СТОРІНКА 28

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я. ЗВИЧКИ І ЗДОРОВ'Я. Психічний розвиток підлітка. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток. Потреби людини, їх розвиток із віком.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Підліток розвивається гармонійно, якщо його фізичні та психічні характеристики  відповідають його віку.

1. Закінчіть речення.

Для гармонійного розвитку підліткам потрібні фізичне, психічне і духовне  здоров'я, соціальне благополуччя. 

2. Поділіться своїми думками. Чому ми мріємо якомога скоріше стати дорослими?

Кожна дитина мріє стати дорослим, бо здається, що дорослим можна робити усе. Але це не так.

3. Позначте правильну відповідь.

1. Потреби людини з віком: 

А не змінюються 

Б змінюються, але ці зміни незначні 

В значно змінюються 

Г зникають зовсім

2. Вік 12-16 років у хлопчиків та 11-15 у дівчаток називають: 

А раннім дитинством

Б другим дитинством 

В підлітковим періодом 

Г юністю

3. Психологічний розвиток — це:

А зміни будови і функцій організму відповідно до віку 

Б розвиток фізіологічних систем органів 

В зміни інтелектуальних здібностей, моральних принципів, характеру й самосвідомості у відповідності з віком 

Г зміни нервової системи

4. Гармонійному розвитку підлітка перешкоджатимуть: 

А щоденна ранкова гімнастика

Б уміння спілкуватися з оточуючими людьми 

В успішне навчання

Г голодування

4. Поділіться своїми думками. Чому в шостому класі так часто виникають сварки між хлопчиками і дівчатками? Що є причиною цих сварок?

Зміна настрою, поведінки, попадання під інший вплив, бажання виділятися, максималізм, бажання отримати все і одразу, не прислухання до думки іншого, самовпевненість, категоричність.

 

СТОРІНКА 29

Навички і звички. Вплив звичок на здоров'я. Корисні і шкідливі звички. Чинники формування звичок.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Навички — це способи виконання дій, при яких вони в силу частого повторювання стають звичкою.

Звички — це типові для людини дії або риси поведінки, які стали для неї постійними, звичними та характерними.

Звички можуть бути  корисними та шкідливими.  

1. Позначте правильну відповідь.

1. Корисні звички:

А з'являються відразу

Б з'являються після тривалого повторення дій 

В не вимагають вольових зусиль 

Г успадковуються від батьків

2. Шкідливі звички: 

А з'являються відразу

Б з'являються після тривалого повторення дій 

В не вимагають вольових зусиль 

Г вимагають вольових зусиль

3. Шкідливою звичкою є: 

А звичка розкидати свої речі 

Б звичка вітатися 

В звичка мити руки перед їдою

Г звичка піднімати руку, якщо хочеш щось сказати на уроці

4. Корисною звичкою є: 

А звичка розкидати свої речі 

Б звичка запізнюватися 

В звичка гризти нігті

Г звичка вітатися

2. Позначте твердження «+» або «-».

+ А Навичка утворюється в результаті постійних вправ, вона розвивається і вдосконалюється.

+ Б Звичка з'являється при простому багаторазовому повторенні однієї й тієї самої дії протягом більш-менш тривалого часу. Вона не розвивається і не вдосконалюється.

- В До навичок можна віднести манеру відкидати голову, щоб прибрати чуб із чола, або манеру сутулитися при ходьбі. 

- Г Будь-яка дія, якщо ви її багаторазово повторюєте, може перетворитися на звичку.

3. Шестикласник чудово їздить на велосипеді. Це навичка чи звичка? 

Навичка.

4. Учень, який часто ображається через дрібниці, виходячи з класу, завжди грюкає дверима. Чи можна це назвати навичкою? Поясніть чому.

Ні, бо робить це умисно.

 

СТОРІНКА 31

Практична робота № 9 Створення планів формування корисної звички та відмови від шкідливої звички.

Мета: створити плани формування корисної звички та відмови від шкідливої звички.

Хід роботи.

Створення плану формування корисної звички

1. Запропонуйте план дій, які допоможуть вам сформувати корисну звичку завжди класти на місце взяті предмети. Запишіть його.

1. Налаштування на зміни.

2. Дотримуватись розпорядку дня.

3. Усвідомити, що річ на певному місці легше знайти.

4. Прагнути до чистоти та порядку.

5. Прагнути бути зібраним та пунктуальним. 

2. Порівняйте запропонований вами план дій з тими, що запропонували однокласники. Складіть спільний план.

Створення плану відмови від шкідливої звички

1. Запропонуйте план дій, які допоможуть вам відмовитися від шкідливої звички завжди запізнюватися. Запишіть його.

1. Усе класти на місце.

2. Уміти планувати свій час.

3. Намагатися стати пунктуальним.

4. Виходити завчасно.

2. Порівняйте запропонований вами план дій з тими, що запропонували однокласники. Складіть спільний план.

 

СТОРІНКА 32

САМООЦІНКА І ЗДОРОВ'Я. Поняття самооцінки. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки.

Пригадайте, що ви вже вивчили.

Самооцінка – це уявлення людини про себе, оцінювання себе, своїх якостей і почуттів, можливостей і здібностей, вчинків і дій, переваг і недоліків. 

Самооцінка може бути завищена, занижена, адекватна.

1. Доповніть визначення.

Рівень домагань — це система перспективних завдань, які людина ставить для власного досягнення. 

2. Установіть відповідність між самооцінкою та її результатами.

Самооцінка

1 занижена

2 адекватна

3 завищена

Результат самооцінки

А позитивно впливає на самопочуття, забезпечує ефективне спілкування, самоповагу 

Б призводить до самовпевненості, за якої людина береться за справу, що перевищує її реальні можливості, звужує коло спілкування, спричиняє появу комплексу переваги 

В підвищує тривожність, вразливість, знищує в людини надію на гарне ставлення до неї, звужує коло спілкування, спричиняє появу комплексу неповноцінності

1 2 3
В А Б

3. Закінчіть речення.

Самооцінка має комплексний характер, оскільки поширюється на різні прояви особистості – інтелект , зовнішні дані, успішність у спілкуванні.

Вона також є динамічною, оскільки може змінюватись впродовж життя. 

4 Залишіть поради для формування адекватної самооцінки.

1.Поставити перед собою досяжну мету.

2. Уміти визнавати власні помилки.

3. Поважати себе та інших.

4. Критику і невдачі сприймати як можливість набути досвіду.

5. Поводитись спокійно і доброзичливо.

6. Не соромитись висловлювати власну думку.

7. Бути енергійним, активним, оптимістичним.

5. Позначте твердження «+» або «-».

+ А На основі завищеної самооцінки в людини виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості і своїх можливостей

- Б На самооцінку не впливають думки й оцінки інших людей.

+ В Самооцінку визначає рівень вимог, які людина висуває до себе. 

- Г Самооцінка не впливає на поведінку і здоров'я.

6. Що можна сказати про самооцінку спортсменів.

1. Ставлять реальні завдання і наполегливо прямують до мети.

2. Прислухаються до порад тренера.

3. Вимогливі до себе.

4. Знають чого хочуть досягнути.

5. Займаються улюбленою справою.

6. Визнаючи поразки та невдачі, рухаються до перемог.

7. Енергійні, активні, оптимістичні.

8. Уникають шкідливих звичок.

 

СТОРІНКА 34.

Практична робота № 10 Проект самовдосконалення (вибір, планування і досягнення мети)

План роботи над проектом.

1. Запишіть свої позитивні й негативні риси.

2. Визначте, що б ви хотіли в собі змінити та в який термін це треба зробити.

3. Запишіть список дій, які сприятимуть запланованим змінам.

4. Щодня плануйте, що треба робити, щоб досягти своєї мети.

5. Щодня контролюйте, чи зробили ви заплановане.

6. Зробіть висновки щодо змін, які з вами відбуваються.

Порада

Під час роботи над проектом користуйтеся правилами самовдосконалення, яких дотримувався видатний письменник Лев Толстой. Ось деякі з них:

• Заздалегідь записуйте завдання на день, складіть список справ, які необхідно виконати протягом дня, і за цей день обов'язково зробіть усе зазначене.

• Будьте вірні своєму слову, утому числі, якщо ви дали його собі.

• Не кидайте розпочаті справи.

• Займайтеся самовдосконаленням для себе, а не для інших.

• Намагайтеся бути хорошим, але не пишайтеся цим.

• Знаходьте в інших людях достоїнства і не шукайте недоліків.

• Умійте зосереджуватися, концентрувати свою увагу, не давати розуму відволікатися.

 

СТОРІНКА 35.

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА УМІННЯ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ. Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень. Рішення, важливі для здоров'я. Вплив реклами на рішення людини. Види реклами. Соціальна і комерційна реклами.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Рішення — це процес виконання дій чи розумових операцій, спрямований на досягнення певної мети.

За видами рішення можуть бути щоденні, прості, складні, зважені.

1. Закінчіть речення.

Реклама — це інформація про товар, послуги, організації, ідеї, явища життя, яка поширюється засобами і в будь-якій формі, щоб зацікавити тим, що рекламується.

2. Позначте твердження «+» або «-».

+ А Соціальна реклама — це реклама не товару, а деякого ставлення до світу. 

+ Б Основним джерелом появи соціальної реклами є суспільне життя. 

+ В Комерційна реклама — це реклама товарів і послуг з кінцевою метою

отримання прибутку. 

- Г Комерційна реклама — це не економічне явище.

3. Установіть відповідність між видом реклами та прикладом.

1 антинікотинова реклама

2 реклама цукерок

3 реклама здорового способу життя

4 реклама взуття

А соціальна реклама   

Б комерційна реклама

1 2 3 4
А Б А Б

4. Виробники алкогольних напоїв рекламують свій товар, тому що:

А він приносить користь                     

Б це дуже вигідний бізнес

В вони піклуються про твоє здоров'я   

Г вони піклуються про свій прибуток

 

СТОРІНКА 37

Практична робота № 11 Моделювання ситуації прийняття зважених рішень.

Мета: навчитися приймати зважені рішення.

Хід роботи.

Вам треба прийняти рішення щодо свого режиму дня, тобто визначити послідовність і характер занять протягом дня. Можна користуватися таким алгоритмом прийняття рішення:

1. Визначити, яку проблему треба вирішити.

2. Зібрати й проаналізувати інформацію, яка знадобиться для вирішення цієї проблеми.

3. Визначити свою мету.

4. Визначити різні варіанти рішень, оцінити їх.

5. Спрогнозувати можливі результати різних варіантів рішень.

6. З'ясувати, як ці рішення впливатимуть на ваше здоров'я.

7. Діяти відповідно до свого рішення.

8. Проаналізувати отримані результати.

Діючи за алгоритмом, прийміть рішення й запишіть результат цього рішення — свій розпорядок дня.

 

СТОРІНКА 37

Практична робота № 12. Аналіз соціальної і комерційної реклами.

Хід роботи

І. Розгляньте малюнки та дайте відповіді на запитання.

1. Яка це реклама? До якого виду реклами вона належить?

Реклама пропаганди здорового способу життя. Належить до соціальної реклами.

2. Що є джерелом появи такої реклами?

Привернення уваги до проблем, засіб переконання.

3. Що і чому рекламується? 

Закликає дбати про здоров'я, розв'язувати екологічні проблеми, раціонально використовувати природні ресурси, ощадливо використовувати електроенергію та воду. Пропагує увагу, доброзичливе ставлення до оточуючих. Рекламує державні або громадські структури: збройні сили, податкову інспекцію, спортивні товариства, товариства, що захищають природу.

4. Як ви ставитеся до такої реклами? 

Позитивно.

5. Яка мета має бути досягнута завдяки цій рекламі?

Інформує широке коло людей. 

II. Розгляньте малюнки та дайте відповіді на запитання.

1. Яка це реклама? До якого виду реклами вона належить?

Комерційна реклама.

2. Що є джерелом появи такої реклами?

Спонукання виробником-рекламодавцем придбати рекламовані товари, користуватися рекламованими видами послуг.

3. Що і чому рекламується?

Товар і послуги. Спонукає придбати рекламовані товари, користуватися рекламованими видами послуг.

4. Як ви ставитеся до такої реклами.

Треба розрізняти позитивний і негативний вплив.

5. Яка мета має бути досягнута завдяки цій рекламі?

Виробник-рекламодавець прагне продати більше товарів, щоб збільшити прибуток, розширити ринок збуту, забезпечити попит.

 

СТОРІНКА 39.

Психоактивні речовини і здоров'я. Позитивні й негативні впливи однолітків. Протидія тиску і маніпуляціям.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Психоактивні речовини — це наркотичні засоби, які впливають на життя, здоров'я, зокрема психічний стан людини.

Уживання психоактивних речовин спричиняє формування залежності до них та ведуть до хвороб.

1. Доповніть визначення.

Наркоманія — це захворювання, яке виникає внаслідок вживання наркотиків.

2. Позначте твердження «+» або «-».

+ А П'явка, поставлена людині, яка курить, отримує кров, що містить психоактивні речовини, і незабаром гине. 

+ Б При перших спробах курити спостерігаються нудота, блювання, серцеві

болі, спазми в горлі, навіть непритомність. 

+ В Куріння негативно позначається на пам'яті, знижує успішність навчання. 

- Г Можна поєднувати навчання, спорт і куріння.

3. Позначте правильну відповідь.

1. У тютюновому димі міститься:

А сотні хімічних сполук, з яких близько 60 спричиняють рак 

Б близько 40 хімічних сполук, які є нешкідливими 

В тільки синильна кислота 

Г тільки нікотин

2. Якщо підліток почне курити, то: 

А він виглядатиме більш дорослим 

Б у нього з'являться нові друзі 

В він не зашкодить своєму здоров'ю

Г він погіршить своє здоров'я

3. Уживання наркотиків НЕ призводить до: 

А психічної залежності від наркотику

Б погіршення пам'яті 

В підвищення успішності навчання 

Г руйнування особистості

4. Алкоголь — це:

А безпечна речовина, яка складається з амінокислот

Б наркотична речовина, яка, перш за все, впливає на клітини головного мозку, паралізуючи їх 

В небезпечна речовина, що складається з амінокислот 

Г наркотична речовина, яка миттю паралізує дихальний центр

5. Наркотична залежність: 

А легко виникає

Б легко лікується 

В довго виникає, але легко лікується 

Г легко виникає, але довго лікується

6. Спочатку продавці наркотиків можуть дати їх безкоштовно, тому що: 

А наркотики дешеві;

Б їм хочеться зробити вам приємність 

В вони хочуть привчити вас до наркотиків, а потім вимагатимуть повну їх вартість

Г наркотики дістаються їм задарма

4. Позначте твердження «+» або «-».

+ А Куріння спричиняє хворобливу залежність.

+ Б Підлітки, які курять, відстають у фізичному розвитку від своїх однолітків.

- В Здоров'ю пасивного курця нічого не загрожує.

- Г Пасивний курець не помічає тютюнового диму.

- Д Від звички курити можна легко відмовитися.

+ Е Куріння може призвести до серйозних захворювань.

5. Уставте в речення пропущені слова.

Куріння негативно позначається на пам'ять, знижує здатність засвоювати інформацію, сприяє розвитку хвороб, погіршує імунітет та роботу внутрішніх органів.

6. Установіть відповідність між впливом однолітків та ситуаціями, зображеними на малюнках.

Вплив однолітків

А позитивний 

Б негативний

1 2 3 4
А Б Б А

 

СТОРІНКА 41

Практична робота № 13 Аналіз грошових витрат, пов'язаних з курінням.

Хід роботи

1. Порахуйте, скільки грошей витрачає курець за місяць, якщо він викурює півпачки сигарет за день. Скільки він витрачає на сигарети за цілий рік? За вісім років? (Пачка сигарет коштує від 10 до 15 грн.)

10 : 2 • 30 = 150 (грн.)  

2. Курець частіше, ніж некурці, хворіє на захворювання дихальних шляхів. У середньому на місяць він витрачає 198 грн. на ліки. Скільки він витрачає на ліки за рік у зв'язку з тим, що він курить?

198 • 12 = 2376 (грн.)

3. Розрахуйте, яку суму витрачає курець на погіршення свого здоров'я протягом 10 років.

198 • 12 • 10 = 23760 (грн.)

4. Зробіть висновки.

Куріння викликає залежність, спричиняє хвороби, витрати на лікування.

 

СТОРІНКА 42

Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини. Поняття про СНІД. Як ВІЛ не передається. Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Синдром набутого імунодефіциту — це хронічне інфекційне захворювання, яке зумовлює порушення діяльності імунної системи.

ВІЛ розшифровується як вірус імуннодефіциту людини.

Толерантність — це терпиме ставлення до інших людей.

1. Уставте в речення пропущені слова.

ВІЛ — це вірус, який розмножується в крові людини.

У навколишньому середовищі він швидко гине, а от потрапивши в кров людини розмножується.

2. Позначте правильну відповідь.

1. ВІЛ НЕ передається: 

А при переливанні крові

Б при укусі комара

В при пересадці донорських органів 

Г статевим шляхом

2. ВІЛ може передаватися при: 

А обіймах

Б переливанні крові і плазми 

В поцілунках

Г користуванні однією ложкою

3. ВІЛ — це:

А вірус імунодефіциту людини 

Б синдром набутого імунодефіциту 

В інфікована людина 

Г бактерія СНІД

4. Якщо в людини ВІЛ-інфекція, то: 

А з нею не можна спілкуватися

Б з нею можна спілкуватися, дотримуючись певних правил 

В її не треба лікувати 

Г їй не потрібні ліки

5. Система, яка захищає людину від інфекційних агентів, називається: 

А ендокринною 

Б дихальною 

В видільною 

Г імунною

3 Позначте твердження «+» або «-».

- А ВІЛ не передається при використанні нестерильного інструмента. 

+ Б ВІЛ передається при переливанні інфікованої крові. 

- В ВІЛ — безпечний вірус, оскільки він швидко руйнується в навколишньому середовищі.

+ Г ВІЛ може передаватися від інфікованої матері до дитини під час грудного вигодовування.

4. Закінчіть схему.

ВІЛ — інфекція, яка не передається побутовим шляхом

- При дотиках і рукостисканнях.

- Через поцілунки.

- Через їжу.

- При обіймах чи рукостисканні.

- При користуванні посудом, під час користування туалетом, через воду.

- Під час користування ванною, лазнею; рушниками, одягом, постільною білизною, через укуси комах.

5 Який із заходів не належить до методів попередження ВІЛ-інфікування?

+ А використання одноразових шприців і одноразових систем переливання крові 

- Б використання марлевої пов'язки, що закриває рот і ніс 

+ В перевірка донорської крові на ВІЛ

+ Г запобігання контакту крові здорової людини з кров'ю ВІЛ-інфікованої людини

 

Сторінка 44

Практична робота № 14 Моделювання ситуації відмови від вживання психоактивних речовин.

Приклад моделювання ситуації відмови від сигарет (цигарок).

Вам кажуть

Чужий інтерес

Ваш інтерес

«Закури, адже курять всі»

Чим більше людей курить, тим більше грошей у того, хто виробляє сигарети

Вам не треба витрачати гроші на чуже благополуччя, завдаючи шкоди своєму здоров'ю

«Закури, це приємно»

Ваше задоволення людину не хвилює, головне — щоб ви закурили! А далі нікотин зробить свою справу

Ви не повинні дозволити завдати собі шкоди

«Закури, ти що, боїшся?»

Знаючи, що у вашому віці ніхто не хоче бути боягузом, вами маніпулюють

Це хитра пастка. Не потрапляйте в неї! Ваш інтерес — залишитися здоровим! Справжня сміливість — відмовитися від сигарети

«Кури, якщо хочеш бути з нами»

Вами почитають командувати, вимагають підпорядкування, хочуть зробити вас рабом нікотину

Ви повинні самі приймати рішення, ви — вільна людина. Вільна людина ніколи не стане шкодити своєму здоров'ю

«Закури, ти що, маленький?»

Розуміючи, як вам хочеться скоріше стати дорослим, вами маніпулюють

Відмова і є

справжньою дорослою,

відповідальною

поведінкою

«Спробуй наркотики: це цікаво і приємно»

Заохотити вас, щоб мати гроші

Не пробувати, впевнено відмовитися.

«Спробуй наркотики, доведи, що ти вже дорослий»

Розуміючи, як вам хочеться скоріше стати дорослим, вами маніпулюють

Відмова і є

справжньою дорослою,

відповідальною

поведінкою

«Спробуй наркотики, якщо ти не боягуз»

Знаючи, що у вашому віці ніхто не хоче бути боягузом, вами маніпулюють

Це хитра пастка. Не потрапляйте в неї! Ваш інтерес — залишитися здоровим! Справжня сміливість — відмовитися від наркотика

«Спробуй наркотики — і вирішаться всі твої проблеми»

Ваші проблеми нікого не хвилюють, головне — щоб ви попробували. А далі наркотик зробить свою справу

Ви не повинні дозволити завдати собі шкоди

«Багато талановитих людей вживали наркотики — спробуй і ти»

Неправдива інформація, бо багато відомих людей через наркотики мали проблеми.

Вам не треба витрачати гроші на чуже благополуччя, завдаючи шкоди своєму здоров'ю

Зробіть висновок   

Треба уміти правильно оцінити ситуацію, знати ризики, мати свою думку, впевнено відмовитись.

 

СТОРІНКА 45

Практична робота № 15 Створення соціальної реклами з профілактики ВІЛ-інфекції.

Мета: створити соціальну рекламу з профілактики ВІЛ-інфекції у вигляді плаката.

Хід роботи

1. Визначте мету, яку ви обрали при створенні плаката.

2. Зберіть інформацію, необхідну для створення плаката.

3. Ознайомтеся з тією соціальною рекламою, яка вже створена іншими.

4. Визначте, до кого звернений ваш плакат, яким має бути його зміст, форма, графічне рішення.

5. Обміркуйте кілька варіантів плаката і виберіть найкращий. 

6. Намалюйте його.

 

СТОРІНКА 46

Повторюємо розділ «Психічна і духовна складові здоров'я»

1. У чому полягають особливості психічного розвитку підлітків?

2. Які чинники впливають на прийняття рішень і формування звичок?

3. У чому переваги адекватної самооцінки?

4. Що ви знаєте про наслідки активного й пасивного куріння?

5. Що ви знаєте про наслідки зловживання алкоголем?

6. Наведіть приклади корисних і шкідливих звичок.

7. Чим відрізняється соціальна й комерційна реклама?

8. Як виявляти перебільшену й неправдиву інформацію в рекламі?

9. Як ВІЛ-інфекція впливає на організм людини?

10. Як протидіяти тиску небезпечної компанії?

11. Чим відрізняються ВІЛ і СНІД?

12. Як слід відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей?

 

СТОРІНКА 47

Кросворд «Розвиток»

 1. Процес виконання дій чи розумових операцій, спрямований на досягнення певної мети.

2. Оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, рис характеру та місця серед інших людей. Самооцінка.

3. Типові для людини дії або риси поведінки, які стали її потребою. Звички.

4. Способи виконання дій, при яких вони в силу частого повторювання стають автоматизованими. Навички.

5. Сукупність симптомів (ознак) захворювання. Синдром.

6. Юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Підлітки.

7. Терпимість по відношенню до іншої людини. Толерантність.

8. Інформація про фірму, бренд, товар, послугу, поширювана в будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів. Реклама.