Інші завдання дивись тут...

  

Розв'язник до підручника "Українська література 6 клас Коваленко Л.Т."

ПІСНІ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ.

ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА ПОХИЛИЛАСЯ.

Ой у лузі червона калина похилилася, 

Чогось наша славна Україна зажурилася. 

А ми тую червону калину підіймемо, 

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. 

Не журися, славна Україно, маєш добрий рід. 

А ми тую червону калину підіймемо, 

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан 

Визволяти братів-українці в з московських кайдан. 

А ми наших братів-українців визволимо, 

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшенички золотистий лан, 

Розпочали стрільці українські з москалями тан. 

А ми тую ярую пшеничку ізберемо, 

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, 

То прославить по всій Україні січових стрільців! 

А ми тую стрілецькую славу збережемо, 

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

1. Визнач мотив пісні. Доведи свою думку цитатами з твору.

Мотив пісні – любов до Батьківщини («А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»).

2. Поясни, який настрій створює пісня. Які елементи твору допомагають створити такий настрій?

Настрій переможний, упевнений у своїй правоті, визвольного походу. 

3. Опиши, якими утворі зображено січових стрільців. Доведи свою думку цитатами з твору.

Патріотами («А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»), з прагненням до волі («А ми наших братів-українців визволимо»), сміливими воїнами («Розпочали стрільці українські з москалями тан»), щирими («А ми тую стрілецькую славу збережемо»).

4. Визнач, який символ використано в пісні та що він означає.

Червона калина – символ України, її визвольної боротьби, скроплений краплями крові героїв.

5. Назви слова, які надають пісні закличного характеру.

«А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!», «Не хилися…» , «Не журися…», «А ми тую …», «А ми наших…». 

6. Випиши в зошит художні засоби, які роблять твір схожим на народну пісню.

Рефрен: «А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!».

Анафора: «А ми …».

Сталі епітети: червона калина, білий цвіт, добрий рід, кривавий тан, брати-українці, московські кайдани, золотистий лан, буйнесенький вітер, широкі степи.

7. Порівняй пісні «Ще не вмерла Україна» та «Ой у лузі червона калина похилилася». Що спільного між обома творами? Підтверджуй свої думки цитатами з творів.

Обидві пісні закликають до боротьби за волю, незалежність та добробут України. 

«Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому», «Марширують наші добровольці у кривавий тан визволяти братів-українці в з московських кайдан». 

«І покажем, що ми, браття, козацького роду», «Не журися, славна Україно, маєш добрий рід».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1. Підготуй повідомлення про Українських січових стрільців.

2. Перекажи історію створення пісні «Ой у лузі червона калина похилилася».

  Пісня «Ой у лузі червона калина похилилася» стала гімном Українських січових стрільців, бо була однією з найпопулярніших серед бійців. Територія Галичини на початку Першої світової війни (1914 р.) перебувала в складі Австро-Угорщини. Багато розумних і освічених людей зі зброєю в руках боролися за незалежність України. 

     У вільні хвилини вони створювали пісні, що виражали думки й почуття українських вояків. Музику відомої пісні фахівці вважають народною, а слова писали незалежно один від одного Степан Чарнецький і Григорій Трух. Спочатку режисер С. Чарнецький до п'єси «Сонце Руїни», яку він ставив у театрі, переробив народну пісню «Розлилися круті бережечки». Пісня швидко набула популярності. А що з піснею відбувалося потім, розповів Григорій Трух: «Коли одного дня в серпні 1914 року ми зібралися на площі бурси в Стрию, я почув, як мій сусід у ряді підспівував собі гарну пісню, що мені дуже сподобалася. Її він навчився від артистів Львівського театру. Оці слова так дуже підходили до тодішнього положення й так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну строфу раз у раз, а як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика й склав три нові додаткові строфи, що разом творили ту славну «Червону калину».

3. Навчися виразно читати або співати пісню «Ой у лузі червона калина похилилася».

Інші завдання дивись тут...