Інші завдання дивись тут...

§ 12. СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ.

Способи розділення сумішей.
Перевірка знань

1. Які ви знаєте способи розділення сумішей?

Способи розділення сумішей: відстоювання, фільтрування, випарювання, дія магніту.

2. Яку суміш можна розділити випарюванням: а) піску і залізних ошурок, б) води і питної соди?

б) води і питної соди.

3. Яку суміш можна розділити відстоюванням: а) бензину і води, б) цукру і води?

а) бензину і води.

4. Розробіть і обговоріть у групах план розділення суміші води, піску і кухонної солі. Продумайте, яким обладнанням слід скористатися, щоб ваш план реалізувати.

1) відстоювання та фільтрування піску.

2) випарювання для кухонної солі.

Станьте дослідниками природи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Розділення сумішей фільтруванням.

Вам знадобляться: лійка, паперовий фільтр, мірна посудина, хімічні стакани, ложечка для твердих сипучих речовин, скляна паличка, вода, пісок.

На цьому занятті ви навчитеся: виготовляти та розді- л яти сум і ш і р еч ов и н ф іл ьтрув ан н я м.

Завдання 1. Приготуйте суміш із 50 мл води і 10 г річкового піску.

Завдання 2. Змонтуйте прилад, переконайтеся, що фільтр не виходить за межі лійки.

Завдання 3. Забезпечте щільне прилипання фільтра до лійки, для цього злегка змочіть краї фільтра водою.

Завдання 4. Проведіть фільтрування суміші так, як описано у параграфі.

Які властивості компонентів суміші дозволили застосувати фільтрування для їх розділення? 

Метод фільтрування використали для нерозчинного компонента суміші (піску).

Чи можна було скористатися іншим способом? 

Можна було б скористатися відстоюванням (нерозчинний пісок осяде на дно, потім обережно злити воду), проте фільтрування дає кращий результат.

Яких практичних умінь ви набули?

Познайомились з методом очищення води від піску.

Інші завдання дивись тут...