§ 44. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ.

Тварини за типом живлення.

Рослиноїдні організми можуть живитися соковитими частинами рослин, корою, насінням і плодами, пилком.
М'ясоїдні організми Живляться тілами інших тварин: живляться організмами, вбиваючи їх (хижаки); не вбиваючи, але завдаючи шкоди (паразити); живляться тілами мертвих організмів (мертвоїди)
Тварини -сапротрофи живляться органічними речовинами, не завдаючи шкоди іншим організмам (дощові черв'яки, молюски-фільтратори)
Всеїдні тварини живляться і рослинами і тваринами

 

 

Ланцюг живлення — це послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного (водяні рослини — рослиноїдні риби — хижі риби — бактерії). Сукупність ланцюгів живлення в екосистемі називається харчовою мережею.

Живі організми екосистеми Характеристика

Організми-автотрофи 

Продуценти (виробники)

засвоюють прості неорганічні речовини (воду й вуглекислий газ) неживої природи, створюють органічні речовини за допомогою енергії світла; виділяють кисень, необхідний для дихання; із цих органічних речовин будують своє тіло; рослини служать їжею для інших організмів 

Тварини -  гетеротрофи

Консументи (споживачі)

Споживають готові прості органічні речовини, дихають киснем, який утворюють рослини, й виділяють необхідний для рослин вуглекислий газ. Рослиноїдні тварини є консументами першого порядку, ті хижаки, які живляться рослиноїдними тваринами, є консументами другого порядку і так далі. 

Організми-гетеротрофи

Редуценти

(руйнівники)

Споживають готові органічні речовини відмерлих рослин і тварин, поступово перетворюють органічні речовини на неорганічні (беруть участь в утворенні ґрунту гриби, бактерії і тварини, які живляться відмерлими організмами: падальна муха, скарабей священний, дощовий черв'як)

1. Назвіть основне джерело енергії в біосфері.

Для біосфери Землі головним джерелом енергії є Сонце.

2. Яка роль продуцентів, консументів і редуцентів у природі?

Продуценти (рослини) синтезують органічну масу, яка стає джерелом поживних речовин і енергії для консументів (тварин) екосистеми. Редуценти (бактерії, гриби, тварини – падальники ) живляться залишками консументів (тварин) та продуцентів (рослин), розкладаючи їх до неорганічних речовин, необхідні для життєдіяльності продуцентів (рослин). 

3. Як видова різноманітність екосистеми впливає на «стійкість?

В екосистемах створюється потік енергії і кругообіг речовин, а енергія передається по ланцюгах живлення. Різноманітніший видовий склад екосистеми характеризується розгалуженішими ланцюгами живлення, що сприяє більшій стійкості екосистеми. 

Оскільки харчові мережі є основою існування екосистем, пригнічення або руйнування будь-якої її ланки може сповільнити або припинити потік енергії, що неминуче позначиться на екосистемі в цілому і призведе до її пригнічення або руйнування.

Якщо під впливом чинників гинуть коралові поліпи, то це може призвести до загибелі всієї екосистеми коралового рифу. Якщо в певній місцевості слони зникають через браконьєрство, савана швидко заростає деревами і перетворюється на тропічний ліс — джунглі, оскільки слони поїдають  гілки дерев, не дають їм розростатися й рослинність савани залишається переважно трав'янистою,  що підтримує численні популяції різноманітних травоїдних тварин та хижаків, що на них полюють.  

4. Завдання.

1. Складіть кілька ланцюгів живлення для екосистеми озера та екосистеми лісу.

Водорості, хламідомонада, водні рослини – дрібні ракоподібні – окунь – щука - орел 

Водорості, хламідомонада, водні рослини – інфузорії, дрібні ракоподібні, планктонні організми – окунь, рак – щука, рибоїдні птахи – великі хижі птахи.

Водорості, хламідомонада, водні рослини – інфузорії - водні комахи – жаба – лелека.

Жито – миша – змія – орел 

Яблуня – гусінь – синиця – сокіл 

Трава, кущі – заєць – вовк – ведмідь.

Дерева, трава, кущі – рослиноїдні тварини – хижі тварини першого порядку – хижі тварини другого порядку.

2. Розподіліть запропоновані організми на три групи залежно від їх ролі в екосистемах: А — продуценти; Б — консументи; В — редуценти.

ОРГАНІЗМИ: пирій, миша, дафнія, сова, кріт, окунь, хламідомонада, дуб, сарана, дощовий черв'як, ящірка, колорадський жук, падальна муха, пеніцил.

 

А — продуценти Б — консументи В — редуценти
пирій, хламідомонада, дуб  миша, дафнія, сова, кріт, окунь, сарана,  ящірка, колорадський жук дощовий черв'як, падальна муха, пеніцил