Інші завдання дивись тут...

 

РОЗДІЛ III. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. ЛЮДИНА НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ

Тематичний контроль знань № 8

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. Зазначте, яка з природних газуватих речовин потрібна людині для дихання.

А кисень 

Б вуглекислий газ 

В азот

Г водяна пара

 

2. Укажіть, що із переліченого НЕ належить до джерел забруднення навколишнього середовища.

А сміттєзвалище 

Б виливи нафти 

В лісосмуга 

Г промислові відходи

 

3. Зазначте станції з виробництва електроенергії, які НЕ зумовлюють екологічних проблем.

А гідравлічні 

Б теплові 

В вітрові 

Г атомні

 

4. Яку інформацію вміщує Червона книга України?

А перелік рослин, тварин, грибів, що мають червоне забарвлення 

Б перелік рослин, тварин, грибів, що потребують охорони 

В перелік небезпечних та отруйних організмів 

Г правила поведінки в природі

 

5. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік організмів: їжак вухатий, хом'ячок сірий, бражник мертва голова, махаон звичайний

А теплокровні тварини

Б холоднокровні тварини

В тварини, занесені до Червоної книги України 

Г одноклітинні організми

 

6. Зазначте, до якої групи належать такі природоохоронні території, як Асканія-Нова, Дунайський ..., Кримський ....

А національні природні парки 

Б заказники 

В заповідники 

Г ботанічні сади

 

7. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді: 

Твердження 1. Загрозу для навколишнього середовища становлять порушення у зберіганні палива і мастил.

Твердження 2. Загрозу для навколишнього середовища становлять неправильне зберігання й використання добрив та засобів боротьби із шкідниками.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2 

В правильні обидва твердження 

Г неправильні обидва твердження

 

З'єднайте лініями логічні пари

8. Установіть відповідність між рослинами та назвами природоохоронних тери торій, в яких вони ростуть.

А ковила українська 1 Карпатський
Б лілія лісова 2 Дунайський
В очерет звичайний 3 Асканія-Нова
  4 Кримський

 

9. Опишіть зміни, які відбудуться в екосистемі лісу, якщо вирубати дерева.

Зникнуть тіньолюбні рослини нижнього ярусу. Не буде тварин, котрі живуть на деревах або харчуються плодами дерев

 

 

II варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-7) 

1. Укажіть, як змінюється температура повітря на Землі під впливом господарської діяльності людини.

А підвищується

Б знижується

В залишається без змін

 

2. Зазначте території, де склалися найбільш сприятливі природні умови для  життя людини.

А поблизу екватора, де земна поверхня одержує найбільше тепла і вологи 

Б на полюсах, де не спекотно

В у пустелях, де не холодно вдень і немає багато вологи

Г на рівнинних територіях з помірною кількістю тепла і вологи

 

3. Що із переліченого НЕ належить до джерел забруднення навколишнього середовища?

А автомобільний транспорт 

Б промислові підприємства

В сонячні електростанції 

Г теплові електростанції

 

4. Укажіть, за якою ознакою укладено такий перелік грибів: зморшок степовий, печериця мухомороподібна, боровик бронзовий, сироїжка синювата.

А гриби-паразити

В занесені до Червоної книги України

В отруйні

Г одноклітинні

 

5. Зазначте, до якої групи належать такі природоохоронні території, як Чорно морський ..., Карпатський ..., Асканія-Нова.

А національні природні парки

Б заказники 

В заповідники 

Г ботанічні сади

 

6. Укажіть, де розташований заповідник, мешканцями якого є бурий ведмідь, кіт лісовий, саламандра плямиста.

А у степу

Б на узбережжі Чорного моря 

В у Карпатах 

Г у Кримських горах

 

7. Проаналізуйте твердження 1 і 2 та оберіть правильний варіант відповіді: 

Твердження 1. Господарська діяльність людини не впливає на етап природи. Твердження 2. Господарська діяльність людини збільшує вміст у повітрі вуглекислого газу.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2 

В правильні обидва твердження 

Г неправильні обидва твердження

 

З'єднайте лініями логічні пари 

8. Установіть відповідність між рослинами та назвами природоохоронних територій, в яких вони ростуть. 

А водяний горіх 1 Карпатський
Б тюльпан Шренка 2 Дунайський
В нарцис вузьколистий 3 Асканія-Нова
  4 Кримський

 

 

9. Опишіть зміни, які відбудуться в екосистемі озера, якщо в нього скидати стічні води підприємства.

У воду потраплять отруйні речовини. Зникнуть великі живі організми: риби, рачки, жаби тощо. Озеро замулиться та обміліє. Може перетворитися на болото.

Інші завдання дивись тут...

 

  • 123
    Like
    25 лютого 2018 06:17