Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором

РОЗДІЛ III. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ. ОРГАНІЗМИ ТА IX РІЗНОМАНІТНІСТЬ. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ

Тематичний контроль знань № 6

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. У якому рядку переважають організми?

А зоря, береза, курка, лампа 

Б щука, сніжинка, дощ, чорнобривці 

В черепаха, дуб, миша, комета 

Г клен, комп'ютер, сніг, ґрунт

Зоря (неживе тіло), береза (організм), курка (організм), лампа (неживе тіло) 

Щука (організм), сніжинка (неживе тіло), дощ (неживе тіло), чорнобривці (організм) 

В черепаха (організм), дуб (організм), миша (організм), комета (неживе тіло) 

Клен (неживе тіло), комп'ютер (неживе тіло), сніг (неживе тіло), ґрунт (неживе тіло)

 

2. Зазначте, що з переліченого складається з клітин.

А астероїд 

Б пенал 

В вода 

Г кавун

Тіла живої природи (організми) складаються з клітин (кавун).

 

3. Яка особливість відрізняє рослини від тварин?

А дихають киснем повітря 

Б живляться органічними речовинами, які створюють самі 

В мають клітинну будову 

Г здатні розмножуватися

Рослини здатні до фотосинтезу: на світлі з розчинених неорганічних речовин утворюють органічні речовини.

 

4. Укажіть, який гриб їстівний. 

А сажка 

Б трутовик 

В бліда поганка 

Г маслюк

Сажка, трутовик – гриби-паразити, бліда поганка – отруйний шапинковий гриб, маслюк – їстівний гриб

 

5. Зазначте отруйну рослину. 

А кріп 

Б блекота 

В подорожник 

Г шавлія

 

6. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: вологість, освітленість, наявність води.

А властивості тіл 

Б властивості організмів

В чинники неживої природи 

Г чинники живої природи

 

7. Поїдаючи ягоди горобини, птахи сприяють перенесенню насіння цих дерев на різні відстані. Зазначте, прикладом чого це є.

А дії чинників неживої природи 

Б корисних зв'язків між організмами 

В шкідливих зв'язків між організмами 

Г відсутності зв'язків між організмами

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між організмами та їх характеристиками.

А бліда поганка 1 однорічна рослина
Б соняшник 2 багаторічна рослина
В карась 3 холоднокровна тварина
Г липа 4 отруйний гриб
  5 їстівний гриб

 

9. Наведіть три приклади пристосування рослин до періодичних змін умов середовища.

Листяні дерева скидають листя, відмирає наземна частина трав'яних рослин, узимку рослини переходять у стан спокою. Деякі рослини вночі згортають пелюстки.

 

 

II варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 1 бал 

1. Укажіть варіант відповіді, в якому переважають організми.

А дуб, зоря, зозуля, цеглина 

Б лисиця, повітря, липа, сова 

В олія, вода, блискавка, білка

Г жоржина, телефон, дощ, граніт

Тіла та речовини неживої природи (зоря, цеглина, повітря, олія, вода блискавка, телефон, дощ, граніт), живі тіла, або організми (зозуля, лисиця, сова, білка, жоржина).

 

2. Зазначте організм, який створює органічні речовини з неорганічних.

А маслюк

Б щука

В малина

Г лелека

Рослини здатні до фотосинтезу: на світлі з розчинених неорганічних речовин утворюють органічні речовини (малина).

Маслюк – гриб, щука та лелека – тварини.

 

3. Яка особливість тварин відрізняє їх від рослин?

А реагують на подразники 

Б дихають киснем 

В мають клітинну будову

Г живляться готовими органічними речовинами

Тварини та гриби живляться готовими органічними речовинами, а рослини здатні до фотосинтезу: на світлі з розчинених неорганічних речовин утворюють органічні речовини.

 

4. Пшеницю і смородину пошкоджують іржасті гриби. Укажіть групу грибів, до якої вони належать. 

А шапинкові

Б паразитичні

В цвілеві

Г дріжджі

 

5. Зазначте отруйну тварину.

А вуж

Б олень

В шпак

Г гадюка звичайна

 

6. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік: рух, живлення, ріст. 

А чинники неживої природи 

Б фізичні властивості речовин 

В властивості організмів 

Г характеристики рукотворних тіл

 

7. У шлунку корови с бактерії, які допомагають тварині перетравлювати цупкі стебла рослин. Зазначте, прикладом чого це є.

А корисних зв'язків між організмами 

Б шкідливих зв'язків між організмами 

В відсутності зв'язків між організмами 

Г дії чинників неживої природи

 

З'єднайте лініями логічні пари.

8. Установіть відповідність між властивостями організмів та їхнім визначенням

А розмноження 1 поступове збільшення розмірів та маси організму
Б ріст 2 надходження в організм і засвоєння поживних речовин
В живлення 3 зміни в будові організму і його частин
Г розвиток 4 здатність організмів відтворювати собі подібних
  5 здатність реагувати на зміни середовища

 

9. Наведіть три приклади пристосування птахів до періодичних змін умов середовища.

Перельоти птахів, збільшення пуху, розрізняють денних та нічних птахів (ластівки активні вдень і відпочивають уночі, коли світла обмаль, а сови, пугачі, кажани активні вночі), взимку птахи переміщаються ближче до людських осель, під шкірою осілих птахів накопичується шар  жиру, він захищає від холоду, слугує запасом поживних речовин. 

 

 

ІІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть варіант відповіді, в якому зазначено властивості організмів.

А рух, теплопровідність, колір 

Б живлення, подразливість, ріст 

В розчинність, переміщення, прозорість 

Г пружність, блиск, твердість

 

2. Зазначте організми, що живляться органічними речовинами, які створюють самі.

А теплокровні тварини 

Б холоднокровні тварини 

В гриби 

Г рослини

Тварини та гриби живляться готовими органічними речовинами, а рослини здатні до фотосинтезу: на світлі з розчинених неорганічних речовин утворюють органічні речовини.

 

3. Що спільного у рослин і тварин?

А ведуть переважно прикріплений спосіб життя 

Б містять хлорофіл

В виділяють кисень у навколишнє середовище 

Г виділяють вуглекислий газ у навколишнє середовище

І рослини, і тварини дихають, в процесі якого виділяють вуглекислий газ у навколишнє середовище.

 

4. Укажіть ознаку, за якою бактерії відрізняються від інших організмів.

А здатні рухатися

Б використовують поживні речовини 

В мають клітинну будову 

Г у їх клітині відсутнє ядро

 

5. Який з грибів отруйний?

А чортів гриб 

Б білий гриб 

В маслюк 

Г трутовик

 

6. Укажіть варіант відповіді, в якому йдеться про пристосування організму до періодичних змін умов середовища.

А взимку замерзають водойми 

Б навесні ґрунт достатньо зволожується 

В влітку вовк полює на зайця 

Г восени у липи опадає листя

 

7. Часто під березами ростуть гриби підберезники, грибниці яких обплітають корені дерев. Зазначте, прикладом чого це є.

А відсутності зв'язків між організмами

Б взаємовигідного співіснування організмів

В шкідливих зв'язків між організмами

Г дії чинників неживої природи

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між властивостями організмів та їх визначеннями.

А подразливість 1 здатність організмів відтворювати собі подібних
В розмноження 2 поступове збільшення розмірів і маси організму
В ріст 3 здатність реагувати на зміни умов середовища
Г живлення 4 надходження в організм і засвоєння поживних речовин
  5 зміни в будові організму і його окремих частин

 

9. Як рослини лісу пристосувалися до різних умов освітлення? Розкрийте це на трьох прикладах.

Тіньолюбні рослини зростають у нижніх ярусах, де світла небагато. Світлолюбні рослини, наприклад, сосна зростає у верхньому ярусі хвойного лісу. Трав'янисті рослини цвітуть ранньою весною, коли менше тіні від дерев. 

Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором