§11. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ.

До типу Павукоподібні відносять ряди Павуки, Кліщі, Скорпіони, Сольпуги.

Характеристика

Клас Павукоподібні

Павук-хрестовик

Зовнішня будова

Тіло поділене на головогруди і черевце, мають двобічну симетрію, розміри від часток міліметра до 20 см, не мають вусиків, черевце не має кінцівок, або вони видозмінені у павутинні бородавки з павутинними залозами

Черевце велике і має зверху малюнок у формі хреста

Мешкають

Наземні тварини, деякі вторинноводні форми (кліщі)

У хвойному лісі

Розвиток

Переважно прямий, непрямий у кліщів

прямий

Внутрішня будова

Тришарові із вторинною порожниною

 

Опорно-рухова система

Скелет зовнішній має хітинову водонепроникну кутикулу (укрита восковою речовиною, що запобігає випаровуванню води через покриви), пересуваються ходильними кінцівками (4 пари) розташованими на головогрудях, на черевці кінцівок немає або вони видозмінені (павутин­ні бородавки)

Кутикула (міцний твердий хітиновий панцир зеленувато-чорного кольору) з м'язами виконує функцію зовнішнього скелета. Пересувається річковий рак за допомогою хо­дильних ніг або плавця.

Травна система наскрізна

Складається з рота, глотки, стравоходу, шлунка, кишечника, печінки та анального отвору. Позакишкове, або зовнішнє травлення ферментами хеліцер (слинних, печінки). Сисиний ротовий апарат

 

Живлення

Хижаки та мають отруту, вживають тільки рідку їжу, перетравлену травними ферментами кінцівок-хеліцер,

Полює на літаючих комах, що потрапляють у павутину

Дихальна система

легеневі мішки або трахеї

Легеневі мішки (заглиблення на нижній частині черевця з численними складками шкіри, які омиваються кров'ю і збагачують її киснем) і трахеї (довгі розгалужені трубочки, які відкриваються отворами

на черевці, повітря надходить безпосередньо до внутрішніх

органів, забезпечуючи газообмін без участі крові)

Дихання

Дихання в найдрібніших видів здійснюється всією поверхнею тіла, а у решти — легеневими мішками та трахеями киснем з повітря

Атмосферним киснем

Незамкнена кровоносна система

Складається з серця (на спинній стороні черевця), аорти і артерій (кров з коротких судин потрапляє в порожнину тіла, звідки надходить до серця через щілини у його стінках).

Функції крові вико­нує гемолімфа

 

Видільна система

Дві мальпігієві судини (вирости середньої кишки, що сліпо закінчуються в порожнині тіла, де їх омиває кров)

 

Нервова система вузлова

Нервова система складаєть­ся з головного мозку (ганглії, що злилися) і черевного нервового ланцюжком. Органи чуттів прості очі, механорецептори й хеморецептори, орга­ни слуху

великий нервовий вузол (в головогрудях) і численні нерви, які відходять від нього.

Статева система

Роздільностатеві організми

 

Розмноження

Статеве, запліднення внутрішнє, самка після запліднення відкладає яйця у кокон з павутини

Самка після запліднення будує кокон з павутини (там відкладає яйця) і прикріплює до черевця

Представники

павук-сріблянка, каракурт, тарантул, шовкопряд, іксодовий кліщ, панцирний кліщ, коростяний свербун, павутинний кліщ, борошнистий кліщ, залозиста вугриця, лучний кліщ, скорпіон, сольпуга-галеод занесена до Червоної книги України

 

Значення

Регулюють чисельність комах, павутину шовкопряда використовують для виготовлення натурального шовку, кліщі викликають хвороби

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які характерні ознаки зовнішньої будови павукоподібних ви знаєте?

Тіло складається з двох відділів: головогрудей і черевця. На передній частині головогрудей (голові) знаходиться кілька пар простих очей (не об'єднаних у фасетки), короткі гачкоподібні вирости — хеліцери (вприскують у жертву отруту і травні ферменти) і довгі ногощупальця (органи дотику). По боках задньої частини головогрудей (грудях) містяться чотири пари ходильних ніг. 

2. Як павук-хрестовик добуває і споживає їжу?

У черевці є павутинні бородавки (видозмінені черевні кінцівки класу) з  павутинними залозами, які виділяють дуже міцну павутину з краплинами клейкої речовини. Жертва приклеюється до павутини та заплутується в ній, ці коливання павутини  відчуває павук ногощупальцями. Він підбігає до жертви і за допомогою хеліцер (по їхніх каналах вприскує отруту і травні ферменти) швидко обмотує вбиту або паралізовану жертву павутиною та залишає її на деякий час (доки її м'язи та внутрішні органи частково перетравляться ферментами). Ротом вживають тільки рідку їжу. 

3. Навіщо павук плете павутину?

Павутину використовують для створення ловчих сіток, вистилання нірок, виготовлення коконів. 

4. Яких небезпечних для людини павуків нашої фауни ви знаєте?

На півдні степової зони України мешкає каракурт, який (особливо самка) є дуже отруйним і смертельно небезпечним, по всій території України поширений найбільший павук нашої фауни — тарантул (його отрута не така сильна, але укус дуже болючий). 

5. Які основні відмінності у внутрішній будові павука-хрестовика і річкового рака?

Внутрішня будова

Павук-хрестовик

Річковий рак

Дихальна система

легеневі мішки або трахеї

подібні до пір'їни зябра прикріплені до відростків ходильних ніг і містяться у спеціальній порожнині в головогрудях

Видільна система

Дві мальпігієві судини (довгі вирости середньої кишки кишечника)

пара зелених залоз, що містяться в головогрудях

Травлення

Позакишкове, вживають тільки рідку їжу

кишкове

6. Яке значення павуків і кліщів у природі та житті людини?

У природі павуки регулюють чисельність комах, у житті людини кліщі викликають хвороби, небезпечні отруйні павукоподібні, павутина павука шовкового шовкопряда використовує людина.

ЗАВДАННЯ

Накресліть таблицю в зошиті та заповніть її.

                                   Відділи тіла павука

                головогруди

    черевце

Основні органи, що містяться на цих відділах тіла

кілька пар простих очей,

рот, глотка, стравохід, шлунок

хеліцери, великий нервовий вузол

довгі ногощупальця (органи дотику)

чотири

пари ходильних ніг

павутинні бородавки з павутинними залозами,

серце, кишечник, печінка, анальний отвір

Легеневі мішки та трахеї,

дві мальпігієві судини,

статеві органи

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Зовнішнє (позакишкове) травлення, легеневий мішок, мальгіпігієві судини, ногощупальця, павутина, павутинна бородавка, павутинна залоза, просте око, трахеї, хеліцери.