,6 – 9,56) : 100 • 72 = 6,5088

(23,12 : 6,8) : 100 • 14 = 0,476

(1,56 + 2,787) : 9 • 100 = 48,3

(3  1,0752) : 24  100 = 8,02

(5,4 • 11,75) : 75 • 75 = 84,6

(4 : 0,32) : 100 • 16 = 78,125

Завдання 1181

1) У результаті розмелювання пшениці лише 2 % стано­вить манна крупа. Скільки манної крупи можна одержати з 35 ц пшениці?

Розв'язання

35 : 100 • 2 = 0,7 (ц)

Відповідь: можна одержати 0,7 ц манної крупи.

2) Відсоток виходу цукру із цукрового буряка стано­вить 16 %. Скільки треба взяти цукрового буряка, щоб одержати 6,72 ц цукру?

Розв'язання

6,72 : 16 • 100 = 42 (ц)

Відповідь: треба взяти 42 ц цукрового буряка.

 

Завдання 1182

На будівництво привезли 345,8 тис. цеглин, причому бій становив 3%. Для побудови стіни використали 34 % цілих цеглин. Скільки цілих цеглин залишилося?

Розв'язання

1) 345,8 : 100  3 = 10,374 (тис. ц.) – становив бій.

2) 345,8 – 10,374 = 335,426 (тис. ц.) – було цілих.

3) 335,426 : 100  34 = 114,04484 (тис. ц.)

Відповідь: 114,04484 тисяч цеглин.

 

Завдання 1183

(4 – 1,8) • 8,3 + 9,18 : 3,4 = 20,96; 20,95 : 100  15 = 3,144

16,47 : 2,7 – 1,8 • (9 – 8,3) = 4,84; 4,84 : 100  15 = 0,726

2,3 • (12 – 4,8) – 14,08 : 0,32 = 16,56 – 44 Помилка

(13,42 – 6,62) : 4 – 0,79 • 0,48 = 1,3208; 1,3208 : 100  15 = 0,19812

 

Завдання 1184 

(3,16 • 0,28 + 0,62) : 0,3 – 10,78 : 7,7 = 5,016 – 1,4 = 3,616; 3,616 : 26  100 = 0,94016

(3,5 • 2,18 – 0,91) : 3,2 + 24,07 : 8,3 = 2,1 + 2,9 = 5; : 26  100 = 20

(2,69 • 0,13 + 0,22) : 0,09 – 14,96 : 2,2 = 6,33 – 6,8 Помилка

 

Завдання 1185

Знайдіть середнє арифметичне перших двадцяти чисел натурального ряду.

Розв'язання

1) 20  10 + 10 = 210 – сума натуральних чисел від 1 до 20.

2) 210 : 20 = 10,5

Відповідь: середнє арифметичне цих чисел 10,5.

Інші завдання дивись тут...