§ 8. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ.

Тип Кільчасті черви (клас Багатощетинкові черви, Малощетинкові черви, П'явки) – вільноживучі тришарові безхребетні з вторинною порожниною тіла та наскрізною травною системою, замкненою кровоносною системою, вузловою нервовою системою.

Характеристика

Тип Кільчасті черви

Клас Багатощетинкові черви

Зовнішня будова

Тіло поділене на сегменти (кільця), має двобічну симетрію; розміри від часток міліметра до 3 метрів переважно зі щетинками на поверхні.

Чітко виділяється головний відділ з кількох сегментів, на бічних сторонах є вирости (параподії – примітивні кінцівки) з багатьма щетинками

Мешкають

Вільноживучі, живуть у морях, прісних водоймах і ґрунті

Мул на березі моря

Розвиток

У малощетинкових та п'явок – прямий, у багатощетинкових – непрямий (наявна плаваюча личинка)

непрямий

Внутрішня будова

Тришарові – мають ектодерму, мезодерму, ентодерму.

Між шкірно-м'язовим мішком і внутрішніми органами розташовується вторинна (має висилку з епітелію) порожнина тіла з рідиною поділена на сегменти поперечними перегородками (виконує опорну функцію,  функцію транспортування поживних речо­вин, бере участь у накопиченні й видаленні шкід­ливих речовин та дозріванні статевих клітин).

 

 

Опорно-рухова система

Разом з багатошаровою щільною кутикулою (періодично скидають її та утворюють нову для росту, яка захищає від несприятливих умов) і епітелієм м'язи утворюють шкірно-м'язовий мішок. Роль гідростатичного кістяка відіграє вторинна порожнина тіла з рідиною у сегментах. М'язові волокна утворюють суцільний кільцевий шар і чотири смуги поздовжньої мускула­тури

Верхній шар утворюють кільцеві м'язи, нижній - повздовжні м'язи

Травна система наскрізна

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечника – передня кишка (глотка для подрібнення їжі), середня кишка (для остаточного перетравлення та всмоктування поживних речовин в стінки кишечника і потрапляння у кров), задня кишка;  анального отвору.

живиться напіврозкладеними залишками різних водних організмів.

Дихальна система

Переважно відсутня, у деяких наявні зябра.

відсутня

Газообмін (дихання)

дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає розчинений у воді кисень.

 

Кровоносна система замкнута

Замкнута кровоносна система складається з двох головних судин: спинної судини (рух крові вперед) та черевної (кров рухається назад). Вони з'єднуються кільцевими судинами. Залежно від наявності характерних для різних видів пігментів кров може бути червоною, зеленою або безбарвною.

 

Рух крові забезпечують м'язові стінки головних судин

Видільна система

Представлена видільними трубочками – метанефридіями – у кожному сегменті.

Представлена парними видільними трубочками у кожному сегменті та боковими видільними порами

Нервова система вузлова

Центральна нервова система складається  з парних мозкових вузлів над глоткою та під глоткою, що з'єднані у надглоткове кільце,  та пари повздовжніх нервових стовбурів – вузол черевного нервового ланцюжка. Периферійна – нервами, що відходять від вузлів. Розвинуті органи чуття (рівноваги, щетинки для дотику, очі).

у кожному сегменті пара великих мозкових вузлів та черевний нервовий ланцюжок. Органи чуття (очі, антени, вусики) розміщуються у головному відділі та органи рівноваги добре розвинені.

Статева система

Організми роздільностатеві та гермафродити.

Роздільностатевий організм

Розмноження

Статеве, іноді вегетативне поділом на частини

Статеве (запліднення зовнішнє) та вегетативне поділом на частини

Представники

Клас Малощетинкові (дощовий черв'як, трубочник, гігантський дощовий черв'як Мегасколідес), клас Багатощетинкові (нереїс, палоло, сидячі), клас П'явки (медична п'явка, псевдокінська, наземна )

 

Значення

Малощетинкові беруть участь у ґрунтоутворенні, трубочник очищує воду; паоло  використовують у їжу; багатощетинкові водні черви є кормом для інших тварин; багатощетинкові сидячі є фільтраторами, п'явки використовують у медицині

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як побудований шкірно-м'язовий мішок у багатощетинкового черв'яка?

Опорно-рухова система нереїса складається з двох шарів м'язів, які містяться під зовнішнім шаром епітелію. Верхній шар утворюють кільцеві м'язи, а під ним міститься шар повздовжніх м'язів. Разом з епітелієм вони утворюють шкірно-м'язовий мішок.

2. Які функції виконує порожнина тіла у кільчастих червів?

Вторинна порожнина тіла поділена на сегменти з рідиною поперечними перегородками і виконує опорну функцію,  функцію транспортування поживних речовин, бере участь у накопиченні й видаленні шкідливих речовин, дозріванні статевих клітин.

3. Як побудовані кровоносна і нервова системи у кільчастого черв'яка?

Замкнена кровоносна система має дві основні кровоносні судини — спинна і черевна, які з'єднані між собою численними кільцевими судинами. Кров рухається завдяки скороченню м'язів у стінках спинної судини. 

До складу нервової системи входить пара великих мозкових нервових вузлів та черевний нервовий ланцюжок, що складається з нервових вузлів, які містяться у кожному тулубовому сегменті та з'єднані між собою нервами. Органи чуття (очі, антени та вусики) у більшості рухомих багатощетинкових червів добре розвинені та розміщуються на головному відділі, є також органи рівноваги. 

4. Чим різняться травні системи нереїса і котячого сисуна?

Травна система нереїса складається з рота (міститься на черевній стороні головного відділу), трьох відділів кишечника (глотка, середня кишка, загальна кишка), анального отвору.

Травна система котячого сисуна складається з рота та двох відділів кишечника (глотка, середній відділ).

5. Як розмножуються багатощетинкові черви?

Багатощетинкові роздільностатеві організми. Розмножуються статево (запліднення зовнішнє, личинка плаваюча) та нестатево (черв'як ділиться на кілька частин, кожна з яких відновлює відсутні частини тіла).

6. Чому багатощетинкові черви мають таку назву?

На бічних сторонах кожного тулубового сегмента є вирости, що мають численні щетинки, за допомогою яких черв'як чіпляється за нерівності ґрунту і таким чином повзе вперед. Велика кількість щетинок на виростах дала відповідну назву цьому класу тварин.

ЗАВДАННЯ

Порівняйте будову та життєдіяльність круглих та кільчастих червів (на прикладі аскариди й нереїса), заповнивши в зошиті таку таблицю:

Ознаки

Аскарида людська(тип Круглі черви)

Нереїc (тип Кільчасті черви)

Середовище існування

Кишечник людини

Морське дно

Наявність сегментів тіла

відсутні

наявні

Будова покривів тіла

Під кутикулою шар повздовжніх м'язів

Під щільною багатошаровою кутикулою повздовжні та поперечні м'язів

Наявність і функції порожнини тіла

Первинна порожнина з рідиною (опорна функція)

Вторинна порожнина (опорна функція, транспортування поживних речо­вин, накопичення шкід­ливих речовин, дозріванні статевих клітин)

Будова травної системи

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечника – переднього (глотка) і середнього й заднього, анального отвору.

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечника (глотка, середня кишка, загальна кишка), анального отвору.

Наявність кровоносної системи

відсутня

Замкнута кровоносна система

Органи виділення

Представлена системою видільних каналів та отворів

Представлена парними видільними трубочками у кожному сегменті та боковими видільними порами

Будова нервової системи

Має мозковий ганглій з нервами.

Вузлова нервова система

Органи чуття

Розвинуті слабо

Добре розвинені органи чуття (очі, антени, вусики) розміщені у головному відділі

Роздільностатеві чи гермафродити

роздільностатеві

Роздільностатеві

Запліднення (зовнішнє чи внутрішнє)

внутрішнє

зовнішнє

Де розвиваються личинки

В кишечнику людини

Спочатку плаває, потім осідає на дно

Дайте відповіді на запитання: 1. Яка з тварин (нереїс чи аскарида) мають вищий рівень організації (складнішу будову та поведінку)? Чому ви так думаєте?

Нереїс має вищий рівень організації, бо вільноживучі, мають вторинну порожнину тіла, замкнену кровоносну систему, розвинуту вузлову нервову систему із органами чуття.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ.

Черевний нервовий ланцюжок.