§ 37 ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ.

Поведінка – спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні (голод тощо) та  зовнішні (захист, турбота про потомство тощо) подразники. Забезпечує виживання і успішне відтворення виду. 

Етологія (від грецького етос — звичка, характер та логос — наука, вчення) – наука, що вивчає поведінку тварин, вона сформувалась в 30-ті роки ХХ століття та тісно взаємодіє з іншими біологічними науками (фізіологія, анатомія, психологія, зоологія, генетика, еволюціоністика тощо). Термін «етологія» вперше використав 1859 року французький зоолог І. Жоффруа Сент-Ілер. 

Засновники етології.

Вчений Дослідження
Конрад Лоренц (1903-1989) Австрійський етолог встановив, що перший великий рухомий об'єкт, який виводкові пташенята побачать відразу після вилуплення з яйця, сприймається ними як мама і вони всюди слідують за ним (використовується в проектах по адаптації птахів, що народилися в неволі, до життя в природі, коли батьків змушені заміняти вчені)
Карл Фріш (1888-1982) Австрійський етолог і фізіолог розшифрував так званий танець бджіл (є засобом передачі інформації про напрямок і відстань до квіток з нектаром)
Ніколас Тінберген (1903-1994) Нідерландський вчений 

Дослідження поведінки тварин за місцем проведення:

1) польові дослідження (в природі);

2) спостереження за тваринами в неволі (зокрема, в зоопарках);

3) лабораторні дослідження.

Методами дослідження поведінки тварин є спостереження, порівняння (аналіз поведінки особин одного чи споріднених видів за місцем у тваринному світі) та експеримент (штучно створюють певні умови та елементи довкілля), метод мічення (кільцювання птахів).

Способи спостереження.

1) Дослідники працюють у заповідниках, національних парках і наукових експедиціях, накопичуючи спостереження за поведінкою диких тварин у природі.

2) Спеціальні дослідження, коли  спостерігач поселяється в безпосередній близькості від місця проживання досліджуваного виду, що приводить до звикання тварин і дозволяє ретельно досліджувати їх поведінку. 

3) Спостереження за прирученими тваринами, які були повернуті в природне середовище.

4) Спостереження за тваринами в умовах, що наближені до природних (великі вольєри, штучно створені популяції і т.н.). Так досліджуються види, що збереглися лише в зоопарках, і щодо яких планується відновлення їхніх природних популяцій (в Україні у великих вольєрах у лісі утримують зубрів, а на півночі Київської області ведеться робота зі створення природної популяції коней Пржевальського).

5) Дистанційне спостереження за допомогою різноманітних технічних засобів (радіонашийників, автоматичних цифрових фото- і відеокамер, радіолокації, звукозапису, супутникового спостереження та інших).

Оформлення етограми:

• описують поведінку тварини способом визначення кількості елементарних дій або поз, які часто повторюються (дослідження проводяться вручну або автоматично, наприклад, за допомогою автоматичної відеокамери отримують  запис поведінки тварини);

• проводять покадровий аналіз відео або вручну підраховують їхню кількість за певний період часу;

• отримані результати спостережень обробляються за допомогою спеціальних математичних методів;

•  результати дослідження оформляють у вигляді таблиці даних або діаграми (графіка), які називаються етограмою.

Популяція — це група особин одного виду, що існує на території з однаковими умовами.

1. Для чого необхідно вивчати поведінку тварин?

Вивчення поведінки тварин сприяє успіхам на полюванні та під час ловлі риби, дозволяє приручити деяких тварин, розвивати тваринництво, підвищувати врожайність, охороняти  зникаючі види, створювати нову техніку, для розуміння власної поведінки людини та особливостей способу життя тварин, які живуть у природних і штучних умовах.

2. Що вивчають фахівці з біоакустики?

Біоакустика – розділ зоології, що вивчає ехолокацію та спілкування тварин за допомогою звуків. Вчені здійснюють запис і аналіз звукових сигналів тварин, а також вивчають будову й функціонування органів, що утворюють та сприймають звукові сигнали (вивчення звукових сигналів людиноподібних мавп та ехолокації у кажанів і дельфінів).

3. Чи існує мова тварин?

Специфічні запахи, звукові сигнали, демонстративні пози й рухи тощо - засоби передачі інформації у тварин. Мовою тварин називають спілкування у вищих тварин, які можуть одночасно використовувати всі види комунікацій.

4. Що таке зоопсихологія?

Науку, яка займається вивченням вищої нервової діяльності тварин (складного спілкування та здатності до аналізу), називають зоопсихологією.

Експерименти зоопсихологи проводять здебільшого в умовах, що наближені до природних і використовують приручених тварин, які виросли в неволі. 

Серед лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини є видатні етологи — Конрад Лоренц, Карл Фріш, голландець. 

На зміни в довкіллі тварини реагують і відповідають умовними рефлексами, що були сформовані протягом її життя (чим більше умовних рефлексів - тим складнішою буде поведінка).

5. Як дані, отримані етологами, використовують для підвищення врожайності сільськогосподарських культур?

Розуміння того, як запах або колір квітів впливає на поведінку комах, дозволяє розробити способи приваблення комах запилювачів до певних видів рослин.