§ 6. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ.

Кишковопорожнинні – багатоклітинні тварини, тіло яких складається з двох шарів, травлення відбувається у кишковій порожнині, Мають примітивну нервову систему, зачатки органів чуття і особливі жалкі клітини. Класи Гідроїдні медузи, Сцифоїдні медузи, Коралові поліпи.

Характеристика

Тип Кишковопорожнинні

гідра звичайна

 

 

Зовнішня будова

Багатоклітинні організми з радіальною симетрією, тіло має форму мішка з одним ротовим отвором, оточене щупальцями

невелика тварина, завдовжки 1-2 см, тіло має ци­ліндричну форму. Нижнім кінцем тіла гідра прикріплюється до водних рослин або камін­ців, на верхньому кінці тіла гідри є рот, ото­чений 6-12 рухливими щупальцями.

Мешкають

Одиночні або колоніальні форми, переважно хижаки, водні мешканці

в прісних водоймах - озерах, ставках, заводях річок.

Розвиток

Прямий

 

Життєві форми

Переважно мають дві життєві форми – поліпи (ведуть донний прикріплений спосіб життя, нестатеве покоління) та медузи (плаваючий спосіб життя, статеве покоління). Коралові поліпи не мають стадії медузи.

Не має стадії медузи

Внутрішня будова (характерна ознака типу)

Їхнє тіло складається із двох шарів – ектодерми та ентодерми, між якими розташована мезоглея незначної товщини у поліпів та дуже великої у медуз.

Завдяки проміжним клітинам відбувається регенерація (властивість організмів відновлю­вати втрачені частини).

Опорно-рухова система

Шкірно-м'язовий мішок; можуть мати елементи скелета з хітину або карбонату кальцію (у коралових поліпів).

Окрім рухів щупалець, гідра здатна скоро­чуватись в разі небезпеки та переміщуватися з місця на місце

травна система

Рот і кишкова порожнина, неперетравлені рештки виводяться з кишкової порожнини через рот.

хижак, живить­ся мікроскопічними тваринами (найчастіше рачками)

Травлення

Відбувається у сліпій кишковій порожнині (проста або розділену на камери у поліпів або канали у медуз , яка підтримує зв'язок з навколишнім середовищем через рот). Наявне внутрішньопорожнинне (залозисті секреторні клітини ентодерми виділяють травні ферменти для початкового перетравлюванння), потім внутрішньоклітинне (в травних вакуолях епітеліальних клітин з псевдоніжками).

Відбувається у кишковій порожнині, розрізняють внутрішньопорожнинне та внутрішньоклітинне

Дихальна система

Відсутня

Дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає розчинений у воді кисень

Кровоносна система

відсутня

 

Видільна система

відсутня

неперетравлені рештки виводяться з кишкової порожнини через рот

нервова система дифузна

Має вигляд сітки (нервові клітини зірчастого типу майже рів­номірно розподілені під епітелієм і з'єднані між собою відростками), зачатки органів чуття та особливі жалкі клітини. У медуз є органи зору (примітивні світлочутливі вічка) та органи рівноваги.

зачатки органів чуття на підошві та біля рота

Будова жалких клітин (характерна ознака типу)

Складається з порожнини з отрутою та закрученої в спіраль нитки, служать для полювання на здобич та захисту.

 

розмноження

Статеве та нестатеве (брунькуванням). Гермафродити

Брунькування цілий рік та статеве восени (з про­міжних клітин ектодерми утворюються горбочки, у одних формуються чоловічі, а в інших — жіночі статеві клітини, че­рез розриви горбочка чоловічі статеві клітини виходять назовні, пливуть до жіночих клітин і запліднюють їх, після цього гідра гине, а заплідне­ні жіночі клітини вкриваються багатошаровою оболонкою й осідають на дно, весною вони перетворюються на маленьких гідр). Гермафродит, тому горбочки з клітинами обох типів можуть з'являтися на одній особині.

Представники

клас Гідроїдні медузи (звичайна гідра, чорноморська медуза Аврелія, тропічні медузи португальський кораблик, або фізалія, хрестовичок, медуза морська оса), клас Сцифоїдні медузи (медузи – гіганти - чорноморська медуза коренерот (найбільша медуза нашої фауни), медуза вухата) , клас Коралові поліпи (коралові по­ліпи актинії, корал морське перо, червоний корал, мадрепоровий корал)

 

Значення

фільтратори (живляться мікроско­пічними тваринами й бактеріями, відфіль­тровуючи їх з води); утворюють коралові рифи – важлива екосистема; деякі види медуз вживають у їжу в Японії та Китаї, скелет коралів використовують у промисловості;  з червоних та чорних коралів роблять ювелірні вироби

 

Радіальна, або променева симетрія,— тип симетрії, за якої через тіло можна провести нескінченне число площин симетрії, які розходяться радіально.

До складу ектодерми (зовнішнього шару) входять епітеліально-м'язові тканини зі скорочувальними повздовжніми волоконцями (забезпечує рух); жалкі клітини (переважна кількість міститься у щупальцях, функція захоплення здобичі та захист від небезпеки); проміжні (дають початок іншим клітинам, забезпечують регенерацію частин тіла).

До складу ентодерми (внутрішнього шару) входять епітеліальні клітини (клітини мають джгутики для переміщення вмістимого внутрішньої порожнини); м'язові зі скорочувальними волоконцями поперек тіла; травні з псевдоніжками (для захоплення їжі та перетравлення в травних вакуолях); залозисті (виділяють травні ферменти у кишкову порожнину); проміжні клітини.

Мезоглея – драглистий прошарок з міжклітинної речовини з невеликою кількістю клітин, що знаходиться між ектодермою та ентодермою. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Назвіть типи клітин зовнішнього шару гідри. Які функції вони виконують?

Зовнішній шар складається з 

епітеліально-м'язових клітин (які у верхній частині мають циліндричну форму, а в нижній містять довге м'язове волокно), ці клітини одночасно утворюють покрив тіла й забезпечують його скоротливість і рухливість;

зірчастих нервових клітин з відростками (містяться між епітеліально-м'язовими клітинами), ці клітини сприймають та передають сигнал на подразнення; 

особливих жалких клітин (розподілені по всій поверхні тіла, але найбільше їх біля рота і на щупальцях, всередині), ці клітини умертвляють здобич;

проміжних клітин, з цих клітин можуть утворюватись нові епітеліально-м'язові, нервові або жалкі клітини, забезпечується регенерація частин тіла

2. Як відбувається живлення гідри? Які клітини беруть участь у перетравленні їжі ?

Гідра хижак, жалкими клітинами ектодерми убиває здобич та щупальцями через рот направляє до кишкової порожнини – так відбувається живлення.

   У порожнині секреторні клітини ентодерми утворюють та виділяють у неї травні ферменти для початкового перетравлювання захопленої здобичі, джгутики епітеліально-м'язових клітини рухають і перемішують вміст кишкової порожнини для допомоги початковому перетравлюванню їжі (внутрішньопорожнинне травлення). 

Основу ентодерми складають особливі епітеліально-м'язові клітини, які здатні утворювати псевдоніжки і захоплювати ними часточки їжі та перетравлювати у травних вакуолях (оскільки ці клітини здійснюють внутрішньоклітинне травлення, їх іноді називають травними клітинами). 

3. Як відбувається нестатеве розмноження гідри?

Нестатеве розмноження гідра здійснює способом брунькування на протязі цілого року (Брунька формується на боковій частині тіла гідри спочатку у вигляді горбочка, потім у цього горбочка з'являються щупальці й рот, а наприкінці нова тварина відокремлюється від материнської гідри і починає самостійне життя). 

4. Яке значення для природи мають коралові поліпи?

Найбільше значення для природи поміж кишковопорожнинних мають коралові поліпи, вони переважно живуть колоніями, кожен поліп утворює зовнішній скелет, тому колонії коралових поліпів будують кораловий риф, що вважається однією з найбагатших морських екосистем (в коралових рифах живе величезна кількість різноманітних риб, ракоподібних, червів, молюсків, губок та інших морських тварин, які використовують корали як їжу та схованку; там найчистіша й прозора вода; іноді утворюються кільцеві коралові острови з лагунами). 

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Епітеліально-м'язова клітина, жалка клітина, кишкова порожнина, медуза, поліп, проміжна клітина, секреторна клітина.