Інші завдання дивись тут...

НАРОДНІ КАЗКИ ЯК ЖАНР ФОЛЬКЛОРУ. ТЕМАТИКА, РІЗНОВИДИ Й БУДОВА НАРОДНИХ КАЗОК.

Вправи 20 – 36.

Вправа 20. Випишіть із підручника визначення поняття казка. Казка — це усне народне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні, персонажами бувають люди, тварини, рослини та явища природи тощо.

Вправа 21. Запишіть складові частини казки в правильній послідовності (кінцівка, зачин, основна частина). Зачин – основна частина – кінцівка.

 

НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОБРО І ЗЛО В КАЗЦІ «ПРО ПРАВДУ І КРИВДУ».

Вправа 23. Напишіть кінцівку (3-5 речень) до казки, починаючи від слів «А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою» (за бажанням).

 

МУДРІСТЬ І ПОРЯДІСТЬ ПРОСТОЇ людини В НАРОДНІЙ КАЗЦІ «МУДРА ДІВЧИНА»

Вправа 25. Заповніть таблицю. Риси вдачі пана та Марусі. 

Вправа 26. Поділіть казку на частини за змістом і складіть за ними план. 

Вправа 27. Випишіть із казки «Ох» незрозумілі слова. За холодну воду не братися (ледарювати), просце (применшено, пестливо про просо), переводити хліб (не давати ніякої користі), ударити по руках (домовитись), мавки (міфічні істоти, душі померлих дітей), ретяг (ланцюг), недогузок (покривало для коня).  

 

ДОБРО І ЗЛО В НАРОДНІЙ КАЗЦІ «ОХ»

Вправа 29. Поділивши казку за змістом на п'ять частин, доберіть до кожної з них заголовок і запишіть їх.  

Вправа З0. Чому батько в казці залишився без сина? Напишіть невеликий роздум (4-5 речень) 

 

ФАНТАСТИЧНЕ Й РЕАЛЬНЕ В НАРОДНІЙ КАЗЦІ «ЛЕТЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ»

Вправа 32. Заповніть таблицю.

Реальне Фантастичне

Були дід та баба

Сини два розумні один дурний

Царський указ

Борода біла, аж до пояса

Сивий дід

Цар дає завдання гостю

Розумних … жалують, а дурника всі лають

Створення корабля

Корабель літає

Фантастичні попутники та їхні фантастичні дії

Солома, що морозить усе на світі

Завдання царя не під силу людям

Дрова стають військом

З чорного хліба стали паляниці

корабель: сам золотий,

щогли срібні

Цілюща та живлюща вода

Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота

Дим до неба.

Вправа 33. Заповніть таблицю. Характеристика дурня (позитивні та негативні риси характеру).

Вправа 34. Випишіть із підручника визначення понять декламація, темп читання, сила голосу, тембр звука, дикція, пауза, інтонація. Декламація — це виразне читання твору. Темп читання — це швидкість читання — рівна, уповільнена чи прискорена (залежно від змісту). Сила голосу — це максимальний ступінь вияву голосу, його напруженість (найчастіше посилюють голос у репліках, особливо в окличних реченнях). Тембр звука — це характерне забарвлення, завдяки якому людина говорить ніби різними голосами (зрозуміло, що передавати однаковим тембром Оха й парубка не логічно)

Дикція — це чітка вимова звуків, слів, фраз. Пауза — це зупинка в читанні на місці розділових знаків. Інтонація — це головний засіб донесення до слухачів змісту твору, його настрою;  наприклад інтонація переліку, протиставлення чи зіставлення, інтонація осуду чи співчуття

 

ПОВТОРЕННЯ (Міфи, легенди, народні перекази й казки)

Вправа 36. Розгадайте кросворд.

По горизонталі

1. Ім'я чоловіка, у якого одна нога до вуха прив'язана («Летючий корабель») (Скороход).

2. Назва кочового племені, яке оточило місто в переказі «Білгородський кисіль» (печеніги).

3. Риба, що перекинулася на гранатовий перстень, у казці «Ох» (окунь).

4. Назва рослини, з-під якої пішла вода в казці «Про правду і кривду» (калина).

5. Місто, яке обложило козацько-селянське військо в переказі «Ой Морозе, Морозенку» (Збараж).

6. Ім'я головної героїні казки «Мудра дівчина» (Маруся).

7. Назва тварини, що допомогла дівчині в легенді «Чому в морі є перли і мушлі» (черепаха).

8. Термін, що позначає чітку вимову звуків, слів, фраз (дикція).

9. Розповідь, що передає уявлення наших предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, різних фантастичних істот (міф).

10. Вид мистецтва, засобом творення якого є фарба (малювання).

По вертикалі

11. Термін, яким позначають виразне читання (декламація). 

Інші завдання дивись тут...