§ 46. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

Причини вимирання тварин – значний вплив людини на організми. У природі не існує шкідливих або корисних тварин, зникнення будь-якого компоненту середовища послаблює природу, знижує її стійкість, породжує інші зміни. 

Зміна людиною структури земної поверхні Розорювання степів, вирубка лісів,  осушення боліт, переніс річкових русел, створення штучних водойм), покинення виснажених та спустошених ділянок та пошук нових у сільському господарстві
Забруднення середовища Кислотні дощі (утворюються в  результаті взаємодії промислових викидів сполук сірки й азоту з водяною парою), озонові дірки (інтенсивно пропускають сонячний ультрафіолет), нафтові розливи у воді, забруднення повітря вихлопними газами, у водах морів і океанів люди затоплюють отруйні та радіоактивні відходи, застосування отрутохімікатів на полях, сміттєві звалища, смог (скупчення шкідливих газів у атмосфері)
Зміна теплового балансу парниковий ефект (збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері перешкоджає руху теплової енергії від поверхні Землі у космічний простір) призводить до глобального потепління (підвищення середньої температури на Землі)
Винищення видів Заради хутра, пір'я, просто забави (щез нелітаючий птах дронт, стеллерова корова, мандрівний голуб), руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин і сортів рослин, вимушене переміщення тварин і рослин на нові місця існування

1. Чому полювання первісних людей на великих травоїдних ссавців (таких як мамонти або шерстисті носороги) могло призвести до знищення екосистеми?

Де люди активно полювали на великих травоїдних тварин, розростались рослини у лісові хащі, таким чином дрібніші рослиноїдні тварини не могли дістати їжу, зі зменшенням рослиноїдних тварин зменшувалась кількість хижих тварин. Опала велика рослинність за довгий час зробила ґрунти торфовищами.

2. Яка основна відмінність штучної екосистеми від природної?

• Штучні екосистеми – це переважно насадження одного виду рослин (поле пшениці, кукурудзи, ячменю, жита або сої; яблуневий, сливовий або вишневий сад). 

• У штучних екосистемах немає розвинених харчових ланцюгів, які забезпечують кругообіг речовин. 

• Штучні екосистеми (поля, сади, городи) можуть існувати тривалий час лише за умови підтримки людиною (внесення добрив у збіднені ґрунти; шкідники  сільськогосподарських культурних рослин (комахи, паразитичні гриби) мають багато поживи й швидко розмножуються. 

3. Що таке кислотні дощі?

Кислотні дощі є наслідком забруднення атмосфери, які утворюються в  результаті взаємодії промислових викидів (сполук Сульфуру та Нітрогену) з водяною парою. Сульфатна та нітратна кислота негативно впливає на розвиток рослин, призводить до загибелі тварин, сприяє корозії металів.

4. Яка основна причина глобального потепління? Які його можливі наслідки?

Парниковий ефект (збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері перешкоджає руху теплової енергії від поверхні Землі у космічний простір) призводить до глобального потепління (підвищення середньої температури на Землі). Його можливі наслідки: танення полярних льодовиків, підвищення рівня Світового океану, знищення багатьох природних екосистем та людських поселень.

5. Що ви знаєте про Всесвітню хартію природи?

У 1982 році Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Всесвітня хартія природи, яка була першим міжнародним документом, що, згідно з положеннями екологічної етики, стверджував право на існування усіх живих організмів.

Відповідно до принципів екологічної етики людство повинно охороняти природа задля самої природи, природоохоронні дії повинні здійснюватися без врахування будь-яких корисливих інтересів людини.