Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором

РОЗДІЛ III. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ ЖИТТЯ ТА ЕКОСИСТЕМИ

Тематичний контроль знань № 7

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть мешканців повітряно-наземного середовища, кінцівки яких пристосовані до бігу.

А гепард, гадюка 

Б лелека, кажан 

В вовк, жаба 

Г кінь, заєць

Гепард (біг), гадюка (повзання), лелека (політ), кажан (політ), вовк (біг), жаба (стрибки), кінь (біг), заєць (біг, стрибки) 

 

2. Укажіть, яка з тварин НЕ належить до мешканців водного середовища.

А кит

Б гадюка 

В бобер 

Г тюлень

 

3. Зазначте, як пристосувалися листки рослин до якомога більшого вловлювання світла.

А розташовуються вертикально

Б розташовуються горизонтально 

В згортаються у трубочку 

Г перетворюються на колючки

 

4. У спекотні дні ховрахи перебувають у схованках, а вночі виходять на полювання. Це допомагає ховрахам:

А уникати перегрівання вдень

Б отримувати достатню кількість світла 

В створювати запаси їжі на зиму 

Г переміщуватись на великі відстані

 

5. У переліку: поле, парк, озеро, ліс:

А переважають природні екосистеми 

Б переважають штучні екосистеми 

В природних і штучних екосистем порівну

Г штучних екосистем немає

Поле, парк – штучні екосистеми, озеро, ліс – природні екосистеми.

 

6. Укажіть, як дощові черв'яки впливають на ґрунтове середовище. 

А погіршують надходження в ґрунт повітря 

Б ускладнюють надходження води в ґрунт 

В зменшують вміст поживних речовин у ґрунті

Г збагачують ґрунт поживними речовинами

 

7. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді: 

Твердження 1. Вода є середовищем життя бобра.

Твердження 2. Освітленість визначає добові та сезонні зміни у поведінці більшості тварин.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2 

В правильні обидва твердження 

Г неправильні обидва твердження

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між організмами та їх роллю в екосистемі.

А тварини 1 створюють органічні речовини і забезпечують ними інші організми
Б бактерії 2 перешкоджають гниттю відмерлих решток організмів
В рослини 3 споживають готові органічні речовини
  4 беруть участь у гнитті відмерлих решток організмів

 

9. Напишіть, яке значення має екосистема лісу в природі.

Дерева лісу виділяють кисень, необхідний для дихання інших організмів. На листі дерев осідає пил. Рослини є їжею для інших тварин. Хижі тварини регулюють чисельність інших тварин.

 

 

II варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть варіант відповіді, в якому обидва організми мають пристосування до польоту.

А пінгвін, тюлень

Б кажан, горобець

В ящірка, метелик 

Г лебідь, щука

 

2. Укажіть організми, які живуть і у наземно-повітряному, і у водному середовищах.

А жаба, крокодил

Б медуза, дельфін

В карась, жук-плавунець 

Г латаття, проліска

 

3. Зазначте, пристосуванням організмів до яких змін природи є: листопад, зимова сплячка, перельоти птахів.

А до способу переміщення 

Б до способу живлення 

В до умов середовища упродовж доби 

Г до умов середовища упродовж року

 

4. У кактусів, які ростуть у посушливих місцевостях, листки перетворилися на колючки. Це пристосування до:

А поглинання вуглекислого газу 

Б поглинання води і кисню 

В зменшення випаровування води 

Г збільшення випаровування води

 

5. У переліку: ліс, сад, степ, поле:

А переважають природні екосистеми

Б переважають штучні екосистеми

В природних і штучних екосистем порівну 

Г штучних екосистем немає

Ліс і степ – природні екосистеми, сад і поле – штучні екосистеми.

 

6. У екосистемах існують бактерії, які перетворюють відмерлі рештки організмів на гумус. Цим самим вони:

А зменшують родючість ґрунту 

Б підвищують родючість ґрунту 

В зменшують вміст поживних речовин у ґрунті 

Г збільшують вміст кисню у ґрунті

 

7. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді: 

Твердження 1. Риби дихають киснем, розчиненим у воді, за допомогою зябер. Твердження 2. Пристосуванням риб до переміщення у водному середовищі є обтічна форма тіла і плавники.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2 

В правильні обидва твердження 

Г неправильні обидва твердження

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між групами організмів екосистеми та представниками цих груп:

А утворювачі 1 Конвалія, заєць
Б споживачі 2 дощовий черв'як, маслюк
В руйнівники 3 білка, лось
  4 копитняк, ялина

 

9. Наведіть приклади штучної екосистеми. Опишіть її значення у житті людини.

Штучна екосистема поле. На полі вирощують культурні рослини для споживання.

Штучна екосистема сад. У саду вирощують фруктові дерева та кущі.

 

 

ІІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7)

1. Укажіть організми, які пристосувалися до існування у ґрунтовому середовищі.

А лисиця, ведмідь 

Б гадюка, вуж

В гриби підберезник і підосичник

Г дощовий черв'як, сліпак

 

2. Укажіть, для чого в організмів виникли такі пристосування, як плавці у риб, перетинки між пальцями на ногах у гусей, крила у ластівок.

А для уникнення перегрівання 

Б для орієнтування в просторі 

В Для переміщення в середовищі

Г для отримання світла в середовищі життя

 

3. Зазначте, що є пристосування рослин степу до недостатньої кількості вологи   у ґрунті.

А широкі листки 

Б відсутність кореня 

В цвітіння ранньою весною

Г розкриття пелюсток удень

 

4. Посилене випаровування води листками допомагає рослинам:

А захищатись від поїдання тваринами 

Б утворювати насіння і плоди 

В уникати перегрівання 

Г поглинати з повітря кисень

 

5. У переліку: квітник, акваріум, ліс, парк: 

А переважають природні екосистеми

Б переважають штучні екосистеми

В природних і штучних екосистем порівну

Г штучних екосистем немає

Квітник (штучна екосистема), акваріум (штучна екосистема), ліс (природна екосистема), парк (штучна екосистема)

 

6. Укажіть тварину, для якої заціпеніння є пристосуванням до сезонних змін у природі.

А муха

Б горобець

В заєць 

Г бурий ведмідь

Муха (заціпеніння), бурий ведмідь (сплячка).

 

7. Проаналізуйте твердження 1  і 2 та оберіть правильний варіант відповіді: 

Твердження 1. Пристосуваннями крота до проживання у ґрунтовому середовищі є розвинуті нюх і слух.

Твердження 2. Кріт прокладає ходи в ґрунті за допомогою широких передніх зубів.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження 

Г неправильні обидва твердження

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між екосистемами та їх мешканцями. 

А ліс 1 глечики жовті
Б озеро 2 маслюк
В степ 3 ковила
  4 білий ведмідь

 

 

9. Наведіть приклади природної екосистеми. Опишіть її значення у природі.

Природна екосистема ліс. Рослини дають кисень для дихання іншим організмам. Листя рослин затримує пил. Рослини є поживою для тварин. Хижі тварини регулюють кількість інших тварин.

Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором