§13. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ. РОЛЬ КОМАХ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

1. Яких комах, що розвиваються з неповним перетворенням, ви знаєте?

Із неповним перетворенням розвиваються бабки, коники (ряд Прямокрилі), богомоли, таргани, клопи, воші, терміти.

Ряд

Особливості будови

Представники

Значення

Бабки

Довге тонке черевце, дві пари, приблизно однакових, видовжених крил. Личинки розвиваються у воді.

Рівнокрила бабка красуня, рівнокрила бабка коромисло зелене,

активні хижаки, регулюють

чисельність інших комах

Прямокрилі

Передні крила довгі, вузькі й тверді, а задні — ширші за передні, третя пара ніг – стрибальні. Ротовий апа­рат гризучий.

 

Перелітна сарана,  коники, цвіркуни, кобилки

Завдають збитки сільському господарству: сарана поїдає всю рослинність, коники шкодять садам і виноградникам, вовчки живуть у ґрунті і пошкоджують корені рослин

Таргани

Тіло сплощене, є шкі­рясті надкрила, ротовий апарат гризучий

Прусак

Псують продукти харчування, папір

Напівтвердокрилі, або Клопи

передня пара крил перетворилась на напівжорсткі пів надкрила (біля основи тверді, а на вершині - перетинчасті.

Кровосос постільний клоп, рослиноїдні  клоп-черепашки, хижі клопи, водяні водоміри, водяний скорпіон

Деякі рослиноїдні стають шкідниками культурних рослин, паразитують на людях, хижаки знищують шкідників

Воші

Безкрилі зі спло­щеним тілом. Ротовий апарат колючо-сисний

Воші голови  та одягу

Паразити людини й тва­рин, можуть переносити небезпечні захворювання (висипний і поворотний тиф)

Терміти

Дві пари перетинчастих крил, ротовий апарат гризучий

Терміти - суспільні ко­махи з поділом на касти (робочі особини, солдати, самці, самки — цариці)

Харчуються деревиною, можуть завдавати істот­них ушкоджень будівлям і речам

Рівнокрилі

Мають хоботободібний рот і живляться тільки соками рослин

Царствена цикада, цикада гірська, зелена яблунева попелиця, бурякова попелиця, біла попелиця, нерухомі щитівки

Шкодять рослинам

2. Які комахи розвиваються з повним перетворенням?

Із повним перетворенням розвиваються жуки, блохи, метелики (ряд Лускокрилі), бджоли і мурашки (ряд Перетинчастокрилі), комарі і мухи (ряд Двокрилі).

Ряд

Особливості будови

Представники

Значення

Твердокрилі, або

Жуки

передня пара крил — це жорсткі надкрила, які прикривають і захищають другу пару тонких і прозорих перетинчастих крил.

 

колорадський жук,  хижаки туруни, сонечка, водні плавунці й водолюби, до Червоної книги України занесений вусач альпійський, жуки-гнойовики та жуки-могильники

Деякі рослиноїдні (колорадський жук) стають шкідниками культурних рослин; хижаки регулюють чисельність інших комах; сонечка знищують шкідників попелиць; гнойовики  знищують рештки, збагачують ґрунт

Блохи

Безкрилі, тіло сплюс­нене з боків, задні ноги стрибальні, очі слабо розвинені, з ко­лючо-сисним ротовим апаратом

Щуряча блоха

Паразитують на твари­нах і людині, переносники небезпечних захворю­вань (чума)

Лускокрилі, або Метелики

дві пари дуже великих, в порівнянні з тілом, яскравих крил. Ротовий апарат дорослих сисного типу, личинок (гусені) – гризучий.

кімнатна моль, сосновий шовкопряд, дубовий і тутовий шовкопряди, капустяна білянка, павине око денне, тропічний метелик, сатурнія велика

Запилювачі рослин, деякі поїдають надземні частини рослин і завдають їм шкоди (непарний  шовкопряд); шкодять сосновим лісам (личинки соснового шовкопряда); пошкоджують шерстяні тканини та хутро (личинки кімнатної молі), проте метелики є запилювачами рослин, павутина дубового і тутового шовкопряда – сировина для шовку, метеликів колекціонують.

Перетинчасто-

Крилі

Дві пари прозорих з поздовжніми і поперечними жилками крил, задні крила завжди менші, ніж передні, ротовий апарат гризучий або гризучо-лижучий

 крил прозорі. У мурах крила є лише у самців і самок, які вилітають із мурашників для парування.

Чорні мурахи, руді лісові мурахи, фараонова мураха, бджола медоносна, бджола-тесляр, оса-скопія, їздці. 

Основні запилювачі рослин, є об'єктом бджільництва (продукти -  мед, віск, бджолина отрута, бджолине молочко - використовуються в харчовій промисловості, а також в медицині, парфумерії, техніці), мурахи регулюють чисельність комах, деякі завдають шкоди рослинам (розносять попелиць), фараонова мурашка може псувати в домівці продукти, їздців використовують у  біологічних дослідженнях

Двокрилі

задня пара крил

відсутня – перетворена на органи рівноваги – дзижчальця; ротовий апарат лижучий, в дорослих колючо-сисний або недорозвинений

 

Кровососи комарі, ґедзі; кровосисні мухи осінні жигалки, муха-цеце; мухи падальщики;  хижаки мухи-ктирі; рослиноїдні мухи дрозофіли; запилювачі мухи-бджоловидки; паразити   личинки оводів (паразитують в тілі великої рогатої худоби)

Деякі види запильники, також є шкідники культур, паразити та кровосисні переносники не­безпечних захворювань (малярія), падальщики очищують природу та збагачують 

ґрунт

3. Комах з якого ряду найчастіше використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками? В чому полягає суть цього методу?

Комахи-їздці (наїзники) з ряду Перетинчастокрилі використовуються в біологічному методі боротьби зі шкідниками.

Їхні самки відкладають запліднені яйця в тіло інших комах, заражені комахи гинуть (адже личинки в процесі розвитку поїдають тканини заражених комах).

4. Якої шкоди здоров'ю людини можуть завдавати комахи?

Є переносники епідемічних захворювань: малярійний комар (малярія), блохи (чума), воші (тиф); кровосисні — комарі, ґедзі, москіти, мошки – можуть внести інфекцію. 

5. Як людина використовує комах?

Людина використовує комах як запилювачів; бджоли, тутовий та дубовий шовкопряди дають цінні продукти харчування та сировину для промисловості, парфумерії, техніки; використовуються в медицині; сарану та деякі види коників люди вживають в їжу; метелики – популярний об'єкт колекціонування.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Бджільництво, біологічний метод, гнус.