Характеристика карти

1. Яка карта за охопленням території, за масштабом, за змістом?

2. Які знання можна отримати при роботі з цією картою?

 

Пам'ятка, як читати план місцевості

1. Визначте масштаб плану.

2. Визначте сторони горизонту на плані.

3. Визначте, через скільки метрів проведені горизонталі.

4. Визначте за допомогою бергшгрихів напрямок схилу, а також, чи є обриви, яри, круті берега річки.

5. Визначте, розглянувши уважно план, де — крутий схил, а де — пологий.

6. Визначте абсолютну й відносну висоту об'єктів.

7. Визначте за допомогою умовних знаків, які об'єкти і як зображені на плані.

8. Усно опишіть місцевість.

 

Пам'ятка, як знайти потрібну точку на карті, глобусі

1. Уважно прочитайте координати.

2. Визначте, де знаходиться потрібна вам довгота (східна чи західна півкуля).

3. Визначте, де знаходиться потрібна вам широта (північна або південна півкуля).

4. У точці, де перетнуться довгота й широта, буде знаходитися потрібний об'єкт.

 

Опис погоди за місяць

1. Назва місяця.

2. Висота Сонця над горизонтом (для кожного сезону).

3. Тенденції зміни температури протягом місяця.

4. Середня температура повітря, найвища та найнижча температури, місячна амплітуда коливань температур.

5. Пануючі вітри.

6. Кількість і види опадів, кількість днів з опадами (характер опадів).

 

Опис погоди за добу

1. Дата.

2. Температура та її зміни впродовж дня.

3. Максимальна та мінімальна температури.

4. Середня температура й амплітуда коливань температур.

5. Ступінь хмарності та її зміни.

6. Атмосферний тиск.

7. Відносна вологість повітря.

8. Сила й напрямок вітру.

9. Опади.

10. Висновок про характер погоди.

 

Пам'ятка, як читати рельєф по фізичній карті

1. Уважно розгляньте фізичну карту в цілому (умовні знаки, масштаб ).

2. Знайдіть потрібну територію (материк, частину світу, країну).

3. Розгляньте рельєф окремих частин території.

4. Визначте найбільші форми рельєфу (гори, нагір'я, плоскогір'я, рівнини, низовини).

5. По шкалі висот визначте переважаючі висоти й найбільшу висоту.

 

Характеристика географічного положення океану

1. Розташування щодо півкуль, екватора, тропіків, нульового й 180-го меридіанів.

2. Які материки омиває?

3. З якими океанами має зв'язок (протоки)?

4. У яких кліматичних поясах він розташований?

 

Характеристика моря

1. Назва моря. Географічне положення відносно інших географічних об'єктів, екватора, нульового меридіана.

2. До басейну якого океану належить?

3. Внутрішнє або окраїнне.

4. Контур берегів і площа.

5. Острови й півострови.

6. Найбільша й переважаюча глибина, температури по сезонах року й солоність.

7. Промислове значення й вплив господарської діяльності людини на природу моря.

 

Характеристика географічного положення річки

1. Назва річки, її походження.

2. На якому материку та в якій частині знаходиться річка?

3. Між якими меридіанами й паралелями знаходиться річка?

4. Положення річки відносно форм рельєфу.

5. Де починається річка, у якому напрямку тече, куди впадає?

6. Географічні пояси, шо перетинає річка.

7. Приблизна довжина річки.

8. Особливості водного режиму.

 

Характеристика озера

1. Назва озера. Географічне положення.

2. Як утворилася озерна улоговина?

3. Найбільша глибина й характер дна.

4. Солоне чи прісне.

5. Стічне або безстічне.

6. Характер берегів.

7. Господарська діяльність людини, екологічні проблеми озера.

 

Опис джерела

1. Назва джерела. Географічне положення

2. З товщі яких порід пробивається джерело?

3. Які з цих порід пропускають воду?

4. Визначте, яким являється джерело (артезіанським чи простим).

5. Визначте запах, колір і температуру води в джерелі.

6. Чи дає джерело воду цілий рік?

7. Визначте дебіт джерела за секунду, за годину, за добу.

8. Використання джерела населенням.

 

Опис болота

1. Місцева назва болота та його походження.

2. Приблизна площа.

3. Стан поверхні.

4. Стан і склад рослинності.

а. Тваринний світ.

б. Охорона болота та його використання людиною.

 

Пам'ятка, як читати карту ґрунтів

1. Розгляньте умовні знаки.

2. Знайдіть за допомогою умовних знаків відповідний тип ґрунту.

3. Відшукайте цей тип ґрунту на заданій території.

4. Виявіть їх географічне положення.

 

Пам'ятка, як описати ґрунт

1. Назва ґрунту.

2. Глибина нижньої межі.

3. Механічний склад.

4. Колір.

5. Структура.

6. Включення.

7. Вологість.

8. Карбонатність ґрунту.

 

Характеристика природно-територіального комплексу (ПТК)

1. Географічне положення території.

2. Геологічна будова, корисні копалини й рельєф.

3. Клімат (кліматичні пояси й області, середні температури січня та липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище -10 °С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).

4. Ґрунти, рослинний і тваринний світ.

5. Екологічні проблеми території.

 

Як правильно порівнювати

1. Спочатку визначте мету порівняння. Що важливо знати — ознаки подібності чи відмінності? Можливо, те й інше?

2. Оберіть ознаки для порівняння.

3. Установіть ознаки подібності та відмінності.

4. Зробіть висновки й поясніть причини подібностей і відмінностей.

 

Як працювати з географічним атласом

1. Подивіться зміст атласу, визначте та знайдіть карти, необхідні для роботи

2. Уважно розгляньте легенду карти.

3. Уважно розгляньте карту, знайдіть на ній усі необхідні хля роботи об'єкти.

4. Зверніть увагу на взаємне розташування цих об'єктів на карті.