Інші завдання дивись тут...

§ 2. ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ.

Перевірка знань.

1. Які існують джерела природничих знань?

Довідники, підручники, словники, атласи-визначники, географічні атласи, природничі музеї, Інтернет, енциклопедія.

2. Скористайтеся доступними вам довідковими виданнями та Інтернетом і доберіть інформацію про те, як різні природничі науки досліджують воду. 

У хімії роблять водяні розчини, добувають водень, вивчають хімічні реакції.

У фізиці пояснюють агрегатні стани води, кругообіг води базується на фізичних явищах води.

У біології розглядають воду у забезпеченні життєдіяльності організмів, водне середовище життя.

У географії з водою пов'язаний кругообіг води, водойми на земній поверхні.

У екології досліджують охорону водної оболонки від забруднень.

У астрономії досліджують вплив небесних тіл на водну оболонку Землі, існування життя поза Землею. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Ознайомлення з довідковими виданнями різних типів з природничих наук.

Завдання 1. Ознайомтеся із змістом різних довідкових видань: енциклопедії, довідника, атласу. Прочитайте, хто причетний до їх створення. Знайдіть стислий опис видання, розміщений на першій сторінці. 

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованого вчителем терміна, відомості про тіло чи явище природи, його властивості. Запишіть знайдену інформацію в зошит та обговоріть у групі. 

Інші завдання дивись тут...