Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС. СУМІШІ. ЯВИЩА ПРИРОДИ

Тематичний контроль знань № З

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть, до якої групи належать повітря, нафта, молоко, морська вода.

А чисті речовини 

Б штучні суміші 

В природні суміші 

Г органічні речовини

Чисті речовини складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями та складом.. 

Штучні суміші - поєднання двох чи більше речовин, створені людиною.

Природні суміші - поєднання двох чи більше речовин у природі (повітря, нафта, молока, морська вода).

Органічні речовини  — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону (за винятком вуглекислого газу, питної соди та деяких інших), наприклад, жири, білки, вуглеводи.

 

2. Зазначте, що є сумішшю.

А вода

Б сахароза 

В компот 

Г кисень

Кисень О2 – проста речовина, вода Н2О – складна речовина, сахароза – органічна речовина, компот – суміш, тобто поєднання двох чи більше речовин (вода, речовин сушки, цукор).

 

3. Яка суміш повністю проходитиме через пори паперового фільтра?

А піску і води 

Б крейди і води

В кухонної солі і води 

Г залізних ошурок і води

Паперовий фільтр для фільтрування пропускає воду, але не пропускає частинки твердого компонента суміші. На відміну від кухонної солі, не розчинаються у воді пісок, крейда, залізні ошурки. 

 

4. Укажіть, яким способом можна розділити суміш залізних і деревних ошурок. 

А відстоюванням 

Б фільтруванням 

В випарюванням 

Г магнітом

Способи розділення сумішей: 

• відстоювання (для нерозчинних компонентів рідких сумішей та важчих за розчинник, наприклад вода і крохмаль, вода і крейда, вода і пісок, бензин і вода, олія й вода);

• фільтрування (для нерозчинних компонентів рідких сумішей, наприклад, пісок і вода, залізні ошурки і вода, крейда і вода, крохмаль і вода, олія й вода);

• випарювання (для розчинних компонентів суміші, наприклад, кухонна сіль і вода);

• допомога магніту (компоненти суміші мають магнітні властивості, наприклад, пісок і залізні ошурки, алюмінієві та залізні ошурки).

 

5. Світіння електричної лампочки і блискавка — це: 

А речовини 

Б суміші 

В явища

Г агрегатні стани

Речовини – те, з чого складаються тіла (алюміній для алюмінієвої ложки, залізо для цвяха).

Суміші – поєднання двох чи більше речовин (молоко, нафта, повітря, фарби).

Явища — це зміни, що відбуваються з тілами природи (блискавка, грім, дощ, рух велосипедиста).

Агрегатні стани – твердий, рідкий, газоподібний стан речовини (вода, лід, пара) 

 

6. Укажіть, що є ознакою того, що між оцтом і харчовою содою відбулося хімічне явище.

А виділення газу (бульбашки)

Б утворення осаду 

В поява світла 

Г зміна кольору

Хімічні явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші. Щоб пересвідчитися, чи відбулося хімічне явище, треба виявити утворення нових речовин, цьому допомагають ознаки хімічних явищ: виділення газу, утворення осаду, зміна кольору, поява світла і тепла, поява запаху.

 

7. Зазначте, що є фізичним явищем.

А проростання насіння 

Б іржавіння цвяха 

В скисання молока 

Г танення снігу

Проростання насіння – біологічне явище (явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами), іржавіння цвяха та скисання молока – хімічні  явища (явища, під час яких з одних речовин утворюються інші), танення снігу – фізичне явище зміни агрегатного стану (явища, підчас яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин).

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між агрегатними станами природних сумішей та їх прикладами.

А твердий

Б рідкий

В газуватий

 

1 нафта

2 повітря

3 граніт

4 йогурт

Йогурт – штучна суміш, створена людиною.

Природна суміш тверда – граніт, рідка – нафта, газоподібна – повітря.

 

9. Запишіть порядок дій із розділення суміші піску, залізних ошурок і кухонної   солі.

1) магнітом відділимо залізні ошурки (залізні ошурки будуть на магніті).

2) доллємо води до суміші, дамо відстоятися, відфільтруємо пісок (пісок залишиться на фільтрі).

3) випарюванням випаруємо воду (на дні порцелянової чашки залишиться кухонна сіль).

 

 

ІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. Укажіть, до якої групи належать бензин, фарба, пральний порошок, майонез 

А чисті речовини

Б неорганічні речовини

В природні суміші

Г штучні суміші

Чисті речовини складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями та складом.

Штучні суміші - поєднання двох чи більше речовин, створені людиною (бензин, фарба, пральний порошок, майонез).

Природні суміші - поєднання двох чи більше речовин у природі.

Органічні речовини  — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону (за винятком вуглекислого газу, питної соди та деяких інших).

 

2. Зазначте, що є чистою речовиною.

А молоко

Б газована вода

В озон

Г повітря 

Молоко - природна суміш (поєднання багатьох речовин – жири, вода, білок тощо).

Газована вода - штучна суміш (поєднання багатьох речовин – води, вуглекислого газу, мінеральних речовин). 

Озон О3 -  чиста речовина, вона складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями та складом.

Повітря – природна суміш (поєднання багатьох речовин – азот, кисень, вуглекислий газ, пил, сажа тощо).

 

3. Як називається процес виділення за допомогою нагрівання?

А фільтрування 

Б відстоювання 

В дифузія

Г випарювання

Фільтрування – метод відділення нерозчинного компонента суміші за допомогою фільтра.

Відстоювання – метод відділення нерозчинного компонента суміші з часом.

Дифузія — взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої, її причиною є безперервний рух молекул. 

Випарювання – метод відділення розчинного компонента суміші шляхом нагрівання і випаровування розчинника. 

 

4. Зазначте, яким способом можна розділити суміш кухонної солі і води.

А відстоюванням 

Б випарюванням 

В фільтруванням 

Г магнітом

Способи розділення сумішей: відстоювання (для нерозчинних компонентів рідких сумішей та важчих за розчинник, наприклад вода і крохмаль, вода і крейда, вода і пісок, бензин і вода, олія й вода), фільтрування (для нерозчинних компонентів рідких сумішей, наприклад, пісок і вода, залізні ошурки і вода, крейда і вода, крохмаль і вода, олія й вода), випарювання (для розчинних компонентів суміші, наприклад, кухонна сіль і вода), магнітом (компоненти суміші мають магнітні властивості, наприклад, пісок і залізні ошурки, алюмінієві та залізні ошурки).5. Зазначте, завдяки якому явищу утворюється роса на траві.

А фізичному

Б біологічному

В хімічному

Г магнітному

Завдяки конденсації пари до води (зміна агрегатного стану) фізичного явища.

Біологічне явище - явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами,  хімічні  явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші, фізичне явище - явища, підчас яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин, магнітне явище – явище, притягання залізних тіл магнітом.

 

6. Яким явищем є закипання води в чайнику? 

А механічним 

Б хімічним 

В магнітним 

Г тепловим

Механічні фізичні явища - явища, які пов'язані з рухом тіл. 

Хімічні явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші.

Магнітні фізичні явища – явища притягнення  тіл магнітом.

Теплові фізичні явища - явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл.

 

7. Зазначте, що НЕ належить до ознак хімічних явищ.

А виділення газу 

Б утворення осаду 

В зміна форми 

Г поява запаху

Ознаки хімічних явищ: виділення газу, утворення осаду, зміна кольору, поява світла і тепла, поява запаху.

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між прикладами та видами явищ.

А скисання молока

Б поява блискавки

В зимова сплячка їжака

 

1 біологічне 

2 хімічне 

3 фізичне

4 механічне

Біологічне явище - явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами  (зимова сплячка їжака), хімічні  явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші (скисання молока), фізичне явище - явища, підчас яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин, електризація (поява блискавки – фізичне електричне явище), магнітне явище – явище, притягання залізних тіл магнітом.

 

9. Яке явище природи називають горінням? Напишіть, яке значення має горіння для людини.

Горіння — це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла.

Значення горіння для людини: приготування страв, обігрів приміщень, свічкою освітлення оселі, багаття в каміні, вироблення електрики на теплових станціях, приведення в рух транспорту, видобування металів, виготовлення скла.  

 

 

III варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. Укажіть, до якої групи належать чай, мильний розчин, компот, тісто. 

А чисті речовини 

Б штучні суміші 

В природні суміші 

Г тверді суміші

Чисті речовини складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями та складом.

Штучні суміші - поєднання двох чи більше речовин, створені людиною (чай, мильний розчин, компот, тісто).

Природні суміші - поєднання двох чи більше речовин у природі.

Тверді суміші – суміш у твердому агрегатному стані (тісто).

 

2. Зазначте, яку суміш можна розділити випарюванням.

А піску і залізних ошурок

Б води і питної соди 

В крейди і піску

Г крохмалю і зубного порошку

Випарюванням можна випарувати воду з рідкого розчину води і питної соди.

Усі інші суміші тверді.

 

3. Укажіть, яким способом можна розділити суміш води й олії. 

А магнітом 

Б відстоюванням 

В випарюванням 

Г фільтруванням

Магніт не підійде, бо нема заліза. Олія нерозчинна у воді під час відстоювання вона збереться у верхньому шарі.

Випаровування використовують для розчиненого компонента суміші, фільтрування не підійде, бо фільтр затримує тверді частинки, а олія – це рідина.

 

4. Укажіть, до яких фізичних явищ належить рух автомобіля.

А механічних

Б світлових

В магнітних 

Г теплових

Механічні фізичні явища - явища, які пов'язані з рухом тіл. 

Світлові фізичні явища - явища, пов'язані з поширенням світла.

Магнітні фізичні явища – явища притягнення  тіл магнітом.

Теплові фізичні явища - явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл.

 

5. Зазначте, яке явище належить до хімічних.

А рух літака

Б електризація волосся під час розчісування

В гниття опалого листя

Г замерзання води

Механічні фізичні явища - явища, які пов'язані з рухом тіл (рух літка). 

Електричні фізичні явища - це взаємодія наелектризованих тіл (електризація волосся під час розчісування).

Хімічні явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші, ознаками стають виділення газу, утворення осаду, зміна кольору, поява світла і тепла, поява запаху (гниття опалого листя: темніє колір, виділяється тепло).

Теплові фізичні явища - явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл (замерзання води).

 

6. Зазначте, за якої умови відбудеться горіння. 

А доступ кисню 

Б доступ вуглекислого газу

В охолодження нижче температури займання речовини

Г наявність води

Дві необхідні умови горіння: створення температури вищої від температури  займання речовини та вільний доступ повітря.

Тому, щоб припинити горіння, треба закрити доступ повітря, охолодити тіло.

 

7. Укажіть, яке явище належить до біологічних.

А горіння дров 

Б нагрівання праски 

В гниття опалого листя 

Д цвітіння рослини

Горіння дров - хімічне  явище (явище, під час яких з одних речовин утворюються інші, ознаки хімічного явища: виділення тепла та світла).

Нагрівання праски - теплове фізичне явище (явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл).

Гниття опалого листя - хімічне явище (явище, під час якого з одних речовин утворюються інші, ознаками стали поява тепла, темніє колір).

Цвітіння рослини - біологічне явище (явище, яке відбувається з тілами живої природи, тобто організмами).

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між прикладами та видами явища.

А горіння свічки

Б рух санчат

В народження кошенят

 

1 біологічне

2 хімічне

З електричне

4 механічне

Біологічне явище – явище, яке відбувається з тілами живої природи, тобто організмами (народження кошенят).

Хімічні явища - явища, під час яких з одних речовин утворюються інші, ознаками стають виділення газу, утворення осаду, зміна кольору, поява світла і тепла, поява запаху (горіння свічки: поява тепла та світла).

Електричні фізичні явища - це взаємодія наелектризованих тіл.

Механічні фізичні явища - явища, які пов'язані з рухом тіл (рух санчат). 

 

9. Що називають гниттям? Поясніть, яке значення має гниття у природі.

Гниття – природне хімічне явище, під час якого органічні речовини, переважно білки, перетворюються на інші органічні, а також неорганічні речовини. 

Умовами гниття є вологість, бактерії, обмежений доступ повітря. Ознакою гниття є виділення тепла та зміна потемніння кольору.

Значення гниття у природі: не накопичуються відмерлі рештки, а ґрунт збагачується поживними речовинами.  

Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором