§ 44. СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

Будь-який поведінковий акт включає дві складові: вроджену і набуту. Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Вона пов'язана з передачею спадкової інформації від батьків потомству. Безумовні рефлекси - відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішній і зовнішні подразники. Інстинкт - це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій, пов'язаних зі збереженням виду тварини.

Набута поведінка пов'язана з научінням. Відомі такі типи научіння: імпринтинг, метод проб і помилок, соціальне научіння.

1. Яку поведінку називають вродженою? На чому вона базується? 

Вродженою поведінкою називають такі форми поведінки, які передаються в спадок нащадкам від батьків. Базується на безумовних рефлексах (відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішній і зовнішні подразники) та інстинктах. 

Кожна порода собак має свою поведінку: гончі собаки мають вроджені інстинкти до полювання; пастуша собака бордер-колі пасе овець; лабрадори добрі собаки-поводирі; німецька вівчарка гарний рятувальник, мопс – декоративний домашній собачка тощо.

Перевага вродженої поведінки: дія відбувається дуже швидко й зазвичай безпомилково, сприяє виживанню особин виду одразу після народження, зменшує затрати часу та енергії на научіння.

2. Наведіть приклади безумовних рефлексів у тварин. 

Виділення слини та шлункового соку при надходженні їжі в рот або шлунок, стиснення тіла в грудочку при дотику до гідри, дихання, кашель, чхання, кінцівка відсмикується  від гарячого чи гострого предмета. 

3. Що таке інстинкт? Наведіть приклади інстинктів. Чому в сучасній етології цей термін починають замінювати на «стратегія поведінки»? 

Інстинкт - сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій, пов'язаних зі збереженням виду тварини.

Групи інстинктів: 

• Індивідуальні – здійснення особиною дій для її виживання (харчові, питні, захисні, регуляція сну і бадьорості, терморегуляція, дослідницькі, ігрові, інстинкти будівництва житла тощо); 

• репродуктивні – в більшості здійснення особинами різної статі дій для розмноження (статеві, батьківські, материнські, гніздові, територіальні тощо); 

• соціальні – здійснення дій групою особин для виживання (ієрархія в групі, міграції, орієнтування в групі тощо). 

Приклади інстинктів.

Уміння бджіл будувати стільники. Чапля знає як збирати гілля для гнізда. Ведмідь знає як будувати барліг. Дорожня оса готова шукати й паралізувати павуків. Птах пронурок уміє бігати дном струмка. Дощовий черв'як затягує листя під землю. Оса запам'ятовує розташування предметів для повернення до нірки. Дрібний рачок мокриця Реомюра в пустелі навесні будує нірку, коли один шукає їжу, другий закриває вхід своїм тілом для підтримання вологості.  Нічні метелики у темряві орієнтуються по джерелах світла. Уміння птахів будувати гнізда, висиджувати пташенят, піклуватися про потомство, міграції.

Оскільки кожна поведінкова реакція формується виключно на основі спадковості або научіння, термін «інстинкт» починають замінювати на термін стратегія поведінки.

4. Яку поведінку називають набутою? 

Набутою називають поведінку, яка формуються як результат індивідуального досвіду тварини під час научіння.

5. Що таке научіння? Які типи научіння ви знаєте? Наведіть приклади.

Научіння - це зміна індивідуальної поведінки в результаті взаємодії тварини з навколишнім світом, в залежності від пам'яті може бути короткочасним або постійним, дає можливість пристосуватися до нових умов, у певній формі властиве всім тваринам.

Типи научіння: 

• звикання – послаблення  природженої захисної поведінкової реакції при багаторазовому повторені стимулу, який є нейтральним і не становить загрози (шпаки перестають реагувати на нерухомі опудала на городі; якщо деякий час постійно торкатися трубки-сифона молюска плінія, він перестане втягувати зябра і сифон на цей подразник);

• наслідування (соціальне) – копіювання поведінки дорослої особини (пташенята вчаться плавати, літати, співати, добувати їжу, багато блакитних синиць у Британії наслідували проколювати кришечки пляшок з молоком біля будинків);

• закарбування (імпринтинг) – фіксація в пам'яті окремих ознак вперше  побачених рухомих об'єктів, вона швидка та не змінюється протягом життя (вперше побачену тварину біля себе гусенята вважають матір'ю, ще в яйці пташенята крижня запам'ятовують крякання матері, у кіз мати повинна навчитися впізнавати козеня відразу після народження, досить відлучити матір від козеняти на дві години, і вона може не визнати його);

• шлях проб та помилок – запам'ятовування випадкового позитивного знаходження реакції, що відповідає стимулу (рибкам у кінці лабіринту давали їжу, згодом вони пропливали відстань швидше, голуба синиця у Британії прокльовувала алюмінієву фольгу пляшки і пила молоко, японські макаки проводять більшу частину зими в гарячих джерелах);

• осяяння (інсайт) – раптове розуміння розв'язку ситуації (мавпа використовує підставку і дістає банан на висоті);

• вироблення умовного рефлексу – реакція на безумовний подразник, поєднаний з умовним подразником (у цирку дають тварині їжу після виконання трюку). 

    

 • Dmitriy_Korytny
  Знайти в тексті помилки і підкреслити їх.
  Вроджена поведінка базується на умовних (безумовних) рефлексах та інстинктах. Вона пов'язана з передачею спадкової інформації від батьків потомству. Безумовні рефлекси - непостійні (постійні), стереотипні, набуті (вроджені) реакції організму на внутрішні і зовнішні подразники.
  Імпринтинг (інстинкт) - це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій, пов'язаних зі збереженням виду тварини.
  Вроджена (набута) поведінка пов'язана з научінням. Відомі такі типи научіння: імпринтинг, метод проб і помилок, соціальне научіння, ... (також звикання, осяяння, вироблення умовного рефлексу) ------------ дивіться у дужках правильні значення
  20 квітня 2020 13:04