§ 16. КЛАС ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ

Характеристика

Клас Головоногі молюски

 

    восьминіг              кальмар            каракатиця           наутилус

 Зовнішня будова Тіло має два відділи: велику голову і тулуб (містить внутрішні органи), на голові біля рота нога поділена на щупальця (на внутрішній їхній стороні є численні дископодібні присоски). У восьминогів вісім щупалець, у кальмарів, каракатиць десять. Наявна складка шкіри - мантія, між мантією і тілом утворюється мантійна порожнина
Мешкають Тільки в океанах і морях
Розвиток прямий - з яєць з'являються крихітні тваринки з дуже коротенькими щупальцями
Внутрішня будова Тришарові із вторинною порожниною
Опорно-рухова система

Переважно мушля редукована. У наутилуса мушля добре розвинена. Опорою слугують залишки мушлі, що міститься під покривами тіла та внутрішній хрящовий скелет.  

Під ротом лійка зумовлює реактивний рух у протилежну сторону (із силою виштовхують воду з мантійної порожнини, скорочуючи м'язи, що вистилають її, і забезпечують своєму тілу поступальний рух)

Травна система наскрізна Рот біля щупалець оточений роговими щелепами, глотка з міцним роговим дзьобом, стравохід, шлунок з протоками травних залоз, кишечник закінчується анальним отвором
Живлення хижаки
Дихальна система Зябра з багатьма капілярами

кровоносна система

замкнена

Складається з трикамерного серця в навколосерцевій сумці, від якого відходять передня і задня кровоносні судини у порожнини між органами, потім до зябер для збагачення киснем, від зябер до серця. Можуть бути два зяброві серця. Кров блакитна
Видільна система Пара нирок
Нервова система розкидано-вузлова Нервові вузли та численні нерви. Є два великих ока, чудовий зір, є органи смаку, дотику та рівноваги. Є чорнильна залоза для безпеки
Статева система Роздільностатеві
Розмноження Статеве, запліднення внутрішнє
Представники 650 видів. Восьминіг, кальмар, каракатиця, наутилус
Значення У природі є складовими ланцюга живлення, хижаки регулюють чисельність видів. Деякі восьминоги, каракатиці, кальмари є цінними морепродуктами для людини, вміст чорнильного мішка каракатиць використовується як природна художня фарба, що називається сепією

1. Як рухаються молюски, які відносяться до різних класів?

Черевоногі молюски переміщуються за допомогою ноги, двостулкові – за допомогою ноги та реактивного руху, головоногі – реактивним рухом.

2. Як головоногі молюски міняють колір і малюнок на своєму тілі?

На шкірі є клітини, забарвлені в різні кольори. За допомогою спеціальних м'язів ці клітини можуть стискатись або розтягуватись, змінюють колір та повторюють малюнок дна. Особливо розвинена ця здатність у восьминогів і каракатиць.

3. Для чого головоногим молюскам чорнильний мішок?

Залози чорнильного мішка виділяють барвник, який у разі небезпеки викидається назовні, відволікаючи ворога.

4. Яке значення головоногих молюсків для людини?

Деякі восьминоги, каракатиці, кальмари є цінними морепродуктами для людини; вміст чорнильного мішка каракатиць використовується як природна художня фарба, що називається сепією; укуси небезпечні для людини.

5. Чи можна зустріти головоногих молюсків у природних умовах на теренах України?

Живуть виключно в морях з достатнім рівнем солоності, тому в Чорному і Азовському морях вони не зустрічаються.

6. Накресліть у зошиті й заповніть порівняльну таблицю особливостей будови представників різних класів типу Молюски.

Особливості будови представників різних класів типу Молюски

Клас Відділи тіла Будова мушлі Органи чуття Органи газообміну Середовище існування
Черевоногі Голова, тулуб, нога Спірально закручена Добре розвинуті легеня Наземне та водне
Двостулкові Тулуб, нога Тришарова з двох стулок Слабо розвинуті, часто відсутні очі зябра Тільки водне
Головоногі Велика голова і тулуб. Нога перетворилась на щупальця. У більшості нема мушлі добре розвинені нервова система і органи чуття зябра Тільки водне

 

Практична робота № 2. ПОРІВНЯННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ ЗА БУДОВОЮ МУШЛІ.

Мета роботи: ознайомитися з будовою мушлі різних молюсків, виявити спільні та відмінні риси.

Матеріал: мушлі беззубки, перлівниці, ставковика великого, котушки. 

Обладнання, інструменти та реактиви: ручні лупи, скальпелі.

Хід роботи

1. Розгляньте мушлі беззубки і перлівниці. Знайдіть передній (широкий та округлий) і задній (вузький) кінці мушель. Знайдіть найвищу зовнішню частину мушлі (верхівку) і зверніть увагу на концентричні кола навколо неї. Вони відображають чергування періодів повільного і швидкого росту (річні прирости). Підрахуйте число річних приростів на мушлі беззубки і перлівниці.

2. Зішкребіть скальпелем у будь-якому місці мушлі зовнішній рогоподібний шар (будьте обережні під час роботи зі скальпелем, тримайте його так, щоб не порізатися). Під верхнім шаром знайдіть порцеляновий. Опишіть ваші спостереження.

3. Розгляньте внутрішню частину мушлі й встановіть, чим мушля беззубки відрізняється від мушлі перлівниці.

4. Намалюйте мушлі й зробіть підписи.

Беззубка

Перлівниця

Ставковик великий

Котушка

5. Розгляньте мушлі ставковика великого і котушки. Знайдіть устя. Підрахуйте, скільки обертів у мушлі ставковика і котушки.

6. Дайте відповіді на запитання: 

1) У чому подібність мушель ставковика і котушки? 

Зовнішня мушля цільна із спіральними завитками.

2) У чому відмінність мушель ставковика і котушки? 

У котушки завитки в одній площині.

3) У чому подібність мушель беззубки і перлівниці? 

Мушля має три шари – роговий, порцеляновий, перламутровий. Складається із двох стулок, з'єднаних еластичною зв'язкою біля верхівок, щоб не розпадатися. 

4) У чому відмінність мушель беззубки і перлівниці? 

Мушля перлівниці міцніша, більш видовжені стулки, наявність зубів – замкового механізму. Довжина мушлі перлівниці до 10 см, беззубки – до 20 см.

5) Чим мушлі ставковика і котушки відрізняються від мушель беззубки і перлівниці? 

Мушлі ставковика і котушки цільні, мають завитки, мушлі беззубки і перлівниці мають дві стулки.

6) Який вік беззубки і перлівниці, мушлі яких ви досліджували?

Визначається за кільцями зовнішнього шару мушлі.