Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором.

ВСТУП

Тематичний контроль знань № 1.

І варіант.

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5) 

І. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: енциклопедії, словники, визначники, атласи. 

А художні твори 

Б підручники 

В довідкові видання

Г методи вивчення природи

 

2. Укажіть, яка наука вивчає тіла живої природи.

А фізика 

Б хімія 

В біологія 

Г астрономія

Фізика вивчає будову та взаємодію тіл, хімія вивчає речовини та їх перетворення, біологія вивчає живі організми, астрономія вивчає небесні тіла, географія вивчає земну поверхню та явища на Землі.

 

3. Зазначте, яким приладом НЕ можна виміряти довжину пенала.

А метром

Б лінійкою

В рулеткою 

Г мірним циліндром

Метром, лінійкою, рулеткою вимірюють довжину, мірним циліндром - об'єм.

 

4. Укажіть, чого більше у переліку: пробірка, колба, метр, лупа.

А збільшувальних приладів 

Б лабораторного обладнання 

В приладів для вимірювання часу 

Г приладів для вимірювання розмірів тіл

Пробірка відноситься  до лабораторного обладнання, колба – до лабораторного обладнання, метр – до приладів для вимірювання розмірів тіл, лупа до збільшувальних приладів.

  

5. Зазначте вченого, завдяки працям якого стало відомо про походження і поширення організмів на нашій планеті. 

А Парацельс

Б Володимир Вернадський 

В Джозеф Прістлі 

Г Чарлз Дарвін

Парацельс вважав однаковими за складом живу і неживу природу, Володимир Вернадський створив вчення про біосферу, Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень, Чарльз Дарвін досліджував походження видів організмів. 

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між методами вивчення природи та їх визначеннями.

А спостереження 1 вивчення тіл і явищ за допомогою моделей
Б експеримент 2 зіставлення, порівняння з еталоном
В вимірювання З пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття
  4 вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах

 Методи дослідження.

Метод дослідження Характеристика методу
спостереження пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття
порівняння вивчення тіл і явищ порівнянням їхніх ознак, характеристик для систематизації
моделювання вивчення тіл і явищ за допомогою моделей
вимірювання зіставлення, порівняння з еталоном
експеримент вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах

  

7. Установіть відповідність між характеристиками тіл та еталонами їх вимірювання.

А температура 1 кілограм
Б час 2 метр
В маса 3 градус
Г об'єм 4 секунда
  5 літр

Характеристики та еталони.

Характеристика Еталон вимірювання Одиниця вимірювання, її позначення Обладнання
Розмір Метр

Міліметр (мм),

сантиметр (см),

метр (м),

кілометр (км)

Лінійка, метр, рулетка, мікрометр, штангенциркуль
Маса Кілограм

Міліграм (мг),

грам (г),

кілограм (кг), центнер (ц),

тонна (т)

Терези, ваги
Об'єм Кубічний метр

Мілілітр (мл),

сантиметр кубічний (см3),

дециметр кубічний (дм3),

або літр (л),

метр кубічний (м3)

Мензурка, мірний стакан, мірний циліндр
Час Секунда

Секунда (с),

хвилина (хв),

година (год)

Годинник, секундомір
Температура Градус Градус (°) Термометр

  

8. Напишіть назви відомих вам приладів для вимірювання часу та температури. Наведіть приклади їх використання.

Прилади вимірювання часу: годинник, секундомір. Наприклад, настінний годинник вказує час початку уроку, колись використовували пісочний годинник, секундоміром вимірюють час пробігу в спортивних змаганнях, настільним годинником вимірюють час партії в шахах.

Прилади вимірювання температури: термометри. Термометрами вимірюють температуру тіла людини, повітря, води в басейні, рідин при проведенні дослідів. 

 

 

II варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5) 

1. Укажіть, за допомогою якого джерела знань можна швидко отримати текстову, відео, звукову, картографічну інформацію.

А підручник

Б атлас 

В Інтернет 

Г словник

 

2. Укажіть науку, що вивчає будову і взаємодію тіл.

А фізика

Б хімія

В біологія 

Г екологія

Фізика вивчає будову та взаємодію тіл, хімія вивчає речовини та їх перетворення, біологія вивчає живі організми, астрономія вивчає небесні тіла, географія вивчає земну поверхню та явища на Землі.

  

3. Зазначте, чим потрібно скористатися, щоб виміряти об'єм води.

А годинником 

Б лінійкою 

В терезами 

Г мензуркою

Годинником вимірюють час, лінійкою – довжину, терезами – масу, мензуркою - об'єм, термометром температуру.

 

4. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: лінійка, терези, годинник.

А збільшувальні прилади 

Б лабораторне обладнання 

В вимірювальні прилади

Г збільшувальні і вимірювальні прилади

Збільшувальні прилади: лупа, мікроскоп, телескоп, підзорна труба, бінокль, радіотелескоп; 

лабораторне обладнання: мірний циліндр, мірний стакан, колба, пробірка, лійка, скляна паличка, порцелянова чашка, порцелянова ступка, лабораторний штатив тощо; 

вимірювальні прилади: лінійка, рулетка, метр, штангенциркуль, мікрометр, терези, ваги, годинник, секундомір, тонометр, спідометр тощо.   

 

5. Який учений здійснив експеримент, який доводив, що рослини виділяють кисень?

А Михайло Ломоносов 

Б Парацельс

В Джозеф Прістлі 

Г Чарльз Дарвін

Парацельс вважав однаковими за складом живу і неживу природу, Володимир Вернадський створив вчення про біосферу, Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень, Чарльз Дарвін досліджував походження видів організмів. 

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між характеристиками тіл та еталонами їх вимірювання.

А розмір

Б маса

В об'єм

 

1 кубічний метр 

2 година 

3 кілограм

4 метр

Характеристики та еталони.

Характеристика Еталон вимірювання Одиниця вимірювання, її позначення Обладнання
Розмір Метр

Міліметр (мм),

сантиметр (см),

метр (м),

кілометр (км)

Лінійка, метр, рулетка, мікрометр, штангенциркуль
Маса Кілограм

Міліграм (мг),

грам (г),

кілограм (кг), центнер (ц),

тонна (т)

Терези, ваги
Об'єм Кубічний метр

Мілілітр (мл),

сантиметр кубічний (см3),

дециметр кубічний (дм3),

або літр (л),

метр кубічний (м3)

Мензурка, мірний стакан, мірний циліндр
Час Секунда

Секунда (с),

хвилина (хв),

година (год)

Годинник, секундомір
Температура Градус Градус (°) Термометр

  

7. Установіть відповідність між приладами (обладнанням) та тим, що ними можна виміряти.

А  годинник 1 розмір
Б мензурка 2 маса
В рулетка 3 час
Г терези  4 об'єм
  5 температура

Годинником вимірюють час, лінійкою – довжину, терезами – масу, мензуркою - об'єм, термометром температуру.

 

8. Напишіть назви збільшувальних приладів. Наведіть приклади їх використання.

Збільшувальні прилади для збільшення мікроскоп, лупа, підзорна труба, бінокль, для зменшення телескоп, радіотелескоп.

Наприклад, під мікроскопом досліджують віруси, клітини; лупу використовують для читання дрібного шрифту; в підзорну трубу спостерігають моряки; бінокль використовують прикордонники; через телескоп астрономи розглядають небесні тіла.

 

 

III варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5)

1. Зазначте, яка наука вивчає перетворення одних речовин на інші.

А фізика

Б хімія

В біологія 

Г астрономія

Фізика вивчає будову та взаємодію тіл, хімія вивчає речовини та їх перетворення, біологія вивчає живі організми, астрономія вивчає небесні тіла, географія вивчає земну поверхню та явища на Землі.

 

2. Укажіть, який метод передбачає пізнання явищ і тіл природи у звичних для них умовах.

А експеримент 

Б вимірювання

В моделювання 

Г спостереження

Методи дослідження.

Метод дослідження Характеристика методу
спостереження пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття
порівняння вивчення тіл і явищ порівнянням їхніх ознак, характеристик для систематизації
моделювання вивчення тіл і явищ за допомогою моделей
вимірювання зіставлення, порівняння з еталоном
експеримент вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах

 

3. Зазначте, яким приладом потрібно скористатися, щоб виміряти масу пенала

А годинником 

Б лінійкою 

В терезами

Г мірним стаканом

Годинником вимірюють час, лінійкою – довжину, терезами – масу, мірним стаканом - об'єм, термометром температуру.

 

4. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: лупа, бінокль, телескоп, мікроскоп.

А збільшувальні прилади 

Б лабораторне обладнання 

В вимірювальні прилади 

Г прилади для встановлення маси

Збільшувальні прилади: лупа, мікроскоп, телескоп, підзорна труба, бінокль, радіотелескоп; 

лабораторне обладнання: мірний циліндр, мірний стакан, колба, пробірка, лійка, скляна паличка, порцелянова чашка, порцелянова ступка, лабораторний штатив тощо; 

вимірювальні прилади: лінійка, рулетка, метр, штангенциркуль, мікрометр, терези, ваги, годинник, секундомір, тонометр, спідометр тощо.   

 

5. Який учений створив вчення про біосферу — особливу оболонку Землі, в якій  поширене життя?

А Чарльз Дарвін

Б Михайло Ломоносов

В Володимир Вернадський 

Г Джозеф Прістлі

Парацельс вважав однаковими за складом живу і неживу природу, Володимир Вернадський створив вчення про біосферу, Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень, Чарльз Дарвін досліджував походження видів організмів. 

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між характеристиками тіл та еталонами їх вимірювання.

А температура 

Б маса 

В час 

Г об'єм

 

1 кілограм 

2 секунда 

З градус 

4 літр 

5 метр

Характеристики та еталони.

Характеристика Еталон вимірювання Одиниця вимірювання, її позначення Обладнання
Розмір Метр

Міліметр (мм),

сантиметр (см),

метр (м),

кілометр (км)

Лінійка, метр, рулетка, мікрометр, штангенциркуль
Маса Кілограм

Міліграм (мг),

грам (г),

кілограм (кг), центнер (ц),

тонна (т)

Терези, ваги
Об'єм Кубічний метр

Мілілітр (мл),

сантиметр кубічний (см3),

дециметр кубічний (дм3),

або літр (л),

метр кубічний (м3)

Мензурка, мірний стакан, мірний циліндр
Час Секунда

Секунда (с),

хвилина (хв),

година (год)

Годинник, секундомір
Температура Градус Градус (°) Термометр

   

7. Установіть відповідність між методами вивчення природи та їх визначеннями.

А експеримент 1 пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття
Б вимірювання 2 зіставлення, порівняння з еталоном
В спостереження 3 вивчення тіл і явищ за допомогою моделей
  4 вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах

Методи дослідження.

Метод дослідження Характеристика методу
спостереження пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття
порівняння вивчення тіл і явищ порівнянням їхніх ознак, характеристик для систематизації
моделювання вивчення тіл і явищ за допомогою моделей
вимірювання зіставлення, порівняння з еталоном
експеримент вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах

  

 8. Напишіть назви відомого вам лабораторного обладнання. Наведіть приклади його використання.

Лабораторне хімічне обладнання: 

• мірний циліндр, мірний стакан, мензурка (має поділки, тому ним відміряють потрібний об'єм рідини);

• колба, хімічний стакан, пробірка (поділок не має, тому використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами);

• лійка (наливають рідину акуратно без розбризкування);

• піпетка (набирають невеликі об'єми рідини);

• скляна паличка (для помішування);

• порцелянова чашка (для випарювання рідини з розчинів);

• порцелянова ступка (для подрібнення речовини); 

• лабораторний штатив (у штативі пробірок зберігають скляні пробірки, у лабораторному ставлять чи кріплять обладнання). 

Пояснення подані зеленим кольором

Інші завдання дивись тут... 

 

  • Іван
    Все правильно. Перевіряв.
    Сайт допоміг
    21 вересня 2020 22:04