4. ОРГАНИ І СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН.

З тканин складаються органи тварин. Орган — це частина організму, яка має певну будову (складається зі спеціалізованих тканин) і виконує певні функції. Окремий орган діє не ізольовано, а у взаємодії з іншими органами утворюють у тварин системи органів, що забезпечують найважливіші процеси життєдіяльності.

У тварин є такі системи органів: опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, статева.

Система органів

Особливості будови

Функції

Покриви тіла

Можуть бути жорсткими, м'якими і легкопроникними для рідин та газів. Представлені кутикулою або шкірою, мають похідні як луски, пір'я, шерсть тощо.

Захищають організм від механічних пошкоджень та проникнення паразитів та патогенних мікроорганізмів, відіграють роль у диханні та виділенні

Опорно-рухова система

Система складається зі скелету (містить тверді речовини - хітин, хрящову, кісткову тканини) і скелетних м'язів або шкірно-м'язового мішка (містить рідину). Розрізняють скелет зовнішній (у членистоногих: комахи, ракоподібні, при рості вони дорощують скелет або линяють) та внутрішній (у хордових: риби, птахи, ссавці)

Забезпечує рух тіла, опору і захист внутрішніх органів

Травна система

Травна система — група послідовно розміщених органів (рот, глотка, страво­хід, шлунок, кишечник, травні залози – слинна залоза, підшлункова залоза, печінка). Система починається ротовим отвором, основу складає кишечник, закінчується анальним отвором (у деяких тварин відсутній).

Забез­печує поглинання та подрібнення, перетравлення їжі, всмоктування поживних ре­човин та виділення неперетравлених залишків.

Чим ефективніше працює травна система, тим більше енергії організм отримує

Дихальна система

Представлена зябрами (у водних організмів), трахеями (у комах), легенями (наземних організмів), усією поверхнею тіла (у дрібних тварин та паразитів)

Забезпечує процес дихання (надходження в організм кисню і виділення з нього вуглекислого газу)

Видільна система

Представлена видільними трубочками (у черв'яків), мальпігієвими судинами (у членистоногих), нирками (у хребетних), видільними залозами . До органів виділення відносять нирки (хребетних) і

Збирає шкід­ливі та непотрібні продукти обміну речовин з крові чи інших рідин ор­ганізму і виводять їх назовні. Чим інтенсивніший обмін речовин, тим краще повинна працювати видільна система

Кровоносна (транспортна) система

Складається із кровоносних судин і серця.

Виділяють замкнену (кров рухається по судинах) та незамкнену (кров потрапляє в порожнину тіла) кровоносну систему. У складі кровоносної системи розрізняють артерії (судини, по яких кров рухається до серця), вени (судини, по яких кров рухається від серця), капіляри (судини, у яких відбуваються процеси обміну між кров'ю і тканинами)

Транспорт речовин усередині організму та забезпечення імунітету.

Чим краще розвинена система, тим інтенсивніший обмін речовин та активніша тварина

Нервова система

Складається з головного та спинного мозку, нервових вузлів та нервів, також взаємодіє з органами чуття (зір, слух, нюх, смак, рівновага, дотик)

Забезпечує реакцію на зовнішні подразники, координує роботу різних органів та систем організму, органи чуття забезпечують зв'язок із зовнішнім середовищем.

Ендокринна система

Складається із залоз внутрішньої секреції – ендокринних залоз (органів, що продукують і виділяють у кров гормони). Гормони - особливі біологічно активні речовини, які регулюють роботу багатьох органів - вплива­ють на ріст організму, на засвоєння клітинами глюкози чи об'єм сечі, утвореної в нирках тощо.

Регулює діяльність різних тканин, органів та систем організму.

Гормони впли­вають на поведінку та життєві функції організму (гормон адреналін примушує частіше битися серце, підвищує кров'яний тиск, збільшує розщеплювання у м'язах речовин, що дають енергію, від цього підвищується сила, швидкість, витривалість і організм отримує більше шансів вижити в екстремальних умовах

Статева система

Представлена статевими залозами, що виробляють статеві клітини (у статевих органах самок – яєчниках – утворюються жіночі статеві клі­тини — яйцеклітини, у статевих органах самців – сім'яниках – утворю­ються чоловічі статеві клітини — сперматозоїди), і протоками для їх виводу. Крім того, є додаткові статеві органи, які забезпечують запліднення, відкладання яєць, а та­кож народження нащадків.

забезпечує процес розмноження організмів

План будови тварин – особливості будови органів та їх систем, різне їхнє взаємне розташування, за яким можна відрізнити одні групи тварин від інших. Так всі комахи мають тіло, що вкрите зовнішнім скелетом і розділене на три відділи тіла і три пари ніг; у представника павукоподібних — павука –  два відділи тіла і чотири пари ніг; наземні хребетні тварини мають внутрішній скелет з осьовою частиною — хребтом, а також голову, тулуб і дві пари ніг.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Яку роль в організмі тварин відіграє опорно-рухова система?

Опорно-рухова система складається у більшості тварин зі скелета і м'язів, що прикріплені до скелета; у тварин, які не мають твердого скелета (черви), м'язи разом з покривами тіла формують різновид опорно-рухової системи –  шкірно-м'язовий мішок.

Опорно-рухова система виконує опорну, рухову та захисну функції 

2. Назвіть складові кровоносної системи. Які функції вони виконують?

Кровоносна система складається з кровоносних судин (по них тече кров та відбувається обмін речовинами) і серця (порожнистий орган, утворений спеціальними серцевими м'язами, який забезпечує кровообіг). Кровоносна система забезпечує рух крові по судинах–кровообіг (де кров бере участь у газообміні та виконує функцію транспортування речовин по організму, виконує функцію захисту від хвороб, тобто забезпечує імунітет у тварин).

3. Які органи забезпечують газообмін у тварин?

Дихальна система забезпечує газообмін: постачає в організм кисень (необхідний для дихання, яке відбувається у мітохондріях клітин) і виводить вуглекислий газ. Газообмін забезпечують зябра (тварини, що живуть у воді – молюски, ракоподібні, риби); легені (наземних тварини плазуни, птахи, ссавці), трахеї (комахи). Тварини, які не мають спеціальних органів (черви, земноводні) дихають поверхнею шкіри.

4. Поясніть значення органів чуття у житті тварин.

У більшості тварин розвинені органи чуття (вони складаються із рецепторів – чутливих нервових закінчень, які реагують на подразнення певного типу, та різноманітних пристосувань для вловлювання, підсилювання і передачі цих подразнень). До органів чуття відносяться органи зору, слуху, нюху, рівноваги, смаку й дотику. 

5. Які системи органів управляють процесами життєдіяльності організму тварини?

Процесами життєдіяльності організму управляють ендокринна та нервова системи.

6. Яких тварин називають роздільностатевими, а яких — гермафродитами?

У статевих органах самок – яєчниках – утворюються жіночі статеві клітини — яйцеклітини, у статевих органах самців – сім'яниках – утворюються чоловічі статеві клітини — сперматозоїди. 

Тварини, у яких чоловічі і жіночі статеві залози й органи формуються у різних особин, називаються роздільностатевими організмами (собака); тварини, у яких одна особина має і чоловічі, і жіночі статеві органи, називають гермафродитами (дощовий черв'як). 

ЗАВДАННЯ

Упорядкуйте таблицю: встановіть відповідність між назвами систем органів, їхніми функціями та назвами органів, які відносяться до цих систем.

Система органів

Функції

Органи

Травна

Транспорт речовин по організму

Скелет, м'язи

Кровоносна

Газообмін

Яєчники, сім'яники

Ендокринна

Розмноження

Зябра, легені

Нервова

Перетравлення їжі, поглинання поживних речовин

Ендокринні залози

Дихальна

Сприйняття подразнень, регуля­ція роботи організму

Мозок, нервові вузли

Опорно-рухова

Утворення гормонів, регуляція роботи організму

Нирки

Статева

Виведення шкідливих продуктів обміну

Шлунок, кишечник

Видільна

Опора та захист для внутрішніх органів, рух тіла

Серце, судини

Упорядкована таблиця.

Система органів

Функції

Органи

Травна

Перетравлення їжі, поглинання поживних речовин

Шлунок, кишечник

Кровоносна

Транспорт речовин по організму

Серце, судини

Ендокринна

Утворення гормонів, регуляція роботи організму

Ендокринні залози

Нервова

Сприйняття подразнень, регуля­ція роботи організму

Мозок, нервові вузли

Дихальна

Газообмін

Зябра, легені

Опорно-рухова

Опора та захист для внутрішніх органів, рух тіла

Скелет, м'язи

Статева

Розмноження

Яєчники, сім'яники

Видільна

Виведення шкідливих продуктів обміну

Нирки

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Видільна система, гермафродити, гормони, дихальна система, ендокринна система, кровоносна система, нервова система, опорно-рухова система, орган, роздільностатевий організм, система органів, статева система, травна система, шкірно-м'язовий мішок.