Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 172 – 175 

§ 42. Води суходолу

Водойми — джерело прісної води й електроенергії, транспортна магістраль і улюблене місце відпочинку, забезпечують життя водних організмів.

Річка — це водний потік, який починається з витоку, тече у виробленому ним заглибленні — річищі (руслі) — і закінчується гирлом (переважно постійні потоки води, проте в районах сухого клімату річки можуть тимчасово пересихати).

Постійні річки на дрібномасштабній карті позначають суцільними синіми лініями з поступовим потовщенням бід витоку до гирла. Річки, що пересихають, позначають пунктирною лінією. Ширина річки на дрібномасштабній карті не виражається в масштабі карти.

   Основні частини річкивитік (місце початку - невелике джерело, струмки після злив, озеро, болото, у горах — льодовик), гирло (кінцеве місце, де річка впадає в іншу водойму), притоки (річки, що впадають у головну річку).

Якщо річка падає з високого уступу, утворюється водоспад — високий скелястий уступ на річці, з якого падає вода.

Майже завжди річище знаходиться на дні ширшого зниження в рельєфі, яке називається річковою долиною.

   За особливостями течії річки, що залежить від рельєфу, поділяють на 

• рівнинні (мають повільну течію, мають широку долину та звивисті річища — меандри, бо з одного боку річка розмиває берег, а на внутрішню частину намиває пісок і гравій; іноді річка пробиває собі новий, коротшій шлях, залишаючи частину річища, яке називають старицею);

• гірські (мають швидку течію; виступи кам'яних брил твердих порід – пороги, долаючи пороги, вода в річці піниться, розбризкується й утворює вири; майже завжди річище вузьке й глибоке, а береги круті).

Пороги були колись на Дніпрі біля Запоріжжя, нині ГЕС підняла рівень води в річці й затопила пороги.

Найбільші річки світу за довжиною

Назва річки Довжина (км) Площа басейну (тис. кв. км)
Амазонка 6 992 7180
Ніл 6 852 2870
Янцзи 6 418 1818
Міссісіпі (з Міссурі) 5 969 3229
Хуанхе 5 464 752
Об (з Іргишом) 5 410 2990

Найбільші річки України

назва річки Загальна довжина(км) Довжина в межах України (км)
Дніпро 2 201 981
Дністер 1 362 705
Сівєрський Донець 1 053 950
Дунай 2 960 164
Південний Буг 806 806

1. Складіть схему «Води суходолу» й укажіть, яка частка від загального обсягу гідросфери відповідає різноманітним водам суші. 

До вод суходолу (внутрішніх вод) відносять річки та озера (0,1%), підземні води (4,1%) та природний лід (1,6%).

2. За картою атласу визначте назву поверхневих вод вашої місцевості. 

За розміщенням води суходолу поділяють на дві великі групи: 

• поверхневі води можуть бути в рідкому стані (річки та струмки, озера, водосховища, болота) або у твердому (льодовики й сніговий покрив);

• підземні води – вода,що просочується крізь землю після опадів, підземні потоки.

3. Що таке річкова система, басейн річки, вододіл? 

Річкова система – головна річка та її притоки. 

Басейн річки – територія, з якої річка разом із притоками збирає воду (найбільший басейн у річки Амазонки з площею 7 млн. км2, що майже дорівнює площі материка Австралія). 

Вододіл – територія, що відокремлює басейни річок один від одного (у Північній Америці вододіл проходить по горах Кордильєри: річки західного схилу впадають у Тихий океан, а східного — у Північний Льодовитий). 

4. Користуючись картою, назвіть праві притоки річки Дунаю та ліві притоки річки Дніпра.

Праві притоки Дунаю – Іллер, Лех, Ізар, Енс, Раба, Драва, Сава, Морава, Іскир.

Ліві притоки Дніпра – Ворскла, Орель, Самара, Трубіж, Конка, Десна, Псел.

5. Наведіть назви річок, які належать до басейнів Атлантичного, Північного Льодовитого та Тихого океанів. 

Ельба, Рейн, Дніпро, Дунай.

Північна Двіна, Печора, Об, Єнісей, Хатанґа, Лена, Індигірка, Колима.

Андир, Амур, Янцзи. 

6. Чому витік не може знаходитись у Світовому океані? 

Завдяки текучості вода тече з вищого рівня у нижчий. 

7. Складіть план за описом географічного положення річки Амазонки. Використайте цей план для опису найбільшої річки вашої місцевості.

1. Амазонка в північній частині материка Південна Америка. 

2. Річка тече із заходу на схід, недалеко від екватора. Річкова система Амазонки знаходиться між паралелями 5° пн. ш. та 17° пд. ш., між меридіанами 48° і 75° зх. д.

3. Річка Амазонка бере початок на висоті 5 тис. км із засніжених вершин Перуанських Анд, витоком її вважається річка Мараньйон.

4. Річка протікає переважно по території Бразилії, але невеликі частини басейну річки Амазонки знаходяться в Болівії, Перу, Еквадорі й Колумбії. Загальна площа басейну 100 тис. км2.

5. Притоки – річки Мараньйон та Укаялі.

6. Річка Амазонка впадає в Атлантичний океан. 

7. Її довжина від головного витоку річки Мараньйон становить 6992.06 км. Річка Амазонка — найбільша у світі за довжиною та площею басейну.

План.

1. Материк, на якому розташована.

2. Географічне положення річкової системи на карті на карті, напрям течії.

3. Знаходження витоку.

4. Знаходження басейну.

5. Притоки річки.

6. Гирло річки.

7. Довжина. 

До недавнього часу Ніл уважався найдовшою річкою у світі. Однак нещодавно бразильські вчені провели дослідження з використанням супутникових даних і з'ясували, що велика африканська річка за своєю протяжністю поступається Амазонці. Південноамериканська річка Амазонка стала трохи довшою завдяки тому, що був відкритий її новий витік. За останніми даними, довжина цієї річки 6992 км (а в деяких джерелах ця цифра навіть перевищує 7000 км). Показник протяжності Амазонки варіюється залежно від вибору головного витоку річки, від якого ведеться відлік її довжини.

8. Знайдіть на карті України річку Південний Буг. Визначте її витік і гирло, довжину, назви правих і лівих приток, межу басейну. 

Витік – Поділ (село Холодець); гирло - Чорне море (маяк Нижній Хабловський); довжина – 806 км; праві притоки – Плоска, Волк, Згар, Рів; ліві притоки – Бужок, Іква, Десна, Соб, Синиця; басейн - 63 700 км2

9. Визначте найдовшу річку кожного материка користуючись картою й довідником.

Волга(Європа), Ніл(Африка), Амазонка(Південна Америка), Об чи Іртиш(Азія), Міссісіпі(Північна Америка), Муррей(Австралія)

10. Опишіть річку вашої місцевості за картою та планом.

Практична робота 7 (продовження). Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, річок, озер, водоспадів.

Позначте на контурній карті подані нижче географічні об'єкти:

западину: Маріанську;

річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонку, Міссісіпі. 

 

СТОРІНКА 176 – 177 

§ 43. Життя річки

Біля польського м. Вонгровець у Познанському воєводстві дві річки — Велна й Нельба — перетинаються під прямим кутом, а їх води при цьому, зовсім не змішуючись, течуть у своїх річищах далі. Як з'ясували вчені, таємниця цього явища полягає в різниці температур води в цих річках: в одній річці вона вища, а в другій нижча. До того ж у них неоднакові швидкості й рівні течій. Тут не раз ставили експерименти. У Велну наливали червону фарбу, а в Нельбу синю. І в місці перетину річок фарба не змішувалася: синя текла поверх червоної.

1. Поясніть, чому річки називають невтомними трудівницями.

Річки в природі виконують три види робіт: руйнування, іншими словами річкова ерозія (поглиблюють річище,  розмивають береги), перенесення (розмитий матеріал – пісок, каміння – виносять до гирла) та відкладання (відкладають розмитий матеріал біля гирла, створюючи піщані та глиняні наноси, острівці, тоді контур нагадує гирла трикутник або грецьку букву дельта і рівнини, утворені в гирлах річок, називаються дельтами).

У дельті річище розгалужується на численні рукави, великі дельти мають річки Амазонка, Волга, Міссісіпі. 

2. Якими водами живляться річки?

Річки живляться опадами, дощовою водою (Ніл), талими сніговими (річки України), льодовиковими (гірські річки високих гір) та підземними водами (з підземних джерел).

Якщо річка отримує воду з кількох джерел живлення, таке живлення називається мішаним (Дніпро навесні здебільшого живиться талими сніговими водами, узимку та влітку річку поповнюють підземні води, восени дощові).

3. Що називають режимом річки?

Регулярні зміни рівня води в річці протягом року називається водним режимом річки.

4. Чим відрізняється паводок від повені?

Поводок – нерегулярні раптові підняття рівня води через тривалі великі  дощі тощо. 

Повінь - щорічне збільшення рівня води в річці в одну й ту саму пору року, межень - найнижчий рівень води в річці.

Річки України навесні розливаються, влітку міліють, восени після дощів стають повноводними, взимку рівень знижується; влітку розливаються Амур, Амудар'я; повноводні протягом усього року Амазонка, Конго.

5. Людям яких професій важливо знати про режим річок даної місцевості? Поясніть, чому.

Аграріям, морякам.

6. Доведіть існування взаємозв'язків між компонентами гідросфери на прикладі життєдіяльності річок.

7. Розгляньте кліматичну та фізичну карти. Опишіть режим річки вашої місцевості за допомогою отриманої інформації. Укажіть, яке живлення для неї характерне.

У річок нашої місцевості переважає снігове живлення.

8. Підготуйте повідомлення про наслідки повені, паводків і межені на річках України, використовуючи різноманітні джерела інформації.

При повені вода виходить з берегів, вода затоплює населені пункти, сільськогосподарські угіддя, потерпають люди, великі збитки; при межені, коли посуха, втрата врожаю.

Щоб запобігти повеням, стік води в річках регулюють за допомогою водосховищ, каналів, дамб, уздовж берегів насипають вали, річища розширюють. поглиблюють чи випрямляють.

 

СТОРІНКА 178 – 181 

§ 44. Озера

За походженням улоговин розрізняють озера: тектонічні, залишкові, льодовикові, лиманні, карстові, загатні, вулканічні, заплавні, стариці, лагунні.

Тектонічні озера утворюються в місцях розломів і опускань земної кори, такі озера здебільшого вузькі й глибокі, озеро Байкал (1620 м), озеро Танганьїка (1470 м).

Залишкові озера — це водойми, що залишилися від давніх морських басейнів (Каспійське й Аральське моря-озера).

Льодовикові озера утворилися в улоговинах, залишених давнім льодовиком (Ладозьке, Онезьке на півночі Східної Європи, в Українських Карпатах на схилах Чорногорського масиву озера Бребенескул, Марічейка, Несамовите).

Лиманні озера утворюються на узбережжях морів, коли мілководну частину моря відокремлюють від моря піщані наноси (озер на півдні України, на узбережжі Чорного моря).

Карстові озера виникають там, де місцевість складається з легкорозчинних порід, після провалу верхнього шару печерних пустот утворюється котловина, яка заповнюється водою (Шацькі озера з озером Світязь на північному заході України, у Карпатах, Кримських горах, на Поділлі та Поліссі).

Загатні глибокі озера виникають у долинах гірських рік, якщо русло річки перегороджує обвал або потік застиглої лави.

Вулканічні озера займають кратери згаслих вулканів (Курильські озера на Камчатці).

Заплавні озера виникають на заплаві річки внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами (Ялпуг, Кугурлуй, Кагул - найбільше прісноводне озеро України).

Стариці – озера серпоподібної форми, ділянки русла річки, що змінила свій напрямок (поширені в долинах річок рівнинної частини України — у заплавах Дніпра, Десни, Сули, Псла, Сіверського Дінця).

Лагунні озера - морські затоки відокремлені від моря піщаними відкладами (косами).

Усі озера нашої планети займають лише 1,8 % площі суходолу. 

Озера різні за величиною, є прісні й солоні, трапляються в найхолодніших і найтепліших місцевостях, високо в горах і низовинах.

Найбільші озера світу

Озеро Солоне чи прісне Площа (км. кв) Найбільша глибина Материк
Каспійське солоне 376 000 1025 Євразія
Верхнє прісне 82 400 393 Північна Америка
Вікторія прісне 68 000 80 Африка
Байкал прісне 31 500 1620 Євразія
Ейр солоне до 15 000 до 20 Австралія
Маракайбо солоне 163 000 до 250 Південна Америка

Найбільшим прісноводним озером на Землі вважають озеро Верхнє в Північній Америці (площа майже 82 400 км2, розташоване на території США та Канади).

Найглибшим озером планети – Байкал (глибина 1637 м, містить 1/10 запасів прісної води Землі).

Найвисокогірніше озеро світу Тітікака в Південній Америці (знаходиться на висоті 3 км).

Мертве море розміщене на 400 м нижче від рівня моря.

Найбільші озера України

Озеро Площа (км. кв) Найбільша глибина (м)
Ялпуг 149,0 6
Світязь 24,2 58,4
Синевір 0,7 24

Найглибшим природним озером України є Світязь.

Білі озера від кольору завдяки вапняковим породам, що залягають поблизу поверхні (на Україні в Рівненській, Волинській, Херсонській, Одеській областях).

  Тільки деякі озера існують мільйони років (озеро Байкал у Сибіру). Більшість недовговічні, «живуть» усього кілька тисяч років, потім забруднюються мулом   і рослинністю та перетворюються на болото. 

1. Що таке озеро?

Озера – природна водойма (улоговина, заповнена водою), яка не має безпосереднього сполучення з морем (відсутній двосторонній зв'язок зі Світовим океаном).

2. Як утворюються тектонічні озера? Наведіть приклад тектонічного озера.

Утворюються в місцях розломів і опускань земної кори, такі озера здебільшого вузькі й глибокі, озеро Байкал (1620 м), озеро Танганьїка (1470 м).

3. Чим відрізняється стічне озеро від безстічного?

Розрізняють озера стічні (із озер витікає одна чи кілька річок, Байкал) й безстічні (не витікають річки, Каспійське й Аральське озера-моря). 

У стічних озерах вода витрачається на випаровування, а також виноситься річками, тому вони прісні; у безстічних озерах вода витрачається на випаровування і залишає у ньому всі мінеральні речовини, тому вони солоні.  

4. Чому одні озера прісні, а інші солоні?

Безстічні озера солоні.

Мертве море на Аравійському півострові має 275 г солі в 1 л води, у ньому не можна потонути. Велика солоність понад 27 г солі в 1 л води мають озера Ейр-Норт в Австралії та Велике Солоне в Північній Америці.

5. Назвіть ознаки, спільні для всіх озер.

Не мають сполучення з морем.

Для утворення озера потрібні дві умови: улоговина поверхні суходолу та достатня кількість води (з річки чи моря, підземна вода, вода атмосферних опадів, танення льодовика в горах).

6. Позначте на контурній карті озера, виділені курсивом у тексті параграфа

7. Визначте, користуючись атласом, стічними чи безстічними є озера

а) Вікторія - стічне; 

б) Верхнє – стічне ; 

в) Ладозьке – стічне; 

г) Балхаш безстічне; 

д) Чад - стічне.

8. Складіть план опису озера. Опишіть географічне положення озера Танганьїка.

Характеристика озера

1. Назва озера. Географічне положення.

2. Як утворилася озерна улоговина?

3. Найбільша глибина й характер дна.

4. Солоне чи прісне.

5. Стічне або безстічне.

6. Характер берегів.

7. Господарська діяльність людини, екологічні проблеми озера. 

 

СТОРІНКА 182 – 185 

§ 45. Болота. Штучні водойми.

Болота — не надмірно зволожена ділянка земної поверхні з вологолюбною рослинністю, унаслідок відмирання якої утворюється шар торфу не менше як 30 см. (містять 5-10 % сухої речовини торфу, а решта — вода; займають 2 % усієї території суходолу; знаходяться в районах із надлишковим зволоженням; є джерелом деяких тяжких хвороб).

Від умов живлення та характеру рослинності болота поділяють на

низинні болота розташовані переважно в зниженнях рельєфу (у долинах річок, на берегах озер); живляться підземними водами; багаті на мінеральні речовини; там ростуть вільха, очерет, рогіз, осока, мохи; 

верхові болота розташовані на вододілах і піщаних терасах річок в умовах недостатнього живлення (переважно з атмосферних опадів); бідні на мінеральні сполуки, тому рослинність бідна, переважають чагарники (багно болотне, журавлина), пухівка, мохи, трапляються сосна й береза;

перехідні болота поєднують ознаки низинних і верхових боліт.

Болота збирають і зберігають чисту воду, живлять річки, беруть участь у кругообігу води на Землі.

1. За яких умов утворюються болота? 

Болота утворюються внаслідок перезволоження ґрунту через опади чи підняття ґрунтових вод, заростання трав'янистою рослинністю мілких  водойм (здебільшого озера, ставки).

2. Як людина їх використовує? 

• Значна частина боліт осушена, а землі використовуються в сільському та лісовому господарствах.

• Добувають торф (шари мінеральних й органічних відкладень рослинних решток в результаті нагромадження вологи й недостатнього доступу кисню), воно використовується як паливо, добриво в сільському господарстві, з нього виготовляють теплоізоляційні плити, кормові дріжджі та інші хімічні продукти (аміак, дьоготь тощо).

• Збирають ягоди (журавлина, чорниця, морошка), лікарські рослини.

• Болота є угіддями для полювання на птахів.

3. Чому потрібно охороняти болота?

Болота беруть участь у кругообігу води на планеті; 

вода в болотах очищається й відстоюється; 

з боліт бере початок багато річок; 

болота збільшують вологість повітря, змінюють його температуру, пом'якшують клімат навколишньої території.

Непродумане осушення боліт може призвести до обміління річок, загибелі луків і пасовищ, зникнення птахів і звірів, зміни складу ґрунту, рослинного та тваринного світу, зміни кормової бази й місць гніздування багатьох перелітних птахів, до зміни теплообміну в системі атмосфера-земна поверхня.  

Багато боліт оголошені заповідниками й охороняються державами.

4. Що відносять до штучних водойм? Які штучні водойми є у вашій місцевості? Як їх використовують люди?

Штучні водойми — це водосховища і ставки, створені людиною для господарських потреб. 

Водосховища регулюють судноплавство, забезпечують водою електростанції. Щоб збільшити стік у літній та зимовий період весняні талі води затримують за допомогою дамб та водосховищ (понад 30 тис. водосховищ у світі, водосховище Вольта в Африці – найбільше у світі за площею; Братське водосховище на річці Ангарі – найбільше у світі за об'ємом води, в Україні на річці Дніпрі створено Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське).

Ставки - маленькі водосховища у руслах струмків, ярах або спеціально викопаних заглибленнях, створених штучно для зрошення полів, садів і городів, водопою худоби, розведення риби та водоплавних птахів, окрасою території.

5. Чим канал відрізняється від річки?

Канали — це штучні водотоки, створені людиною для зрошування, осушування й судноплавства (Суецький канал з'єднав Середземне та Червоне моря, Панамський канал Північну та Південну Америку, в Україні  Північнокримський і Каховський зрошувальні канали. 

6*. Походження яких озер подібне до походження водосховищ?

Стічних.

7. Розкрийте значення каналів і водосховищ.

Канали і водосховища створені штучно для потреб людини.  

8. Дізнайтеся, як на карті позначають болота, використовуючи карти атласу. Знайдіть на карті території, на яких болота займають великі площі. Поясніть причину їх утворення.

У межах України найбільше низинних боліт на Поліссі (достатньо опадів, низинні форми рельєфу, перезволоження ґрунту підземними водами). Позначають штрихами на зеленому фоні.

9. Дізнайтеся, чи є болота поблизу вашого місця проживання. Як вони утворилися? Яке їх значення для людини?

 

СТОРІНКА 186 – 189 

§ 46. Льодовики.

Льодовик — це природне скупчення льоду на земній поверхні в результаті нагромадження й ущільнення снігу вище від снігової лінії (вкривають майже 11 % поверхні планети). На Антарктиду припадає 85.6 % загальної площі зледеніння, на Гренландію — 11.0 % і лише 3,4 % — на решту суходолу.

Потепління клімату зумовлює швидке танення льодового покриву планети, а це загрожує підняттю рівня води у Світовому океані.

Наука, що вивчає льодовики, називається гляціологією.

1. У яких частинах суходолу найбільше поширені льодовики? З чого вони утворюються?

Льодовики покривають земну поверхню полярних територій, у високих горах. Вони утворюються з води при низьких температурах. 

2. За яких умов виникають льодовики? Чому в одних районах льодовики утворюються, а в інших — ні? 

Льодовики виникають там, де низькі температури та багато опадів у вигляді снігу у полярних широтах. У горах льодовики утворюються вище від снігової лінії (межа, вище від якої сніг не тане протягом року, тому чим жаркіший клімат, тим вище знаходиться снігова лінія).

3. Чим відрізняються покривні льодовики від гірських? 

Гірські льодовики утворюються вище снігової лінії, з твердих опадів (на Алясці, у Гімалаях, на Памірі найдовший в Євразії льодовик Федченка, на Тянь-Шані, Кавказі). 

Покривні льодовики виникають на плоских рівнинах у полярних областях, мають плоско-опуклу форму поверхні, утворюють льодовикові щити та куполи (найдовший у світі льодовик Ламберта в Антарктиді, льодовики на острові Гренландія). 

Покривні льодовики утворюються на рівнинах, гірські льодовики утворюються в горах. Покривні льодовики є великими, становлять 98.5% усіх льодовиків Землі. 

4. Чому утворюються айсберги? Чим вони небезпечні для судноплавства?

Айсберги – великі брили льоду, які відколюються від льодовика і плавають у прибережній частині океану. Вони небезпечні для судноплавства, оскільки більшу частину айсберга не видно під водою, вони можуть перевертатися. 

5. Через які гірські породи вода просочується легко, а через які майже не просочується? 

Майже не просочується через граніт, глину, мергель та інші тверді породи, легко просочується через осадкові породи пісок, вапняк. 

Нагромадження льодовикових відкладів уламкового матеріалу (валунів, щебеню) нижче від снігової лінії називають мореною.

6. Яке значення мають льодовики? 

У покривних льодовиках зосереджено 69 % усієї прісної води на Землі. 

Талими водами гірських льодовиків живляться великі річки планети, багато річок, що течуть через пустелі, існують завдяки таненню високогірних льодовиків і снігів.

Поверхня сучасного льодового покриву землі відбиває значну частину сонячної енергії, цим самим регулюючи клімат планети. 

Морські льоди сприяють додатковому охолодженню вод Світового океану, що теж регулює їх температуру.

Розробляються проекти транспортування айсбергів у засушливі райони планети, які успішно реалізуються.

7. Чи є у вашій місцевості льодовики? Чому? 

У помірному кліматі є гірські льодовики в горах Карпатах та Кримських горах, але влітку вони тануть.  

8. Як вода льодовиків бере участь у світовому кругообігу води?

Талими водами гірських льодовиків живляться великі річки планети. Льодовики «запасають» воду взимку й «витрачають» її влітку.

9. Розгляньте карту атласу. Знайдіть на ній межі багаторічної мерзлоти. Нанесіть їх на контурну карту.

Багаторічна мерзлота — це верхній шар земної кори, що має від'ємні температури ґрунтів і гірських порід і містить підземний лід (північні райони  Євразії й Північної Америки, Антарктида, антарктичні острови, усього становить майже 24 % поверхні суходолу).

Характеристика багаторічної мерзлоти: довгі й холодні зими; невеликий сніговий покрив, решта лід; влітку розмерзається тільки верхній шар мерзлої землі, ґрунтовий покрив тільки 20 – 40 см; багато боліт від надлишку вологи,  мало кисню в ґрунті; бідна рослинність; гніздяться птахи. 

10. Визначте, якою має бути висота гори, щоб на її вершині утворився льодовик, якщо літня температура повітря біля її підніжжя +10 °С.

Оскільки у тропосфері температура знижується в середньому на 6° при збільшенні висоти на 1 км, складемо пропорцію, коли температура знизиться на 10° до 0°.

6˚С  – 1 км

10 ˚С  – х км

х = 10 • 1 : 6 = 1,6 (км) – висота, на якій температура буде дорівнювати 0°.

Відповідь: вище 1,6 км.

 

СТОРІНКА 189 – 192 

§ 47. Підземні води

Утворення підземних вод є дуже складним і тривалим процесом взаємодії гідросфери й атмосфери з літосферою. 

Водопроникні породи - гірські породи, що пропускають воду (пісок, вапняк). Водотривкі породи – гірські породи, що затримують воду (глина, мергель, граніт). 

Водоносні шари – шари водопроникних гірських порід, у яких міститься підземна вода (коли вода потрапляє на водотривкий шар гірських порід, вона затримується над ним і нагромаджується у водопроникному шарі).

У великих печерах іноді утворюються підземні озера й ріки, бо в легкорозчинних породах (сіль, гіпс, вапняки) вода вимиває пустоти — печери. 

За умовами залягання підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові й міжпластові води.

Верховодка — це сезонна вода, що залягає найближче до земної поверхні (рівень її протягом року змінюється, вода легко забруднюється, а в посушливе літо зникає). 

Ґрунтові води залягають у першому від поверхні водоносному шарі (живляться водами атмосферних опадів, виходять на поверхню в ярах або річкових долинах у вигляді джерела). 

Міжпластові води залягають у водоносному шарі між двома водотривкими шарами (вода потрапляє в цей шар у місці, де водоносний шар зверху виходить на поверхню, води чисті). 

Як і поверхневі, підземні води можуть перебувати у вигляді водяної пари, рідини чи льоду. Термальні води – підземні води з температурою вище 20 °С (використовують для опалення будинків, теплиць, виробництва електроенергії).

1. Що таке підземні води? Поясніть їх походження. 

Підземними називаються води, що знаходяться у верхній частині земної кори в порах, тріщинах і порожнинах. Джерелом утворення є дощові й талі води, пар з глибинних шарів Землі під час виверження вулкану. 

2. Що таке ґрунтові води? Чим вони відрізняються від міжпластових? 

Ґрунтові води залягають у першому від поверхні водоносному шарі, міжпластові залягають у водоносному шарі між двома водотривкими шарами. 

Відрізняються місцем заляганням та поступленням води.

3. Від чого залежить рівень ґрунтових вод? 

Глибина ґрунтових вод — це рівень ґрунтових вод, що змінюється залежно від кількості води, яка проникла (весною, після танення снігу, він підвищується, а наприкінці сухого літа — знижується).

4. На які види поділяють підземні води за умовами залягання? 

За умовами залягання підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові й міжпластові води.

5. Які води називають артезіанськими?

Артезіанська вода – вода під великим тиском, що знаходиться між водотривкими шарами, які прогинаються  (коли пробити свердловину, вода може фонтанувати самостійно, здатні до самовиливу).

6. Чому в народі проводу кажуть: де пробереться, того й набереться? 

Вода, рухаючись по порах і тріщинах розчиняє мінерали, гази, органічні речовини. За вмістом солей підземні води поділяють на прісні, солоні й розсоли (міститься понад 50 г солі на 1 л води).

7. Що таке мінеральні води? 

Мінеральні води - солонуваті підземні води, що містять корисні для здоров'я людини речовини (у м. Моршин, Трускавець, Хмільник, Миргород).

8. Чому підземні води треба охороняти?

Значення підземних вод: регулюють рівень води в річках і озерах, використовуються для водопостачання населених пунктів, промислових підприємств, зрошення полів у районах, бідних поверхневими водами, мінеральні води використовують із лікувальною метою, термальні для обігріву.

Побутові стоки, промислові відходи, отрутохімікати, добрива можуть змінити склад і якість підземних вод. Тому встановлюють водоохоронні зони та заповідники, удосконалюють очисні споруди, проваджують сучасні методи очищення стічних вод, створюють безстічні системи водокористування, впроваджують безводні та безвідхідні технологічні процеси. 

9. Чи доводилося вам розчищати джерело? Як і з якою метою ви це робили?

Так. Щоб люди мали для пиття джерельну воду.

10. Знайдіть джерело на плані місцевості в атласі. Поясніть, чому воно утворилося саме в цьому місці. 

Утворилося серед болота.

11. Чи доводилося вам спостерігати, що криниці не завжди повноводні? Поясніть, чому рівень ґрунтових вод змінюється за сезонами. Назвіть причину таких змін.

Люди викопують криниці до першого водоносного шару, а у ньому від кількості опадів і талих вод змінюється рівень ґрунтових вод.

 

СТОРІНКА 193 – 196 

§ 48. Людина та гідросфера

Вода має велике значення для людини. Нестача води та її погана якість є причинами виникнення різноманітних хвороб.

Негативний вплив людини на гідросферу: забруднення вод суходолу та світового океану шкідливими та отруйними речовинами (води з полів, неочищені стоки, побутове сміття, розлив нафтопродуктів тощо), парниковий ефект, обміління й забруднення багатьох водойм, виснаження запасів підземних вод. 

1. Розкрийте значення води в житті людини.

Людина використовує воду в побуті, на виробництві, у сільському господарстві, лікувальні властивості оздоровлюють населення.

Споживає у їжу, зрошує поля для врожаю, користується судноплавством, використовує на гідроелектростанціях для утворення електрики, для  виробництва різних матеріалів, відпочинок на воді, курорти на базі мінеральних та артезіанських вод, обігрів термальними водами. 

2. Поясніть, чому на Землі є райони, що недостатньо забезпечені прісною водою.

Райони, де мало опадів та посушливий клімат, недостатньо забезпечені прісною водою. Найбільше запасів прісної води в льодовиках.

3. Поясніть, чому найпотужніші ГЕС побудовані в районах із гірським рельєфом.

Гірська вода має стрімку течію, пороги, люди використовують енергію води, що рухається (млини, гідравлічні турбіни гідроелектростанцій).

Найбільша у світі ГЕС — Ітайпу — побудована на річці Парана в Бразилії (довжина греблі — 8 км, висота — 196 м, ширина — 400 м). Висота греблі ГЕС — «Три ущелини» в Китаї на річці Янцзи — 300 м над рівнем річки.

4. Чи є у вашій місцевості санаторії, у яких використовуються лікувальні.

В Україні на базі мінеральних вод відкрито майже 500 санаторно-курортних установ (у Львівській області – Східниця, Трускавець, Моршин; у Хмельницькій області - Сатанів і Маків; у Вінницькій області – Хмільник; у Тернопільській області – Гусятин). Закарпаття налічує майже 50 термальних джерел.

5. За даними туристичних агентств визначте, які райони відпочинку найпопулярніші серед українців. Чи є в цих районах водні об'єкти?

Найпопулярніші райони для відпочинку Карпати, Чорне море, Швацькі озера.

Санаторії з мінеральною  водою, узбережжя морів, береги річок та озер, водний туризм по гірських річках Карпат на байдарках та рафтах, по рівнинних річках на човнах, катамаранах, теплоходах. 

6. Звідки жителі вашого населеного пункту беруть воду для господарських потреб? Куди стікає використана вода?

Воду беруть з водопроводу або криниць. Стікає вода у каналізацію.

7. Розкажіть, яких заходів, на вашу думку, треба вживати для охорони гідросфери.

Заходи безпеки: очищення використаної води, уникнення техногенних катастроф, економія води, зменшення шкідливих викидів у атмосферу, утворення природоохоронних зон.

8. Опишіть, користуючись картами атласу, найближчу до вашого населеного пункту річку за таким планом:

а) де починається річка, у якому напрямку тече, куди впадає:

б) живлення та режим річки:

в) використання річки людиною:

г) які заходи вживаються з метою охорони річки.

9. Дослідіть, скільки в середньому води ви випиваєте щодня. Дізнайтеся, скільки води за місяць (рік) використовує ваша сім'я.

За деякими розрахунками, загальносвітове споживання води нині досягає 3300 км3 на рік, тобто трохи менше 600 м3 на кожного жителя Землі. 

Інші завдання дивись тут...

 

 • надія
  продовжіть. будь ласка. далі .
  25 березня 2016 14:54
 • надя
  продовжіть. будь ласка. далі 45 параграф і до кінця географію за 6 клас. Надзвичайно це помічне. Заздалегідь вдячна Вам за допомогу!!!!!!! Терміново!!!!!!
  29 березня 2016 16:10
 • надя
  Я Вас наполегливо прошу продовжіть . будь ласка. відповіді. Надзвичайно допомагає при вивчені матеріалу. ББууддьь ллаасска!!!!!!!!!---------> Продовження обов'язково буде через декілька днів.
  1 квітня 2016 18:29
 • Artem
  Who is stupid now? --------- Можливо, сторінки видання 2019 року не співпадають, відповіді шукайте по темі.
  2 березня 2021 17:14