§ 9 ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. КЛАСИ МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ І П'ЯВКИ.

Характеристика

Клас Малощетинкові черви

Клас П'явки

Зовнішня будова

Передня частина його тіла товстіша і заокруглена, а задня — тонша. Сегментоване тіло дощового черв'яка має коричнювато-червоний колір, не виражений головний відділ тіла. Щетинок мало, невеличкі, притиснені до тіла і спрямовані спереду назад (ними закріплюється у ґрунті),  наявний поясок. Зовні тіло не має кутикули, вкрите одношаровим епітелієм із залозистими клітинами (особливо багато на пояску)для виділення слизу і змащення (допомагає просуватись у ґрунті й захищає його тіло від пошкоджень)

Тіло поділене на сегменти, які видні на щільній кутикулі, проте зовнішні та внутрішні сегменти не співпадають. Має двобічну симетрію, наявна передня присоска навколо ротового отвору і задня присо­ски, головний відділ не розвинений, нема пояска та майже нема щетинок

Мешкають

У ґрунтових ходах, які прокладає

у вологому середовищі, наземні

Життєвий цикл

Прямий розвиток

Прямий розвиток

Внутрішня будова

 

 

Опорно-рухова система

За допомогою м'язів дощовий черв'як повзає і прокладає ходи (він із силою надавлює переднім кінцем тіла на поверхню

ґрунту і протискується в нього, а порожнина тіла виконує опорну функцію).

 

Травна система наскрізна

Передня кишка складається із  глотки (м'язовими стінками пресує ґрунт, допомагає заковтнути; у глотку відкриваються травні залози стравоходу), тонкого стравоходу (їжа прямує далі), вола (розширення стравоходу, де накопичується і змочується їжа),

шлунка (розширення, в якому їжа подрібнюється).

Постійно пропускає через свою травну систему ґрунт.

П'явки живляться кров'ю тварин або є хижаками. В спеціальних резервуарах у тілі може накопичуватись кров, якої вони насмоктались, тому можуть довгий час (до кількох тижнів) не їсти. Слинні залози виділяють особливу речовину гірудин, що перешкоджає згортанню крові.

Дихальна система

Відсутня

Відсутня

Газообмін (дихання)

дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає кисень з повітря

дихання відбувається усією поверхнею тіла, поглинає кисень з повітря

Кровоносна система замкнута

Рух крові забезпечує скорочення кільцевих судин

Рух крові забезпечує скорочення кільцевих судин

Видільна система

Представлена видільними трубочками у кожному сегменті.

 

Нервова система вузлова

Очі відсутні, їхню функцію виконують світлочутливі клітини

 

Статева система

гермафродити

гермафродити

Розмноження

Статеве всередині тіла, у кількох сегментах передньої частини їхнього тіла міститься спочатку чоловіча, а в наступних — жіноча статеві системи, тому запліднення перехресне (двома особинами)

Запліднення перехресне

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. У якому середовищі мешкають малощетинкові черви? Як вони пристосовані до життя в таких умовах?

Малощетинкові черви живуть переважно у ґрунті або прісних водоймах. Для просування у ґрунті мають розвинуту мускулатуру та слиз та дрібні щетинки для закріплення.

2. Користуючись малюнком 38 опишіть будову травної, кровоносної і нервової систем дощового черв'яка.

Травна система складається з кількох відділів: ротовий отвір веде в передню кишку, яка складається з глотки (розширення з м'язовими стінками пресують ґрунт, що містить поживні речовини, і допомагають його заковтнути; у глотку відкриваються травні залози), тонкого стравоходу (по якому їжа надходить у наступну частину травної системи), вола (розширення стравоходу, де накопичується і змочується їжа) та шлунка (розширення, в якому їжа подрібнюється). Із шлунка їжа потрапляє в середню кишку (де багато залозистих клітин виробляють травні ферменти, їжа остаточно перетравлюється, а поживні речовини всмоктуються в стінки кишечника і потрапляють у кров, що транспортує поживні речовини до всіх частин організму тварини), неперетравлені рештки у задню кишку, та анальний отвір. 

Кровоносна система замкнена, є спинна і черевна кровоносні судини, що з'єднані між собою численними кільцевими судинами, рух крові забезпечується скороченням м'язових стінок кільцевих судин.

Нервова система складається з великих мозкових вузлів, що містяться в передньому кінці тіла, і черевного нервового ланцюжка. Проте не розвинені органи чуття (їх забезпечують групи клітин поверхневого шару клітин шкіри, замість очей - світлочутливі клітини.

3. Яка роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення?

У ґрунтоутворенні черви перемішують ґрунт, знижують його кислотність, збагачують його органікою, збільшуючи тим самим родючість ґрунту. 

4. Для чого використовують медичних п'явок?

Медичні п'явки продукують велику кількість гірудину, який є незамінним препаратом при використанні систем штучного кровообігу в медицині, їх використовують також для зниження кров'яного тиску та профілактики інсультів. Їх штучно розводять (у природі вони зустрічаються рідко, бо є дуже чутливими до чистоти водойм). Медичні п'явки — це кілька видів (два види в Україні занесеними до Червоної книги України, тому ловити їх для медичних потреб заборонено).

5. Як відбувається розмноження дощових червів?

Дощові черви – гермафродити (у кількох сегментах передньої частини їхнього тіла міститься спочатку чоловіча, а в наступних — жіноча статеві системи, тому запліднення перехресне (двох особин), розвиток яєць відбувається в коконі, який відкладається в ґрунт, і завершується виходом сформованих маленьких черв'яків (прямий розвиток,тобто не має проміжних стадій).

ЗАВДАННЯ

1. Як змінюється довжина і товщина тіла черв'яка при скороченні кільцевих м'язів? 

Кільцеві м'язи забезпечують стискання тіла, воно стає тоншим і витягується.

Як змінюється довжина і товщина тіла черв'яка при скороченні поздовжніх м'язів? Уявно або з допомогою пластиліну змоделюйте такі скорочення і відповідні рухи черв'яка.

Повздовжні підтягують задню частину до передньої, довжина і товщина повертаються до попередніх розмірів.

2. Розмістіть у правильній послідовності органи травної системи дощового черв'яка: шлунок, воло, рот, глотка, задня кишка, анальний отвір, середня кишка, тонка частина стравоходу.

Рот, глотка, тонка частина стравоходу, воло, шлунок, середня кишка, задня кишка, анальний отвір.

3. Накресліть у зошиті й заповніть порівняльну таблицю особливостей будови та життєдіяльності представників класів Багатощетинкові черви, Малощетинкові черви і П'явки.

Ознаки

Багатощетинкові черви

Малощетинкові черви

П'явки

Бічні вирости сегментів тіла

наявні

нема

нема

Щетинки

багато

мало

нема

Поясок

нема

наявний

нема

Присоски

нема

нема

дві

Органи чуття

 

нема

нема

Роздільностатеві чи гермафродити

роздільностатеві

гермафродити

гермафродити

Розвиток(прямий чи непрямий)

непрямий

прямий

прямий

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ.

Воло, гірудин, глотка, ґрунтоутворення, залозиста клітина, поясок, стравохід, шлунок.