§ 10. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС РАКОПОДІБНІ.

Тип Членистоногі — найчисельніший за кількістю видів серед тварин (1 млн. тварин), тіло складається з неоднакових сегментів, які об'єднані у три відділи: голову, груди і черевце, мають почленовані кінцівки і хітиновий панцир — зовнішній скелет. 

7b_k_u2015_102

До цього типу відносяться класи Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

Характеристика

Тип Членистоногі

найбільший за кількістю видів тип тварин

Клас Ракоподібні

Зовнішня будова

Мають членисті кінцівки, зовнішній скелет, до складу якого входить особлива речовина хітин. Тіло поділене на окремі, не однакові сегменти, які

об'єднуються у три відділи: голова, груди і черевце. Мають двобічну симетрію,

Мають членисті кінцівки, зовнішній скелет, до складу якого входить особлива речовина хітин, тіло включає два відділи – голово груди і черевце, розміри рака досягають 15-17 см, має двобічну симетрію

Мешкають

у всіх основних водних і наземних середовищах, багато видів літають

у прісних водоймах з чистою водою (річках, озерах, ставках), зимують на дні водойми (зариваючись у мул), вдень річкові раки ховаються (під каменями, корчами або в норах, які викопують)

Розвиток

прямий

 

Внутрішня будова

Тришарові із вторинною порожниною

 

Опорно-рухова система

Скелет зовнішній - щільний хітиновий панцир (щоб

рости, скидають старий панцир, під яким утворюється новий).

Кутикула (міцний твердий хітиновий панцир зеленувато-чорного кольору) з м'язами виконує функцію зовнішнього скелета. Пересувається річковий рак за допомогою хо­дильних ніг або плавця.

Травна система наскрізна

Складається з рота та трьох відділів кишечника — переднього, середньо­го і заднього та анального отвору. Також є кілька залоз, що виділяють травні ферменти

Складається з ротового отвору (надходить їжа, уже подрібнена щелепами), глотки, стравоходу, двокамерного шлунку (у першій камері їжа подрібнюється, у другій – цідиться), кишечника (там перетравлюється завдяки ферментам печінки), печінка, анальний отвір

Живлення

 

Харчуються вночі, живляться водними рослинами, невеликими тваринами, але найчас­тіше залишками загиблих тварин (молюсків)

Дихальна система

У ракоподібних – зябра, комахоїдних – трахеї, павукоподібних – легеневі мішки, в найдрібніших – поверхня тіла. Зябра й легені членистоногих є видозміненими кінцівками, а трахеї — порожні трубочки, як заглиблення зовнішніх покривів (багаторазово галузяться, їхні кінцеві трубочки обплітають усі внутрішні органи організму)

подібні до пір'їни зябра прикріплені до відростків ходильних ніг і містяться у спеціальній порожнині в головогрудях, у зябрах багато заберних кровоносних судин, у яких кров збагачується киснем, а виділяє вуг­лекислий газ.

Незамкнена кровоносна система

Складається з серця, аорти і артерій (кров з коротких судин потрапляє в порожнину тіла, звідки надходить до серця через щілини у його стінках). Замість крові – гемолімфа.

Гемолімфа з киснем під час скорочення м'язів серця з коротких судин потрапляє в порожнину тіла, звідки повертається через його щілини стінок до серця і спрямовується по судинах до зябер, де збагачується киснем, і знову надходить у серце.

Видільна система

Представлена різними типами видільних залоз, мальпігієвими судинами й жировим тілом.

пара зелених залоз, що містяться в головогрудях і відкриваються назовні біля основи довгих вусиків

Нервова система вузлова

Нервова система складаєть­ся з головного мозку (ганглії, що злилися) і має три відділи та черевного нервового ланцюжка. Розвинуті органи чуття. Керуються рефлексами та інстинктом

Фасеткові очі, органи рівноваги — заглиблення з піщинкою в короткому вусику, стінки якого вкриті чутливими клітинами

Статева система

Організми роздільностатеві, іноді гермафродити

Організми роздільностатеві

Розмноження

Статеве, запліднення внутрішнє, але в деяких видів виявлено партеногенез (розмноження без запліднення).

Статеве, запліднення внутрішнє

Представники

клас Ракоподібні (річковий рак, вузькопалий річковий рак, широкопалий рак (занесений до Червоної книги України), краби, омари, лангусти, креветки, дафнії, циклопи, планктонні рачки – криль, мокриці),

 

Значення

Є важливими об'єктами промислу; кормом для інших тварин; ракоподібні мокриці беруть участь в ґрунтоутворенні

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які особливості зовнішньої будови членистоногих тварин?

Тіло вкрите щільним хітиновим панциром, який виконує функцію зовнішнього скелета, при рості линяють (скидають старий панцир, під яким утворюється новий). 

Тіло поділене на окремі та не однакові сегменти, які  об'єднуються у три відділи тіла: голова, груди і черевце. У ракоподібних і павукоподібних зливаються два передніх відділи тіла (голова і груди), утворюючи головогруди.

Голова, або головний відділ тіла, складається з кількох щільно з'єднаних сегментів, де містяться органи чуття (очі й вусики) та ротовий апарат.

Груди також складаються з кількох сегментів, на яких у всіх членистоногих є ходильні ноги, а крім цього у комах — крила, а у ракоподібних — органи дихання (зябра).

Черевце — це кілька майже однакових сегментів (у павукоподібних сегменти черевця, як правило, зливаються), де у павукоподібних та комах містяться статеві органи та дихальні отвори, у  ракоподібних є кінцівки (ніжки), які вони використовують у процесі розмноження.

Характерною особливістю цих тварин є почленовані кінцівки, саме ця особливість будови дала назву всьому типу.

2. Чим подібні й відмінні членистоногі тварини і кільчасті черви?

ЧЛЕНИСТОНОГІ

 

КІЛЬЧАСТІ

Відмінні риси

Сегменти неоднакові (сегменти об'єднують у три відділи);

почленовані кінцівки; хітиновий панцир та скелет; незамкнена кровоносна система, є серце, тече гемолімфа; розвиненіша нервова система та органи чуття; видільна система представлена різними типами видільних залоз, мальпігієвими судинами й жировим тілом; властиве статеве розмноження без запліднення; розвинена дихальна система.

Сегменти у вигляді кілець; щетинки або псевдоподії; кутикула та шкірно-м'язовий мішок; замкнена кровоносна система, нема серця, тече кров; видільна система представлена видільними трубочками у кожному сегменті; властиве вегетативне розмноження

Подібні риси

Сегментоване тіло, наскрізна травна система, тришарові організми із вторинною порожниною, розвинені органи чуття, властиве статеве розмноження

3. Які функції виконують вусики, щелепи, ходильні ноги та черевні ніжки річкового рака?

На передній частині головогрудей (голові) знаходяться дві пари вусиків (одна дуже довга, а друга коротка ) – органи дотику, нюху і смаку.

На нижній поверхні передньої частини головогрудей знаходяться три пари щелеп, якими рак подрібнює їжу і спрямовує її до рота.

На задній частині головогрудей (грудях) є 4 пари ходильних ніг — кінцівок, за допомогою яких рак переміщується по дну водойми; перша пара має великі клешні - ними рак захоплює здобич або відриває шматки, захищається від ворогів, відштовхується для руху назад.

Черевце рака складається з кількох однакових сегментів, на кожному з них є пара черевних ніжок, до яких самка прикріплює яйця (вилуплені з яєць маленькі рачки також залишаються прикріпленими до черевних ніжок матері поки не стануть самостійними).

4. Як влаштовані органи чуття річкового рака?

Органи дотику, нюху та слуху – дві пари вусиків на голові. 

Органи зору – на двох рухомих «стебельцях» пара фасеткових очей, яка може одночасно дивитися і вперед, і назад.

Органи рівноваги — заглиблення з піщинкою в короткому вусику, стінки якого вкриті чутливими клітинами (якщо рак знаходиться у звичайному положенні черевцем донизу, піщинка тисне на чутливі клітини в нижній частині заглиблення, якщо рак чомусь перевернувся, то подразнюються чутливі клітини у верхній частині заглиблення і він повертається у звичне положення).

5. Як розмножуються річкові раки? Чим різниться зовнішня будова самців і самок?

Розмножується річковий рак тільки статевим способом. Запліднення у рака внутрішнє, розвиток прямий (з яєць виходять сформовані рачки, схожі на дорослих раків).

Черевце самки річкового рака дещо ширше, ніж у самця. У самця перша пара черевних ніжок довші від інших, вони використовуються при спарюванні.

6. Яку роль відіграють ракоподібні в природі та житті людини?

Представники десятиногих раків (річковий рак, вузькопалий річковий рак, краби, омари, лангусти, креветки) є важливими об'єктами промислу; планктонні ракоподібні (дафнії, циклопи, планктонні рачки – криль) є кормом для багатьох риб, птахів і китів; мокриці беруть участь в ґрунтоутворенні.

ЗАВДАННЯ

Накресліть таблицю в зошиті та заповніть її.

Відділи тіла ракоподібних

передня частина головогрудей

Нижня поверхні передньої частини головогрудей

передня частина головогрудей

задня частина головогру­дей

Короткий вусик передньої частини головогрудей

Черевце

Основні зовнішні органи, що містяться на цих відділах тіла

дві пари вусиків  – органи дотику, нюху і смаку

три пари щелеп

пара фасеткових очей

4 пари ходильних ніг — кінцівок та клешні

Органи рівноваги — заглиблення з піщинкою

пара черевних ніжок

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Голова, головогруди, груди, зябра, фасеткові очі, ходильні ноги, черевце.

 

  • Софія
    22 жовтня 2015 19:22