§ 7 ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ.

Паразитизм — це форма відносин у природі, при яких один організм існує й живиться за рахунок іншого. До паразитичних червів відноситься тип Плоскі черви та тип Круглі черви.

Тип Плоскі черви (Клас Війчасті черви, клас Сисуни, клас Стьожкові) – тришарові організми без порожнини тіла.

Характеристика

Тип Плоскі черви

Клас Стьожкові

Зовнішня будова

Тіло цілісне або почленоване; листоподібної, стрічкоподібної; має двобічну симетрію; розміри від часток міліметра до 30 метрів; вільноживучі мають війки або паразити без війок з присосками зі щільним зовнішнім покривом (для протистояння ферментам хазяїна)

Довге стрічкоподібне почленоване тіло, мають голівку з присосками

 

Мешкають

У всіх водних, наземних середовищах, в інших організмах

Паразитують в організмі людини або наземної тварини

Розвиток

У вільноживучих – прямий, у паразитичних – непрямий (наявна стадія личинки)

непрямий

Внутрішня будова

Тришарові – мають ектодерму (зовнішній шар), мезодерму (середній шар представлений сполучною тканиною паренхімою), ентодерму (внутрішній шар). По­рожнини тіла у плоских червів немає (простір між внутрішніми органа­ми заповнений пухкою сполучною тканиною)

 

Опорно-рухова система

Шкірно-м'язовий мішок

 

Травна система

Складається з ротового отвору і двох відділів кишечника – переднього (глотка) і середнього, рештки виводяться через рот. Стьожкові черви не мають травної системи.

відсутня

Дихальна система

Відсутня

 

Газообмін (дихання)

дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає розчинений у воді кисень, а паразитичним анаеробним організмам кисень для дихання взагалі не потрібен.

 

Кровоносна система

відсутня

 

Газообмін

дихання відбувається усією поверхнею тіла

 

Видільна система

Представлена системою видільних каналів з видільними отворами клітинами пухкої  сполучної тканини

 

Нервова система вузлова

Поділяється на центральну (головні вузли – ганглії та нервові стовбури) та периферійну (нервові відростки), розміщена у передній частині. У вільноживучих наявні органи чуття – вирости для дотику, війки для механічних та хімічних подразників, очі, статоцисти – органи рівноваги; у паразитичних органи чуття недорозвинені

Нема органів чуття

Статева система

Складна (наявні статеві залози,що продукують чоловічі та жіночі статеві клітини, та протоки для забезпечення внутрішнього запліднення), більшість гермафродити.

 

Розмноження

Статеве, деякі війчасті здатні до нестатевого розмноження поділом організму.

 

Представники

Клас Сисуни (печінковий сисун, сисун ланцетоподібний, котячий сисун), клас Стьожкові черви (ціп'як свинячий, ціп'як бичачий, ехінокок, стьожак широкий)

 

Тип Круглі черви або Первиннопорожнинні – тришарове тіло не почленоване і вкрите кутикулою з круглим поперечним перерізом тіла, мають первинну порожнину.

Характеристика

Круглі черви або Первиннопорожнинні

клас Нематоди

Зовнішня будова

Тіло видовжене, не поділене на частини, веретеноподібне, кругле у поперечному перерізі, має двобічну симетрію; розміри від часток міліметра до 8 метрів; вільноживучі мають війки, паразити без війок з присосками зі щільним зовнішнім покривом (для протистояння ферментам хазяїна)

Тіло веретеноподібне

не поділене на частини, кругле в поперечному перерізі (звідси і назва типу), жовтого кольору. Розмір самок сягає 40 см, самці менші — до 30 см

Мешкають

У всіх водних, наземних середовищах, в інших організмах

Паразитують у кишечнику людини

Розвиток

У вільноживучих – прямий, у паразитичних – непрямий (наявна стадія личинки)

Непрямий (личинки ростуть в легенях)

Внутрішня будова

Тришарові – мають ектодерму (зовнішній шар), мезодерму (середній шар представлений сполучною тканиною паренхімою), ентодерму (внутрішній шар).

Між шкірно-м'язовим мішком і внутрішніми органами розташовується первинна порожнина тіла (без висилки епітеліальною тканиною) з рідиною.

є первинна порожнина тіла, заповнена рідиною під тиском (разом з ку­тикулою виконує опорну і транспортну функції)

Опорно-рухова система

Разом з багатошаровою щільною кутикулою (періодично скидають її та утворюють нову для росту, захищає від несприятливих умов) і епітелієм м'язи утворюють шкірно-м'язовий мішок. Роль гідростатичного кістяка відіграє первинна порожнина тіла з рідиною.

М'язи тільки повздовжні (скорочуючи по черзі то один, то інший тяж м'язів, вигинає тіло в боки, так  рухається проти току рідини в кишечнику), органів прикріплення вона не має.

 

 

Травна система наскрізна

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечника – переднього (глотка) і середнього й заднього, анального отвору.

Рідка їжа закачується через ротовий отвір, оточений губа­ми, за допомогою м'язистої глотки в кишечник, який є прямою трубкою

Дихальна система

Відсутня

 

Газообмін (дихання)

дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає розчинений у воді кисень, а паразитичним анаеробним організмам кисень для дихання взагалі не потрібен.

 

Кровоносна система

відсутня

 

Видільна система

Представлена системою видільних залоз, іноді – видільних каналів та отворів, як у пласких червів.

 

Нервова система

Складається з навкологлоткового нервового кільця й одного або кількох повздовжніх нервових стовбурів або мозкового ганглію з нервами. Органи чуття розвинені слабо.

 

Статева система

Наявна, організми роздільностатеві.

 

Розмноження

Статеве.

 

Представники

Аскариди, гострики, трихінела, волосоголовець, галова нематода, бурякова нематода, стеблова нематода картоплі, пшенична угриця, водяний волос

 

Значення

Сапротрофи (живляться рештками) беруть участь у ґрунтоутворенні; хижі нематоди регулюють чисельність інших організмів; є кормом для інших організмів; паразитичні спричинюють хвороби рослин (галова нематода, бурякова нематода, стеблова нематода картоплі, пшенична угриця), тварин та людей.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які ознаки є характерними для представників класу Сисуни (тип Плоскі черви)?

Зовнішній вигляд

овальне листо­подібне пласке без війок тіло з двома присосками (ротовою та черевною)

Життєвий цикл

характерна наявність декількох личинкових стадій, що мешкають у проміжному хазяїні, та до­росла стадія, що паразитує в організмі людини або наземної тварини

Примітивна травна система

харчуються тканинами, кров'ю і вмістом ки­шечника хазяїна, тому через ротовий отвір їжа находить у розгалужений ки­шечник (де остаточно перетравлюється і всмоктується), а неперетравлені залишки виводяться назовні через рот, тому що сисуни не мають анального отвору

Видільна система

в пухкій сполучній тканині є спеціальні клітини, від яких відходять видільні канальці, що відкрива­ються назовні в задній частині тіла

Нервова система

склада­ється з мозкових нервових вузлів, від яких відходять нервові стовбу­ри, з'єднані поперечними перетяж­ками, органів чуття немає.

Представники

печінковий сисун (паразит худоби), сисун ланцетоподібний (паразит овець), котячий сисун (паразит тварини і людини)

2. Як відбувається розвиток котячого сисуна?

З яєць, що потрапили у воду, виходять личинки, які проникають в тіло першого проміжного хазяїна – водних черевоногих молюсків (там проходить розвиток кількох личинкових стадій, остання з яких, що має хвіст і може активно плавати, виходить з молюска); завдяки спеціальним ферментам проникає через шкіру в тіло другого хазяїна — риби (там довго перебуває у вигляді цисти); якщо людина або наземна тварина з'їсть таку рибу, личинки залишаються живими і в кишечнику нового хазяїна перетворюються на дорослих паразитів, що починають продукувати яйця.

Дорослі котячі сисуни паразитують у травній системі людини, а також у котів, собак та свиней, завдаючи суттєвої шкоди своєму хазяїну.

Профілактика зараження котячим сисуном полягає у вживанні в їжу лише добре термічно обробленої прісноводної риби.

3. Чому корови заражаються печінковим сисуном, а котячим сисуном ні, а от людина — навпаки?

Печінковим сисуном заражаються травоїдні тварини, а котячим сисуном – після вживання риби з його личинками. Корова – травоїдна тварина, людина вживає також рибу.

Розвиток печінкового сисуна (є паразитом рогатої худоби і рідко зустрічається в людини). З яєць у воді вільноплаваюча личинка для розвитку проникає у проміжного хазяїна – молюска малого ставковика; потім личинка виходить у воду та пливе ближче до берега водойми і прикріплюються до травинки (там перебуває у вигляді цисти), коли таку травинку з'їсть травоїдна тварина, вона стає хазяїном (дорослий паразит продукує десятки тисяч яєць).

Людина може заразитися печінковим сисуном, якщо вживатиме в їжу немиті овочі, які вирощені біля водойми, або має погану звичку жувати травинку, зірвану на березі річки чи ставка.

4. Якими гельмінтами можна заразитися через: а) напівсире м'ясо, б) напівсиру рибу?

А) печінковим сисуном, ціп'яком свинячим, ціп'яком бичачим.

Б) котячим сисуном, стьожаком широким.

5. Які особливості будови свинячого ціп'яка ви знаєте?

Ціп'як свинячий  — це паразит людини і свійської або дикої свині. Особливості зовнішньої будови : тіло паразита складається з багатьох члеників, досягає 2-3 м, має кулясту голівку (з віночком  з гачків та 4 присосками), через великі розміри живуть поодиноко – є солітерами. Особливості внутрішньої будови: відсутня травна система.

 

6. Чому ехінокок вважають одним із найнебезпечніших гельмінтів?

Дорослі черви ехінокок паразитують в кишечнику вовків, лисиць і собак (продукують яйця, які з екскрементами потрапляють на траву або залишаються на шерсті тварин), далі личинкова стадія паразитує в організмі рослиноїдних тварин (оленів, косуль, корів, овець) або людини (найчастіше заражаються, контактуючи з мисливськими або бродячими собаками, на шерсті яких є яйця цього гельмінта).

Небезпека зараження людини ехінококом полягає в тому, що його личинкова стадія має вигляд пухлини розміром до 40 см (вона може утворюватися в різних органах – найчастіше в печінці), а видаляється лише завдяки хірургічному втручанню.

7. Як людина заражається аскаридою? До яких наслідків призводить аскаридоз?

Яйця аскариди потрапляють в організм людини з немитими овочами, фруктами або з брудною водою, тому хвороба, яку спричинюють аскариди, називається аскаридоз або «хвороба немитих рук».

Аскарида паразитує у кишечнику людини (з яєць в кишечнику людини виходять личинки, які з часом перетворюються на дорослих аскарид і продукує за один день до 200 000 яєць). Аскаридоз приводить до погіршення обміну речовин та може викликати алергічні реакції.

ЗАВДАННЯ

1. Нижче наведені правила, дотримання яких допоможе вберегтися від зараження найпоширенішими гельмінтами. Спробуйте самостійно доповнити ці правила положеннями щодо особистої гігієни.

Деякі правила профілактики зараження гельмінтами

1. Вживати в їжу лише добре термічно оброблені рибу й м'ясо.

2. Не купувати продукти на стихійних ринках.

3. Вживати в їжу лише добре вимиті овочі й фрукти.

4. Не пити сиру воду з водойм, не купатися у водоймах, біля яких є попереджуючі написи, що купання заборонене.

5. Уникати контакту з дикими і бродячими тваринами.

6. Додайте правила гігієни: мити руки після туалету та перед їдою.

2. Виберіть ознаки, які характерні: А) круглим червам і не властиві плоским, Б) плоским червам і не властиві круглим, В) обом типам червів:

1. Є порожнина тіла, заповнена рідиною.

2. Мають кутикулу, линяють при рості.

3. Проміжки між органами заповнені пухкою сполучною тканиною, немає порожнини тіла.

4. Мають шкірно-м'язовий мішок.

5. Нервова система утворена нервовими стовбурами і перетяжками.

6. Можуть бути анаеробами.

7. Травна система має два отвори — ротовий і анальний.

8. Травна система має тільки один отвір — ротовий.

А) ознаки, які характерні круглим червам і не властиві плоским.

1. Є порожнина тіла, заповнена рідиною.

2. Мають кутикулу, линяють при рості.

5. Нервова система утворена нервовими стовбурами і перетяжками.

7. Травна система має два отвори — ротовий і анальний.

Б) ознаки, які характерні плоским червам і не властиві круглим

3. Проміжки між органами заповнені пухкою сполучною тканиною, немає порожнини тіла.

8. Травна система має тільки один отвір — ротовий.

В) ознаки, які характерні обом типам червів:

4. Мають шкірно-м'язовий мішок.

5. Нервова система утворена нервовими стовбурами і перетяжками.

6. Можуть бути анаеробами.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Анаероб, гельмінт, кутикула, профілактика.