Інші завдання дивись тут...

ФОРМА І РОЗМІРИ ЗЕМЛІ. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ.

Завдання № 62. 

1. Планета Земля має форму кулі.

2. Розміри Землі: діаметр 12 800 км.  

3. Глобус — модель земної кулі.

 

Завдання № 63.

Шари Землі:

1 — земна кора ( 20 – 70 км);

2 — мантія ( 2900 км);

3 — зовнішнє ядро ( 2200 км);

4 — внутрішнє ядро ( 1250 км).

Внутрішня будова Землі.

Шар Землі Із чого складається
Земна кора осадові та гірські породи, Силіцій, Оксиген
Мантія переважно Силіцій та Оксиген, залізо, магній
Ядро переважно із заліза та нікелю

Інші завдання дивись тут...