§12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС КОМАХИ.

Характеристика

Клас Комахи

Хрущ з ряду Твердркрилі

Зовнішня будова

Тіло поділене на голову (там є пара вусиків, ротовий апарат і пара фасеткових очей.), груди (складаються з трьох сегментів, кожен з яких має по парі ходильних ніг, на другому і третьому – у більшості комах є по парі крил) і черевце, мають двобічну симетрію, розміри від часток міліметра до 25 см

Довжина тіла хруща досягає 3 см, голова чорного кольору, черевце – коричневого.

Мешкають

Наземні тварини, вміють активно літати

у садах, парках і широколистяних лісах

Розвиток

Непрямий з повним (яйце — личинка — лялечка — імаго) або неповним (яйце — личинка  — імаго) перетворенням

прямий

Внутрішня будова

Тришарові із вторинною порожниною

Опорно-рухова система

Скелет зовнішній має хітинову водонепроникну кутикулу (укрита восковою речовиною, що запобігає випаровуванню води через покриви) з волосками, лусочками, щетинками (покривні, чутливі та отруйні волоски захисні функції), для пересування мають 6 пар ходильних кінцівок, для польоту – крила,

На трьох сегментах грудей міститься по парі ходильних ніг, у другому сегменті пара жорстких світло-коричневих  крил з покритими короткими волосками надкрилами, крила третього сегмента прозорі з помітними жилками.

Травна система наскрізна

Ротовий апарат - ротовий отвір з ротовою порожниною (туди відкриваються протоки слинних залоз), передня кишка( глотка,

стравохід з волом, жувальний шлунок,(стінки якого зміцнені хітиновими складками), середня кишка ( їжа перетравлюється і всмоктуються поживні речовини) і задня кишка, яка закінчується анальним отвором.

На голові міститься ротовий апарат гризучого типу

Живлення

 

Дорослі хрущі їдять листя дерев, а їхні личинки живуть у ґрунті й живляться коренями рослин

Дихальна система

Трахеї (у деяких водних личинок – трахейні зябра)

Легеневі мішки (заглиблення на нижній частині черевця з численними складками шкіри, які омиваються кров'ю і збагачують її киснем) і трахеї (довгі розгалужені трубочки, які відкриваються отворами

на черевці, повітря надходить безпосередньо до внутрішніх

органів, забезпечуючи газообмін без участі крові)

Незамкнена кровоносна система

Складається з серця (міститься у грудях) , від нього відходять короткі кровоносні судини,

з яких кров надходить у порожнину тіла

 

Видільна система

декілька розвинених мальпігієвих судин (вирости середньої кишки, що сліпо закінчуються в порожнині тіла, де їх омиває кров)

 

Нервова система вузлова

Нервова система складаєть­ся з головного мозку (у голові) і черевного нервового ланцюжка (по вузлу у 3 сегментах грудей і нервового ланцюжка в черевці)  Органи чуття різноманітні й добре розвинені - вусики (орга­ни дотику і нюху), очі (розрізняють кольори), органи смаку (на ротово­му апараті), органи слуху і органи для розрізнення звуків, органи орієнтації в просторі (спеціальні чутливі щетинки відчувають рух потоків повітря)

 

 

Статева система

Роздільностатеві організми

У самок на кінці черевця добре розвинений виріст — яйцеклад для відкладання в ґрунт яєць

Розмноження

Статеве, запліднення внутрішнє

 

Представники

Бджоли, мурахи, мухи, блохи, клопи, воші, жуки, таракани, терміти, сарана, коники, цвіркуни, бабки, метелики, попелиці, цикади

 

Значення

Рослиноїдні комахи – споживачі рослин; хижі – природні регулятори чисельності тварин; корм для риб, птахів, амфібій, ссавців, рептилій; падальні мухи, жуки-могильники, жуки-гнойовики очищують екосистеми та  збага­чують ґрунт гумусом; запилюють квіткові рослини; виробляють речовини, які використовуються як харчові продукти та сировина для промисловості (мед, віск, шовк, природні фарби); деякі в біологічних методах захисту від шкідників; переносники паразитів та небезпечних хвороб людини, тварин і рослин; багато комах – шкідники сільськогосподарських рослин, виробів із дерева; деякі самі є паразитами.

Знищують рослини, але є кормом для кротів, дикихі кабанів, борсуків, а дорослими особинами живляться птахи

Від виконуваних функцій розрізняють довгі стрибальні ноги (задня пара у сарани, коників, цвіркунів з ряду Прямокрилі), хапальні (передні для ловлі комах у богомолів), плавальні (задня пара у водяних жуків-пливунців).

Будова крил у представників різних рядів комах — різна, а є комахи без крил (блохи та інші паразитичні).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. З яких відділів складається тіло хруща?

Тіло хруща чітко поділене на три відділи: голова (міститься пара фасеткових очей,  почленовані вусики, ротовий апарат), груди (6 пар ходильних ніг, дві пари крил), черевце (у самок розміщується яйцеклад).

2. Які типи ротових апаратів можуть бути у комах?

Ротовий апарат — це орган, з якого починається травна система (у комах складається з двох пар видозмінених кінцівок, що називаються верхні і нижні щелепи, і виростів над ними - верхня і нижня губа). Від способу живлення ротовий апарат має різну будову:  гризучий тип (у жуків, тарганів), сисний (у метеликів), лижучий тип (у мух), комбінований колюче-сисний тип (у комарів), гризучо-лижучий тип (у бджіл).

3. Як побудована дихальна система комах?

Дихальна система комах — це трахеї — довгі, розгалужені трубочки, які відкриваються кількома отворами на черевці (повітря надходить до всіх внутрішніх органів, крил, вусиків, ніг і навіть до окремих клітин, рух повітря по трахеях забезпечується скороченнями стінок черевця).

Органами дихання водних личинок деяких комах (з рядів Одноденки, Бабки) – трахейні зябра (тонкі вирости на черевці без дихальних отворів, тому розчинений у воді кисень проникає через їхні тоненькі стінки).

4. Які функції в організмі комах виконує кров?

У комах , на відміну від інших членистоногих тварин, кров не транспортує кисень по тілу, бо ця функція повністю забезпечується органами дихання. Кров забезпечує внутрішні органи поживними речовинами.

5. Чим відрізняється розвиток хруща і таргана?

Розвиток хруща проходить з повним перетворенням: (кладка яєць в ґрунті; личинка; лялечка; доросла комаха), таргана з неповним (кладка яєць в ґрунті; різні стадії розвитку личинок; доросла комаха). 

Неповне перетворення.

У комах з неповним перетворенням личинка схожа на дорослу особину (але має нерозвинені крила і статеві залози), зазвичай личинки живуть у середовищі дорослих особин з аналогічним характером харчування; відбувається ріст (низка линьок); під час останньої линьки вона стає дорослою особиною – імаго (з'являються нормальні крила, починають функціонувати її статеві залози).

Із неповним перетворенням розвиваються бабки, коники (ряд Прямокрилі), богомоли, таргани, клопи, воші (ряд Напівтвердокрилі).

Розвиток хруща.

Самки хрущів після запліднення відкладають яйця (купками по 5-20 шт.) в ґрунт на глибину 20- 40 см; через один-два місяці з яєць виходять личинки, які не схожі на дорослого жука (червоподібні, брудно-білі, з розвиненою коричневою головою і шістьма ногами, тіло м'яке, із загнутим заднім кінцем); личинки живуть у землі і живляться коренями рослин; у процесі росту кілька разів линяють; коли личинки досягають довжини 5-7 см, вони перетворюються на нерухому стадію — лялечку; через 30-40 днів з лялечки виходить дорослий жук.

Повне перетворення.

У комах з повним перетворенням личинка не схожа на дорослу особину (не має крил, її статеві залози не розвинені); зазвичай ці личинки живуть в іншому середовищі, ніж дорослі особини, і мають інший характер харчування; відбувається ріст (низка линьок); потім личинка заляльковується (перетворюється на лялечку, усередині тканини личинки практично повністю руйнуються, а на їхньому місці заново розвиваються тканини й органи дорослого організму); стає дорослою особиною – імаго.

Із повним перетворенням розвиваються жуки, блохи, метелики (ряд Лускокрилі), бджоли і мурашки (ряд Перетинчастокрилі), комарі, мухи (ряд Двокрилі).

ЗАВДАННЯ

Накресліть таблицю в зошиті та заповніть її.

Відділи тіла комах

           Голова

    Груди

          Черевце

Основні органи, що містяться на цих відділах тіла

Ротовий отвір, почленовані вусики, фасеткові очі

Ротова порожнина, глотка з волом, мозок

Слинні залози

3 пари ходильних ніг і 2 пари крил

Стравохід, шлунок, печінка, передня кишка, серце, черевний нервовий ланцюжок

середня кишка, задня кишка, анальний отвір,мальгіпієві судини.

Яйцеклад, трахеї, трахейні зябра, черевний нервовий ланцюжок

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Личинка, лялечка, непрямий розвиток, розвиток з неповним перетворенням, розвиток з повним перетворенням, ротовий апарат, трахейні зябра, яйцеклад.