Інші завдання дивись тут...

§ 44. ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ ЗА ВИЗНАЧНИКАМИ.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

Вам знадобляться: гербарні зразки рослин, зображення (фотографії, малюнки) рослин, тварин і грибів, які найбільш поширені в Україні, атласи-визначники, лупа.

На цьому занятті ви навчитеся: розвивати навички роботи з атласами-визначниками; визначати назви найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин.

Зверніть увагу! Для визначення квіткової рослини необхідно бачити всі органи: корінь, стебло, листки, квітку, плід.

Завдання 1. Ознайомтеся з книгою «Атлас-визначник рослин». Зверніть увагу на її структуру, опрацюйте вказівки до роботи з цим атласом.

Для ознайомлення з невідомими рослинами, тваринами, грибами користуються атласами-визначниками.

Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. 

У них наведені назви організмів двома мовами: мовою країни, в якій видано атлас, і латинською. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму.

Наприклад, для квіткової рослини подані описи зовнішніх ознак організму — будова стебла, форма листків, форма, кількість і будова квіток, плодів, кореня, тобто всіх органів рослини.

В окремих випадках при визначенні організму краще користуватися  збільшувальним приладом, наприклад лупою, щоб краще розглянути дрібні частини тіла організму.

Завдання 2. Розгляньте запропонований учителем гербарний зразок рослини, її зображення на фотографіях чи малюнках. Які особливості будови цієї рослини ви помітили?

Завдання 3. Проведіть визначення назви досліджуваної рослини за описом в атласі-визначнику.

Завдання 4. За допомогою атласу-визначника тварин з'ясуйте назву тварини, зображення якої запропонує вчитель.

Завдання 5. За допомогою атласу-визначника грибів з'ясуйте назву запропонованого вчителем гриба.

Доберіть цікаву інформацію про визначені на практичному занятті рослину, тварину, гриб, умови їх росту та розвитку.

Інші завдання дивись тут...