Інші завдання дивись тут...

  

Розв'язник до підручника "Українська література 6 клас Коваленко Л.Т."

НАРОДНІ КОЛИСКОВІ ПІСНІ.

ОЙ ТИ, КОТЕ, КОТОЧОК.

Ой ти, коте, коточок, 

не ходи рано в садочок, 

не полохай дівочок, 

нехай зів'ють віночок 

із рутоньки, із м'ятоньки, 

з хрещатого барвіночку, 

з запашного василечку. 

Ой, спи, дитя, до обіда, 

покіль мати з міста приїде 

да принесе три квіточки: 

ой первую зросливую, 

а другую сонливую,

а третюю щасливую, 

ой щоб спало, щастя знало, 

ой щоб росло, не боліло, 

на серденько не кволіло. 

Сонки-дрімки в колисоньку, 

добрий розум в головоньку, 

а рісточки у кісточки, 

здоров'ячко у сердечко, 

а в роточок говорушки, 

а в ніженьки ходусеньки, 

а в рученьки ладусеньки.

1. Розкажи, який настрій викликала в тебе колискова. Які елементи тексту пісні  створюють такий настрій?

Настрій спокійний, заколисаний, сонний. Його створюють зменшувано-пестливі слова, повтори звуків о-о-о, у-у-у.

2. Поясни, які побажання дитині висловлено в пісні. Виразно прочитай ці рядки.

Бути спокійною («сонки-дрімки в колисоньку»), розумною («добрий розум в головоньку»), стрункою («рісточки у кісточки»), здоровою («здоров'ячко у сердечко»), гарним співрозмовником («в роточок говорушки»), моторною («в ніженьки ходусеньки»), працьовитою («в рученьки ладусеньки»).

3. Назви згадані в колисковій рослини, що мають дати дитині животворну енергію на все життя.

Рута (символ дівоцтва), м'ята, хрещатий барвінок (символ шлюбу), запашні васильки.

4. Випиши з колискової в зошит пестливі слова та епітети. Яка їхня роль у цьому тексті?

Епітети: квіточки зросливії, сонливії, щасливії, хрещатого барвіночку, запашного василечку, добрий розум.

Пестливі слова: коточок, садочок, дівочок, віночок, рутоньки, м'ятоньки, барвіночку, василечку, квіточки, серденько, колисоньку, головоньку, кісточки, здоров'ячко, сердечко, роточок, говорушки, ніженьки, ходусеньки, рученьки, ладусеньки.

Вони передають безмежну любов матері до своєї дитини.

 

СТОРІНКА 39.

ОЙ НУ, ЛЮЛІ, ДИТЯ, СПАТЬ!

Ой ну, люлі, дитя, спать! 

Пішла мати жито жать 

Та й вижала три квітки: 

Що первую сонливу, 

А другую дрімливу, 

А третюю щасливу.

Ой щоб воно спало, 

Щастя-долю мало 

І добрую годину 

На малую дитину.

Ой щоб воно спало 

І спати хотіло,

І спати хотіло, 

Як квіт, червоніло. 

1. Розкажи, який настрій викликала в тебе колискова. Які елементи тексту пісні створюють такий настрій?

Настрій спокійний, заколисаний, сонний. Його створюють гарні побажання, повтори звуків о-о-о, у-у-у.

2. Порівняй зміст обох колискових. Які частини в них перегукуються за змістом? Виразно прочитай ці рядки. Про що можуть свідчити такі повтори?

Мати принесе три квітки, щоб у її дитини було усе гаразд. У піснях передаються найкращі сподівання матерів для своїх дітей.

3. Назви художні засоби, використані в колисковій. Яка їхня роль у пісні?

Епітети: квітку сонливу, дрімливу, щасливу, добрую годину.

Порівняння: «як квіт, червоніло».

Повтори звукові: и-и-и, у-у-у.

Вигуки: «Ой ну, люлі…»

Анафора: «А…», «І…».

Рефрен: «І спати хотіло».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 

Накресли в зошиті таблицю і, користуючись поясненням у підручнику, заповни її. Художня своєрідність колискових пісень.

За яких обставин виконують?

Для присипання дитини

Який зміст колискової?

З казковою квіткою, ніжними  тваринками, гарними побажаннями.

Який її настрій?

Сонний, заспокійливий, розмірений ритм. 

Які художні засоби вживають?

Зменшувально-пестливі слова, епітети, постійні епітети, звертання, риторичні вигуки, анафора, рефрен, персоніфікація, порівняння, паралелізм.

Інші завдання дивись тут...