СТОРІНКА 49.

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я. 

Тема 1. Соціальне благополуччя/ СПІЛКУВАННЯ І ЗДОРОВ'Я. Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Спілкування — це спосіб комунікації з іншими людьми.

Спілкування можна умовно поділити на вербальне (усне та письмове) та невербальне (жести, міміка, інтонація, сила та тембр голосу тощо).

Культура спілкування — це складова частина культури людини.

1. Закінчіть речення.

Комунікація — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між співрозмовниками.

2 Установіть відповідність між малюнками і способами комунікації, які на них відображені.

А Візуальна комунікація

Б Письмова комунікація 

В Усна комунікація

АБВ

312

З. Позначте фрази, які при відповіді на телефонний дзвінок створюють основу для доброзичливого спілкування («+»), і ті, що не створюють(«-»).

- А «Це хто?» 

- Б «Що вам треба?» 

+ В «Так, я вас слухаю» 

- Г «Алло! Алло! Хто дзвонить?!» 

+ Д «Алло! Куди ви телефонуєте?»

4. Доповніть правила спілкування.

1 . Ставтеся до співрозмовника доброзичливо. 

2. Намагайтеся вислухати.

3. Гарно розмовляйте.

4. Використовуйте невербальні сигнали.

5. Уникайте непорозуміння.

5 Поділіться своїми думками.

— Чи є в людини такий вибір: спілкуватися або не спілкуватися? Чи може вона взагалі не спілкуватися з іншими?

— Слово «спілкування» і слово «спільно» мають один корінь. Як ви вважаєте, чому?

— Для спілкування потрібні хоча б двоє людей. 

— Так, спілкування властиве спільноті людей.

 

СТОРІНКА 50

Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров'я.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Стилі спілкування можуть бути: пасивними, агресивними і упевненими.

Упевнена поведінка може впливати на здоров'я, успіх у житті, душевний спокій.

1. Виберіть і позначте ознаки впевненої поведінки.

А надмірна образливість

Б невимушеність жестів і поз

В тихий і боязкий голос 

Г відчуття внутрішньої сили

Д скутість рухів, неприродність жестів

Е виразна мова

Є позитивне сприйняття світу

Ж відчуття провини

З відчуття повного контролю над ситуацією

2. Яку поведінку продемонстрував кожен з хлопчиків?

Активну       Агресивну             Пасивну.

3. Установіть відповідність між ситуаціями та стилями спілкування.

Д агресивний стиль спілкування.

3. Вітя сказав своєму другові Грицю: «Швидко дай свій зошит, я спишу домашнє завдання»,— і вирвав зошит з рук Гриця.

Б пасивний стиль спілкування.

1. Мишка друзі довго вмовляли піти на ковзанку, Він відповідав, що подумає, бо сумнівається, чи варто йти. Урешті хлопчик погодився, але так нікуди й не пішов.

В упевнений стиль спілкування.

2. Світланка попросила Ігоря допомогти їй полити квіти у класі. Коли Ігор відмовився, вона нагадала йому, що, по-перше, він теж черговий і це його обов'язок, а по-друге, квіти красиві і можуть зів'янути. Ігор допоміг їй.

А Б В
3 1 2

 

СТОРІНКА 52

Практична робота № 16 Відпрацювання навичок упевненої поведінки в життєвих ситуаціях

Мета: відпрацювати навички упевненої поведінки в ситуації, коли треба зробити презентацію якогось проекту (наприклад, проекту «Спілкування і здоров'я»).

Хід роботи

1. Ознайомтеся з інформацією про основні характеристики впевненої поведінки.

Впевнена людина:

• досить точно уявляє свою мету і діє таким чином, щоб досягнути її;

• розуміє, що мета повинна бути реалістичною, конкретною і позитивною;

• орієнтована на подолання перешкод, що виникають, а не на переживання з їхнього приводу;

• здатна змінювати стиль свого спілкування залежно від того, з якими співрозмовниками вона контактує і в яких умовах це відбувається;

• адекватно реагує на ситуацію, що змінюється;

• спрямована на побудову конструктивних стосунків з людьми, на співпрацю;

• докладає зусиль для досягнення своїх цілей, але робить це по можливості не на шкоду інтересам інших людей.

2. Проаналізуйте, чи часто ви говорите самі собі: «У мене нічого не вийде», «Я не гідний поваги», «Я недостатньо...», «Я нецікавий співрозмовник». Чи сприяє це впевненій поведінці? Чи допомагає хоч одна із цих думок гарним учинкам? До чого призводять подібні думки?

Приводять до невпевненості, заниженої самооцінки, самотності.

3. Проаналізуйте, чи часто ви говорите самі собі: «У мене все вийде!», «Я можу це зробити», «Я можу і досягну успіху!», «Я зроблю це!», «Я добра, чуйна людина». Чи сприяє це впевненій поведінці? Чи допомагає хоч одна із цих думок гарним учинкам? До чого призводять подібні думки? 

До досягнення успіху, впевненості у своїх силах, активності. 

4. Дайте відповіді на запитання: «Чи можу я змінювати стиль свого спілкування?», «Чи адекватно я реагую на ситуацію, що змінюється?», «Чи готовий я будувати конструктивні стосунки з людьми?», «Чи готовий я докладати зусиль для досягнення своїх цілей?»

5. Запишіть, яких змін ви хочете домогтися, щоб набути впевненості в собі.

1. Не ображатися на інших.

2. Розуміти усі невербальні сигнали співрозмовника.

3. Уникати вживання слів-паразитів.

6. Сформулюйте, які навички впевненої поведінки ви можете відпрацювати, працюючи над проектом.

1. Стати гарним співрозмовником.

2. Досягати мети.

3. Бути впевненим.

4. Уміти відмовлятися від небезпечних ситуацій.

 

СТОРІНКА 53

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищі.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Існують різні типи стосунків між людьми. Для кожного типу стосунків характерні свої особливості, про які треба знати і які необхідно враховувати при спілкуванні.

1. Установіть відповідність між малюнками і типами стосунків між людьми.

1 А родинні стосунки 

2 Б ділові стосунки 

3 В дружні стосунки

2 Позначте твердження «+» або «-»

+ А Дружні стосунку характеризуються доброзичливістю і розумінням один одного. 

- Б Уміння встановлювати і зберігати дружні стосунки не впливає на 

успішність людини 

+ В Дружба завжди добровільна й заснована на взаємній симпатії. 

- Г Друг повинен зробити все, чого б я не попросив. 

+ Д Друзі можуть ділитися своїми почуттями і страхами.

3 Позначте правильну відповідь.

1. Укажіть ситуацію, у якій між людьми склалися дружні стосунки.

А Мишко не допоміг Костику полагодити велосипед.

Б Юля купила для хворої сусідки продукти й допомогла приготувати обід.

В Денис образився на свого друга і не привітав його з днем народження. 

Г Миколка скинув з парти підручники й зошити Олі.

2. Важко жити в сім'ї, у якій: 

А панує взаєморозуміння й повага одне до одного 

Б усі тебе люблять 

В завжди весело

Г стосунки холодні й насторожені

3. Укажіть ситуацію, у якій у людей склалися погані стосунки, 

А Дмитрик завжди допомагає Оленці нести її портфель.

Б Леся завжди допомагає Юрчику робити домашнє завдання і дає його

списати, якщо хлопчик чогось не встиг зробити. 

В Марина відмовилася чергувати в класі разом з Борисом. 

Г Інна розповідає своїй старшій сестрі про все, що трапилося в школі.

4. Укажіть, які обов'язки в сім'ї ви можете виконувати, 

А забезпечувати сім'ю матеріально (тобто заробляти гроші) 

Б виховувати дітей, готувати їжу

В шити одяг, робити ремонт у своїй квартирі 

Г добре вчитися й допомагати мамі по господарству

 

СТОРІНКА 55.

Практична робота № 17 Складання плану покращення міжособистісних стосунків.

Хід роботи

1. Запишіть ті риси свого характеру й особливості поведінки, які сприяють налагодженню хороших міжособистісних стосунків.

1. Доброзичливість.

2. Не сварюся і не сперечаюся.

3. Умію зберігати таємниці.

2. Запишіть ті риси свого характеру й особливості поведінки, які не сприяють налагодженню хороших міжособистісних стосунків.

1. Швидко ображаюся.

2. Не люблю критику.

3. 

3. Порівняйте списки. Який з них довший? Подумайте чому.

4. Запишіть, яких рис характеру й особливостей поведінки ви б хотіли набути для поліпшення міжособистісних стосунків.

1. Не ображатися.

2. Приймати зауваження друга.

3. 

 

СТОРІНКА 56

КОНФЛІКТИ І ЗДОРОВ'Я. Поняття конфлікту. Види і способи розв'язання конфліктів.

Пригадайте, що ви вже вивчили

Конфлікт — це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, позицій, цілей; частина стосунків між людьми.

1. Доповніть речення.

Спілкування не може протікати без конфліктів. У людей можуть бути різні цілі, інтереси, позиції, погляди. Іноді ці відмінності настільки великі, що виникає конфлікт

2. Закінчіть схему.

Конфлікти, можуть буди пов'язані з різними:

Цілями            Рівнем культури       Цінностями

Інтересами     Смаками               Поглядами   

3. Позначте правильну відповідь.

1. Буває так, що вам доручили спільну справу, наприклад підготувати концерт до Нового року. Але кожен учасник подій бачить цей концерт по-своєму. Виникає конфлікт, пов'язаний з:

А різним рівнем культури 

Б різними ідеями

В діловими розбіжностями 

Г різними цінностями

2. Конфлікт — це: 

А зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій чи поглядів 

Б збіг цілей, інтересів, позицій чи поглядів

В здатність зрозуміти зміст і значення чого-небудь і досягти завдяки цьому бажаного результату 

Г нездатність зрозуміти зміст і значення чого-небудь і досягти завдяки цьому бажаного результату

3. На вулиці підліток кинув під ноги упаковку з-під чипсів. Перехожий зробив йому зауваження. Підліток у відповідь став грубіянити. Який виник конфлікт?

А конфлікт цілей 

Б конфлікт норм поведінки 

В конфлікт смаків 

Г конфлікт ідей

4. Однокласник забирає в дівчинки портфель, щоб допомогти, але вона думає, що він хоче її образити. Виникає конфлікт, пов'язаний з:

А діловими розбіжностями 

Б нерозумінням

В різними цінностями 

Г різними смаками

 

СТОРІНКА 57.

Конструктивне розв'язання конфліктів. Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях.

Пригадайте, що ви вже вивчили.

Не чиніть по відношенню до інших так, як би ви не хотіли, щоб вони чинили з вами.

1. Уставте в речення пропущені слова.

Вирішення конфлікту передбачає, що люди говорять спокійно, не переривають співрозмовника, не вживають образливих слів, уважно слухають і намагаються зрозуміти один одного, уникають конфліктів.

2. Доповніть правила поведінки в конфліктній ситуації.

1. Розв'язуючи конфлікт, будьте спокійними і чемними.

2. Сприймати іншу точку зору.

3. Обговорити проблему

4. Поважати співрозмовника

5. Не сваритися і не сперечатися

6. Не ображати співрозмовника

3. Установіть відповідність між позицією в конфліктній ситуації і поведінкою

Позиція 

1 агресивна 

2 пасивна

3 конструктивна

Поведінка

А ви активно спілкуєтеся з протилежною стороною, аналізуєте свої та чужі інтереси і шукаєте реальний шлях до розв'язання конфлікту

Б ви пішли, не розв'язавши конфлікту 

В ви не хочете нікого слухати, кричите, розпускаєте руки і можете навіть завдати шкоди оточуючим

1 2 3
В Б А

4. Позначте правильну відповідь.

1. Укажіть стиль поведінки, який є найефективнішим у розв'язанні конфліктної ситуації:

А стиль конкуренції 

Б стиль співробітництва 

В стиль ухиляння 

Г стиль пристосування

2. Неконструктивний конфлікт відрізняється від конструктивного тим, що учасники конфлікту:

А поводяться коректно

Б уважно вислуховують одне одного 

В кричать і ображають одне одного 

Г намагаються зрозуміти один одного

3. Конструктивний конфлікт відрізняється від неконструктивного тим, що учасники конфлікту:

А ображають одне одного 

Б не використовують логічних аргументів

В намагаються зрозуміти одне одного 

Г розривають ділові стосунки

5. Ви і ваш однокласник уподобали одне й те саме місце в першому ряду шкільного актового залу. Кожен хоче його зайняти. Опишіть, що ви будете робити, займаючи:

а) агресивну позицію;

б) пасивну позицію;

в) конструктивну позицію;

а) битися і штовхати однокласника, намагатися самому зайняти місце;

б) мовчки пересісти на друге місце;

г) спробувати домовитися, переконати пересісти, або пересісти самому, щоб уникнути конфлікту. 

 

СТОРІНКА 59

Практична робота № 18 Моделювання ситуації з конструктивним розв'язанням конфліктів.

1. Розгляньте ситуацію: шестикласниця Настя сказала Галі, що Віта вважає її дурною. Галі стало прикро.

2. Проаналізуйте наслідки різних способів розв'язання конфлікту.

Перший спосіб: Галя йде і каже Віті, що вона сама дурна, можливо, навіть кричить на неї. Віта, оскільки вона нічого не говорила про Галю, образилася.

Другий спосіб: Галя запитує у Віти, чи говорила вона про неї що-небудь погане. Віта каже, що ні, але Галя їй не вірить і звинувачує в обмані. Віта, оскільки вона нічого не говорила, образилася.

Третій спосіб: Галя взагалі не звертає уваги на те, що їй сказала Настя, бо добре знає Віту й розуміє, що вона не могла такого сказати. Галя з Вітою залишилися подругами. Настя образилася на Галю, оскільки та не звернула уваги на її слова й на неї саму.

Четвертий спосіб: Галя запрошує Настю та Віту для спільної розмови, щоб з'ясувати, навіщо Настя передала Галі те, що нібито сказала Віта. Дівчатка з'ясовують свої стосунки. Можливо, Настя просто хотіла спілкуватися з подругами, але не знала, як це зробити. Галя зрозуміла, що Віта не має до цієї ситуації жодного стосунку, а Настя просто не знає, як привернути до себе увагу.

3. Зробіть висновки.

Щоб не виникали конфліктні ситуації треба

1) бути доброзичливим;

2) не обмовляти інших;

3) уміти домовлятися.

 

СТОРІНКА 60

Практична робота № 19. Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.

1. Проаналізуйте ситуацію: два однокласники чергують, і їм треба підмести в класі підлогу, але ніхто з них цього робити не хоче. Кожен наполягає на тому, щоб це зробив інший.

2. Наведіть усі можливі способи поведінки шестикласників у такому конфлікті та їхні результати.

3. Уявіть, що ви є учасниками такої ситуації. Розподіліть ролі і програйте ситуацію, контролюючи свою поведінку.

1. Ніхто з них не підмете, вчитель зробить обом зауваження.

2. Зроблять по черзі кожен половину роботи.

3. Для уникнення конфлікту один покаже приклад, як треба працювати.

 

СТОРІНКА 61

СТОСУНКИ З ОДНОЛІТКАМИ. Підліткові компанії. Ознаки дружніх, недружніх небезпечних компаній. Способи протидії агресії та насиллю в підлітковому середовищі.

Пригадайте, що ви вже вивчили.

Група — це спільнота людей , які об'єдналися для спільної роботи або спілкування.

Статус – це закріплені за членами групи права і обов'язки, які вказують на їх місце в групі.

1. Доповніть визначення.

Агресія — це деструктивна поведінка, яка суперечить людям та завдає шкоди здоров'ю, майну.

2. Доповніть речення.

Агресія підлітків може виражатися по-різному: фізична агресія, коли підліток застосовує грубу силу, вербальна агресія, коли підліток використовує нецензурні слова.

3. Позначте правильну відповідь.

1. Які стосунки не відповідають ознакам дружньої компанії? 

А про все, що відбувається в компанії, можна розповісти дорослим

Б у компанії є люди, яких принижують і ображають 

В у компанії вами ніхто не командує 

Г до вас, як і до всіх членів групи, ставляться з повагою

2. Які стосунки відповідають ознакам дружньої компанії? 

А у компанії всі ставляться один до одного доброзичливо

Б у компанії вживають алкоголь, лаються, втягують вас у бійку

В вам забороняють розповідати дорослим, що з вами відбувається, оголошують усе, що стосується компанії, таємницею 

Г вас змушують чинити протиправні дії

3. Укажіть приклад недружніх стосунків.

А у компанії обговорюють книжку, яку ви не читали; вам дають цю книжку і пропонують обговорити її після того, як ви з нею ознайомитеся 

Б у компанії готові вислухати вашу розповідь про те, які проблеми вас хвилюють 

В у компанії вас ображають

Г у компанії готові вам допомогти, якщо у вас трапилася біда

4. Яке висловлювання говорить про те, що між людьми склалися недружні стосунки?

А «Я готовий тебе вислухати і допомогти тобі» 

Б «У мене немає часу з тобою розмовляти»

В «Вибач, я зараз зайнятий, поговоримо пізніше» 

Г «Я хотів би уточнити, чи правильно я тебе розумію»

5. Які висловлювання говорять про те, що між людьми склалися дружні стосунки?

А «Це ваші проблеми» 

Б « Не приставай до мене з питаннями » 

В «Я хотів би знати вашу думку» 

Г «Мені байдуже, що ви думаєте»

 

СТОРІНКА 62.

Повторюємо розділ «Соціальна складова здоров'я»

1. Які види стосунків і методи їх покращення ви знаєте?

Стосунки є дружні та недружні. Також родинні (стосунки з близькими й родичами), приятельські (із приязними знайомими), товариські (у колективі, об'єднані інтересами), ділові (у колективі, об'єднані спільною працею), дружні (між людьми з однаковими поглядами, інтересами тощо).

2. Які чинники спричиняють розпалювання конфліктів?

1. Агресивна поведінка.

2. Зверхнє ставлення до інших.

3. Самовпевненість.

4. Жорстокість.

5. Неповага до іншого. 

6. Небажання дійти згоди.

7. Перебивання співрозмовника.

8. Перебільшена критика.

9. Завищена самооцінка.

3. Чим відрізняються вербальна і невербальна комунікація?

Вербальна комунікація усна чи письмова за допомогою слів, невербальна за допомогою жестів, сили голосу, міміки, інтонації. 

4. Чим відрізняються конфлікти поглядів і конфлікти інтересів?

Вид конфліктів

Спосіб розв'язання

Конфлікти поглядів

Розбіжності в переко­наннях, поглядах, уподо­баннях, смаках.

Наприклад, який одяг носити, яку музику слу­хати, за яку спортивну команду вболівати, яку зачіску зробити

Толерантне ставлення до поглядів інших. Завжди слід пам'ятати, що думка іншої людини заслуговує на повагу. Тому іноді краще не брати участі в суперечках про їжу, моду, хобі, манеру поведінки. Не дарма кажуть: «На колір і смак товариш не всяк». У таких конфліктних ситуаціях кожний залишається при своїй думці, а стосунки можна зруйнувати. Тому слід шукати те, що об'єднує співроз­мовників

Конфлікти інтересів

Зіткнення цілей, інтере­сів, потреб двох осіб або груп людей.

Наприклад, це може бути боротьба за лідер­ство в групі. Бажання переглядати телепере­дачу тоді, коли потрібно допомогти в домашніх справах. Бажання одно­часно користуватися одним комп'ютером

Ухилення від конфлікту. Зволікати з рішенням проблеми, ігнорувати її розв'язання.

Пристосування, або поступка. На

все погоджуватися, ігнорувати власні інтереси, робити те, що вирішать інші.

Суперництво, конкуренція. Нав'язувати власну точку зору будь-яким способом, задовольняти власні цілі, незважаючи на інтереси інших. Тиснути на спів­розмовника, застосовувати образливі слова.

Співробітництво, уміння домовлятися.

Намагатися зрозуміти причини виник­нення конфлікту. Під час обговорення поважати одне одного, уважно слухати, намагатися зрозуміти позицію інших учасників конфлікту. Уміти йти на вза­ємні поступки. Шукати рішення, яке задовольняє всіх

5. У чому полягають особливості спілкування з дорослими?

Іноді в сім'ї виникають непорозуміння через те, що дорослі контролюють кожен вчинок молодших членів родини. Іноді, навпаки, приділяють їм мало уваги, що негативно впливає у підлітковому віці. 

6. У чому полягають особливості спілкування з однолітками?

Однолітки часто більше впливають одне на одного, ніж дорослі. До думок ровесників прислуховуються уважніше, ніж до порад старших, що іноді приводить до незважених рішень і дій.

7. Як конфлікти впливають на здоров'я?

При конфліктах зростає емоційне напруження, а розрив стосунків веде до пригнічення, погіршення самопочуття, настрою, що негативно впливає на здоров'я.

8. Доведіть необхідність конструктивного розв'язання конфліктів.

Краще запобігти конфлікту, ніж потім переживати його наслідки.

9. Чому важливо толерантно ставитися до поглядів, переконань і потреб інших людей? 

Оскільки у кожної людини своє бачення світу, толерантне ставлення сприяє уникненню конфліктів.

10. Яким чином можна уникати непорозумінь у спілкуванні?

Вчитися керувати своїми емоціями, толерантно ставитись до інших, мати добрі наміри, впевнену поведінку, конструктивно розв'язувати конфлікти. 

11. Якими є ознаки впевненої поведінки людини?

Ознаки впевненої поведінки людей:

• відстоюють власну точку зору, зважаючи на думки співрозмовників;

• поважають думки й почуття інших;

• упевнені в собі;

• говорять спокійно, доброзичливо;

• вираз обличчя приязний;

• жести нерізкі;

• уважні, ввічливі;

• ставляться з повагою й увагою до співрозмовника;

• володіють навичками активного слухання;

• знають, чого прагнуть;

• уміють ввічливо, але рішуче відмовитися від небезпечних пропозицій.

12. Що саме — впевненість чи самовпевненість — стає на заваді авторитету серед товаришів?

Самовпевненість стає на заваді. Бо поважають впевнених людей, саме у них багато друзів.

 

СТОРІНКА 63.

Кросворд «Спілкування»

1. Деструктивна поведінка, що суперечить нормам співіснування людей і завдає шкоди людям. Агресія.

2. Уміння здійснювати контроль над своїми діями з точки зору виконання прийнятих норм і правил. Відповідальність.

3. Діти одного віку. Однолітки.

4. Група людей, у якій всі відносини визначаються спільною діяльністю, тобто спільною роботою. Колектив.

5. Процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами. Комунікація.

6. Спільнота людей, які об'єдналися для спільної роботи або спілкування. Група.

7. Відкритість характеру, готовність поділитися, талант щирого, душевного спілкування з людьми незалежно від їхніх поглядів і переконань. Доброзичливість.

8. Закріплені за людиною права й обов'язки, які говорять про її місце в групі. Статус.

9. Група людей, які проводять разом час. Компанія.

10. Здатність зрозуміти зміст і значення чого-небудь та досягти завдяки цьому бажаного результату. Розуміння.

11. Наука, що вивчає поведінку людини. Психологія.