§ 5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН.

Вченими знайдено і описано близько 2 млн видів як сучасних так і викопних тварин (вони постійно відкривають нові види сучасних тварин, особливо комах, а вчені-палеонтологи знаходять нові види викопних тварин).

Класифікувати у певному порядку можна будь-які речі, що мають спільні риси. Наука, яка визначає правила і принципи побудови системи, називається систематикою. 

Сучасна система класифікації живих організмів (основою є подібність будови організмів) – ієрархічна (всі об'єкти в ній поділяються на групи, які підпорядковані одна одній, тобто мають різні ранги).

Класифікація царства рослин : відділ, клас, порядок, родина, рід, вид.

Класифікація царства тварин : тип, клас, ряд, родина, рід, вид. Види тварин об'єднуються в роди (віслюки, коні, зебри, кулани відносяться до роду Кінь); роди об'єднані в родини (рід Кінь відноситься до родини Коневі; рід Вовки разом з родами Лисиці, Песці, Єнотоподібні собаки та ін. — до родини Псові); родини об'єднані у ряди (родина Коневі разом з родинами Носорогових і Тапірових відноситься до ряду Непарнокопиті, родина Псові разом з родинами Котячі й Медвежі входить до ряду Хижі); близькі між собою ряди об'єднуються у класи (ряди Непарнокопиті, Парнокопиті, Хижі разом з іншими об'єднані в клас Ссавці); класи входять до складу типів (класи Ссавці, Птахи, Плазуни, Земноводні та два класи риб мають схожий загальний план будови і об'єднані в тип Хордові).

Першу ієрархічну систему живих організмів, включаючи тварин, створив великий швецький вчений Карл Лінней (1707-1778), також Лінней запропонував назви для груп різних рангів.

За триста років, що минули після виходу в світ наукових праць Карла Ліннея, систематика тварин досягла значних успіхів: були описані сотні тисяч нових видів, які знайшли своє місце в системі, вивчення викопних решток дозволило прослідкувати появу та розвиток різних груп тварин. З'явилися нові способи досліджень, такі як електронна мікроскопія, молекулярна біологія, генетика. Все це дозволило проводити класифікацію тварин і будувати їх систему не тільки за зовнішньою подібністю, але й за дійсною спорідненістю (на основі порівняння ДНК).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке вид?

Вид — це сукупність особин живих організмів, що мешкають на певній території, мають подібну будову, спосіб життя, здатні схрещуватися між собою і давати плодюче потомство (поняття плодючості потомства дуже важливе, бо відомі численні випадки, коли різні види схрещуються між собою : люди здавна отримують нащадків віслюка і кобили — мулів, що мають цінні для господарства якості; проте самі мули потомства вже не дають – це означає, що віслюки і коні — різні види). Вид – одиниця класифікації, яку прийняв К. Лінней.

2. Які переваги має бінарна номенклатура?

Наукова назва виду складається з двох частин: першою, з великої літери, наводиться родова назва, а потім з маленької — видова. Такий спосіб створення видових назв називається бінарна номенклатура. Переваги - це зручно, зразу видно положення у класифікації.

Карл Лінней запропонував давати видам подвійні назви (це зручно, видно положення у класифікації, увійшло в практику і збереглося понині),що мають латинські назви (тоді латина була мовою науки, це правило збереглося і до сьогодні).

3. За допомогою мал. 14 назвіть види тварин, які входять до роду Кінь.

Осел дикий, Зебра Бурчелла, Кінь Пржевальського, Кінь свійський, Кулан.

4. Що таке ареал виду?

Ареал виду – територія поширення певного виду організмів. У будь-якому середовищі тварини живуть не всюди, а лише в місцях, найбільш придатних для їхнього існування (щуки віддають перевагу річкам з повільною течією та багатою водною рослинністю; солов'ї мешкають у вологих місцях, часто біля водойм).

ЗАВДАННЯ.

Користуючись текстом параграфа, розмістіть наведені назви в такому порядку: вид, рід, родина, ряд, клас, тип. Псові, Вовк звичайний, Хордові, Вовки, Хижі, Ссавці.

Тип Хордові, клас Ссавці, ряд Хижі, родина Вовки, рід Вовки, вид Вовк звичайний.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Ареал, бінарна номенклатура, вид, ієрархічна система, систематика, клас, класифікація, ряд, рід, родина, тип.