Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ.

Тематичний контроль № 4

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть, скільки зір бачать жителі Північної півкулі на зоряному небі без збільшувальних приладів.

А близько 1000 

Б близько 3000 

В близько 6000 

Г кілька мільйонів

 

2. У переліку: автомобіль, зоря, м'яч, соняшник, Місяць, крига:

А більше тіл живої природи 

Б більше тіл неживої природи 

В більше рукотворних тіл 

Г тіл живої, неживої природи і рукотворних порівну

Автомобіль (рукотворне тіло неживої природи), зоря (природне тіло неживої природи), м'яч (рукотворне тіло неживої природи), соняшник (природне тіло живої природи), Місяць (природне тіло неживої природи), крига (природне тіло неживої природи).

 

3. Укажіть, як називають точки перетину осі світу з небесною сферою

А небесні меридіани

Б земні меридіани

В паралелі

Г полюси світу

Небесний меридіан – лінії небесної сфери, земні меридіани та паралелі – лінії глобуса, полюси світу – точки.

 

4. Укажіть, до яких зір належить Сонце

А карликів

Б гігантів

В надгігантів

Г нейтронних

За розмірами розрізняють зорі-надгіганти (мають найбільший розмір), зорі-гіганти, карлики (зоря Сонце – карлик), нейтронні зорі (зовсім маленькі).

 

5. Скільки основних сузір'їв розрізняють астрономи на небі? 

А 8 

Б 28 

В 88 

Г 108

 

6. Хто став першим космонавтом незалежної України?

А Юрій Гагарін

Б Леонід Каденюк 

В Юрій Кондратюк 

Г Олексій Леонов

У 1997 році український космонавт Леонід Каденюк разом з американськими дослідниками 16 діб працював на МКС орбітальній станції «Мир».

 

7. Зазначте найбільш віддалену від Сонця планету земної групи.

А Меркурій 

Б Земля 

В Марс 

Г Венера

Планети земної групи по збільшенні віддалення від Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс.

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між планетами та кількістю їх природних супутників. 

А Венера

Б Земля

В Сатурн

1   0

2   6

3   1

4    більш як 10

 

9. Опишіть загальну будову Сонячної системи.

У центрі Сонячної системи знаходиться Сонце, яке обертається відносно своєї осі. Навколо нього по певних орбітах рухаються планети, які теж обертаються навколо своїх осей. Розрізняють чотири планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс та чотири планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Меркурій та Венера не мають супутників, Земля має 1 супутник, планети-гіганти мають більше 10 супутників. 

 

II варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. Укажіть, що називають небесною сферою. 

А модель Сонячної системи

Б модель зоряного неба

В лінію, що ділить Землю на дві півкулі 

Г повітряну оболонку Землі

 

2. У переліку: Сонце, Місяць, клен, зоря, гора, книжка:

А більше тіл живої природи

Б більше тіл неживої природи 

В більше рукотворних тіл

Г тіл живої, неживої природи і рукотворних тіл порівну

Сонце (природне тіло неживої природи), Місяць (природне тіло неживої природи), клен (природне тіло живої природи), зоря (природне тіло неживої природи), гора (природне тіло неживої природи), книжка (рукотворне тіло неживої природи).

 

3. Укажіть, як називається проміжок часу, протягом якого Земля здійснює один оберт навколо Сонця.

А доба

Б тиждень 

В місяць

Г рік

 

4. У якому сузір'ї розташована Полярна зоря? 

А Скорпіон 

Б Водолій 

В Мала Ведмедиця 

Г Велика Ведмедиця

 

5. Зазначте планети Сонячної системи, які є сусідами Землі.

А Венера і Юпітер 

Б Марс і Меркурій 

В Венера і Марс 

Г Уран і Нептун

Розташування планет земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс.

 

6. Зазначте, яких показників досягає температура на поверхні Сонця.

А 600 °С 

Б 1600 °С 

В 6000 °С 

Г 15 млн. °С

Сонце – жовта зоря з температурою поверхні 6000 °С.

 

7. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: Меркурій, Венера, Земля,   Марс.

А сузір'я 

Б зорі

В планети земної групи 

Г планети-гіганти

Сузір'я — ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами (88 сузір'їв).

Зорі — самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовини з виділенням великої кількості енергії.

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс.

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між типами природи та групами, до яких вони належать.

А астероїди, метеороїди 

Б дуб, ластівка

В Земля, Сатурн 

Г Близнюки, Водолій

 

1 тіла живої прароди

2 планети

3 сузір'я

4 малі небесні тіла

5 зорі

Тіла живої природи – живі тіла на Землі, що оточують нас (дуб, ластівка, рак).

Планети - великі кулеподібні небесні тіла, що рухаються навколо зорі по певних орбітах і світить відбитим від неї світлом (8 планет Сонячної системи: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

Сузір'я — ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами (88 сузір'їв, з них 12 зодіакальних сузір'їв: Овен, Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби).

Малі небесні тіла – астероїди, комети, метеороїди.

Зорі — самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовини з виділенням великої кількості енергії (Сонце).

 

9. Які є види туманностей? Напишіть, у чому полягають відмінності між ними.

Туманності (туманність Метелик, Орла, Оріона, Равлик, Пелікан, Сова, Розетка  тощо) – скупчення розріджених газів (водень, гелій, азот, кисень та ін.) та пилу між зорями у хмари. За яскравістю туманності ділять на темні (у хмарах газів і пилу якої немає зір) та світні (до складу туманності входять зорі, то вона світиться).

 

ІІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть, як називають лінію, що розділяє небесну сферу на дві рівні півкулі.

А земний екватор 

Б небесний екватор 

В небесний меридіан 

Г зеніт

Земний екватор стосується глобуса.

Небесний екватор - лінія, що розділяє небесну сферу на дві півкулі - Північну півкулю та Південну півкулю.

Небесний меридіан – коло на небесній сфері, що проходить через полюси світу і точку зеніту.

Зеніт – точка, що знаходиться на небесній сфері над головою спостерігача (найвища точка небесної сфери). 

 

2. У переліку: Сонце, щука, гора, глобус, Місяць, річка, троянда:

А більше тіл живої природи 

Б більше тіл неживої природи 

В тіл живої і неживої природи порівну 

Г тіла живої природи відсутні

Сонце (природне тіло неживої природи), щука (природне тіло живої природи), гора (природне тіло неживої природи), глобус (рукотворне тіло неживої природи), Місяць (природне тіло неживої природи), річка (природне тіло неживої природи), троянда (природне тіло живої природи).

 

3. Укажіть, як називають хмари міжзоряних газів і пилу. 

А планети 

Б сузір'я

В туманності

Г зорі 

Планети - великі кулеподібні небесні тіла, що рухаються навколо зорі по певних орбітах і світить відбитим від неї світлом (8 планет Сонячної системи: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

Сузір'я — ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами (88 сузір'їв, з них 12 зодіакальних сузір'їв: Овен, Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби).

Туманності (туманність Метелик, Орла, Оріона, Равлик, Пелікан, Сова, Розетка  тощо) – скупчення розріджених газів та пилу між зорями у хмари. 

Зорі — самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовини з виділенням великої кількості енергії (Сонце).

 

4. Зазначте, яким за розміром є Сонце.

А приблизно таке саме, як Земля 

Б приблизно таке саме, як Місяць 

В більш як у 100 разів більше за Землю 

Г більш як у 100 разів менше за Місяць

 

5. Укажіть планету, на якій рік найдовший.

А Земля 

Б Нептун 

В Юпітер 

Г Меркурій

Планети Сонячної системи по віддаленості орбіти від Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Рік - час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця.  На Нептуні найдовший рік.

 

6. Зазначте, за якою ознакою укладено такий перелік: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

А сузір'я 

Б зорі

В планети земної групи 

Г планети-гіганти

Сузір'я — ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами (88 сузір'їв, з них 12 зодіакальних сузір'їв: Овен, Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби).

Зорі — самосвітні розжарені кулі, в яких відбувається перетворення речовини з виділенням великої кількості енергії (Сонце).

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс.

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. 

 

7. Який учений створив модель Всесвіту з Сонцем у центрі?

А Микола Коперник 

Б Галілео Галілей 

В Клавдій Птолемей 

Г Едвін Габбл

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між небесними тілами та групами, до яких вони належать.

А комети, метеороїди 1 сузір'я, які видно в Північній півкулі Землі
Б Велика і Мала Ведмедиці 2 планети земної групи
В Меркурій, Земля  3 малі небесні тіла
Г Козеріг, Овен 4 зодіакальні сузір'я
  5 найбільш віддалені від Сонця планети

Сузір'я, які видно в Північній півкулі Землі: Велика і Мала Ведмедиці.

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс.

Малі небесні тіла – астероїди, комети, метеороїди.

Сузір'я — ділянка зоряного неба з умовно, але чітко окресленими межами (88 сузір'їв, з них 12 зодіакальних сузір'їв: Овен, Тілець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби).

Найбільш віддалені від Сонця планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

 

9. Наведіть приклади галактик. Які бувають галактики за формою? Опишіть їх особливості.

Галактика - велетенська зоряна система, що об'єднує тисячі яскравих і ледь помітних зір, мільйони і мільярди слабкіших і обертається. Наша Галактика називається Молочний шлях, є ще мільярди галактик, наприклад, Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара, туманність Андромеди.. 

У 1925 р. американський учений Едвін Габбл за зовнішнім виглядом розподілив галактики на три типи: 

• еліптичні (мають вигляд кругів чи еліпсів, яскравість яких плавно зменшується від центра до краю, обертаються повільно, не мають ні зір-гігантів, ні великих туманностей);

• спіральні (складаються із центра і кількох спіральних рукавів або гілок, швидко обертаються, наприклад, Молочний шлях);

• неправильні (не мають чітко вираженого центра і симетричної побудови, деформовані колись круглі й спіральні галактики, наприклад, Велика Магелланова Хмара і Мала Магелланова Хмара в Південній півкулі). 

Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором